Tiet 10 HH khan quang tham mai vai em

lop 4 khan quang tham mai vai em tiet 10

lop 4 khan quang tham mai vai em tiet 10
... quàng thắm vai em Nhạc lời: Ngô Ngọc Báu Nghe hát: Khăn quàng thắm vai em Nhạc lời: Ngô Ngọc Báu Khăn quàng thắm vai em Nhịp nhàng Vui tươi :Ngô Ngọc Báu Nhạc lời Khăn quàng thắm vai em Nhịp nhàng ... la Thứ tư, ngày 03 tháng 11 năm 2 010 Âm nhạc Hoạt động 1: Học hát câu Khi trông phương đông vừa ánh dương 2 Khăn quàng vai chúng em tới trường 3 Em yêu khăn em gắng học hành, Sao cho xứng cháu ... siêng cho khăn quàng thắm vai em Khăn quàng thắm vai em Nhịp nhàng Vui tươi :Ngô Ngọc Báu Nhạc lời Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách Thứ tư, ngày 03 tháng 11 năm 2 010 Âm nhạc Hát kết hợp...
 • 25
 • 352
 • 0

Tiết 10:Học hát Khăn quàng thắm mãi vai em

Tiết 10:Học hát Khăn quàng thắm mãi vai em
... KT cũ: Em đọc nhạc, ghép lời ca gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca Tập đọc nhạc số 2? Thứ ngày tháng năm 2011 Âm nhạc Tiết 10: Học hát :Khăn quàng thắm Học hát Lời 1: Khăn quàng thắm vai em Nhạc ... Minh Nhìn bao khăn thắm tơi x x xx x x Lòng ngập bao sớng vui hát vang lên chào đón tơng lai x x x x xx Màu khăn tơi nhắc em học tập gắng siêng x x x x Làm cho khăn quàng thắm vai em x x xx ... Câu x xx x x xx x Câu x x x x x xxx Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: Khi trông phơng đông vừa ánh dơng, khăn quàng vai x x xx x Chúng em tới trờng Em yêu khăn em gắng học hành x xx x x xx Sao cho...
 • 11
 • 213
 • 0

bài giảng âm nhạc 4 tiết 10 học hát khăn quàng thắm mãi vai em

bài giảng âm nhạc 4 tiết 10 học hát khăn quàng thắm mãi vai em
... cho khăn quàng thắm vai em * * Vừa hát vừa vỗ tay theo phách: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM Khi trông phương đông vừa ánh dương * * Khăn quàng vai chúng em tới trường * * Em yêu khăn em gắng học ... Minh Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng ngập bao sướng vui Hát vang lên chào đón tương lai Màu khăn tươi nhắc em, học tập gắng siêng, Làm cho khăn quàng thắm vai em Khăn quàng thắm vai em Nhịp nhàng ... A .A Khăn quàng thắm vai em Nhịp nhàng – Vui tươi Báu Nhạc lời :Ngô Ngọc Đọc lời ca Khi trông phương đông vừa ánh dương Khăn quàng vai chúng em tới trường Em yêu khăn em gắng học hành Sao...
 • 14
 • 253
 • 0

Tiết 10 - Khăn quàng thắm mãi vai em lớp 4

Tiết 10 - Khăn quàng thắm mãi vai em lớp 4
... chào đón tương lai Màu khăn tươi nhắc em, học tập gắng siêng cho khăn quàng thắm vai em Lời Em reo vang muôn lời ca sáng tươi Lao động kiến thiết chúng em xây đời Tương lai em ngàn đóa hoa tươi ... Điệp khúc: Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng ngập bao sướng vui x Hát vang lên chào đón tương lai x Màu khăn tươi nhắc em, học tập gắng siêng x cho khăn quàng thắm vai em x Lời Em reo vang muôn lời ... ngày 28 tháng 10 năm 2013 Âm nhạc * Kiểm tra cũ: - Tiết trước em học gì? - Trên ngựa ta phi nhanh * Cả lớp hát lại Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2013 ÂM NHẠC: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em Nh¹c vµ lêi:...
 • 16
 • 235
 • 0

bai khăn quàng thắm mãi vai em

bai khăn quàng thắm mãi vai em
... KiÓm tra bµi cò • • H¸t, biÓu diÔn song ca bµi em yªu hoµ b×nh ( nh¹c vµ lêi NguyÔn §øc Toµn)? ...
 • 4
 • 398
 • 0

bài dạy chuyên đề hay - Ôn: Khăn quàng thăm mãi vai em

bài dạy chuyên đề hay - Ôn: Khăn quàng thăm mãi vai em
... bao vang lên chào tươi nhắc khăn siêng Em reo khăn cho khăn vang dương tươi Em yêu khăn Tương lai em Sao cho xứng Nở ánh Nhìn hát Màu em em ca thắm tươi, đón em quàng em cháu Bác nắng tưng lòng ... siêng Em reo khăn cho khăn vang dương tươi Em yêu khăn Tương lai em Sao cho xứng Nở ánh Nhìn hát Màu em em ca thắm tươi, đón em quàng em cháu Bác nắng tưng lòng ngập tương học thắm m ãi tập vai ... mói vai em Th T, ngy 27 thỏng 10 nm 2010 m nhc ễn bi hỏt: KHN QUNG THM MI VAI EM Tp c nhc: TN S NGHE BI HT: KHN QUNG THM MI VAI EM Khăn quàng thắm vai em Nhạc lời: Ngô Ngọc Báu Nhịp nhàng - Vui...
 • 20
 • 308
 • 0

Gián án Bài Khăn quàng thắm mãi vai em.

Gián án Bài Khăn quàng thắm mãi vai em.
... hát,tập hát thuộc lời ca -Nhận xét tiết học -Lớp hát 2lần -HS thực -HS lắng nghe IV/ Tự nhận xet đánh giá sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 366
 • 0

Bài soạn Khăn quàng thắm mãi vai em

Bài soạn Khăn quàng thắm mãi vai em
... cho khăn quàng thắm vai em * * Vừa hát vừa vỗ tay theo phách: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM Khi trông phương đông vừa ánh dương * * Khăn quàng vai chúng em tới trường * * Em yêu khăn em gắng học ... Màu khăn tươi nhắc em, học tập gắng siêng, Làm cho khăn quàng thắm vai em Khăn quàng thắm vai em Nhịp nhàng – Vui tươi Câu Câu Câu Câu Nhạc lời :Ngô Ngọc Báu Câu Câu Câu Câu Khăn quàng thắm vai ... ÂM NHẠC: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM Khi trông phương đông vừa ánh dương Khăn quàng vai chúng em tới trường Em yêu khăn em gắng học hành Sao cho xứng cháu Bác Hồ Chí Minh Nhìn bao khăn thắm tươi,...
 • 14
 • 311
 • 0

Tài liệu Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em (Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu) pdf

Tài liệu Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em (Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu) pdf
... - Kiểm tra c : Gọi đến em lên bảng hát lại hát - Bài mới: học Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - HS thực - Giáo viên đệm ... tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì ?Lời hát viết? - HS trả lời: + - Cho học sinh tự nhận xét: Bài :Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Giáo ... xét: + Nhạc s : Ngô - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai Ngọc Báu điệu hát - HS nhận xét * Hoạt động 2: TĐN Số 3: “Cùng Bước Đều” - Giới thiệu TĐN Số - Giáo viên cho học sinh tập...
 • 8
 • 456
 • 1

Tài liệu Kể chuyện - Âm nhạc - KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM ppt

Tài liệu Kể chuyện - Âm nhạc - KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM ppt
... sinh 1-Giới thiệu nội dung học: - n hát: Khăn quàng thắm vai em -Tập đọc nhạc số : Cùng bước 2-Phần hoạt động : a- Nội dung 1: Ôn hát : Khăn quàng thắm vai em -Hs lắng nghe -Lớp hát lần -Hát ... đổi ý nghĩa câu chuyện : -Hs kể nhóm -Hs đọc y/c tập -Y/c nhóm kể nối tiếp -Kể theo nhóm -1 hs kể toàn câu chuyện -Hs kể đoạn nối tiếp -Lớp nhận xét -1 hs kể toàn câu chuyện -hs thảo luận ... tiên 8-có danh từ riêng: chị Sứ , Hòn đát , Ba Thê 4- Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học -Về nhà xem lại , tìm hiểu tiếp câu chuyện ; Bàn chân kì diệu ÂM NHAC KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM I- Mục...
 • 5
 • 270
 • 0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em pot

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em pot
... nhịp - HS thực - Yêu cầu học sinh hát hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS thực - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Lời hát viết? - HS trả lời + Bài :Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em + Nhạc sĩ: ... Em - Giới thiệu hát, tác giả - HS lắng nghe - GV cho học sinh nghe hát mẫu - HS nghe mẫu - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu hát - HS thực - Tập hát câu, câu cho học sinh hát ... Ngọc - HS nhận xét: Báu - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên HS rút ý nghĩa giáo dục hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại hát vừa học lần trước kết thúc tiết học - Khen em hát...
 • 4
 • 691
 • 1

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em ppt

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em ppt
... xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Lời hát - HS trả lời: viết? + Bài :Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em + Nhạc sĩ: Ngô Ngọc Báu - Cho học sinh tự nhận xét: - HS ... động 1: Ôn tập hát: Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại hát nhiều - HS thực hình thức + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận ... từ 1-2 phút - HS thực - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS ý - Giáo viên gõ mẫu yêu cầu học sinh gõ lại - HS thực - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại - HS thực - Tap...
 • 4
 • 569
 • 1

Âm nhạc 4:Khăn quàng thắm mãi vai em

Âm nhạc 4:Khăn quàng thắm mãi vai em
... Âm nhạc Học hát bài: Khăn quàng thắm vai em Nhạc lời: Ngô Ngọc Báu Khăn quàng thắm vai em Nhạc lời: Ngô Ngọc Báu Nhịp nhàng Vui tươi Khi trông ( Em reo phương vang) đông muôn vừa lời Khăn quàng ... quàng thắm vai em Khăn quàng thắm vai em Nhạc lời: Ngô Ngọc Báu Nhịp nhàng Vui tươi Khi trông ( Em reo phương vang) đông muôn vừa lời Khăn quàng vai chúng em Lao động kiến thiết chúng em em ngàn ... Khăn quàng thắm vai em Nhạc lời: Ngô Ngọc Báu Khi trông phương đông vừa ánh dương Khăn quàng vai chúng em tới trường Khi trông phương đông vừa Khăn quàng vai chúng em ánh dương tới trường Em...
 • 20
 • 470
 • 3

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học hát bài: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM pptx

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học hát bài: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM pptx
... động 1: Tập hát Khăn quàng thắm vai em : (15’) - Mục tiêu: Học sinh hát thuộc Khăn quàng thắm vai em Giáo dục em biết vươn lên học tập, xứng đáng hệ tương lai đất nước - Phương pháp: Hát mẫu, đàm ... Trường Tiểu học Thụy Dương hát Tập cho học sinh đọc lời ca câu: Câu 1: Khi trông phương Đông vừa ánh dương Câu 2: Khăn quàng vai chúng em tới trường Câu 3: Em yêu khăn em gắn học hành Câu 4: Sao cho ... đoạn a (Em reo vang…tưng bừng sớm mai), tiếtp theo lớp hát hoà giọng Kết bài: Hát nhắc lại Làm cho khăn quàng thắm vai em Hoạt động 2: Tập hát kết hợp gõ đệm: (10’) - Mục tiêu: Học sinh hát biết...
 • 6
 • 917
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017đề thi thử ioe cấp quốc gia lớp 9Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THCSTHPT Đa Kia, Bình Phước năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017Đề cương ôn tập môn Giải tích lớp 12 học kì IIbài tập ôn thi tuyển sinh vào 10 môn tiếng anhOracle Timesten Installation guideBảng báo giá kẹo xuất khẩuđề thi vào chuyên thành phố hồ chí minhTài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 hoàng minhCác tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt NamCác tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo luật Hình sự Việt NamCác quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 1 nguyễn binnovel food fermentation technologies 2016Biochemistry of beer fermentation 2015Fermentation microbiology and biotechnology 2011Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm ceratocystis sp gây bệnh chết héo trên keo tai tượng trong điều kiện nuôi cấy thuần khiếtNghiên cứu ảnh hưởng của giá thế đến khả năng hình thành cây hom tùng la hán ( podocarpus macrophyllus) tại trường đại học nông lâm thái nguyênTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập