Tiểu luận môn An toàn và bảo mật thông tin: CƠ CHẾ SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH EMAIL VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU

CHẾ SỬ DỤNG CHỮ ĐIỆN TỬ TRONG EMAIL HÓA DỮ LIỆU

CƠ CHẾ SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ TRONG EMAIL VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU
... mại điện tử, môn học an toàn thông tin mạng em chọn đề tài chế sử dụng chữ điện tử eMail hóa liệu Mục tiêu - Tìm hiểu phương pháp hóa liệu - Hiểu chế sử dụng chữ điện tử email ... VỀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ Chữ điện tử gì? - Chữ điện tử (electronic signature) thông tin kèm theo liệu nhằm mục đích xác định người chủ liệu đó, sử dụng giao dịch điện tử Chức - Chữ điện tử sử ... đổi liệu hóa thành liệu dạng gốc ban đầu Thông điệp, gốc: tệp liệu chưa hóa Bản mã: tệp liệu hóa 3.2 Phân loại hóa bí mật hóa công khai hóa chiều (hàm băm) 3.2.1 hóa bí mật...
 • 18
 • 187
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'giải pháp ứng dụng chữ điện tử trong quá trình gửi nhận văn bản'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'giải pháp ứng dụng chữ ký điện tử trong quá trình gửi và nhận văn bản'
... mã hóa RSA áp dụng để xây dựng ứng dụng chữ điện tử Giải pháp ứng dụng chữ điện tử Phần này, đề xuất giải pháp ứng dụng chữ điện tử hệ thống quản lý Quá trình gửi nhận tệp văn phục vụ ... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009 tập trung trình bày giải pháp ứng dụng chữ điện tử sử dụng MD5, RSA đề cách thức vận dụng, triển khai trình gửi nhận tệp văn Một ... ứng dụng chữ điện tử phần mềm quản lý; cụ thể trình gửi nhận tệp văn Từ giải pháp này, ta xây dựng cài đặt hàm sử dụng tính chữ điện tử trình gửi nhận tệp văn ứng dụng cho hệ thống quản...
 • 6
 • 317
 • 1

Nghiên cứu giải pháp bảo mật thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA

Nghiên cứu giải pháp bảo mật thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA
... giải pháp bảo mật thông tin di động CDMA giới nay, trạng an toàn mạng thông tin di động CDMA Việt Nam; trình bày giải pháp xây dựng ứng dụng bảo mật thông tin di động CDMA 8 CHƢƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG ... lực lượng công an, bảo mật thông tin đặc thù ưu tiên hàng đầu Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, định nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo mật thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA Nội ... cấp dịch vụ thông tin di động CDMA Việt Nam chưa cung cấp dịch vụ bảo mật cho việc liên lạc người sử dụng Vì việc nghiên cứu giải pháp bảo mật thông tin cho mạng thông tin di động CDMA nhu cầu...
 • 101
 • 234
 • 1

Đề tài: Ứng dụng chữ điện tử trong công tác cấp quản lý chứng nhận xuất xứ điện tử pdf

Đề tài: Ứng dụng chữ ký điện tử trong công tác cấp và quản lý chứng nhận xuất xứ điện tử pdf
... phủ điện tử, để thực việc ứng dụng chữ điện tử công tác cấp quản chứng nhận xuất xứ điện tử Bộ Công thương gặp khó khăn gì?” Trả lời: “việc ứng dụng chữ điện tử công tác khai báo, cấp quản ... mắc cần giải việc sử dụng chữ điện tử hệ thống ECoSys Trong khuôn khổ luận văn em xin đưa vấn đề việc ứng dụng chữ điện tử công tác cấp quản chứng nhận xuất xứ điện tử, từ có giải pháp ... - Trong giai đoạn thực quản điện tử chứng nhận xuất xứ cấp Giai đoạn thực thành công việc quản trị sở liệu chứng nhận xuất xứ dựa công nghệ tập trung Dữ liệu chứng nhận xuất xứ tất phòng quản...
 • 61
 • 203
 • 0

tiểu luận môn an toàn bảo mật thông tin đề tài Hàm băm chữ số

tiểu luận môn an toàn bảo mật thông tin đề tài Hàm băm và chữ ký số
... cũn ton vàn nỳa bao gỗm: chốn thờm mởt số bit, xúa bợt mởt số bit, thay ời trêt tỹ mởt số bit, thay thá mởt số bit, v tĐt cÊ cỏc thao tỏc kát hủp khỏc Mởt nhỳng phng phỏp Êm bÊo sỹ ton vàn dỳ ... thiờt kờ ham Bm phai thoa man tinh cht 2; Tinh chõt 2: Mt hm Bm h co tinh ng cao khụng th tỡm nhng bc in x v x cho x x v h(x) = h(x) [5] Bi ln mụn: Bo mt v ng dng Dang tn cụng th la chon mụt ... tri bm am bao chung ta khụn g bi lụ mõt khõu mõt khõu c lu dang nguyờn ban trờn ma y tinh hoc truyờn qua hờ thụng mang Hờ iờu hanh Unix s dung nguyờn tc lu mõt khõu nh trờn vi ham bm la hờ...
 • 9
 • 188
 • 1

Tiểu luận môn an toàn thông tin Bảo mật máy chủ IIS - IIS Security

Tiểu luận môn an toàn thông tin Bảo mật máy chủ IIS - IIS Security
... http://vnexperts.net/bai-viet-ky-thuat /security/ 472-bo-mt-may-ch -iis- server-phn1.html http://vnexperts.net/bai-viet-ky-thuat /security/ 473-bo-mt-may-ch -iis- phn-2.html http://vnexperts.net/bai-viet-ky-thuat /security/ 474-bo-mt-may-ch -iis- phn-3-phncui.html ... Sen : - Tìm hiểu IIS - Tìm hiểu bảo mật IIS windows server 2003 - Tìm hiểu thiết lập nâng cao tính bảo mật cho máy chủ IIS server - Tìm hiểu cấu hình thành phần IIS service đảm bảo tính bảo mật ... chủ IIS server: Đảm bảo cung cấp dịch vụ Web, ứng dụng máy chủ IIS bảo mật nhất, ứng dụng từ máy chủ IIS cần phải bảo mật từ máy clients kết nối vào chúng Ngoài Web site ứng dụng máy chủ IIS...
 • 24
 • 456
 • 5

Tiểu luận môn an toàn thông tin Bảo mật máy chủ IIS - IIS Security

Tiểu luận môn an toàn thông tin Bảo mật máy chủ IIS - IIS Security
... lớn An Toàn Thông Tin II.2 Bảo mật IIS Windows Server 2003  II.2.1 Bảo mật máy chủ IIS Server  II.2.2 Các thiết lập nâng cao tính bảo mật cho máy chủ IIS server  II.2.3 Cấu hình thành phần IIS ... dụng máy chủ IIS bảo mật nhất, ứng dụng từ máy chủ IIS cần phải bảo mật từ máy clients kết nối vào chúng Ngoài Web site ứng dụng máy chủ IIS cần phải bảo mật từ bên mạng Intranet(mạng nội bộ) doanh ... service đảm bảo tính bảo mật cao  II.2.4 Giới thiệu phương pháp bảo mật kết hợp  II.2.5 Các sách bảo mật cụ thể Bài tập lớn An Toàn Thông Tin II.2.1 Bảo mật máy chủ IIS server    Đảm bảo cung...
 • 64
 • 510
 • 2

Tiểu luận môn an toàn bảo mật thông tin SYSTEM HACKING

Tiểu luận môn an toàn bảo mật thông tin SYSTEM HACKING
... user domain uit Ta thấy tài khoản tuanphong có sid= 500 tài khoản administrator đổi tên - Lấy thông tin tài khoản tuanphong Lab 3: - Hiển thị thông tin user máy, thông chi tiết user u2 - Khởi động ... khoản có tên manager - sử dụng tools Psgetsid để xác định sid tài khoản manager Tài khoản manager tài khoản administrator có tài khoản administrar có sid =500 - Lấy thông tin tài khoản manager lệnh ... administrator đổi tên thành tuanphong Mục đích: - Login với user U1 máy tính (khác máy Domain) tìm thông tin tài khoản administrator bị đổi tên Lab3: Khi có thông tin tài khoản User X máy tính...
 • 20
 • 165
 • 0

Tiểu luận môn an toàn bảo mật thông tin CẤU HÌNH Hệ THỐNG IDS

Tiểu luận môn an toàn bảo mật thông tin CẤU HÌNH Hệ THỐNG IDS
... Truyền thông An ninh thông tin- Cấu hình hệ thống IDS Ứng dụng Truyền thông An ninh thông tin- Cấu hình hệ thống IDS Cấu hình IDS Ứng dụng Truyền thông An ninh thông tin- Cấu hình hệ thống IDS File cấu ... snort-1.1.wbm Ứng dụng Truyền thông An ninh thông tin- Cấu hình hệ thống IDS Tiến hành cài đặt Ứng dụng Truyền thông An ninh thông tin- Cấu hình hệ thống IDS Cài đặt & quản lí sở liệu IDS: #service mysqld ... Truyền thông An ninh thông tin- Cấu hình hệ thống IDS TỔNG HỢP CÂU HỎI Câu :  Hệ thống IDS phòng chống công từ bên không ? Nhiệm vụ hệ thống IDS phát xâm nhập, công từ bên lẫn bên hệ thống mà...
 • 42
 • 128
 • 0

báo cáo tiểu luận môn an toàn thông tin bài khóa bí mật

báo cáo tiểu luận môn an toàn thông tin bài mã khóa bí mật
... mó Mó (Cryptanalysis) Thỏm mó õy l quan trng, luụn tn ti c lp, i lp nhng l ng lc thỳc y phỏt trin Mt mó i nhm gii quyt mt, ton thụng tin, chng ph nh bng cỏch mó húa ni dung thụng tin, xut hin ... giải mã, ta dùng từ khoá nhng thay cho cộng, ta trừ theo modulo 26 Ta thấy rằng, số từ khoá với độ di m mật Vigenere 26^m Bởi vậy, chí với m nhỏ, phơng pháp tìm kiếm vét cạn yêu cầu thời gian ... rt sm, cỏch õy hng nghỡn nm, phỏt trin mnh thi chin tranh Mó thỏm: Luụn tỡm cỏch khỏm phỏ mt mt mó, cú vai trũ quan trng lnh vc quõn s, an ninh, kinh t, chớnh tr Khỏi nim Mt mó khúa mt (mt...
 • 32
 • 180
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng chủ đề cowpatty presentation

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng chủ đề cowpatty presentation
... thông tin liên quan đến việc nhận dang user mạng Trong trình AP đóng vai trò EAP proxy, làm nhiệm vụ chuyển giao thông tin server user  WPA sử dụng thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn tin MIC ... thời gian hai session key dài Ví dụ Access Point cấu hình 3600 seconds  Trong mạng hỗ trợ IEEE 802.11e Quality of Service với channel khác cho luồng data khác  Có máy tính thời kết nối vào mạng ... point khoảng thời gian công Làm đếm TSC không tăng IV Giới Thiệu Tools Crack CowPatty CowPatty sử dụng công cụ đầy sức mạnh cho việc crack WPA-PSK, WPA-PSK xem WEP cho bảo mật mạng wifi nhà Chương...
 • 13
 • 235
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng chủ đề CRLOCSP

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng chủ đề CRLOCSP
... việc thực giao dịch qua internet phổ biến Vì nảy sinh vấn đề bảo mật an toàn cho người sử dụng Vì việc mã hóa thông tin để bảo đảm an toàn cho người dùng cần thiết Bên cạnh phải biết quản lý thông ... thời gian CRL công bố - Next Update: ngày thời gian danh sách thu hồi cấp - List of revoked certificates: chứa danh sách với serial chứng thư bị thu hồi Những chứng thư bị CA thu hồi ghi vào danh ... lớn với mảng liệu nhỏ Hàm băm đề cập đến phạm vi báo cáo hàm băm chiều, có tác dụng trợ giúp cho sơ đồ ký số nhằm làm giảm dung lượng liệu cần thiết để truyền qua mạng Hàm băm hiểu thuật toán...
 • 12
 • 185
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng tìm hiểu WEP crack

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng tìm hiểu WEP crack
... Môn học: An toàn mạng máy tính Đề tài: WEP Crack I WEP Giới thiệu WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) thuật toán mã hóa sử dụng trình ... hiểu biết để tìm xác packet mã hóa Thủ tục đòi hỏi tạo thông điệp mới, tính toán CRC-32, thực lật bit thông SVTH: Trần Minh Tính & Phạm Hoài Phước Môn học: An toàn mạng máy tính Đề tài: WEP Crack ... đòi hỏi không gian nhớ kha khá(~15GB); SVTH: Trần Minh Tính & Phạm Hoài Phước Môn học: An toàn mạng máy tính Đề tài: WEP Crack xây dựng, người công giải mã packet chuyển thông qua mạng wireless...
 • 13
 • 246
 • 1

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng chủ đề Yubikey Authentication

Báo cáo tiểu luận môn an toàn mạng chủ đề Yubikey Authentication
... sử dụng kiểu kinh doanh mã nguồn mở, Yubikey Token nhanh chóng đáp ứng doanh nghiệp, ứng dụng phần mềm dịch vụ Internet toàn giới • An toàn – YubikeyToken giúp chống lại vấn đề trộm cắp ID bao ... whether Yubikey authentication is required and perform # authentication if logged_in? && (!this_blog .yubikey_ required || !self.current_user .yubikey_ required || self.current_user.authenticate _yubikey( ... Yubikey authentication - start > : ...
 • 33
 • 317
 • 0

Báo cáo Tiểu luận môn an toàn thông tin Tìm Hiểu về SSH

Báo cáo Tiểu luận môn an toàn thông tin Tìm Hiểu về SSH
... niệm SSH Lịch sử phát triển SSH Các đặc điểm SSH Kiến trúc chung hệ thống SSH Bên SSH Các thuật toán sử dụng SSH Các loại công mà SSH cản Các mối đe dọa mà SSH cản Khái niệm SSH SSH (tiếng anh ... hợp chúng thành SSH- 2 đầy đủ • - Giao thức lớp vận chuyển SSH (SSH- TRANS) - Giao thức xác thực SSH (SSH- AUTH) - Giao thức kết nối SSH (SSH- CONN) - Giao thức truyền file SSH (SSH- SFTP) 5.2 Tóm ... phát triển SSH • Năm 1995, Tatu Ylõnen, trình bày SSH1 giao thức SSH1 • Năm 1998, SCS phát hành sản phẩm phần mềm SSH Secure Shell” (SSH2 ), dựa giao thức SSH- 2 • Năm 2000, SCS mở rộng SSH2 quyền...
 • 29
 • 733
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận môn ngôn ngữ và văn hóabảo mật và mã hóa dữ liệunhập môn thuật toán và cấu trúc dữ liệubảo mật thông tin cơ sở dữ liệucơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng bản đồ điện tử trong dạy học lịch sử ở trƣờng trung học phổ thôngluôn bảo mật thông tin chặt chẽnén và mã hóa dữ liệuxây dựng và sử dựng bài giảng điện tử trong day học chương từ trường vật lý 11 trung học phổ thôngbiện pháp quản lý thiết bị tại tnghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học trà vinhrườngdữ liệu và mã hóa dữ liệucấu trúc và mã hóa dữ liệubiên tập và mã hóa dữ liệuloại các bảng trả lời không phù hợp làm sạch và mã hóa dữ liệulàm sạch và mã hóa dữ liệutiểu luận các nhóm giải pháp bảo mật và an toàn thông tin tại vietinbankBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnTổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tớiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)NHẬT KÝ CỦA DZUĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp nc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập