Nghiên cứu và xây dựng mô hình máy phát xung sét siêu chuẩn

Nghiên cứu xây dựng hình phỏng hệ thống điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép

Nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép
... TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Tổng quan lượng gió Cơ sở lý thuyết Xây dựng hình toán máy phát không ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ VĂN CHUNG NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP LUẬN ... Phần máy phát điện gió, tìm hiểu số loại máy phát trình bày loại máy phát là: máy phát không đồng nguồn kép (DFIG) Trình bày phương pháp điều khiển loại máy phát như: Máy phát không đồng nguồn kép...
 • 168
 • 102
 • 0

Công nghệ Wimax nghiên cứu xây dựng hình mẫu triển khai cho vùng địa hình đặc thù Việt Nam

Công nghệ Wimax nghiên cứu và xây dựng mô hình mẫu triển khai cho vùng địa hình đặc thù Việt Nam
... trung nghiên cứu xây dựng hình mẫu để triển khai WiMAX vùng khó khăn địa Việt Nam Bố cục nội dung luận văn: - Chương I: Giới thiệu tổng quan công nghệ WiMAX, đặc điểm WiMAX cố định, WiMAX ... .80 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẪU ỨNG DỤNG WiMAX CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ THOẠI CHO KHU VỰC ĐỊA HÌNH ĐẶC THÙ TẠI VIỆT NAM 81 4.1 Giới thiệu dự án thử nghiệm WiMAX Tả Van ... SÁCH HÌNH ẢNH, HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1 Lộ trình công nghệ WiMAX Hình 1.2: hình mạng WiMAX 14 Hình 1.3: Tổng quan tình hình triển khai WiMAX giới 16 Hình...
 • 130
 • 352
 • 2

Nghiên cứu xây dựng hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện

Nghiên cứu và xây dựng mô hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện
... nhanh -Xây dựng hình nguồn phát xung không chu kỳ sử dụng việc phóng điện nghiên cứu khác -Sử dụng hình chống sét van thể bảo vệ thiết bị điện áp -Xây dựng hình chống sét dựa vào ... Tuấn CHƯƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CHỐNG SÉT VAN MOV VÀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CSV BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP 4.1.Mục đích -Lập hình CSV cấp phân phối dạng MOV nghiên cứu áp ứng xung sét hay xung ... chống sét van MOV Chương 2: Công cụ Matlab-Simulink hệ thống điện Chương 3: trình hoạt động CSV bảo vệ điện áp cho tụ bù dọc kháng bù ngang Chương 4: Xây dựng hình chống sét van MOV áp...
 • 77
 • 653
 • 21

Nghiên cứu xây dựng hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện

Nghiên cứu và xây dựng mô hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện
... bù ngang bảo vệ khối chống sét MOV2 có điện áp phóng điện gấp 1,5 lần điện áp pha Điện áp bảo vệ tương ứng cài đặt cho MOV2 Uprot = 612,238kV Hình hình sử dụng cho 2.2 Quá trình Tại thời ... hình sử dụng CSV bảo vệ máy biến áp (MBA) có xung điện áp sét truyền vào trạm Hình 14 hình trạm biến áp Hình 15 hình thay trạm biến áp Xét hình trạm biến áp 110kV/22kV hình 14 Hệ thống truyền ... Đặt CSV MOV1 bảo vệ cho tụ bù dọc, dựa vào mức cách điện dọc tụ, điện áp phóng điện yêu cầu CSV 2,5 lần điện áp định mức tụ Từ ta xác định điện áp bảo vệ tương ứng cài đặt cho hình CSV MOV1...
 • 6
 • 341
 • 2

Công nghệ WIMAX nghiên cứu xây dựng hình mẫu triển khai cho vùng địa hình đặc thù tại Việt Nam

Công nghệ WIMAX nghiên cứu và xây dựng mô hình mẫu triển khai cho vùng địa hình đặc thù tại Việt Nam
... trung nghiên cứu xây dựng hình mẫu để triển khai WiMAX vùng khó khăn địa Việt Nam Bố cục nội dung luận văn: - Chương I: Giới thiệu tổng quan công nghệ WiMAX, đặc điểm WiMAX cố định, WiMAX ... .80 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẪU ỨNG DỤNG WiMAX CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ THOẠI CHO KHU VỰC ĐỊA HÌNH ĐẶC THÙ TẠI VIỆT NAM 81 4.1 Giới thiệu dự án thử nghiệm WiMAX Tả Van ... SÁCH HÌNH ẢNH, HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1 Lộ trình công nghệ WiMAX Hình 1.2: hình mạng WiMAX 14 Hình 1.3: Tổng quan tình hình triển khai WiMAX giới 16 Hình...
 • 130
 • 234
 • 0

CÔNG NGHỆWiMAX NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HÌNH MẪU TRIỂN KHAI CHO VÙNG ĐỊA HÌNH ĐẶC THÙ TẠI VIỆT NAM

CÔNG NGHỆWiMAX NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẪU TRIỂN KHAI CHO VÙNG ĐỊA HÌNH ĐẶC THÙ TẠI VIỆT NAM
... Kết luận .80 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẪU ỨNG DỤNG WiMAX CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ THOẠI CHO KHU VỰC ĐỊA HÌNH ĐẶC THÙ TẠI VIỆT NAM 81 4.1 Giới thiệu dự án ... luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng hình mẫu để triển khai WiMAX vùng khó khăn địa Việt Nam Bố cục nội dung luận văn: - Chương I: Giới thiệu tổng quan công nghệ WiMAX, đặc điểm WiMAX cố ... III: hình triển khai ứng dụng WiMAX với yêu cầu truy cập di động cố định vấn đề kỹ thuật cần quan tâm thiết kế triển khai mạng WiMAX vào thực tế - Chương IV: Nghiên cứu xây dựng hình mẫu triển...
 • 130
 • 211
 • 0

Đồ án tốt nghiệp CÔNG NGHỆ WiMAX NGHIÊN cứu xây DỰNG HÌNH mẫu TRIỂN KHAI CHO VÙNG địa hinh

Đồ án tốt nghiệp CÔNG NGHỆ WiMAX NGHIÊN cứu và xây DỰNG mô HÌNH mẫu TRIỂN KHAI CHO VÙNG địa hinh
... SÁCH HÌNH ẢNH, HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1 Lộ trình công nghệ WiMAX Hình 1.2: hình mạng WiMAX 14 Hình 1.3: Tổng quan tình hình triển khai WiMAX giới 16 Hình ... trung nghiên cứu xây dựng hình mẫu để triển khai WiMAX vùng khó khăn địa lý Việt Nam Bố cục nội dung luận văn: - Chương I: Giới thiệu tổng quan công nghệ WiMAX, đặc điểm WiMAX cố định, WiMAX ... III: hình triển khai ứng dụng WiMAX với yêu cầu truy cập di động cố định vấn đề kỹ thuật cần quan tâm thiết kế triển khai mạng WiMAX vào thực tế - Chương IV: Nghiên cứu xây dựng hình mẫu triển...
 • 130
 • 219
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình phòng chống tấn công từ chối dịch vụ ứng dụng Snort

Nghiên cứu và xây dựng mô hình phòng chống tấn công từ chối dịch vụ ứng dụng Snort
... 12 Nghiên cứu xây dựng hình phòng chống công từ chối dịch vụ ứng dụng Snort modem tốc độ chậm công làm ngưng trệ máy tính mạnh hay mạng có cấu hình phức tạp • Tấn công vào yếu tố người Đây hình ... Fabrication: Tấn công vào authenticity – Xác thực SVTH: Nguyễn Hữu Nguyên Tâm 19 Nghiên cứu xây dựng hình phòng chống công từ chối dịch vụ ứng dụng Snort CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TẤN CÔNG DOS /DDOS VÀ HỆ ... chọn để tài “ Nghiên cứu xây dựng hình phòng chống công từ chối dịch vụ ứng dụng Snort làm hướng nghiên cứu báo cáo khóa luận MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ - Hiểu rõ đặc điểm cách thức công DoS & DDoS...
 • 84
 • 369
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình giá điện nút cho thị trường cạnh tranh

Nghiên cứu và xây dựng mô hình giá điện nút cho thị trường cạnh tranh
... cụng ty phỏt in s phi cnh tranh bỏn in cho EVN tng mc cnh tranh, to s la chn cho cỏc cụng ty phỏt in, EVN d kin s cho phộp cỏc cụng ty phỏt in ngoi EVN c bỏn in trc tip cho mt cm cỏc khỏch 40 ... cp in cho ph ti cú s c mỏy phỏt 9.Chng trỡnh ng Tớn hiu giỏm sỏt v iu khin Cho ph ti bin i 10.Khi ng enCn tr giỳp cho nh mỏy in Black start ng lnh ( khụng cú t dựng ) 11.Cỏc dch v khỏc Cho phộp ... sut Khi thiu cụng sut c d bỏo trc cho TSO thỡ mt giỏ u tiờn u giỏ loi bn cho cho cỏc hp ng sai khỏc (CfDs) c thc hin i vi giỏ th trng, cỏc hp ng ny c chuyn cho LSE sau u giỏ khuyn khớch cỏc...
 • 97
 • 415
 • 7

nghiên cứu xây dựng hình mạng bootrom

nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng bootrom
... ngành mạng máy tính nói riêng, người tạo nhiều công nghệ mạng tiến với mục đích tiết kiệm,nhanh chóng tiện lợi Đề tài cần nói đến giới thiệu ,nghiên cứu xây dựng hình mạng BootRom , hình mạng ... 1.1 hình mạng tổng quan Hình 1.2 hình hoạt động vDisk Hình 1.3 Hệ thống thư điện tử Hình 1.4 Sơ đồ tổng quan hệ thống thư điện tử Hình 1.5 Hoạt động POP SMTP Hình 1.6 Hoạt động POP SMTP Hình ... triển mạnh Hình 2.1: Sơ đồ trạng công ty 2.2 Giải pháp Công ty cần xây dựng hệ thống mạng theo hình mạng BOOTROM để quản lý tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị hệ thống mạng bảo...
 • 68
 • 142
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HÌNH THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI KP6, PHƯỜNG LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI KP6, PHƯỜNG LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC
... thải sinh hoạt lựa chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI KP6, PHƯỜNG LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC” nhằm nghiên cứu phân tích hình xã hội hoá công tác vệ sinh ... xuất xây dựng hình thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn KP6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: chất thải sinh hoạt KP6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức ... sinh môi trường địa bàn 1.2 Mục tiêu đề tài - Xây dựng hình hình thu gom rác thải sinh hoạt cho địa bàn KP6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức - Phân tích, đánh giá hiệu hình hình thu gom...
 • 24
 • 120
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình định nghĩa các từ đồng nghĩa trong từ điển

Nghiên cứu và xây dựng mô hình định nghĩa các từ đồng nghĩa trong từ điển
... định nghĩa từ đồng nghĩa từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, việc nghiên cứu xây dựng hình định nghĩa từ đồng nghĩa từ điển đồng nghĩa tiếng nước hay hình định nghĩa từ đồng nghĩa từ điển tường ... sở nghiên cứu hình định nghĩa từ điển đồng nghĩa Các vấn đề đồng nghĩa ngữ pháp, đồng nghĩa thành ngữ không nghiên cứu luận án Trong khuôn khổ luận án, vào nghiên cứu xây dựng hình định nghĩa ... điển đồng nghĩa giới Trước vào tổng quan hình định nghĩa từ điển đồng nghĩa, điểm qua số từ điển đồng nghĩa xuất giới Việc biên soạn xuất từ điển đồng nghĩa giới quan tâm từ sớm Những từ điển...
 • 193
 • 34
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình định nghĩa các từ đồng nghĩa trong từ điển (TT)

Nghiên cứu và xây dựng mô hình định nghĩa các từ đồng nghĩa trong từ điển (TT)
... đề đồng nghĩa ngữ pháp, đồng nghĩa thành ngữ không nghiên cứu luận án Luận án vào nghiên cứu xây dựng hình định nghĩa từ đồng nghĩa từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, việc nghiên cứu xây dựng ... việt hình định nghĩa kiểu Trong khuôn khổ luận án, có điều kiện nghiên cứu đơn vị đồng nghĩa từ vựng (thực từ) , vào nghiên cứu xây dựng hình định nghĩa từ đồng nghĩa từ điển đồng nghĩa ... tình hình nghiên cứu; Chương 2: Nghiên cứu hình định nghĩa truyền thống từ điển đồng nghĩa; Chương 3: Xây dựng hình định nghĩa kiểu cho từ điển đồng nghĩa tiếng Việt CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH...
 • 27
 • 31
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập