12 thi online ancol danh pháp đồng phân – tính chất vật lí

Ancol danh pháp đồng phân tính chất vật

Ancol danh pháp  đồng phân  tính chất vật lý
... halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với # Nhận định ancol ? A Ancol chất điện li mạnh B Ancol chất dẫn điện tốt *C Ancol chất không điện li D Ancol chất điện li yếu $ Liên kết -OH ancol liên kết hiđro ... Số đồng phân ancol thơm tối đa ứng với công thức phân tử A B *C D $ Các đồng phân : C6 H CH CH OH C6 H CHOHCH + , (o, m, p)CH 3C H CH OH + Vậy tổng có đồng phân C5 H12 O ## Có đồng phân ancol ứng ... xỉ với A hợp chất ancol etylic tác dụng với Na B hợp chất ancol etylic có liên kết hiđro với nước C hợp chất ancol etylic có liên kết hiđro liên phân tử *D hợp chất ancol etylic có...
 • 12
 • 83
 • 0

Ôn thi hóa học lớp 9 - BÀI 15: TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI pps

Ôn thi hóa học lớp 9 - BÀI 15: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI pps
... THPT DL Lomonoxop + Các kim loại khác có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi khác Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Thuỷ ngân (Hg) - 39oC cao vonfram (W) 3410oC + Các kim loại khác có độ cứng khác...
 • 2
 • 770
 • 3

bài 53: cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật của ancol

bài 53: cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí của ancol
... Giữa phân tử Ancol phân tử nước có hình thành liên kết hiđrô II .Tính chất vật liên kết hidro ancol: Liên kết hidro: a) Khái niệm liên kết hiđrô: Cho nhận xét tính chất vật ancol bảng số ... sec-butylic  (CH3)2 CHCH2OH : ancol isobutylic  (CH3)3COH : ancol tert-butylic I Định nghĩa, phân loại, đồng phân danh pháp: Đồng phân danh pháp :  Danh pháp a/ Tên thông thường: Ancol + tên gốc hydrocacbon ... ∞ HOCH2CHOHCH2OH 20,0 290,0 1,260 ∞ II .Tính chất vật lý:  Ở điều kiện thường, ancol từ CH3OH đến C12H25OH chất lỏng, từ C13H27OH trở lên chất rắn  Các ancol có từ đến nguyên tử C phân tử tan...
 • 22
 • 198
 • 0

Dạng 1: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật pdf

Dạng 1: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí pdf
... hỗn hợp với H2SO4 đậm đặc 180 0C thu olefin Có chất X thỏa mãn đề bài: A Một chất B Hai chất C Ba chất D Bốn chất *Câu 25: Tên gọi rượu sau theo danh pháp IUPAC: CH2 CH CH Cl C2H5 CH3 OH A 4-clo ... pent 2-en E Kết khác Câu 21: Khi cộng nước vào buten -1 ( xúc tác H2SO4 loãng) sản phẩm chất nào? A n-butylic B iso butylic C sec butylic D tert butylic Câu 22: Có chất có công thức phân tử C6H12 ... butan 2-ol D – metyl butan 1-ol Câu 18: Có chất có công thức phân tử C5H10 tác dụng với nước điều kiện thích hợp tạo ancol bậc A B C D chất Câu 19: Có hợp chất bền mạch hở có CTPT C4H8O, có phản...
 • 4
 • 177
 • 1

danh phápphân loại thực vật

danh pháp và phân loại thực vật
... Thị Sản (2003), Phân loại học Thực vật, Nxb Giáo dục  Thực vật dược (1995), Bộ Y tế, Tài liệu dùng cho hệ Trung cấp CÁC KHÁI NIỆM  Phép phân loại  Là dựa vào đặc điểm giống để phân chia nhóm ... lập khóa định loại CÁC KHÁI NIỆM  Phân loại học  Là lý thuyết phân loại học  Bao gồm nguyên tắc, phương pháp qui tắc phép phân loại  Nhiệm vụ: tạo hệ thống thang chia bậc  Phân loại học phần ... bậc phân loại  Một loài cụ thể Lúa Oryza sativa L lại taxon TAXON VÀ BẬC PHÂN LOẠI  Bậc phân loại  Là tập hợp mà thành viên taxon mức độ định thang chia bậc  Taxon – cụ thể  Bậc phân loại...
 • 211
 • 262
 • 0

Tiểu Luận đánh giá Thành phần , tính chất và chỉ tiêu nước thải

Tiểu Luận đánh giá Thành phần , tính chất và chỉ tiêu nước thải
... phần, tính chất tiêu nước thải PHẦN 2: THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT VÀ CHỈ TIÊU NƯỚC THẢI THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU NƯỚC THẢI 1.1 Thành phần, tính chất tiêu nước thải 1.1.1 .Thành phần: Thành ... loại thành nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp Chúng nước thải có tác nhân ô nhiễm cần xử lý Tuy nhiên, có khác thành phần, tính chất, tiêu nước thải công nghiệp nước thải sinh hoạt -2- Thành ... tố C, H, O, N, S…Ngoài ra, nước thải chứa chất hữu khác chất béo, dầu, m , chất hoạt động bề mặt… Các hợp chất vô bao gồm N, P… hợp chất có mặt NTSH nước thải số ngành công nghiệp Thành phần...
 • 14
 • 1,035
 • 4

Xây dựng hệ thống bài tập thí nghiệm dạy học chương dòng điện không đổi vật 11 cơ bản luận văn thạc sỹ giáo dục học

Xây dựng hệ thống bài tập thí nghiệm dạy học chương dòng điện không đổi vật lí 11 cơ bản luận văn thạc sỹ giáo dục học
... tơng tự nh trình t nhà vật học, trình dạy học GV cần tổ chức tiến trình 23 dạy học theo tiến trình xây dựng, bảo vệ tri thức nghiên cứu khoa học theo luận điểm sau: - Dạy học cần thực tốt chức ... đặc thù vật học: phơng pháp thực nghiệm, phơng pháp mô hình hoá 1.2.2.2 T trình nhận thức vật T trình nhận thức vật đợc chia làm hai nhóm: t thuyết t thực nghiệm Trong t thuyết ... Trong dạy học vật lí, ngời ta quan tâm đến loại t chủ yếu sau: - T kinh nghiệm - T luận - T logic - T vật 1.2.1.4 Cỏc mc ca t T ngời chia thành hai mức độ: *T tái tạo: Là tái tạo mối liên hệ...
 • 103
 • 38
 • 0

ankancau truc phan tu va tinh chat vat li

ankancau truc phan tu va tinh chat vat li
... - Vị trí nguyên tử? Mỗi nguyên tử C nằm tâm tứ - Loại li n kết phân tử? đỉnh -là nguyên tử H C Các góc li n kết? diện Li n kết C-C, C-H li n kết Các góc hoá trị CCC,CCH, HCH gần 109,5 2 Cấu ... Cấu trúc phân tử ankan Sự hình thành li n kết phân tử ankan Sự hình thành li n kết phân tử CH4 (a) H H C H H C H H H H Đặc điểm cấu tạo: phân tử CH4 có bốn li n kết hướng bốn đỉnh tứ diện , góc ... không gian ankan a Mô hình phân tử b Cấu dạng Các nhóm nguyên tử li n kết với li n kết đơn C-C quay tương đối tự quanh trục li n kết tạo vô số dạng khác vị trí tương đối không gian gọi cấu dạng...
 • 19
 • 197
 • 2

Giáo án Hóa Học lớp 12: TÍNH CHẤT VẬT CỦA KIM LOẠI ppsx

Giáo án Hóa Học lớp 12: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI ppsx
... 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI I Mục tiêu: Nắm đặc điểm chung cấu tạo ngtử kim loại, từ suy t/c hóa học chung II Chuẩn bị: + Gv: thuyết pt pư + Hs: Hóa trị ngtố pt pư III Lên lớp: ... kl dẫn nhiệt Ánh kim ? Cho vd Tinh dẫn nhiệt kl tỉ lệ với tính dẫn điện: Ag, Cu, Al, Zn, Fe, Ánh kim: Vì kl có Hầu hết kl có ánh kim, t/c vật chung kl tự kl phản xạ tốt ? tia sáng có bước ... Hãy nêu t/c vật khác kl ? nhìn thấy Tóm lại: Những t/c vật chung kl nói e tự kl gây II Những t/c vật chung khác kl: Tỉ khối, to nóng chảy, tính cứng, Củng cố: Nắm t/c vật chung giải...
 • 7
 • 393
 • 2

Cấu trúc phân tử và tính chất vật của các hợp chất hữu cơ trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí của các hợp chất hữu cơ trong dạy học hóa học ở trường phổ thông
... quan cấu trúc phân tử hợp chất hữu - Cấu trúc phân tử hợp chất hữu chương trình hóa học phổ thông (hiđrocacbon, hợp chất có chứa nhóm chức, hợp chất cao phân tử polime) - Quy luật biến đổi tính chất ... sở thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu - Nghiên cứu tài liệu tính chất vật hợp chất - Chỉ quy luật biến đổi tính chất vật lí, ảnh hưởng liên kết yếu giải thích quy luật biến đổi tính chất ... Đề tài tìm hiểu cấu trúc phân tử hợp chất hữu Mặt khác, từ cấu trúc phân tử hợp chất đó, liên kết cấu tạo hợp chất đề tài tổng kết rút quy luật biến đổi tính chất vật hợp chất đồng thời giải...
 • 57
 • 366
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quick study academic american history 20th century 600dpi2017 speaking part 2+3Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thể thao Đức TrungHoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Ngân SơnQuản lý nhân lực bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Vũ GiaQuản lý nhân lực tại Cục Thống kê Tỉnh Hà NamQuản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản lý vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở Việt NamQuản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu XâyQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hạ Long.Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014Thị trường bán lẻ nông thôn Việt Nam - Cơ hội, thách thức và đề xuất với doanh nghiệp nội địaSản xuất và tiêu thụ lúa trên đại bàn xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng TrịSử dụng wordpress trong xây dựng OerTạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hà AnThông điệp về trẻ em trên báo điện tử dưới góc nhìn văn hóaác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnĐổi mới công nghệ trong ngành thủy lợi thông qua chính sách huy động vốn của các bên hưởng lợi từ công trìnhKinh tế nông thôn phát triển bền vững ở các huyện phía Tây của thành phố Hà NộiMột số giải pháp góp phần xây dựng và phát triển du lịch bền vững ở Tây Bắc Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập