Thiết kế thuật toán và phương pháp trực tiếp

Thiết kế thuật toán phương pháp trực tiếp

Thiết kế thuật toán và phương pháp trực tiếp
... HỌC I Giới thiệu II Thiết kế thuật toán Modul hóa thiết kế từ xuống (top-down) Một số phương pháp thiết kế Tối ưu thuật toán III Phương pháp trực tiếp Lược đồ chung Một số toán áp dụng IV Bài ... 17/02/2016 II Thiết kế thuật toán TỐI ƯU THUẬT TOÁN  Tối ưu vòng lặp: • Ví dụ 2: C = A.B II Thiết kế thuật toán Độ phức tạp : T(n) ??? 16 17/02/2016 II Thiết kế thuật toán TỐI ƯU THUẬT TOÁN  Tối ... DUNG I Giới thiệu II Thiết kế thuật toán Modul hóa phân tích từ xuống (top-down) Một số phương pháp thiết kế Tối ưu thuật toán III Phương pháp trực tiếp Lược đồ chung Một số toán áp dụng IV Bài...
 • 26
 • 116
 • 0

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề ỨNG DỤNG METAHEURISTIC GIẢI BÀI TOÁN THIẾT KẾ MẠNG

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề ỨNG DỤNG METAHEURISTIC GIẢI BÀI TOÁN THIẾT KẾ MẠNG
... endwhile 15 III ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT HEURISTIC GIẢI BÀI TOÁN THIẾT KẾ MẠNG Các hướng tiếp cận giải toán SNDP (Survivable Network Design Problem) a) Phát biểu toán SNDP Bài toán thiết kế mạng chịu lỗi ... nhớ) thuật toán tốt số tất thuật toán giải toán Với toán chắn có thuật toán chưa biết, làm để biết thời gian tính thuật toán tốt nhất? Có cách để giải vấn đề này:  Cách thứ nhất: Sử dụng kỹ thuật ... Є V đến đỉnh v Є V Có nhiều thuật toán giải vấn đề Tiếp theo, nhắc lại số thuật toán tiếng phân tích độ phức tạp tính toán thuật toán a) Giải thuật Dijkstra Thuật toán Dijkstra cho phép tìm đường...
 • 33
 • 343
 • 0

Tiểu luận môn Thuật Toán Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, CẢI TIẾN MINH HỌA THUẬT TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, CẢI TIẾN VÀ MINH HỌA THUẬT TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ
... kỷ XX, màu đồ thị trọng nghiên cứu vấn đề thuật toán thu thành công đáng kể Một số ứng dụng toán màu đồ thị Đồ thị toán màu đô thị cung cấp nhiều giải pháp ứng dụng để giải nhiều toán ... phức tạp giải thuật trường hợp tồi tệ − Tính dừng : Giải thuật màu đồ thị dừng tất đỉnh đồ thị màu đồ thị đỉnh − Tính : Trong số trường hợp, giải thuật màu đồ thị nêu không cho lời giải ... dụng màu đồ thị để thử tất khả có thể, nghĩa thử tiến hành màu đồ thị màu, màu, màu, tìm phương pháp thỏa mãn yêu cầu, phương pháp tối ưu để tìm cách có số màu sử dụng với sắc số đồ thị...
 • 29
 • 261
 • 1

Tiểu luận môn Thuật Toán Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN CÀI ĐẶT BÀI TOÁN SẮP XẾP LỊCH TRỰC Ở TỔNG ĐÀI

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN CÀI ĐẶT BÀI TOÁN SẮP XẾP LỊCH TRỰC Ở TỔNG ĐÀI
... Hường HV: Vũ Thị Hường Trang Bài thu hoạch mơn Thuật tốn phương pháp giải vấn đề PHẦN Tổng quan Thuật giải di truyền ứng dụng Thuật giải di truyền Giải thuật di truyền (GA) mơ hình tính tốn phổ ... Trang 11 Bài thu hoạch mơn Thuật tốn phương pháp giải vấn đề PHẦN Bài tốn xếp lịch trực tổng đài Giới thiệu tốn xếp lịch trực Mục tiêu chủ yếu đề tài nghiên cứu Thuật giải di truyền, từ đề xuất ... dụng giải thuật di truyền vào tốn xếp lịch Trong phần mơ tả thiết kế giải thuật di truyền để giải tốn xếp lịch Tổng đài FPT Telecom Giải thuật bắt đầu việc khởi tạo ngẫu nhiên quần thể giải pháp...
 • 21
 • 209
 • 0

Cơ sở của thiết kế phần mềm phương pháp thiết kế cổ điển

Cơ sở của thiết kế phần mềm và phương pháp thiết kế cổ điển
... Công Nghệ Phần Mềm Chương 6: sở thiết kế phần mềm phương pháp thiết kế cổ điển GIỚI THIỆU Thiết kế phần mềm công việc giai đoạn phát triển Thiết kế tạo biểu diễn kiện hệ thống phần mềm cần xây ... Nghệ Phần Mềm Chương 6: sở thiết kế phần mềm phương pháp thiết kế cổ điển KIẾN TRÚC PHẦN MỀM Kiến trúc phần mềm mô tả thành phần (component) kiến tạo nên hệ thống phần mềm giao tiếp thành phần ... gọi liên kết cao Thiết kế kiến trúc phần mềm: cố gắng giảm liên kết - Trang 155 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm Chương 6: sở thiết kế phần mềm phương pháp thiết kế cổ điển SỰ...
 • 36
 • 229
 • 0

tập huấn cho nông dân thiết kế bài giảng phương pháp tập huấn

tập huấn cho nông dân thiết kế bài giảng và phương pháp tập huấn
... khăn Bài tập nhóm 11: Các tập nối- xác định phương pháp tập huấn? phương pháp phù hợp cho mục tiêu tập DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Phương pháp tập huấn phù huấn (45 ... GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN 17 CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 26 CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 33 CHỦ ĐỀ 5: NHỮNG KĨ NĂNG TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ ... Chu kì tập huấn- Các bước chuẩn bị cho khoá tập huấn có hiệu qủa Phương pháp giảng dạy 10:15 1.1 Đánh giá nhu cầu tập huấn 1.2 Thiết kế khoá tập huấn 1.3 Giảng dạy Giới thiệu: (20 phút) Bài tập...
 • 62
 • 702
 • 1

TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN: Thiết kế bài giảng phương pháp tập huấn docx

TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN: Thiết kế bài giảng và phương pháp tập huấn docx
... khăn Bài tập nhóm 11: Các tập nối- xác định phương pháp tập huấn? phương pháp phù hợp cho mục tiêu tập DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Phương pháp tập huấn phù huấn (45 ... GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN 17 CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 26 CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 33 CHỦ ĐỀ 5: NHỮNG KĨ NĂNG TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ ... Chu kì tập huấn- Các bước chuẩn bị cho khoá tập huấn có hiệu qủa Phương pháp giảng dạy 10:15 1.1 Đánh giá nhu cầu tập huấn 1.2 Thiết kế khoá tập huấn 1.3 Giảng dạy Giới thiệu: (20 phút) Bài tập...
 • 62
 • 273
 • 0

[Giáo trình] Phân tích thiết kế thuật toán đánh giá độ phức tạp của giải thuật - ĐH Sư phạm Hà Nội

[Giáo trình] Phân tích thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp của giải thuật - ĐH Sư phạm Hà Nội
... 96 Phân tích thiết kế thuật toán đánh giá độ phức tạp giải thuật TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Đình Hòa, Giải thuật đánh giá độ phức tạp giải thuật , Gói giáo trình môn học theo chuẩn SCORM, Trường ĐHSP ... họa thiết kế thuật toán đánh giá độ phức tạp Bài toán 1.1 Tính giá trị gần exp(x) theo khai triển Taylor x x2 xn e = + + + + 1! 2! n! x a) Thiết kế giải thuật b) Đánh giá độ phức tạp Giải 21 Phân ... max, độ phức tạp thuật thứ hai vào câu lệnh đặc trưng đánh giá Câu lệnh đặc trưng (đoạn) thuật toán câu lệnh có số lần thực nhiều 41 Phân tích thiết kế thuật toán đánh giá độ phức tạp giải thuật...
 • 96
 • 925
 • 5

BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG CỤ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG Phương pháp, Công cụ Nghiên cứu Tác động của Hội nhập đến Nông nghiệp, Nông thôn

BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG Phương pháp, Công cụ Nghiên cứu Tác động của Hội nhập đến Nông nghiệp, Nông thôn
... để đánh giá tác động kinh tế vĩ mô sách thương mại Báo cáo rà soát phương pháp, công cụ thường sử dụng nghiên cứu nước quốc tế để đánh giá tác động hội nhập đến lĩnh vực có liên quan nông nghiệp, ... tiền hội nhập làm tăng thêm mức độ trệch ước lượng khả bóc tách tác động hội nhập với tác động khác gặp nhiều khó khăn Kết luận Nhìn chung tác động hội nhập nhà nghiên cứu sách quan tâm Việc nhập ... có ảnh hưởng lớn đến khu vực nông nghiệp nói chung ngành cụ thể Việc xác định phương pháp đánh giá tác động có nhiều cách khác Các phương pháp phổ biến đánh giá tác động hội nhập gồm: • Mô hình...
 • 28
 • 186
 • 0

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN TĂNG TRƯỞNG CỦA HÀM

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA HÀM
... để thiết kế thuật toán sử dụng để phát triển thành thuật toán gọi thuật toán xếp trộn Cuối việc phân tích thời gian chạy thuật toán xếp trộn 2.1 Thuật toán Sắp xếp chèn (Insertion sort) Thuật toán ... gian tính toán yếu tố mà cần đo lường Nhìn chung, nhờ việc phân tích vài thuật toán cho vấn đề, ta nhận thuật toán hiệu Việc phân tích nhiều thuật toán thích hợp làm được, vài thuật toán sử dụng ... 2.1 Thuật toán Sắp xếp chèn (Insertion sort) 2.2 Phân tích thuật toán 2.3 Thiết kế thuật toán 16 CHƯƠNG 33 TĂNG TRƯỞNG CỦA HÀM ...
 • 75
 • 271
 • 0

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề Bài toán người du lịch

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề Bài toán người du lịch
... 4: GIỚI THIỆU GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH NỔI TIẾNG BẰNG MÔ PHỎNG HÀNH VI CỦA ĐÀN KIẾN TRONG TỰ NHIÊN 4.1.1 Nhắc lại toán Người du lịch Bài toán Người du lịch, tìm đường ngắn cho người thương ... (j,i)∈ E Bài toán trở thành tìm chu trình Hamilton có độ dài ngắn G Bài toán tiếng có lời giải cách sử dụng phương pháp “nhánh cận” 2.1.2 Phương pháp nhánh cận Thuật toán nhánh cận phương pháp chủ ... 31 4.1.3 Thuật toán đàn kiến giải toán người du lịch .32 4.1.4 Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ PASCAL 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37 LỜI MỞ ĐẦU Bài toán Người du lịch, tìm đường...
 • 37
 • 268
 • 2

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN SO KHỚP ĐỒ THỊ

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN SO KHỚP ĐỒ THỊ
... … GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN SO KHỚP ĐỒ THỊ HVTH: LÊ KIM NGA-CH1301040 GVHD: PGS.TS ĐỖ VĂN NHƠN T HUẬT TOÁN & PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN VẤN ĐỀ SO KHỚP ĐỒ THỊ VÀ GIẢI PHÁP Bài toán so khớp ... đẳng cấu đồ thị: 1.2.3 Những ứng dụng đồ thị đẳng cấu: PHẦN VẤN ĐỀ SO KHỚP ĐỒ THỊ VÀ GIẢI PHÁP 1 .Bài toán so khớp đồ thị (đồ thị đẳng cấu): 2.1.1.Phát biểu toán: ... HUẬT TOÁN & PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN GIỚI THIỆU MỘT THUẬT TOÁN POLYNOMIAL-TIME ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN SO KHỚP ĐỒ THỊ Mở rộng toán so khớp đồ thị phù hợp với thực tế: Trên thực tế, việc so...
 • 22
 • 461
 • 6

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề PHƯƠNG PHÁP HUERISTIC BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề PHƯƠNG PHÁP HUERISTIC VÀ BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ
... Ngoài phương pháp nêu học phần “ Thuật toán phương pháp giải vấn đề em tiếp cận với phương pháp hueristic meta hueristic sau thu hoạch em : “Tìm hiểu hueristic metahueristic - Giải pháp hueristic ... dựng thuật toán hiệu để giải chúng Do đó, hướng phát triển thuật toán giải toán xây dựng thuật toán gần 1.2 Mở rộng khái niệm thuật giải Trong trình nghiên cứu giải vấn đề - toán, người ta đưa ... HUERISTIC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ .23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 SVTH : CH1301074 – Nguyễn Hải Yến Thuật toán & PP giải vấn đề PGS.TS Đỗ Văn Nhơn Chương TÌM HIỂU VỀ HUERISTIC VÀ...
 • 32
 • 290
 • 0

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề THUẬT GIẢI DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH
... vững phương pháp giải vấn đề, thuật toán mở rộng để ứng dụng vào toán cụ thể máy tính thực tế Trong em xin trình bày nội dung giải thuật di truyền qua tìm hiểu từ giáo trình, báo, tài liệu ứng dụng ... Nguyễn Thị Mai Thuật toán phương pháp giải GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn I THUẬT GIẢI DI TRUYỀN Tổng quan thuật giải di truyền 1.1 Giới thiệu Genetic Algorithms tạm dịch Thuật giải di truyền (viết tắt ... pháp thông qua hệ số thích nghi 1.2 Các bước giải toán thuật giải di truyền Một toán giải thuật giải di truyền thường gồm bước sau: - Biểu di n lời giải toán (nhiễm sắc thể) chuỗi nhị phân, chuỗi...
 • 43
 • 325
 • 4

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề THUẬT GIẢI DI TRUYỀN ỨNG DỤNG

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG
... cứu toán lập thời khóa biểu cho đào tạo tín chỉ, sử dụng giải thuật di truyền phương pháp tính toán tiến hóa để giải toán CH1301059-Nguyễn Thành Thiện Page B Nội Dung Chương : Giải Thuật Di Truyền ... Page 25 C Kết Luận Sau thời gian nghiên cứu đạt kết sau: Bước đầu đề xuất phương pháp thuật giải di truyền vào toán xếp thời khóa biểu; Phát biểu toán theo hướng tiếp cận thuật giải di truyền Hiện ... phân, sử dụng toán tử di truyền thích hợp cho lớp toán cụ Phương pháp tính toán tiến hóa theo phương thức gọi chương trình tiến hóa Theo Michalewicz thì: Cấu trúc liệu + Giải thuật di truyền =...
 • 27
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuật toán và phương pháp giảithiết kế thuật toán và phần mềmthiết kế nghiên cứu và phương pháp ước tính chi phíthiết kế chi tiết và phương pháp cắm congkê khai thuế theo phương pháp trực tiếp là gìphương pháp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếphướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếpcách kê khai thuế theo phương pháp trực tiếphạch toán theo phương pháp trực tiếpphương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếptính thuế theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếpkê khai thuế theo phương pháp trực tiếpcách hạch toán theo phương pháp trực tiếphướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp năm 2014so sách phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếpXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (tt)Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Quản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Bài 20 mạch dao độngHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênBài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnNghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênTổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Hanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)câu nói hay về tình bạn
Đăng ký
Đăng nhập