Tài liệu về : “Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao)

Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao)

Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao)
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN(BẢN SAO)Họ và tên chồng:………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………..Dân tộc:………………………Quốc ... Sao từ Sổ đăng ký kết hôn Ngày ……...tháng ……...năm……..... NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Ký, ghi ... chú:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Đã ký) (Đã ký) ...........................................
 • 1
 • 6,213
 • 98

Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-KH.2.a

Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-KH.2.a
... trú:…………………......……………..………………………………………………….....……………Số Giấy CMND/Hộ chiếu /Giấy tờ hợp lệ thay thế:…….... …………………………………………….....……………....... Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn ... GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (BẢN SAO)Họ và tên chồng:………………………………………Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………Dân ... tộc:……………………Quốc tịch:………...………Nơi thường trú/tạm trú:………………………………..………………………………………………………………Số Giấy CMND/Hộ chiếu /Giấy tờ hợp lệ thay thế:…… ………………………………………………………………Họ và tên vợ:……………………..............................……...Ngày,...
 • 1
 • 1,282
 • 16

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
... NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcMẫu số:ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN(GIẤY HÔN THÚ) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)…………………………………Tôi tên là:.............................................................................................................Địa ... ban nhân dân (1) ................... trích lục (ghi bằng số) ................... bản Giấy chứng nhận kết hôn cho người có tên sau đây:Họ và tên người chồng (ghi bằng chữ in hoa):....................................................Ngày, ... .......................................................................................Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn: .....................................................................Nơi đăng ký kết hôn (2):...................................................................................................................................................................................................................
 • 1
 • 2,843
 • 45

Giấy chứng nhận kết hôn

Giấy chứng nhận kết hôn
... trú:…………………......……………..………………………………………………….....……………Số Giấy CMND/Hộ chiếu /Giấy tờ hợp lệ thay thế:…….... …………………………………………….....……………....... Giấy chứng nhận kết hôn này có giá trị kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký kết hôn ... GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (BẢN SAO)Họ và tên chồng:………………………………………Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………Dân ... tộc:……………………Quốc tịch:………...………Nơi thường trú/tạm trú:………………………………..………………………………………………………………Số Giấy CMND/Hộ chiếu /Giấy tờ hợp lệ thay thế:…… ………………………………………………………………Họ và tên vợ:……………………..............................……...Ngày,...
 • 1
 • 707
 • 7

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

Mẫu giấy chứng nhận kết hôn
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN(BẢN SAO)Họ và tên chồng:………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………..Dân tộc:………………………Quốc ... Sao từ Sổ đăng ký kết hôn Ngày ……...tháng ……...năm……..... NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Ký, ghi ... chú:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Đã ký) (Đã ký) ...........................................
 • 1
 • 1,238
 • 33

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP