Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong phông lưu trữ Phủ thủ tướng (1945 - 1954)

Phông ủy ban tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ và tay sai ở miền nam việt nam – nguồn sử liệu về tội ác của đế quốc mỹ trong kháng chiến chống mỹ từ 1956 – 1975

Phông ủy ban tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ và tay sai ở miền nam việt nam – nguồn sử liệu về tội ác của đế quốc mỹ trong kháng chiến chống mỹ từ 1956 – 1975
... ban tố cáo tội ác chiến tranh đế quốc Mỹ tay sai miền Nam Việt Nam - Nghiên cứu tìm hiểu nội dung tài liệu Phông Ủy ban tố cáo tội ác chiến tranh đế quốc Mỹ tay sai miền Nam Việt Nam tội ác chiến ... Ủy ban tố cáo tội ác chiến tranh đế quốc Mỹ tay sai miền Nam Việt Nam nguồn sử liệu tội ác đế quốc Mỹ kháng chiến chống Mỹ từ 1956 1975 làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Về kháng ... chưa thực Do vậy, đề tài Phông Ủy tố cáo tội ác chiến tranh Đế quốc Mỹ tay sai miền Nam Việt Nam - nguồn sử liệu tội ác đế quốc Mỹ tay sai miền Nam Việt Nam từ 1956 1975 hoàn toàn chưa có công...
 • 106
 • 45
 • 0

Nghiên cứu của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Nghiên cứu của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... luận Lê-nin chủ nghĩa t nhà nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội 1.Khái niệm chủ nghĩa t nhà nớc Lê-nin ngời có công nghiên cứu sâu sắc vấn đề chủ nghĩa t nhà nớc, xây dựng nên tảng lý luận chủ nghĩa ... t chủ nghĩa thời kỳ độ sang chủ nghĩa hội- giai đoạn đầu hình thái kinh tế hội cộng sản chủ nghĩa Dựa tảng học thuyết Mac Ănghen, Lê-nin đa lý luận chủ nghĩa t nhà nớc thời kỳ độ lên chủ ... giai cấp vô sản Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, việc vận dụng sáng tạo lý luận Lê-nin thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội nói chung chủ nghĩa t nhà nớc nói riêng có ý nghĩa vô to lớn Các lý...
 • 35
 • 197
 • 0

Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975

Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước ở miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975
... thực tiễn lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước miền Bắc năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, luận văn nêu lên kinh nghiệm Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước miền Bắc năm 1961 1975 vận ... phong trào thi đua yêu nước miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975 - Trình bày trình Đảng tổ chức thực phong trào thi đua yêu nước miền Bắc từ năm 1961 đến 1975 - Tổng kết ... mặt, Đảng lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1961 đến 1975 đề tài rộng, thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt đồng chí lãnh đạo Đảng, ...
 • 114
 • 200
 • 0

Báo cáo tổng kế phong trào thi đua yêu nước

Báo cáo tổng kế phong trào thi đua yêu nước
... thân thi n, học sinh tích cực, trường lần tổ chức lễ sơ kết đánh giá biểu dương khen thưởng thi đua phong trào thi đua khác đánh giá khen thưởng vào sơ kết kì I tổng kết năm học Có phong trào thi ... BÁO CÁO - TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC phong trào “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực”; vận động “ Mỗi thầy cô giáo ... cho toàn thể giáo viên học sinh 3Kết phong trào thi đua: Tỷ lệ giáo viên học sinh thực tốt phong trào thi đua 90% Trong năm qua, từ việc thực tốt phong trào thi đua mang lại thành vượt bậc: 3.1-...
 • 5
 • 15,192
 • 96

ke hoach phong trao thi dua yeu nuoc

ke hoach phong trao thi dua yeu nuoc
... mạnh cấp huyện - Sơ kết công tác phong trào thi đua yêu nớc công tác đạo tuyên truyền giáo dục ATGT cho CBGV-NV học sinh nhà trờng + Kiểm điểm công tác phong trào thi đua yêu nớc công tác đạo tuyên ... Bái lần thứ XVI Triển khai nghị Đại hội Đảng huyện Yên Bình việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nớc Triển khai công tác giáo dục ATGT cho CBGV-NV học sinh nhà trờng Nghị định ... hội tỉnh Đảng Yên Bái lần thứ XVI - Bổ sung tiêu kế hoạch thực luật ATGT - Sơ kết công tác phong trào thi đua yêu nớc công tác đạo tuyên truyền giáo dục ATGT cho CBGV-NV học sinh nhà trờng * Đối...
 • 7
 • 445
 • 0

BÁO cáo TỔNG kết PHONG TRÀO THI ĐUA yêu nước và đề RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM kì mới của TP PHỦ

BÁO cáo TỔNG kết PHONG TRÀO THI ĐUA yêu nước và đề RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM kì mới của TP PHỦ lí
... thực đường hướng giáo hội người công giáo Việt Nam sống phúc âm lòng dân tộc * Năm 2015 ban đoàn kết công giáo Phủ Lý tập trung vào nhiệm vụ sau: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đồng ... đường hướng gắn bó với quê hương - Ban đoàn kết công giáo thành phố trì sinh hoạt thường năm, kiểm tra uốn nắn, nắm bắt tình tình, phong trào thi đua có nội dung thi t thực phong phú Ở tổ đoàn kết ... đoàn kết công giáo thành phố vào nề nếp phong phú nội dung - Chúng ta có kết cố gắng chúng ta, thi u lãnh đạo, giúp đỡ cấp ủy Đảng, quyền MTTQ cấp Tạo điều kiện để phong trào thi đua kính chúa yêu...
 • 69
 • 5,505
 • 1

[ Luận văn ThS ] Phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1948 - 1954

[ Luận văn ThS ] Phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1948 - 1954
... Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN - - LÊ THị Lý PHONG TRàO THI ĐUA YÊU NƯớC THờI Kỳ KHáNG CHIếN CHốNG PHáP (1948 - 1954) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Mã số: ... phong tro thi ua yờu nc Chng Phong tro thi ua yờu nc thi k khỏng chin chng Phỏp Chng Mt s ỏnh giỏ v phong tro thi ua yờu nc thi k khỏng chin chng Phỏp 14 NI DUNG CHNG 1: S RA I CA PHONG TRO THI ... nhõn dõn ta 36 Chng PHONG TRO THI UA YấU NC THI K KHNG CHIN CHNG PHP 1948 - 1954 Thi ua l thng xuyờn, liờn tc Song, tựy vo iu kin, hon cnh, tựy tng thi k lch s, phong tro thi ua yờu nc hng ti...
 • 128
 • 392
 • 1

phong trào thi đua yêu nước thành phố cần thơ hiện nay_ thực trạng và giải pháp

phong trào thi đua yêu nước thành phố cần thơ hiện nay_ thực trạng và giải pháp
... luận phong trào thi đua yêu nước Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ Ba là, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thành ... triển phong trào thi đua yêu nước 1.2 Bản chất phong trào thi đua yêu nước .7 1.3.Vai trò phong trào thi đua yêu nước Đảng ta giai đoạn 14 Chương II: THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC ... Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ 19 2.1 Nội dung đặc điểm phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ năm qua .19 2.2 Tình hình thực phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ...
 • 75
 • 90
 • 0

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
... tình Thi đua thực tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” phong trào Thi đua thắng” Thi đua tuyển quân đạt tiêu giao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt kế hoạch Một số phong trào thi ... trào thi đua khác: - Thi đua học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Thi đua thực tốt phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp xoá đói giảm nghèo làm giàu”, phong trào “Phụ ... hoạch, hướng dẫn ngành, ấp phát động phong trào thi đua Đồng thời có sở, tổng kết kịp thời khen thưởng điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực để thúc đẩy phong trào phát triển Các ngành, đoàn...
 • 4
 • 98
 • 0

Báo cáo phong trào thi đua yêu nước

Báo cáo phong trào thi đua yêu nước
... tác tuyên truyền, giới thi u, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước nói chung phong trào thi đua cấp Đoàn, đoàn viên, thi u nhi qua thời kỳ phong trào “Ba sẵn sàng”, “5 xung phong , “Thanh niên lập ... công tác thi đua, khen thưởng cán bộ, đoàn viên, thi u nhi - Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh thi đua yêu nước phong trào thi đua yêu nước qua thời kỳ tới cán bộ, đoàn viên, thi u nhi; ... nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với nhiều nội dung diện rộng có chiều sâu Nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nhiều phong trào thi đua ngành,...
 • 11
 • 49
 • 0

Bài viết khoa học: Tài liệu lưu trữ cấp huyện của Hà Nội – nguồn sử liệu có giá trị để nghiên cứu lịch sử, văn hóa của đô thị ngàn năm tuổi

Bài viết khoa học: Tài liệu lưu trữ cấp huyện của Hà Nội – nguồn sử liệu có giá trị để nghiên cứu lịch sử, văn hóa của đô thị ngàn năm tuổi
... tạo tài liệu nghe nhìn quan văn hóa thông tin huyện Nội dung ý nghĩa tài liệu lưu trữ cấp huyện nghiên cứu lịch sử, văn hóa Nội Những tài liệu lưu trữ cấp huyện Nội ý nghĩa lịch sử ... tra cứu Cải tiến công cụ tra cứu khoa học bước việc xây dựng hệ thống thông tin tài liệu lưu trữ Tóm lại, tài liệu lưu trữ cấp huyện Nội nguồn sử liệu giá trị để nghiên cứu lịch sử, văn hóa ... Tuy nhiều ý nghĩa việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa Nội tài liệu lưu trữ cấp huyện Nội chưa nhà nghiên cứu khai thác, sử dụng hiệu Nguyên nhân nhà nghiên cứu chưa biết tới nguồn tài liệu...
 • 12
 • 237
 • 0

Nghiên cứu giá trị và mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Nghiên cứu giá trị và mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ NGÂN NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ VÀ MỤC ĐÍCH KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CÁC PHÔNG LƯU TRỮ CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III ... điểm tài liệu phông lưu trữ nhân Đồng thời, nghiên cứu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu phông lưu trữ nhân này; góp phần khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn tài liệu lưu trữ nhân ... 60 3.3 Giá trị mục đích khai thác sử dung tài liệu phông lưu trữ nhân nhà nghiên cứu văn học Hoài Thanh 64 3.4 Giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu phông lưu trữ nhân GS.TS.VS...
 • 105
 • 89
 • 0

Nghiên cứu giá trị và mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Nghiên cứu giá trị và mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ NGÂN NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ VÀ MỤC ĐÍCH KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CÁC PHÔNG LƯU TRỮ CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III ... điểm tài liệu phông lưu trữ nhân Đồng thời, nghiên cứu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu phông lưu trữ nhân này; góp phần khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn tài liệu lưu trữ nhân ... 60 3.3 Giá trị mục đích khai thác sử dung tài liệu phông lưu trữ nhân nhà nghiên cứu văn học Hoài Thanh 64 3.4 Giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu phông lưu trữ nhân GS.TS.VS...
 • 105
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dụcbáo cáo phong trào thi đua yêu nước trong cnvclđtổng kết phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt nambài dự thi viết về gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nướcphong trào thi đua yêu nướcphong trào thi đua yêu nước là gìtổ chức các phong trào thi đua yêu nướcphong trào thi đua yêu nước của phụ nữphong trào thi đua yêu nước năm 2011mục đích của phong trào thi đua yêu nướccác phong trào thi đua yêu nướcbáo cáo phong trào thi đua yêu nướcphong trào thi đua yêu nước năm 2014báo cáo thực hiện phong trào thi đua yêu nướcbao cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nướcQuản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIsinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápcac bai toan nang cao lop 5Sử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RAN20 de thi thu THPT QG mon toan tinh năm 2017 giai chi tietPhân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu (TT)Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Tuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namGói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning