Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic
... TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tiêu chuẩn sở liệu 1.2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.2.1 Hệ quản trị sở liệu ... 11 1.4 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 13 1.4.1 Các khái niệm sở liệu phân tán 13 1.4.2 Các mục tiêu hệ quản trị sở liệu phân tán 15 1.4.3 Kiến trúc hệ quản trị sở liệu phân tán ... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Chƣơng 2: Bài toán tối ƣu hoá truy vấn Chƣơng 3: Một số phƣơng pháp tối ƣu hoá truy vấn môi trƣờng tập trung phân tán Chƣơng4: Phƣơng pháp tối ƣu hoá truy...
 • 81
 • 85
 • 0

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic
... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Chương 2: Bài toán tối ưu hoá truy vấn Chương 3: Một số phương pháp tối ưu hoá truy vấn môi trường tập trung phân tán Chương4: Phương pháp tối ưu hoá truy ... Nghiên cứu sở liệu quan hệ sở liệu phân tán - Tìm hiểu toán tối ưu hoá truy vấn - Tìm hiểu số phương pháp tối ưu hoá môi trường tập trung phân tán - Nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá truy vấn Heuristic ... chọn đề tài nghiên cứu tối ưu hoá truy vấn sâu vào tìm hiểu phương pháp tối ưu truy vấn Heuristic mong đóng góp phần nhỏ bé việc nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá truy vấn liệu để khai thác thông...
 • 3
 • 113
 • 2

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic
... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Ch-ơng 2: Bài toán tối -u hoá truy vấn Ch-ơng 3: Một số ph-ơng pháp tối -u hoá truy vấn môi tr-ờng tập trung phân tán Ch-ơng4: Ph-ơng pháp tối -u hoá truy ... Nghiên cứu sở liệu quan hệ sở liệu phân tán - Tìm hiểu toán tối -u hoá truy vấn - Tìm hiểu số ph-ơng pháp tối -u hoá môi tr-ờng tập trung phân tán - Nghiên cứu ph-ơng pháp tối -u hoá truy vấn Heuristic ... đề tài nghiên cứu tối -u hoá truy vấn sâu vào tìm hiểu ph-ơng pháp tối -u truy vấn Heuristic mong đ-ợc đóng góp phần nhỏ bé việc nghiên cứu ph-ơng pháp tối -u hoá truy vấn liệu để khai thác thông...
 • 11
 • 4
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

luận văn công nghệ hóa học Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
... nghiên cứu điều chế biodiesel từ mỡ tra nước ta hướng nghiên cứu đáng quan tâm Tất vấn đề sở cho đề tài luận văn tốt nghiệp: ‘ Tối ưu hoá trình điều chế biodiesel từ mỡ tra với xúc tác KOH/γ-Al2O3 ... phản ứng Ở hàm lượng xúc tác cao, lượng xúc tác nhiều ngăn cản trình tiếp xúc pha metanol với xúc tác metanol với mỡ cá; với trình tâm hoạt tính xúc tác xúc tác cho phản ứng thuận phản ứng nghịch ... nhiên, phương pháp nhiều nhược điểm Những nghiên cứu gần cho thấy rằng, phương pháp điều chế biodiesel xúc tác dị thể tỏ có nhiều ưu điểm so với phương pháp điều chế biodiesel sử dụng xúc tác đồng...
 • 68
 • 81
 • 0

Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
... lượng xúc tác nhiều ngăn cản trình tiếp xúc pha metanol với xúc tác metanol với mỡ cá; với trình tâm hoạt tính xúc tác xúc tác cho phản ứng thuận phản ứng nghịch trình chuyển hoá este, lượng xúc tác ... nghiên cứu điều chế biodiesel từ mỡ tra nước ta hướng nghiên cứu đáng quan tâm Tất vấn đề sở cho đề tài luận văn tốt nghiệp: ‘ Tối ưu hoá trình điều chế biodiesel từ mỡ tra với xúc tác KOH/γ-Al2O3 ... KOH/γ-Al2O3 a Phương pháp xác định diện tích bề mặt (BET) Bề mặt riêng tính chất quan trọng xúc tác dị thể, phản ứng xảy bề mặt xúc tác Bề mặt riêng lớn thuận lợi cho phản ứng Bề mặt riêng chất...
 • 58
 • 153
 • 0

Nghiên cứu tối ưu truy vấn trong sở dữ liệu phân tán

Nghiên cứu tối ưu truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán
... CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 14 1.1 sở liệu phân tán 14 1.2 Kiến trúc sở liệu phân tán 14 1.3 Hệ sở liệu phân tán 15 1.4 Lợi ích sở liệu phân tán 16 1.5 sở liệu ... quan sở liệu phân tán Chương giới thiệu tổng quan sở liệu phân tán, hệ sở liệu phân tán, lợi ích sử dụng sở liệu phân tán Thế đồng không đồng sở liệu phân tán, lưu trữ sở liệu phân tán Chương Phân ... QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 sở liệu phân tán sở liệu phân tán (DDB) tập sở liệu có quan hệ với mặt lôgic phân bố trạm (site) mạng máy tính [2, 3] Các sở liệu trong sở liệu phân tán không...
 • 71
 • 116
 • 0

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa
... có s n CSDL SQL SERVER 2008 Chương 1: hóa d li u SQL SERVER 2008 Nghiên c u thu t toán hóa ñư c s d ng Trình bày tính hóa SQL Server 2008 M i tính k thu t hóa c a SQL Server 2008 ... lưu SQL Server 2008 b o m t s d li u SQL Server b ng phương pháp hóa Ph m vi nghiên c u c a ñ tài bao g m nghiên c u lý thuy t xây d ng chương trình hóa CSDL SQL Server 2008 Gi i h n nghiên ... toán hóa d li u SQL SERVER 2008 Mô t thu t toán hóa d li u ñư c s d ng SQL Server 2008 Chương 3: ng d ng hóa dòng d li u v i java Trình bày lý thuy t hóa c a Java ý tư ng v hóa...
 • 13
 • 1,295
 • 7

TỐI ƯU TRUY VẤN

TỐI ƯU TRUY VẤN
... Cây truy vấn x R Tối ưu truy vấn S T … 23 Xét ví dụ πcusNm σCustomer.cusID=Account.cusID ∧ balance=100 x Customer Account Tối ưu truy vấn 24 Biến đổi sang ĐSQH (tt)  Truy vấn lồng - Tồn câu truy ... thiếu không gian tính toán cho máy không lưu tâm đến việc tối ưu hóa truy vấn, đặc biệt câu truy vấn có sử dụng phép tích đề-các kết 3/28/14 Tối ưu truy vấn Giới thiệu   R(A1,A2, , An) S(B1,B2, ... thời gian khó chấp nhận cho việc chờ đợi kết câu truy vấn !  Khi tối ưu hóa xử lý thông tin người ta ưu tiên tối ưu hóa thời gian tối ưu hóa lưu trữ liệu, chí “hy sinh” dạng chuẩn để đạt tốc...
 • 57
 • 1,268
 • 3

Bài tập lớn: Thiết kế cài đặt sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị sở dữ liệu SQL Server cho quản lí giao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn

Bài tập lớn: Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cho quản lí giao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn
... liệu SQL Server cho quản giao dịch ngân hàng theo phân mảng ngang địa Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn I NỘI DUNG CHÍNH Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu SQL Server cho quản giao ... chương : - Chương : Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống - Chương : Xây dựng CSDL phân tán hệ quản trị CSDL - Chương : Cài đặt hệ thống CSDL phân tán Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống 1.1 Khảo ... tập trung bộc lộ nhiều nhược điểm Vì xây dựng hệ thống phân tán để thay hệ thống tập trung truyền thống điều tất yếu, nhóm chúng em đề xuất Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu...
 • 16
 • 98
 • 0

Tài liệu Đồ án " Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan đồ như hình vẽ bằng phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị khí nén mạch điều khiển dùng thiết bị điện " doc

Tài liệu Đồ án
... Tự động hoá K43 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan đồ hình vẽ phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị khí nén mạch điều khiển dùng thiết bị điện ... NỘI DUNG - Thiết kế đồ nguyên lý - Tính chọn thiết bị điều khiển - Thiết kế đồ lắp ráp THUYẾT MINH VÀ BẢN VẼ - thuyết minh - vẽ kỹ thuật khổ A0 cho đồ nguyên lý lắp ráp CÁN BỘ HƯỚNG ... chung công nghệ đồ công nghệ 06 nguyên lý hoạt động đồ công nghệ 06 Chương II: tổng hợp hàm điều khiển tổng hợp hàm điều khiển phương pháp hàm tác động 08 1.1 xác định biến điều khiển 08 1.2...
 • 28
 • 904
 • 5

Báo cáo khoa học: Đồng hóa số liệu bằng phương pháp biến phân bốn chiều trong dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị pdf

Báo cáo khoa học: Đồng hóa số liệu bằng phương pháp biến phân bốn chiều trong dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị pdf
... Nam đưa hệ thống đồng hóa số liệu theo phương pháp biến phân ba chiều vào dự báo nghiệp vụ, tiến tới nghiên cứu đồng hóa biến phân bốn chiều để nâng cao mức độ xác dự báo thời tiết, khí hậu, phục ... nhiều số liệu quan trắc (đặc biệt số liệu từ vệ tinh), tăng độ phân giải mô hình đưa thêm số biến vào trình đồng hóa [4] 4.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒNG HÓA SỐ LIỆU Ở VIỆT NAM Tuy dự báo thời tiết ... nhật liên tục trình đồng hóa số liệu Phương pháp đồng hóa số liệu GME phương pháp nội suy tối ưu ba chiều (3 Dimensional Optimal Interpolation - 3D-OI) có nhược điểm làm biến nhiễu động nhỏ Để...
 • 6
 • 161
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học định lượng hg, cd trong phân hữu tại các sở ở tp.cần thơ bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học định lượng hg, cd trong phân hữu cơ tại các cơ sở ở tp.cần thơ bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử
... : hp thu ca Hg, Cd rau v rau+chun o c trờn mỏy 47 Bng 3.19: Hiu sut thu hi ca phng phỏp i vi Hg rau mm .47 Bng 3.20: Hiu sut thu hi ca phng phỏp i vi Cd rau mm .47 Bng 3.21: Nng Hg, Cd rau ... thu hi: H C omauchuan *100% C mau Cchuan Trong ú: C o:Nng Hg hoc Cd o c ca mu + chun C mu: Nng Hg hoc Cd o c ca nn mu Cchun: Nng dung dch chun Hg hoc Cd thờm vo Bng 3.13: hp thu ca Hg, Cd ... dng mt s hp cht cadimi [14], [21] - CdS: c s dng thuc mu vng - CdS, CdSe v CdTe: lm vt liu bỏn dn, dựng cỏc thit b phỏt hin ỏnh sỏng hay pin mt tri - CdI2: lm thuc y t iu tr cỏc bnh khp trng nhc...
 • 73
 • 196
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài khảo sát khả năng chống oxy hóa của một số dược liệu nhân gian bằng phương pháp dpph

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài khảo sát khả năng chống oxy hóa của một số dược liệu nhân gian bằng phương pháp dpph
... et al., (2004) khảo sát khả chống oxy hóa cao chiết Ổi phương pháp peroxyl nên có khác biệt khả Trang 31 chống oxy hóa cao chiết Ổi khảo sát đề tài theo phương pháp DPPH Khả làm DPPH cao chiết ... THẢO LUẬN 26 4.3 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa Trolox theo thời gian 26 4.4 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa trolox theo nồng độ 28 4.5 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa ... Trolox phương pháp DPPH 150 µg/mL 4.3 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa dịch chiết cao số loài thực vật 4.3.1 Thí nghiệm khảo sát khả chống oxy hóa dịch chiết cao Ổi Thí nghiệm thực để khảo sát...
 • 91
 • 1,029
 • 2

luận văn điện tử viễn thông thiết kế hệ thống thu thập chỉ số điện năng từ xa bằng phương pháp cải tiến điện kế

luận văn điện tử viễn thông thiết kế hệ thống thu thập chỉ số điện năng từ xa bằng phương pháp cải tiến điện kế cơ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ - - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU THẬP CHỈ SỐ ĐIỆN NĂNG TỪ XA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN ĐIỆN KẾ CƠ Sinh viên thực hiện: Trần Chánh Trí ... giao diện Windows form Luận văn tốt nghiệp Trang 47 Hệ thống thu thập số điện từ xa phƣơng pháp cải tiến điện kế 3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 3.2.1 KHỐI THU THẬP CHỈ SỐ ĐIỆN NĂNG ( SLAVE) 3.2.1.1 KHỐI ... thống thu số điện từ xa phƣơng pháp cải tiến điện kế Luận văn nộp báo cáo Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Điện tử Truyền thông/ Kỹ thu t Máy tính, Bộ môn Điện tử Viễn thông...
 • 64
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Unit 8 out and about (1)C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬTC3 QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬTBài 9 nhật bảnÁp dụng Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 trong Xây dựng_PGS.TS. Nguyễn Tiến Cường_Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựngngữ văn 9 đồng chíBài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)Bài 31 cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIIIthực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH huyện quảng XƯơng 20102014Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Từ Liêm giai đoạn 2017 2020Hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định tại công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 từ liêmBài 10 thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu (từ thế kỉ v đến thế kỉ XIV)Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực hoàn kiếmChánh niệm trong từng cử chỉBài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873)Bài 20 chiến sự lan rộng ra cả nước cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 nhà nguyễn đầu hàngDương tự minh và địa danh đuổm thái nguyênTiết 63 động vật quý hiếmBài 18 cuộc kháng chiến của nhà hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân minh đầu thế kỉ XVTra loi dung sai môn quản trị học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập