Một phương pháp bảo toàn tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang

Một số phương pháp khai phá luật kết hợp trên sở dữ liệu gia tăng

Một số phương pháp khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu gia tăng
... gia tăng liệu, học viên chọn đề tài Một số phương pháp khai phá luật kết hợp sở liệu gia tăng Nội dung luận văn chia thành chương:  Chương 1: Khai phá luật kết hợp Chương giới thiệu khai phá ... toán khai phá luật kết hợp đề cập chương AIS Apriori  Chương 2: Khai phá luật kết hợp sở liệu gia tăng Chương tập trung vào nghiên cứu hai thuật toán khai phá liệu sở liệu gia tăng: thuật toán khai ... nên ta có luật kết hợp (A→B) Dạng luật gọi luật kết hợp trình tìm luật kết hợp gọi khai phá luật kết hợp Luật kết hợp dạng luật đơn giản mang lại nhiều ý nghĩa Thông tin mà luật kết hợp cung cấp...
 • 67
 • 131
 • 0

Một số phương pháp khai phá luật kết hợp trên sở dữ liệu gia tăng

Một số phương pháp khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu gia tăng
... gia tăng liệu, học viên chọn đề tài Một số phƣơng pháp khai phá luật kết hợp sở liệu gia tăng Nội dung luận văn đƣợc chia thành chƣơng:  Chƣơng 1: Khai phá luật kết hợp Chƣơng giới thiệu khai ... phá liệu, bƣớc khai phá liệu, số kỹ thuật đƣợc sử dụng khai phá liệu Tiếp theo, chƣơng đƣa khái niệm khai phá luật kết hợp nhƣ tập mục liệu, sở liệu giao tác, độ hỗ trợ, độ tin cậy luật kết hợp ... thuật toán khai phá luật kết hợp đƣợc đề cập chƣơng AIS Apriori  Chƣơng 2: Khai phá luật kết hợp sở liệu gia tăng Chƣơng tập trung vào nghiên cứu hai thuật toán khai phá liệu sở liệu gia tăng: thuật...
 • 13
 • 30
 • 0

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG
... số dạng luật kết hợp Một số thuật toán khai phá luật kết hợp Chương 3: Một số tính chất luật kết hợp - Giới thiệu - Các định nghĩa - Giới thiệu số tính chất luật kết hợp sở liệu phân tán ngang ... khai phá luật kết hợp môi trường phân tán Trong luận văn tác giả đặc biệt quan tâm xét số tính chất luật kết hợp sở liệu phân tán ngang Bản chất mà luận văn muốn đề cập tính chất t luật kết hợp thỏa ... liệu phân tán ngang Xuất phát từ nhu cầu chọn đề tài: “MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nghiên cứu tổng quan khai phá liệu, ...
 • 26
 • 213
 • 0

Một số thuật toán khai phá luật quyết định trên sở dữ liệu di động

Một số thuật toán khai phá luật quyết định trên cơ sở dữ liệu di động
... CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT QUYẾT ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỘNG Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm Mã số: 60480103 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG ... Hai thuật toán đƣợc xây dựng mô hình khác hƣớng tiếp cận Thuật toán thuật toán khai phá luật định theo hƣớng tiếp cận gia tăng ma trận độ xác ma trận độ phủ Thuật toán hai thuật toán khai phá luật ... Lọc liệu Tích hợp liệu Dữ liệu tiền xử lý Dữ liệu chuyển đổi Các mẫu Hình 1.1: Quá trình khái phá tri thức sở liệu [3] Khai phá liệu đƣợc liên tƣởng tới trình chiết lọc khai phá tri thức từ số...
 • 71
 • 54
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật bảo vệ tính riêng trong hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí

Nghiên cứu một số kỹ thuật bảo vệ tính riêng tư trong hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí
... công tính riêng 2.4 Bảo vệ tính riêng miền quản lý liệu Phân biệt sở liệu riêng vị trí riêng Cơ sở liệu riêng Vị trí riêng phân biệt sau: Vị trí riêng Cơ sở liệu riêng Mục ... Service vị trí người sử dụng Trong đó, nghiên cứu kỹ vấn đề vị trí riêng người dùng kiểu công kẻ địch dịch vụ dựa vị trí - Nghiên cứu giải pháp bảo vệ tính riêng người sử dụng Hiểu hệ thống ... trúc bảo vệ tính riêng Location Based Service Tìm hiểu giải pháp bảo vệ vị trí riêng người sử dụng Trong đó, nghiên cứu kỹ kỹ thuật bảo vệ tính riêng phương pháp sử dụng vật giả - Nghiên...
 • 26
 • 257
 • 0

Tài liệu Báo cáo " XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ HÓA SỞ DỮ LIỆU TRÊN ORACLE " doc

Tài liệu Báo cáo
... tra cứu thông tin đất đai qua hệ thống CSDL cấp tỉnh đặt Sở Tài nguyên Môi trường Hình 4: hình CSDL phân tán hệ thống thông tin đất đai GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CSDL PHÂN TÁN Hệ CSDL phân tán có nhiều ... 3.3 Xây dựng hình CSDL phân tán cho hệ thống thông tin đất đai CSDL đất đai chứa thông tin chi tiết đến đất (bao gồm liệu thuộc tính liệu không gian), thông tin sử dụng phục vụ quản lý đất đai ... độ tin cậy tính sẵn sàng: Nếu có thành phần hệ thống bị hỏng, hệ thống trì hoạt động XÂY MÔ HÌNH CSDL PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 3.1 Lựa chọn hình kiến trúc hệ quản trị CSDL phân...
 • 8
 • 796
 • 8

Các phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập dữ liệu trong sở đữ liệu phân tán

Các phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập dữ liệu trong cơ sở đữ liệu phân tán
... cập đến sở liệu phân tán Chương 3: Timg hiểu phương pháp điều khiển tương tranh truy cập liệu sở liệu phân tán CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1.1 Định nghĩa sở ... khả khôi phục liệu 23 3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TRANH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 25 3.2.1 Các phương pháp điều khiển tưong tranh phân tán sở khóa ... Trong đồ án tốt nghiệp em nghiên cứu tìm hiểu nội dung Các phương pháp điều khiển tương tranh truy cập liệu sở đữ liệu phân tán Nhằm hiểu rõ vấn đề tương tranh, cách thức điều khiển tương tranh...
 • 59
 • 360
 • 1

Luận văn: Các phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập dữ liệu trong sở đữ liệu phân tán pdf

Luận văn: Các phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập dữ liệu trong cơ sở đữ liệu phân tán pdf
... cập đến sở liệu phân tán Chương 3: Timg hiểu phương pháp điều khiển tương tranh truy cập liệu sở liệu phân tán CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1.1 Định nghĩa sở ... Trong đồ án tốt nghiệp em nghiên cứu tìm hiểu nội dung Các phương pháp điều khiển tương tranh truy cập liệu sở đữ liệu phân tán Nhằm hiểu rõ vấn đề tương tranh, cách thức điều khiển tương tranh ... liệu 23 3.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TƢƠNG TRANH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN .25 3.2.1 Các phương pháp điều khiển tưong tranh phân tán sở khóa 25 3.2.2 Điều...
 • 60
 • 288
 • 0

tìm hiểu một số thuật toán điều khiển tương tranh trong sở dữ liệu phân tán

tìm hiểu một số thuật toán điều khiển tương tranh trong cơ sở dữ liệu phân tán
... cứu tài liệu liên quan đến lý thuyết điều khiển tƣơng tranh sở liệu phân tán 2 Tìm hiểu số thuật toán điều khiển tƣơng tranh đƣợc áp dụng sở liệu phân tán Khảo sát tiến hành mô số thuật toán để ... 26 2.4.6 Tính khả sở liệu phân tán 27 CHƢƠNG ĐIỀU KHIỂN TƢƠNG TRANH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 28 3.1 sở điều khiển tƣơng tranh phân tán 28 3.1.1 Các khái ... quan sở liệu phân tán Giới thiệu tổng quan sở liệu phân tán, nguyên tắc phân mảnh liệu, chiến lƣợc phân tán liệu việc cấp phát tài nguyên hệ sở liệu phân tán Chương 2: Quản trị sở liệu phân tán...
 • 77
 • 171
 • 0

tiểu luận môn lập trình mạng áp dụng thuật toán ellis đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các sở dữ liệu phân tán

tiểu luận môn lập trình mạng áp dụng thuật toán ellis đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu phân tán
... trình bày chủ đề: Thuật toán Ellis đảm bảo gắn liệu CSDL phân tán Đây gắn mạnh CSDL phân tán Xây dựng sở thuật toán 2P Hiện liệu truy cập kiểm tra tính gắn Đối với tiểu luận nhóm xây dựng ... VÀI NÉT VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN .3 1.1 Giới thiệu 1.2 Định nghĩa sở liệu phân tán CHƯƠNG II .6 SỰ GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 2.1 Tác ... HVTH: Phí Thị Lệ Tho trang Tiểu luận lập trình mạng GVHD: PGS.TS Lê Văn Sơn CHƯƠNG III XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ELLIS ĐẢM BẢO GẮN BÓ MẠNH 3.1 Thuật toán Ellis đảm bảo gắn mạnh 3.1.1 Nguyên lý Tập...
 • 24
 • 271
 • 0

báo cáo tiểu luận môn lập trình mạng áp dụng thuật toán ellis đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các sở dữ liệu phân tán

báo cáo tiểu luận môn lập trình mạng áp dụng thuật toán ellis đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu phân tán
... BÁO CÁO LẬP TRÌNH MẠNG NỘI DUNG BÁO CÁO I: SỰ GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG CSDL PHÂN TÁN II: GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN III: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ELLIS ĐẢM BẢO GẮN BÓ MẠNH ... HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Một sở liệu phân tán tập nhiều sở liệu có liên đới logic phân bố mạng máy tính Vậy hệ quản trị sở liệu phân tán định nghĩa hệ thống phần mềm cho phép quản trị hệ sở liệu ... mạnh hêệ tin học phân tán  Mục đích lập trình mạng phân tán tận dụng khả tính toán khai thác liệu hệ thống máy tính xa để thực tính toán nhanh hơn, việc xử lý phân tán giải toán lớn hơn, phức...
 • 11
 • 234
 • 0

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ và sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic
... TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tiêu chuẩn sở liệu 1.2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.2.1 Hệ quản trị sở liệu ... 11 1.4 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 13 1.4.1 Các khái niệm sở liệu phân tán 13 1.4.2 Các mục tiêu hệ quản trị sở liệu phân tán 15 1.4.3 Kiến trúc hệ quản trị sở liệu phân tán ... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Chƣơng 2: Bài toán tối ƣu hoá truy vấn Chƣơng 3: Một số phƣơng pháp tối ƣu hoá truy vấn môi trƣờng tập trung phân tán Chƣơng4: Phƣơng pháp tối ƣu hoá truy...
 • 81
 • 148
 • 0

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN MẢNH TRONG HỆ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN MẢNH TRONG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... toàn liệu, giảm giá thành truyền tin Trong báo cáo tác giả tìm hiểu cách tổ chức phân mảnh liệu hệ sở liệu phân tán cài đặt phương pháp phân mảnh PHẦN II TỔNG QUAN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN II.1 ... tương đương Việc phân tán: Trong thực tế liệu không đặt vị trí đặc điểm để phân biệt sở liệu phân tán với sở liệu tập trung sở liệu đơn lẻ Liên quan logic: Trong sở liệu phân tán, liệu có số đặc ... chung sở liệu phân tán Tất nhiên kiến trúc không biểu diễn tường minh cho hệ sở liệu phân tán Các mức sở liệu phân tán trình bày mang tính khái niệm thích hợp để dễ hiểu tổ chức sở liệu phân tán...
 • 32
 • 242
 • 0

Giới thiệu phương pháp phân mảnh dọc trong sở dữ liệu phân tán và cài đặt ứng dụng minh họa

Giới thiệu phương pháp phân mảnh dọc trong cơ sở dữ liệu phân tán và cài đặt ứng dụng minh họa
... sở liệu phân tán : chương giới thiệu khái quát CSDL phân tán Chương 2: Phân mảnh dọc : Chương tập trung trình bày chi tiết phương pháp phân mảnh dọc CSDL phân tán Chương 3: Ứng dụng minh họa: ... tượng”, có khả hỗ trợ ứng dụng đa phương tiện (multimedia) Trong phạm vi thu hoạch này, em Giới thiệu phương pháp phân mảnh dọc sở liệu phân tán cài đặt ứng dụng minh họa Nội dung thu hoạch ... phát triển sở liệu phân tán Sự liên kết sở liệu địa phương tồn tại: sở liệu phân tán giải pháp tự nhiên có sở liệu tồn cần thiết xây dựng ứng dụng toàn cục Trong trường hợp sở liệu phân tán tạo...
 • 28
 • 188
 • 0

TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... [TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN] Tổng quan sở liệu phân tán 1.1 Giới thiệu sở liệu phân tán (CSDLPT) hợp hai cách tiếp cận xử lý liệu dường đối ... người dùng 6|Page [TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN] Hình 1.4 Các thành phần hệ quản trị CSDLPT Các kiểu phân mảnh sở liệu phân tán 2.1 sở liệu mẫu Bảng EMP ... 24000 2.2 Phân mảnh ngang Phân mảnh ngang phân mảnh chia quan hệ theo bộ, mảnh tập quan hệ 8|Page [TÌM HIỂU MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN] Hình 2.1 Minh họa phân mảnh ngang...
 • 29
 • 311
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dam bao tinh rieng tu trong khai pha luat ket hoptại sao phải đảm bảo tính riêng tư trong khai thác dữ liệubáo cáo cơ sở dữ liệu phân tánthuật toán trộn tập trung cơ sở dữ liệu phân tánứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán trong bài toánkiến trúc cơ bản của một cơ sở dữ liệu phân táncấu trúc chung của một cơ sở dữ liệu phân tánmột vài hệ cơ sở dữ liệu phân tánmô tả thiết kế hệ cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thông kế toán tài chínhphương pháp bảo toàn mol nguyên tửphương pháp giải toán tính ngược từ cuốiđảm bảo tinh riêng tư khai thác luật kết hợpphương pháp giải toán tính khoảng cách trong hình không giangiả sử một cơ sở dữ liệu access 2000 được bảo vệ bằng mật khẩu hãy viết câu lệnh để kết nối tới cơ sở dữ liệu nàycác phép toán trên cơ sở dữ liệu quan hệĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN : GDCD 10 ( CÓ ĐÁP ÁN) HAYĐề chuyên sinh nam hoc 2013 2014Đề thi vào chuyên 20132014TỪ VỰNG NGỮ PHÁP STARTERS MOVERS HOÀN CHỈNH NHẤT.Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá QuảngTruyền thông Profibus PLC S7300 với MM440giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của việt nam khi hiệp định tpp được kí kếtNghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái NguyênCuộc phiêu lưu kinh doanhẢnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh bạc liêuTieu luan phoi hop cac loai thi nghiemcâu hỏi tự luận địa 11 ôn tập hk2KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG , NGÂN HÀNG SEABANKĐề đa ks giáo viên hóa tỉnh vĩnh phúc 2015 2016Đề đa ks giáo viên văn huyện tam dương 2015 2016Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập