Luận văn sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền ở người việt nam

Sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền người việt nam

Sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền ở người việt nam
... cứu gen MMR khác, ứng dụng chẩn đoán sớm ung thư ruột kết không polyp di truyền Việt Nam cần thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài Sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp ... sau đến MSH2 (40%), MSH6 (10%) PMS2 (...
 • 22
 • 293
 • 0

sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai mlh1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền người việt nam

sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai mlh1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền ở người việt nam
... NHIÊN - Lê Thị Lan Anh SÀNG LỌC ĐỘT BIẾN GEN SỬA CHỮA BẮT CẶP SAI MLH1 LIÊN QUAN ĐẾN UNG THƢ RUỘT KẾT KHÔNG POLYP DI TRUYỀN NGƢỜI VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60 42 70 LUẬN ... đề tài Sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai MLH1 liên quan đến ung thƣ ruột kết không polyp di truyền ngƣời Việt Nam Đề tài đƣợc thực phòng thí nghiệm Phân tích di truyền thuộc Trung tâm ... đầu gen MLH1 bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng Việt Nam góp phần cung cấp liệu đột biến gen mở hƣớng nghiên cứu gen MMR khác, ứng dụng chẩn đoán sớm ung thƣ ruột kết không polyp di truyền Việt Nam...
 • 82
 • 899
 • 0

Sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền người việt nam

Sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết không polyp di truyền ở người việt nam
... Anh SÀNG LỌC ĐỘT BIẾN GEN SỬA CHỮA BẮT CẶP SAI MLH1 LIÊN QUAN ĐẾN UNG THƯ RUỘT KẾT KHÔNG POLYP DI TRUYỀN NGƯỜI VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60 42 70 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người ... ung thư ruột kết không polyp di truyền Việt Nam cần thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài Sàng lọc đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai MLH1 liên quan đến ung thư ruột kết ... hình thành ung thư đại trực tràng Hình Các phân nhóm ung thư ruột kết Hình Sửa chữa bắt cặp sai trình tự vi vệ tinh Hình Cơ chế sửa chữa bắt cặp sai E.coli Hình Sửa chữa ADN bắt cặp sai người Hình...
 • 86
 • 99
 • 0

Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền người Việt Nam

Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền ở người Việt Nam
... phát đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai hỗ trợ chấn đoán sàng lọc ung Ihư đại trực tràng không polyp di truyền đánh giá đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MSH2) liên quan đến ung thư đại trực tràng ... âa BÁO CÁO TÓM TẮT I T ê n đề tà i: Nghiên cửu độí biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan ãến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền người Việt Nam M ã số: Q G l 1.15 II C hủ tr ì ... h nhân ưng thư đại trực tràng Việt Nam đế có liệu đầy đủ đột biến gen Mở rộng nghiên cửu gen lại thuộc hệ thống MMR đê có sở xây dựng quy trình phát đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai nhăm chân...
 • 112
 • 420
 • 0

phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai msh2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng

phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai msh2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Mai PHÂN TÍCH DI TRUYỀN GEN SỬA CHỮA BẮT CẶP SAI MSH2 TỪ BỆNH NHÂN UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG Chuyên ngành: Di truyền ... trực tràng 1.2.2 Sơ lược bệnh ung thư đai trực tràng 1.2.3 Cơ sở phân tử ung thư đại trực tràng di truyền 12 1.3 Hệ thống gen MMR đột biến gen MSH2 với hội chứng ung thƣ đại trực tràng ... cao nghiên cứu gen liên quan đến bệnh chưa nhiều, đặc biệt nghiên cứu gen MSH2 Chính thế, tiến hành Phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai MSH2 từ bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng nhằm đưa...
 • 83
 • 160
 • 0

Phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai MSH2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai MSH2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... cao nghiên cứu gen liên quan đến bệnh chưa nhiều, đặc biệt nghiên cứu gen MSH2 Chính thế, tiến hành Phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai MSH2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng nhằm đưa ... có khả dẫn đến ung thư đại trực tràng loại ung thư khác liên quan đến HNPCC [22] Mặc dù ung thư đại trực tràng, ung thư đại trực tràng mang khuynh hướng di truyền dạng ung thư có tỷ lệ mắc ... ung thư nhân lên nhanh chóng phát tán rộng rãi 1.2 NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu ung thư đại trực tràng Ung thư đại trực tràng bệnh lý phổ biến bệnh ung thư...
 • 73
 • 209
 • 0

Phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai MSH2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai MSH2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... cao nghiên cứu gen liên quan đến bệnh chưa nhiều, đặc biệt nghiên cứu gen MSH2 Chính thế, tiến hành Phân tích di truyền gen sửa chữa bắt cặp sai MSH2 từ bệnh nhân ung thư đại trực tràng nhằm đưa ... có khả dẫn đến ung thư đại trực tràng loại ung thư khác liên quan đến HNPCC [22] Mặc dù ung thư đại trực tràng, ung thư đại trực tràng mang khuynh hướng di truyền dạng ung thư có tỷ lệ mắc ... ung thư nhân lên nhanh chóng phát tán rộng rãi 1.2 NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu ung thư đại trực tràng Ung thư đại trực tràng bệnh lý phổ biến bệnh ung thư...
 • 72
 • 179
 • 0

Xác định tính giá trị và khả thi của phương pháp quan sát với acid acetic (VIA) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bắc Ninh và Cần Thơ, một số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung

Xác định tính giá trị và khả thi của phương pháp quan sát với acid acetic (VIA) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bắc Ninh và Cần Thơ, một số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung
... (VIA) sàng lọc ung thư cổ tử cung Bắc Ninh Cần Thơ, số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định tỷ lệ tổn thư ng bất thư ng cổ tử cung qua sàng lọc phương pháp ... dụng số kỹ thuật sàng lọc ung thư cổ tử cung khác nhau, quan sát cổ tử cung mắt thư ng với dung dịch Acid acetic 5% (phương pháp VIA) coi phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung phù hợp với quốc ... lọc ung thư cổ tử cung 65 3.4 Tìm hiểu khả thực thi triển khai sàng lọc ung thư cổ tử cung tuyến y tế sở phương pháp VIA 69 3.5 Xác định số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung...
 • 157
 • 512
 • 6

Xác định tính giá trị và khả thi của phương pháp quan sát với acid acetic (VIA) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bắc Ninh và Cần Thơ, một số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung

Xác định tính giá trị và khả thi của phương pháp quan sát với acid acetic (VIA) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bắc Ninh và Cần Thơ, một số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung
... (VIA) sàng lọc ung thư cổ tử cung Bắc Ninh Cần Thơ, số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định tỷ lệ tổn thư ng bất thư ng cổ tử cung qua sàng lọc phương pháp ... dụng số kỹ thuật sàng lọc ung thư cổ tử cung khác nhau, quan sát cổ tử cung mắt thư ng với dung dịch Acid acetic 5% (phương pháp VIA) coi phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung phù hợp với quốc ... lọc ung thư cổ tử cung 65 3.4 Tìm hiểu khả thực thi triển khai sàng lọc ung thư cổ tử cung tuyến y tế sở phương pháp VIA 69 3.5 Xác định số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung...
 • 157
 • 244
 • 0

Xác định tính giá trị và khả thi của phương pháp quan sát với acid acetic (VIA) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bắc Ninh và Cần Thơ, một số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung

Xác định tính giá trị và khả thi của phương pháp quan sát với acid acetic (VIA) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bắc Ninh và Cần Thơ, một số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung
... thư cổ tử cung Nghiên cứu Xác định tính giá trị khả thi phương pháp quan sát với acid acetic (VIA) sàng lọc ung thư cổ tử cung Bắc Ninh Cần Thơ, số yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử cung triển ... Để xác định giá trị thực sàng lọc ung thư cổ tử cung phương pháp VIA, triển khai thực yếu tố đảm bảo để sàng lọc ung thư cổ tử cung phương pháp VIA thực tiễn, yếu tố liên quan đến ung thư cổ tử ... Việt Nam, sàng lọc ung thư ung thư cổ tử cung cộng đồng hạn chế Quan sát cổ tử cung mắt thư ng với dung dịch Acid acetic 3%-5% hướng dẫn quy định phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung đầu tay...
 • 26
 • 199
 • 0

Tài liệu Xác định được gen liên quan đến ung thư vú . pdf

Tài liệu Xác định được gen liên quan đến ung thư vú . pdf
.. . Cambridge, Anh cho biết họ vừa xác định số gen quan trọng liên quan đến bệnh ung thư Giáo sư Paul Edwards thuộc khoa bệnh lý trường đại học Cambridge người phát gen NRG1 Gen nằm nhiễm sắc thể 8, .. . thêm nhiều nghiên cứu để biết xác gen có ảnh hưởng đến việc phát triển ung thư Ở Anh năm phát khoảng 4 5.5 00 trường hợp bị ung thư khoảng 1 2.0 00 bị chết năm bệnh ung thư .. . triển ung thư mà số bệnh ung thư khác ung thư ruột, tiền liệt tuyến, buồng trứng bàng quang Tất người sinh có gen NRG1 Tuy nhiên, số người, theo thời gian, gen bị hư hỏng Điều khiến cho bệnh ung...
 • 3
 • 238
 • 1

Các loại gen liên quan đến ung thư doc

Các loại gen liên quan đến ung thư doc
... nên loại bệnh bạch cầu người trưởng thành Xét toàn giới, virut có liên quan đến phát sinh ung thư khoảng 15% số ca ung thư người Gen gây khối u gen tiền khối u Các nghiên cứu virut khối u dẫn đến ... phát gen gây phát sinh ung thư gọi tắt gen gây khối u (oncogen- khối u) số retrovirut định Sau này, gần giống với gen gây khối u tìm thấy hệ gen người loài động vật khác Những bình thư ng có hệ gen ... thư ng - lại trở thành gen gây khối u, tức gen gây phát sinh ung thư ? Nhìn chung, gen gây khối u thư ng xuất thay đổi di truyền dẫn đến làm tăng giảm sản phẩm prôtêin gen tiền khối u mã hóa...
 • 4
 • 205
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đột biến điểm nhằm sàng lọc đột biến gen ND6 và MTTK liên quan đến bệnh ty thể

Nghiên cứu chế tạo đột biến điểm nhằm sàng lọc đột biến ở gen ND6 và MTTK liên quan đến bệnh ty thể
... ADN mang đột biến cần thiết tạo Do vậy, thực đề tài Nghiên cứu tạo đột biến điểm nhằm sàng lọc đột biến gen ND6 MT-TK liên quan đến bệnh ty thể nhằm tạo số đối chứng dương mang đột biến cần ... extention 22 Hình 1.9 Tạo đột biến điểm định hướng sử dụng PCR đảo 22 Hình 2.1 Sơ đồ nghiên cứu sàng lọc số đột biến gen ND6 MT-TK liên quan đến bệnh đột biến gen ty thể 28 Hình ... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÕ THỊ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN ĐIỂM NHẰM SÀNG LỌC ĐỘT BIẾN GEN ND6 VÀ MT-TK LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TY THỂ Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60 42 01 21...
 • 96
 • 199
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ kiến thức thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám bệnh viện lão khoa trung ươngluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc gianghu hong thuong gap va bien phap sua chua tren vi saisố lượng đột biến cần thiết để một tế bào trở thành tế bào ung thưbiên bản tạm giữ tài liệu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế gian lận thuếbiên bản khám nơi cất giấu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế gian lận thuếthuyet minh ve net dep van hoa ngay tet co truyen cua nguoi viet namtư vấn và bảo lãnh cho khách hàng trong các giao dịch có liên quan đến hoạt động cho thuê tài sảnbiện pháp giảm thiểu tác động xấu có liên quan đến chất thảirút kết luận nguyên nhân phát sinh đột biến genđột biến gen là gì u cầu hs quan sát hình và thảo luận nhómtần suất đột biến genđột biến genđột biến genvai trò của đột biến genBai 11 bài giảng GOC thong tin an toan hang hai (MSI)Bai 12 bài giảng GOC he thong ve tinh COSPAS SARSAT SART (20091220)bài giảng GOC He thong tu dong AISĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG GIẾNG ĐỨNG: Thiết kế thi công đào mở rộng phần thân giếng điều áp nhà máy thuỷ điện theo hướng từ trên xuống dưới bằng phương pháp khoan nổ mìnĐồ án cơ học máy: Tính toán thiết kế hộp giảm tốcKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài huy động vốn trong công ty cổ phần, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (coptis chinensis franch)Đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Nghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhNghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (LA tiến sĩ)Cân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập