Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh Glutathione đến năng suất và chất lượng giống sắn KM98 7 tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu vi sinh Glutathione đến năng suất chất lượng giống sắn KM98 7 tại Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh Glutathione đến năng suất và chất lượng giống sắn KM98 7 tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
... hƣởng phân bón vi sinh đến suất thân giống sắn KM98- 7 37 Bảng 4 .7 Ảnh hƣởng phân bón vi sinh đến suất củ tƣơi giống sắn KM98- 7 39 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng phân bón hữu vi sinh glutathione ... QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Ảnh hƣởng phân bón hữu vi sinh Glutathione đến tốc độ sinh trƣởng giống sắn KM98- 7 Động Đạt, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Ảnh hưởng phân bón hữu vi sinh đến tốc ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón hữu vi sinh Glutathione đến suất chất lượng giống sắn KM98 -7 Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 3 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu...
 • 70
 • 163
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu vi sinh đến năng suất phẩm chất chè lai LDP1 tại thị trấn sông cầu, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất và phẩm chất chè lai LDP1 tại thị trấn sông cầu, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... hữu vi sinh đến suất phẩm chất chè lai LDP1 thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá, so sánh ảnh hưởng hai loại phân bón hữu vi sinh: phân hữu sinh ... thấp, chất lượng không đảm bảo - Sản lượng không đồng tháng vụ 43 43 4.2 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HƯU CƠ SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CHÈ 4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón hữu đến sinh ... phân hữu đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng chè LDP1 + Ảnh hưởng phân hữu đến sinh trưởng, phát triển + Ảnh hưởng phân hữu đến yếu tố cấu thành suất, suất 3.4.3 Ảnh hưởng phân hữu đến số...
 • 54
 • 765
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu vi sinh phân bón qua lá đến sinh trưởng, phát triển năng suất cây rau cải bắp tại huyện ba thành phố hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón qua lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây rau cải bắp tại huyện ba vì thành phố hà nội
... pháp quan tr ng s hình thành nhanh cân b ng sinh h c s s d ng cân ñ i gi a phân cơ, phân h u cơ, phân bón lá, phân bón vi sinh v t t o s n ph m nông nghi p s ch ch t lư ng cao Phân h u vi sinh, ... th c ti n này, ti n hành th c hi n ñ tài: “ Nghiên c u nh hư ng c a phân bón h u vi sinh phân bón qua ñ n sinh trư ng, phát tri n su t rau c i b p t i huy n Ba V thành ph N i” M c ñích, yêu ... nghi p b n v ng khái ni m v phân bón vi sinh v t 13 2.2.2 Khái ni m v phân bón vi sinh v t, phân h u vi sinh: 18 2.2.3 Tình hình nghiên c u ng d ng phân bón vi sinh v t nư c: ...
 • 101
 • 732
 • 3

“Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu vi sinh 131 HC15 đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lạc L14 trên đất cát ven biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa’’.

“Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh 131 HC15 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trên đất cát ven biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa’’.
... CT6 4.3 Ảnh hưởng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 đến yếu tố cấu thành suất lạc vụ xuân 2015 Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá Bảng 5a Ảnh hưởng phân bón vi sinh 1-3-1 HC15 đến yếu tố ... CT3 CT4 CT5 CT6 Bảng 5b Ảnh hưởng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 đến suất lạc vụ xuân 2015 Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 12 Năng suất cá thể Năng suất Năng suất thực (g/ cây) Công ... kinh tế vi c sử dụng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 trồng lạc vụ xuân 2015 Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá Bảng Hiệu kinh tế vi c sử dụng phân bón hữu vi sinh 1-3-1 HC15 trồng lạc vụ...
 • 15
 • 621
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn hồ quang áp lực đến năng suất chất lượng mối hàn trên thép cacbon

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn hồ quang áp lực đến năng suất và chất lượng mối hàn trên thép cacbon
... ng nghiên c u th gi i nêu trên, đề tài Nghiên c u ảnh h ởng c a chế độ hàn hồ quang áp lực đến suất chất l ợng mối hàn thỨp cácbon” s giúp doanh nghi p hiểu rõ l i ích c a công ngh hàn hồ quang ... ngh tiên ti n vào s n xuất góp phần nâng cao suất chất l ng s n phẩm nh h giá thành s n phẩm, đề tài Nghiên c u ảnh h ởng c a chế độ hàn hồ quang áp lực đến suất chất l ợng mối hàn thỨp cácbon” ... Đề tài nghiên c u ph ơng pháp hàn hồ quang áp lực thi t b hàn Alpha Q551-EWM nhằm m c đích m rộng kh công ngh lĩnh vực hàn 1.5.2 ụ nghĩa th c ti n Nghiên c u ph ơng pháp hàn hồ quang áp lực thi...
 • 92
 • 87
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách mật độ trồng đến năng suất chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách mật độ trồng đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại thái nguyên
... Ảnh hưởng khoảng cách trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 59 Bảng 3.18b Ảnh hưởng khoảng cách trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ VUI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, KHOẢNG CÁCH MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN88 TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số thời vụ gieo trồng đến suất chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân 2013, vụ Xuân 2014 Thái Nguyên 28 - Nghiên cứu ảnh hưởng số mật độ khoảng cách trồng...
 • 103
 • 367
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu đến tình hình phát sinh, gây hại của côn trùng nhóm chích hút nhện hại trên chè tại hạ hoà phú thọ năm 2010

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến tình hình phát sinh, gây hại của côn trùng nhóm chích hút và nhện hại trên chè tại hạ hoà  phú thọ năm 2010
... Lời cảm ơn Trong tình thực luận văn thạc sỹ, nhận đợc giúp đỡ tận tình thày cô giáo, quan có liên quan, gia đình bạn bè Vì hoàn thành luận văn mong muốn đợc gửi lời cảm ơn chân ... khoa Sinh, lãnh đạo nhà trờng ĐH S phạm Hà Nôi tạo điều kiện thòi gian cho hoàn thành luận văn Tôi xin đợc chân thành cảm ơn hợp tác Tổ khuyến nông xã Hơng Xạ - Huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ trình ... công tác môn côn trùng Trờng ĐH Nông nghiệp Hà Nội góp ý kiến cho hoàn thành luận văn Tôi xin đợc chân thành cảm ơn thày cô giáo công tác môn Kỹ thuật nông nghiệp Trờng ĐH S phạm Hà Nội Tôi...
 • 88
 • 456
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu sinh học sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp chất thải chăn nuôi tới sinh trưởng phát triển năng suất lúa tại cốc san

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sinh học sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi tới sinh trưởng phát triển và năng suất lúa tại xã cốc san
... dụng phế phụ phẩm nông nghiệp Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - Nghiên cứu xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu với tham gia số loại chế phẩm vi sinh - Nghiên cứu ảnh hưởng ... học Sản xuất phân hữu sinh học, loại sản phẩm tạo thành thông qua trình lên men vi sinh vật hợp chất hữu có nguồn gốc khác (phế thải nông, lâm nghiệp, phế thải chăn nuôi, phế thải chế biến, phế ... nghiệp thành phân bón hữu sinh học 39 40 40 - Nghiên cứu ảnh hưởng lượng phân bón hữu đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa CTA 88 Từ tìm lượng phân bón thích hợp đảm bảo suất cao ổn định...
 • 100
 • 362
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu phụ phẩm nông nghiệp đến collembola (insecta) trên đất trồng mía hà trung, thanh hóa đất trồng ngô, lúa đan phượng, hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp đến collembola (insecta) trên đất trồng mía hà trung, thanh hóa và đất trồng ngô, lúa đan phượng, hà nội
... Collembola đất không bón phân hữu đất trồng ngô, lúa Đan Phƣợng, Nội Từ Hình3.10 cho ta thấy: đất bón phân hữu cơ, đất không bón phân hữu đất trồng ngô, lúa Đan Phượng, Nội có Số hóa Trung ... lượng Ảnh hưởng phân bón hữu đến Collembola đất trồng ngô, lúa Đan Phương, Nội thể bảng 3.5 Bảng 3.5: Ảnh hƣởng phân hữu đến vài số định lƣợng Collembola đất trồng ngô, lúa Đan Phƣợng, Nội ... đặc điểm phân bố Collembola đất trồng mía Trung, Thanh Hóa đất trồng ngô, lúa Đan Phƣợng, Nội Đan Phƣợng, Nội Trung, Thanh Hóa Stt Không hữu Tên taxon I Có hữu Không hữu hữu 5 x...
 • 75
 • 208
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU SINH HỌC AMIAMI ĐẾN CÂY LÚA MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC TRỒNG LÚA TẠI TIỀN GIANG LONG AN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC AMIAMI ĐẾN CÂY LÚA VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC TRỒNG LÚA TẠI TIỀN GIANG VÀ LONG AN
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH *************** TRẦN THÀNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC AMI-AMI ĐẾN CÂY LÚA VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC TRỒNG LÚA TẠI TIỀN GIANG ... ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC AMI-AMI ĐẾN CÂY LÚA VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC TRỒNG LÚA TẠI TIỀN GIANG LONG AN TRẦN THÀNH Hội đồng chấm luận văn: Chủ tịch: PGS.TS HUỲNH THANH HÙNG Đ i học ... tài Nghiên cứu ảnh hưởng ph n b n hữu sinh học AMI-AMI đến lúa i trường đất, nước trồng lúa t i Tiền Giang Long An thực Mục tiêu nghiên cứu Xác định ảnh hưởng ph n b n hữu sinh học AMI-AMI sinh...
 • 140
 • 320
 • 0

Hiện trạng sản xuất nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu sinh học, phân bónđến sinh trưởng, năng suất chất lượng cà rốt VL444 f1

Hiện trạng sản xuất và nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu cơ sinh học, phân bón lá đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà rốt VL444 f1
... ðánh giá ñư c nh hư ng c a phân lân h u sinh h c, phân bón ñ n sinh trư ng, su t, ch t lư ng r t VL444 F1 - Xác ñ nh ñư c lo i phân bón k t h p v i phân lân h u sinh h c cho hi u qu cao nh ... ng phân lân h u sinh h c, phân bón s n xu t r t VL444 F1 1.3 Ý nghĩa khoa h c th c ti n 1.3.1 Ý nghĩa khoa h c K t qu nghiên c u c a ñ tài cho bi t vai trò c a phân lân h u sinh h c, phân bón ... d ng phân bón cho r t ñ a bàn thành ph B c Ninh - Trên s tìm hi u nh hư ng c a li u lư ng phân lân h u sinh h c k t h p v i phân bón ñ n sinh trư ng, su t ch t lư ng c a r t VL444 F1 tr...
 • 117
 • 511
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu sinh học, phân bón qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của đậu tương ĐVN6 trồng vụ thu đông 2007 vụ xuân 2008

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu cơ sinh học, phân bón qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của đậu tương ĐVN6 trồng vụ thu đông 2007 và vụ xuân 2008
... 4.5 ảnh hởng phân lân HCSH đến giai đoạn phát dục 47 4.6 ảnh hởng phân lân HCSH đến số lợng hoa v thời gian hoa 48 4.7 ảnh hởng phân lân HCSH đến yếu tố cấu th nh suất 50 4.8 ảnh hởng phân lân ... hởng phân lân HCSH đến suất 52 4.3 ảnh hởng phân lân HCSH phối hợp với phân KCl tới hiệu suất quang hợp 61 4.4 ảnh hởng phân lân HCSH phối hợp với phân KCl tới suất 68 4.5 ảnh hởng phân lân HCSH ... Năng suất cá thể = Năng suất 15 cây/15 (g/cây) - Năng suất lý thuyết = Số quả/cây x Tỷ lệ x số hạt/quả x số quả/cây - Năng suất thực thu 10.000 m2 Năng suất ô thí nghiệm (kg) Năng suất thực thu...
 • 166
 • 485
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu sinh học một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng giống đậu tương d912 trồng tại gia lâm – hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu cơ sinh học và một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng giống đậu tương d912 trồng tại gia lâm – hà nội
... phát triển nông nghiệp bền vững Chính lí trên, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu ảnh hởng phân lân hữu sinh học v số chế phẩm dinh dỡng qua đến sinh trởng phát triển, suất v chất lợng giống ... giống đậu tơng D912 4.5 56 ảnh hởng lợng PLHCSH đến suất giống đậu tơng D912 4.4 54 71 ảnh hởng CPDD qua đến hiệu suất quang hợp giống đậu tơng D912 72 4.6 ảnh hởng CPDD đến suất giống đậu tơng D912 ... 4.2.3 ảnh hởng CPDD qua đến khả phân c nh giống đậu tơng D912 4.2.4 ảnh hởng CPDD qua đến hình th nh nốt sần giống đậu tơng D912 4.2.5 70 ảnh hởng CPDD qua đến hiệu suất quang hợp giống đậu tơng D912...
 • 173
 • 467
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu sinh học đến sinh trưởng phát triển của giống đậu tương DT84 tại chiềng mung mai sơn sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân hữu cơ sinh học đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương DT84 tại chiềng mung  mai sơn  sơn la
... lƣợng phân lân hữƣ sinh học sông Gianh đến sinh trƣởng ,phát triển suất giống đậu tƣơng DT84 Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Bố trí thí nghiệm Thí nghiệm nghiên cứu ... hưởng phân lân hữu sinh học đến sinh trưởng phát triển giống đậu tương DT84 Chiềng Mung Mai Sơn - Sơn La vụ Xuân 2013" 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài Trên sở tìm hiểu ảnh hƣởng ... Mai Sơn - Sơn La 1.4 Giới hạn đề tài Đề tài giới hạn nghiên cứu ảnh hƣởng phân lân hữu sinh học Sông Gianh đến giống đậu tƣơng DT84 trồng vụ xuân năm 2013 Chiềng Mung Mai Sơn - Sơn La PHẦN II...
 • 49
 • 36
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón npk 361 đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1 3 tháng tuổi tại vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hènghiên cứu ảnh hưởng của phân bón silica đến sinh trưởng năng suất và chất lượng lạc trên đất phù sa cũ bạc màu tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc vụ xuânnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa thuần bc 15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọnghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi cồn ethanol 96o đến hiệu suất trích ly gamma oryzanolnghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè ldp2 tuổi 4nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yênđề cương thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến một số giống lúanghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu được và không được cân đối năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượngnghiên cứu ảnh hưởng của phân phối thuốc đến việc sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý an toàn tại tuyến y tế cơ sở tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến bệnh hxvk hại lạcnghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến bệnh hxv hại khoai tâypháp luật về hải quan và hoạt động xuất nhập khẩuPD 3004:2002 Guide to the implementation and auditing of BS 7799 controlsTai lieu on thi tin hoc dai cuongGIÁO ÁN MÔN TOÁN BÀI TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP CHIAPD 3002:2002 Guide to BS 7799 risk assessmentKiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại kho bạc Nhà nước huyện Bình Liêu, Quảng NinhGiáo án Môn Toán Bài 1 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TOÁN 4 Tính chất kết hợp của phép nhânQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận hồng bàng thành phố hải phòngHình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của nguyễn ngọc tư và le clézioGIÁO ÁN MÔN TOÁN TÊN BÀI CỘNG SỐ ĐO THỜI GIANGIÁO ÁN TOÁN LỚP 2 BÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCGóp phần tìm hiểu tư tưởng triết học phật giáo của trần nhân tông tiểu luận cao họcTriết lý nhân sinh của truyền thuyết về thời đại hùng vương tiểu luận cao họcGiáo án điện tử Bài TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓKL tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủNghiên cứu phân tích tình hình cháy trong 5 năm từ 2012–2016 và dự báo tình hình cháy từ 2017–2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Khóa luận tốt nghiệp)ĐỌC HIỂU LUYỆN THI THPTQG 2017Mối quan hệ giữa gắn kết xã hội và hành vi rủi ro của học sinh trung học phổ thôngBộ Đề Phương Ngữ Chính Tả Ba Vùng Bắc Trung Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập