bài thao giảng sóng cơ

bài thao giảng sóng

bài thao giảng sóng cơ
... ÊTƠ Cần rung x Mũi S O M Sóng hình thành có đặc điểm ? Chương SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM - Sóng truyền sóng - Giao thoa sóng - Sóng dừng - Các đặc trưng vật lý, sinh lý âm BÀI I Sóng Thí nghiệm Quan sát ... loại: a Sóng ngang: Thế sóng ngang? Phương truyền sóng Phương dao động Sóng ngang sóng phần tử mơi trường dao động vng góc với phương truyền sóng Sóng ngang truyền chất rắn bề mặt chất lỏng I Sóng ... lỏng I Sóng Phân loại: b Sóng dọc: Thế sóng dọc? Phương truyền sóng Phương dao động Sóng dọc sóng phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng Sóng dọc truyền chất khí,...
 • 46
 • 233
 • 0

bài thao giảng: Các hợp chất oxi của lưu huỳnh

bài thao giảng: Các hợp chất có oxi của lưu huỳnh
... MgO + S Tiết 70: LƯU HUỲNH ĐIOXIT I.Cấu tạo phân tử: II Điều chế tính chất vật lí: III Tính chất hoá học: Lưu huỳnh đioxit chất khử chất oxi hoá Lưu huỳnh đioxit oxit axit Tan nước tạo ... H2O Natri sunfit Tiết 70: LƯU HUỲNH ĐIOXIT I.Cấu tạo phân tử: II Điều chế tính chất vật lí: III Tính chất hoá học: Lưu huỳnh đioxit chất khử chất oxi hoá Lưu huỳnh đioxit oxit axit SO2 + 2NaOH Na2SO3 ... Tính chất hoá học: IV Lưu huỳnh đioxit – chất gây ô nhiễm Nguồn sinh SO2: Tiết 70: LƯU HUỲNH ĐIOXIT I.Cấu tạo phân tử: II Điều chế tính chất vật lí: III Tính chất hoá học: IV Lưu huỳnh đioxit – chất...
 • 16
 • 1,201
 • 11

Bài giảng : Sóng 12 NC

Bài giảng : Sóng cơ 12 NC
... SÓNG CƠ PHƯƠNG TRÌNH SÓNG Bài 14 Hiện tượng sóng a Quan sát b Khái niệm sóng c Giải thích tạo thành sóng Những đại lượng đặc trưng chuyển động sóng a Chu kì, tần số sóng b Biên độ sóng c ... kì, tần số sóng b Biên độ sóng c Bước sóng d Tốc độ truyền sóng Tốc độ truyền pha dao động gọi tốc độ truyền sóng λ v = = fλ T T : chu kỳ (s) f : Tần số (Hz) v : vận tốc (m/s) λ : Bước sóng( m) Hiện ... tần số sóng 12 Hiện tượng sóng 2.Những đại lượng đặc trưng chuyển động sóng a.Chu kì, tần số sóng b Biên độ sóng C4 Hãy số ngun nhân làm biên độ sóng giảm xa tâm dao 12 động? Hiện tượng sóng 2.Những...
 • 28
 • 177
 • 1

Bài giảng sóng học phương trình sóng

Bài giảng sóng cơ học phương trình sóng cơ
... t lí – th y ðoàn Công Th o Bài Sóng h c, phương trình sóng Bài P A B x Px m t phương truy n sóng nư c A, B ñi m phương truy n cách 10cm Bi t kho ng cách gi a ñ nh sóng k ti p 2cm Hãy so sánh ... sánh tr ng thái dao ñ ng ñi m A, B Bài Cho hình nh sóng m t nư c (hình v xem clip gi ng) Bi t r ng ñó ph n t A ñang ñi lên Tìm hư ng vec tơ v n t c truy n sóng Ngu n: Hocmai.vn – Ngôi trư ng...
 • 2
 • 177
 • 0

Bài giảng Sóng học-Đại cương sóng học pdf

Bài giảng Sóng cơ học-Đại cương sóng cơ học pdf
... Đ NG VI T HÙNG Bài gi ng Sóng h c Gi s có m t ngu n sóng dao ñ ng t i O v i phương trình d  2π  u O = A cos(ωt) = A cos  t  O  T  M Xét t i m t ñi m M phương truy n sóng, M cách O m ... n dây v i biên ñ không ñ i t c ñ truy n sóng v = 80 cm/s a) Tính bư c sóng pha th a mãn Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 Đ NG VI T HÙNG Bài gi ng Sóng h c b) Vi t phương trình dao ñ ng ... ch n ñáp án C Ví d 9: Sóng ngang truy n m t ch t l ng v i t n s f = 100 Hz Trên phương truy n sóng ta th y ñi m cách 15 cm dao ñ ng pha Tính t c ñ truy n sóng, bi t t c ñ sóng n m kho ng t 2,8...
 • 4
 • 238
 • 1

Bài giảng Sóng học: Giao thoa sóng học pdf

Bài giảng Sóng cơ học: Giao thoa sóng cơ học pdf
... Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 ĐẶNG VIỆT HÙNG Bài giảng Sóng học Ứng dụng giao thoa sóng a Ứng dụng 1: - Xác định đối tượng xét có chất sóng hay không b Ứng dụng 2: (Tìm số điểm dao động ... ĐẶNG VIỆT HÙNG Bài giảng Sóng học ♦ Ví dụ điển hình Ví dụ Cho hai nguồn kết hợp A, B dao động với phương trình uA = uB = cos(10πt) cm Tốc độ truyền sóng π v = m/s a) Viết phương trình sóng M cách ... vân giao thoa cực đại gần (cũng vị trí hai điểm M gần dao động với biên độ cực đại) Do M nằm đoạn AB nên có ≤ d ≤ AB ⇔ ≤ Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 ĐẶNG VIỆT HÙNG Bài giảng Sóng học...
 • 6
 • 288
 • 2

Bài giảng Sóng học: Giao thoa sóng nâng cao potx

Bài giảng Sóng cơ học: Giao thoa sóng nâng cao potx
... nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống A, B mặt nước Khoảng cách hai nguồn AB = 16 cm Hai sóng truyền có bước sóng λ = cm Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB khoảng cm, gọi C giao ... acos(40πt); u2 = acos(40πt + π) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi E, F hai Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 ĐẶNG VIỆT HÙNG Bài giảng Sóng học điểm đoạn AB cho AE = EF = FB Tìm ... Câu 8: Giao thoa nguồn kết hợp giống A, B có tần số 20 Hz, điểm M mặt nước cách A, B 25 cm 20,5 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M trung trực AB có dãy cực đại khác a) Tìm tốc độ truyền sóng b)...
 • 5
 • 588
 • 34

Bài giảng Sóng học: Sóng dừng-sóng âm ppt

Bài giảng Sóng cơ học: Sóng dừng-sóng âm ppt
... - Tạp âm âm có tần số không xác định đồ thị dao động đường cong phức tạp Họa âm Một âm phát tổng hợp từ âm âm khác gọi họa âm Âm có tần số f1 họa âm có tần số bội số tương ứng với âm Họa âm bậc ... c) Âm sắc Là đại lượng đặc trưng cho sắc thái riêng âm, giúp ta phân biệt hai âm có độ cao, độ to Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động âm (hay tần số biên độ âm) Nhạc âm tạp âm - Nhạc âm âm ... đầu nút sóng, đầu bụng sóng chiều dài dây phải thỏa mãn l = Bài giảng Sóng học kλ λ (2k + 1)v + hay f = , với k 4l số bụng sóng có dây Chú ý: - Khi hai đầu nút sóng số nút sóng = số bụng sóng +...
 • 6
 • 351
 • 4

giao an thao giang cuc cool bai ankin

giao an thao giang cuc cool bai ankin
... Nắm khái niệm dãy đồng đẳng ankin so sánh với anken, ankan học Từ đặc điểm cấu tạo suy tính chất quan trọng ankin Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất ankin Nắm phương pháp điều chế ... metylbutin-1 Đồng phân Các ankin từ C4 trở lên có đồng phân vị trí liên kết ba CH3 CH2 C Butin- CH CH3 C C Butin-2 CH3 Ankin đồng phân cisư trans anken Gọi tên ankin sau theo danh pháp quốc tế ? CH3 ... phân tử Danh pháp Tên ankin xuất phát từ tên ankan tư ơng ứng đổi đuôi an in Vd : C3H4 : propin C4H6 : Butin Với đồng phân mạch nhánh ankin cách gọi tên tương tự anken CH C CH CH3 CH2 CH3...
 • 24
 • 283
 • 0

bài Thao giảng lả chuẩn. 2012

bài Thao giảng cò lả chuẩn. 2012
... a a a Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2008 Con cò, bay từ, từ cửa cánh phủ đồng Tình tính tính bạn Rằng lả, có nhớ, Bay tình bạn tang có la bay bay tang lả biết nhớ bíêt hay hay chăng? Thứ sáu ngày ... Thái), Gà gáy ( Dân ca Cống- Lai Châu) - Thứ ngày 15 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Tiết 12: Học hát :Cò lả Dân ca: Đồng Bắc Bộ Phn Hc hỏt bi Cũ l Cũ l Dõn ca ng bng Bc B Con cũ, cũ bay l l bay la Bay ... sáu ngày 13 tháng năm 2008 Tập biểu diễn Thứ ngày 15 tháng 11 năm 2011 Âm nhạc Tiết 12: Học hát :Cò lả Dân ca: Đồng Bắc Bộ Phn Nghe nhc bi Trng cm Trng cm l loi nhc c gừ cú t thi Lý(Th k X)Trc ỏnh,...
 • 16
 • 74
 • 0

bài thao giảng đề tài cuộc sống xung quanh em

bài thao giảng đề tài cuộc sống xung quanh em
... dung đề tài II – Cách vẽ – Tìm chọn nội dung đề tài VD: Đề tài cảnh vui chơi “ BỊT MẮT BẮT DÊ” I – Tìm chọn nội dung đề tài II – Cách vẽ – Tìm chọn nội dung đề tài – Phân mảng phụ VD: Đề tài cảnh ... dung đề tài – Phân mảng phụ – Vẽ hình tượng – Vẽ màu VD: Đề tài trò chơi dân gian “ BỊT MẮT BẮT DÊ” I – Tìm chọn nội dung đề tài II – Cách vẽ III – Thực hành Vẽ tranh đề tài sống quanh em em thích ... dung đề tài II – Cách vẽ – Tìm chọn nội dung đề tài – Phân mảng phụ – Vẽ hình tượng VD: Đề tài trò chơi dân gian “ BỊT MẮT BẮT DÊ” I – Tìm chọn nội dung đề tài II – Cách vẽ – Tìm chọn nội dung đề...
 • 13
 • 439
 • 0

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động nhiệt (29)

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động cơ nhiệt (29)
... nhiên liệu Pít-tông chuyển động lên phía trên, dồn hết khí xilanh van (2) Sau kì động lặp lại Em mô tả hoạt động kì 4: Bài 28: ĐỘNG CƠ NHIỆT I/ ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ? II/ ĐỘNG CƠ NỔ BỐN KÌ 1/ Cấu tạo: ... tiếng nổ tỏa nhiệt Các chất khí tạo thành dãn nở, sinh công đẩy pít-tông xuống Em mô tả hoạt Cuối kì van (2) mở động kì 3: Bài 28: ĐỘNG CƠ NHIỆT I/ ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ? II/ ĐỘNG CƠ NỔ BỐN KÌ ... Bài 28: ĐỘNG CƠ NHIỆT I/ ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ? II/ ĐỘNG CƠ NỔ BỐN KÌ 1/ Cấu tạo: 2/ Chuyển vận: a) Kì thứ nhất: Hút nhiên liệu b) Kì thứ hai: Nén nhiên liệu Pit-tông chuyển động lên phía...
 • 5
 • 41
 • 0

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động nhiệt (30)

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động cơ nhiệt (30)
... TIẾT 32 : BÀI 28 ĐỘNG CƠ NHIỆT I/ Động nhiệt ? Định nghĩa: Động nhiệt động phần lượng nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hoá thành Phân loại Động nhiệt Động đốt Động đốt II/ ĐỘNG CƠ NỔ BỐN KỲ : ... SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT A H= 100% Q đó: A công mà động thực (J) Q nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt cháy toả (J) H hiệu suất động (%) III/ HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT A H= 100% Q Hiệu suất động nhiệt ... suất động nhiệt : A 70.106 H= 100% = 100% = 38% Q 184 .10 CỦNG CỐ - Động nhiệt động phần lượng nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hoá thành - Hiệu suất động nhiệt : A H= 100% Q DẶN DÒ • • • • Nắm kỹ nội...
 • 14
 • 53
 • 0

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động nhiệt (31)

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động cơ nhiệt (31)
... J Nhit lng ton phn xng to l : Q = m q = 46.106 = 184 .106 J Hiờu sut ca ng c nhit l : A 70.106 H= 100% = 100% = 38% Q 184 .10 Mô tả hoạt động động đốt kì ... khụng ? Ti ? C5 Theo em thiì động nhiệt gây tác hại môI trường sống ? Yêu cầu chuẩn bị nhà : Em tìm biện pháp tích cực để giảm thiểu ô nhiễm môI trường khí thảI động nhiệt gây C6: Mt ụ tụ chy ... + S truyn c nng, nhit nng t vt ny sang vt khỏc + S chuyn hoỏ gia c nng v nhit nng TIT 32 : BI 28 NG C NHIT I/ ng c nhit l gỡ ? + ng c nhit l nhng ng c ú mt phn nng lng ca nhiờn liu b t chỏy c...
 • 16
 • 63
 • 0

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động nhiệt (32)

Bài giảng vật lý lới 8 thao giảng động cơ nhiệt (32)
... lạnh nhiệt không khí nớc chuyển hoá thành nút 12/29/15 THCS LE HONG P tiết 32: động nhiệt i động nhiệt ? Định nghĩa: Động nhiệt động phần lợng nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hoá thành Ví dụ động nhiệt: ... dụng động nhiệt Động đốt : Tua bin nớc 12/29/15 THCS LE HONG P Hình ảnh số máy sử dụng động nhiệt Động đốtưtrongư: Động mô tô(DC nổ kỳ) 12/29/15 THCS LE HONG P Hình ảnh số máy sử dụng động nhiệt ... nhiệt Động đốtưtrongư: Động tàu hỏa( DC DIEZEN ) 12/29/15 THCS LE HONG P Hình ảnh số máy sử dụng động nhiệt Động đốtưtrongư: Động tên lửa( DC phản lực) 12/29/15 THCS LE HONG P II động nổ...
 • 21
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thảo luận về công tác xã hộibài tập lý sóng cơphương pháp giải bài tập về sóng cơ họccác dạng bài tập về sóng cơ họcbài tập về sóng cơ học có đáp áncác bài tập về sóng cơ họccác dạng bài tập chương sóng cơbài tập chương sóng cơ có đáp ánbài tập chương sóng cơbài tập chương sóng cơ họccác dạng bài tập chương sóng cơ họccách làm bài thao giảng điện tửbài tập về sóng cơbài tập truyền sóng có lời giảibài tập phần sóng cơ họcĐề cương ôn tập kiểm tra HKI công nghệ 8 20172018Tổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơPrescribing in Pregnancy, Fourth editionCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMKinh tế học cac nuocLuật dạy nghề nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt napractical process research and developmentTài liệu môn Bào chếPHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCGNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Soạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)Đầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Bìa sáng kiến kinh nghiệmSÁCH SCAN Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ (Đỗ Quang Minh)Vở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập