Khóa luận nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, ỨNG DỤNG VI điều KHIỂN CHO hệ điều CHỈNH ổn ĐỊNH tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, ỨNG DỤNG VI điều KHIỂN CHO hệ điều CHỈNH và ổn ĐỊNH tốc độ ĐỘNG cơ điện một CHIỀU
... tự động hoá Luận văn thạc sỹ Học vi n: Đỗ Mạnh Tuấn CHƯƠNG I VI ĐIỀU KHIỂN VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 1.1 Giới thiệu chung vi điều khiển 1.1.1 Khái niệm vi điều khiển Bộ vi ... khiển nên em chọn hướng nghiên cứu Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển cho hệ điều chỉnh ổn định tốc độ động điện chiều kích từ độc lập” Do thời gian trình độ có hạn nên luận văn không tránh khỏi ... 1.3 Ứng dụng vi điều khiển truyền động điện 42 1.3.1 Sơ đồ khối tổng quát hệ truyền động điện 42 1.3.2 Điều khiển số truyền động điện 43 1.3.3 Ưu điểm điều khiển số 45 Chuyên ngành tự động hoá Luận...
 • 106
 • 131
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển cho hệ điều chỉnh ổn định tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển cho hệ điều chỉnh và ổn định tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập
... khiển nên em chọn hướng nghiên cứu Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển cho hệ điều chỉnh ổn định tốc độ động điện chiều kích từ độc lập Do thời gian trình độ có hạn nên luận văn không tránh khỏi ... tự động hoá Luận văn thạc sỹ Học vi n: Đỗ Mạnh Tuấn CHƯƠNG I VI ĐIỀU KHIỂN VÀ ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 1.1 Giới thiệu chung vi điều khiển 1.1.1 Khái niệm vi điều khiển Bộ vi ... 1.3 Ứng dụng vi điều khiển truyền động điện 42 1.3.1 Sơ đồ khối tổng quát hệ truyền động điện 42 1.3.2 Điều khiển số truyền động điện 43 1.3.3 Ưu điểm điều khiển số 45 Chuyên ngành tự động hoá Luận...
 • 106
 • 196
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển máy tính trong điều khiển giám sát nhiệt độ sấy

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy
... diện điều khiển giám sát nhiệt độ hệ thống sấy nông sản máy tính Nội dung đề tài - Tổng quan sấy nông sản - Tổng quan họ vi điều khiển lập trình ứng dụng điều khiển hệ thống sấy - Tổng quan máy tính ... - Nghiên cứu công nghệ thiết bị sấy nông sản - Nghiên cứu cấu trúc lập trình cho vi điều khiển, ứng dụng vi điều khiển hệ thống sấy nông sản - Nghiên cứu hoạt động truyền nhận ... diện điều khiển giam sát nhiệt độ máy tính Phơng pháp nghiên cứu Để thực đợc nội dung đề tài nghiên cứu, tiến hành phơng pháp nghiên cứu sau: * Các kết nghiên cứu kế thừa: - Kế thừa công trình nghiên...
 • 28
 • 477
 • 2

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển PIC 18F97J60 docx

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển PIC 18F97J60 docx
... 1.2 Vi điều khiển PIC 18F97J60 Hình 1.2 Vi điều khiển PIC 18F97J60 1.2.1 Tổng quan họ PIC 18F Họ PIC1 8F gồm có thiết bị sau đây: • PIC1 8F66J60 • PIC1 8F87J60 • PIC1 8F66J65 • PIC1 8F96J60 • PIC1 8F67J60 ... đặt tên cho vi điều khiển họ: PIC1 650 thiết kế để dùng làm thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600 Vi điều khiển sau nghiên cứu phát triển thêm từ hình thành nên dòng vi điều khiển PIC ngày 1.1.3 ... trường Vi t Nam Giá thành không đắt Là bổ sung tốt kiến thức ứng dụng cho họ vi điều khiển mang tính truyền thống: họ vi điều khiển 8051 Số lượng người sử dụng họ vi điều khiển PIC Hiện Vi t Nam...
 • 89
 • 598
 • 3

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A VÀO TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HOÁ

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A VÀO TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HOÁ
... nghiên cứu - Tìm hiểu chung cấu trúc thuật toán vi điều khiển PIC16F877A - Ứng dụng vi điều khiển PIC16F877A thực tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: PIC16F877A Phƣơng pháp nghiên ... mơ ứng dụng Chính điều em chọn đề tài “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA PIC 16F877A VÀO TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HÓA” Nhằm giới thiệu cho người cách sử dụng ứng dụng, thuận tiện PIC thực tế Mục đích nghiên ... chủ động, thiết bị tớ giữ vai trị bị động vi c giao tiếp -11- Hình 1.3.3 Truyền nhận liệu chủ/tớ Chƣơng - VI ĐIỀU KHIỂN TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HÓA 2.1 Giới Thiệu dây chuyền Dây chuyền tự động...
 • 38
 • 331
 • 0

nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển cho hệ điều chỉnh ổn định tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập

nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển cho hệ điều chỉnh và ổn định tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập
... tớnh cú vi x lý nh 80286, 8088 Vic ng dng cỏc vi x lý ny s tng tc x lý tớn hiu gp ln so vi cỏc b vi x lý chuyờn dựng khỏc 1.2.2 Cỏc vi iu khin s dng cụng nghip * H vi iu khin AMCC * H vi iu khin ... cp th hai cho cỏc chip ca h MSC-51 Chip Vi iu khin c s dng rng rói trờn th gii cng nh Vit Nam hin l Vi iu khin ca hóng Atmel vi nhiu chng loi vi iu khin khỏc Hóng Atmel cú cỏc chip Vi iu khin ... phỏt trin ca b vi iu khin B vi iu khin c phỏt trin t b vi x lý, cỏc nh ch to tớch hp mt ớt b nh v mt s mch giao tip ngoi vi cựng vi vi x lý vo mt IC nht c gi l Microcontroller- Vi iu khin, mc...
 • 102
 • 381
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển VAR

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển VAR
... Giao tiếp vật lý ứng dụng điện thoại SIM900 60 chân, cung cấp tất giao diện vật lý module SIM bo mạch ứng dụng: Có Serial port Debug port giúp dễ dàng vi c phát triển ứng dụng Một kênh audio ... họ vi điều khiển So với chip vi điều khiển bits khác, AVR có nhiều đặc tính hẳn, tính ứng dụng (dễ sử dụng) đặc biệt về chức năng: + Gần chúng ta không cần mắc thêm linh kiện phụ sử dụng ... công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng lắp đặt mô hình, thiết bị dạy học tự động phù hợp cho giảng dạy, gắn với thực tế sản xuất bước đúng, mang lại hiệu kinh tế cao 1.3 Lịch sử nghiên cứu Nhu...
 • 67
 • 100
 • 0

Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển điều khiển thiết bị từ xa qua giao thức TCP IP dùng PIC18F97J60

Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển điều khiển thiết bị từ xa qua giao thức TCP IP dùng PIC18F97J60
... đặt tên cho vi điều khiển họ: PIC1650 thiết kế để dùng làm thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600 Vi điều khiển sau nghiên cứu phát triển thêm từ hình thành nên dòng vi điều khiển PIC ngày ... tốt kiến thức ứng dụng cho họ vi điều khiển mang tính truyền thống: họ vi điều khiển 8051 Số lượng người sử dụng họ vi điều khiển PIC Hiện Vi t Nam giới, họ vi điều khiển sử dụng rộng rãi Điều tạo ... quan khối SSP chủ (MSSP) Khối MSSP giao diện nối tiếp, cần thiết cho giao tiếp với thiết bị ngoại vi vi điều khiển Các thiết bị ngoại vi nối tiếp 37 38 EEPROMs, ghi thay đổi, hiển thị trình điều...
 • 126
 • 330
 • 1

nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển máy tính trong điều khiển giám sát nhiệt độ sấy

nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy
... diện điều khiển giám sát nhiệt độ hệ thống sấy nông sản máy tính Nội dung đề tài - Tổng quan sấy nông sản - Tổng quan họ vi điều khiển lập trình ứng dụng điều khiển hệ thống sấy - Tổng quan máy tính ... thiết kế ứng dụng với vi điều khiển ghép nối máy tính công vi c bắt buộc: + Kết nối máy tính để phục vụ cho vi c nạp chơng trình điều khiển vào chíp + Kết nối máy tính để thực điều khiển theo ... điều khiển nhiệt độ dòng khí sấy nông sản dạng hạt, nhiệt độ sấy ...
 • 70
 • 228
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển để thu phát cao tần

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển để thu phát cao tần
... Ung dung vi dieu khien vao he thu phat tin hieu b bang song cao tan va sieu cao tan Cac ket qua dat dugc: - Da xay dung dugc mot he thu- phat cao tan sir dung mach vong bam pha, cu ly thu phat ... thong tin tan so loi ciia VCO luon a tSn s6 cao do viec thiet ke bp chia N lam viec dai tan cao thuong kho khan va c6ng kenh Vi the chiing ta phai diing ki thuat chia truoc (Prescaling) de co the ... Bao cao torn tat (tieng Viet) Ten de tai: Nghien ciiu iing dung vi dieu khien de thu phat cao tan Ma s6 : QT-08-08 Chu tri de tai: ThS Dang Thi Thanh Thuy Cac can bp tham gia:...
 • 43
 • 113
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển Microchip pic trong đo lường điều khiển thời gian thực

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển Microchip pic trong đo lường và điều khiển thời gian thực
... trờn cú c im chune l d s dng, h tr hu ht cỏc h vi iu khin PIC v cú nhiu th vin mó neun vit sn h tr lp trỡnh kt ni vi iu khin PIC vi cỏc thit b ngoi vi nh b nh EEPROM, mn hin th LCD, bn phớm kiu ... (lc lp vi cu trỳc thc t ca vi iu khin, nh vy chnô trỡnh ngun cú tớnh khỏ chuyn cao: d dng chuyn chng trỡnh ó vit cho h PIC ny sang h PIC khỏc m ch cn nhng thay i rt ớt chnc trỡnh Trong th vin ca ... kiu cu trỳc 4.3 B NP TRèNH CHO VI lU KHIEN PIC 4.3.1 Khỏ nng np trỡnh ICSP ca PIC Hu ht cỏc h vi iu khin Microchip PIC u s dng phng phỏp lp trỡnh ni tip trờn mch, vit tt l ICSP n-Circuiớ Serial...
 • 100
 • 345
 • 0

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển máy tính trong điều khiển giám sát nhiệt độ sấy

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy
... quan sấy nông sản - Tổng quan họ vi điều khiển lập trình ứng dụng điều khiển hệ thống sấy - Tổng quan máy tính truyền nhận liệu nối tiếp Thiết kết giao diện điều khiển giam sát nhiệt độ máy tính ... thiết kế ứng dụng với vi điều khiển ghép nối máy tính công vi c bắt buộc: + Kết nối máy tính để phục vụ cho vi c nạp chơng trình điều khiển vào chíp + Kết nối máy tính để thực điều khiển theo ... điều khiển nhiệt độ dòng khí sấy nông sản dạng hạt, nhiệt độ sấy ...
 • 64
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển pid và mở để điều khiển hệ thống pin mặt trờinghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh để phòng trừ bệnh đốm lá khô cành ngọn keo lai do nấm colletotrichum gloeosporioides sacc gây hại tại lâm trường tam thắng huyện thanh sơn tỉnh phú thọnghien cuu ứng dụng chat dieu hoa sinh truong trong nông nghiệpnghiên cứu ứng dụng vi sinh vật làm phân bóncác nghiên cứu ứng dụng vi nấm trichodermađề tài giúp tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng của bộ môn và khoa cnttnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longnghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô ở việt namnghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở snort trong ids ips vào ngăn chặn và phát hiệnnghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ bằng máy tínhnghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựngnghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệnghiên cứu ứng dụng khoa học sư phạmnghiên cứu ứng dụng và phát triển kỷ thuật can thiệp nội mạch điều trị một số bệnhnghiên cứu ứng dụng và đánh giá chương trình cấp cứu nhi khoa nâng caoPhát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu (LA tiến sĩ)BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 LƯU HOẰNG TRÍKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài huy động vốn trong công ty cổ phần, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Đề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Số Fibonacci, dãy lucastóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG (LA tiến sĩ)Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập