Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường của các hộ trồng lạc trên địa bàn huyện hương khê tỉnh hà tĩnh

Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường của một số nông sản nông nghiệp tại huyện Bảo Lạc-tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường của một số nông sản nông nghiệp tại huyện Bảo Lạc-tỉnh Cao Bằng.
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM …… …… ANH VĂN MẠNH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ NÔNG SẢN NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BẢO LẠC TỈNH CAO BẰNG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... định giá cho hàng hoá trao đổi thị trường Thuật ngữ thị trường sử dụng rộng rãi: thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, thị trường nông sản, thị trường hàng công nghiệp Thị trường nông nghiệp ... gồm thị trường đầu vào thị trường tiêu thụ nông sản thị trường tiêu thụ nông sản nơi mà nông sản hàng hoá chủ yếu trao đổi giá trị nông sản thưc Tái sản xuất xã hội bao gôm bốn khâu bản: sản...
 • 73
 • 309
 • 1

Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường của hộ trồng lạc trên địa bàn huyện hương khê, tỉnh tĩnh

Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường của hộ trồng lạc trên địa bàn huyện hương khê, tỉnh hà tĩnh
... tiếp cận thị trường tiếp cận thị trường lạc Đánh giá khả tiếp cận thị trường nơng hộ trồng lạc địa bàn huyện Hương Khê tỉnh Tĩnh  Phân tích u tố ảnh hưởng tới khả tiếp cận thị trường nơng hộ ... Đánh giá khả tiếp cận thị trường hộ trồng lạc địa bàn huyện Hương Khê tỉnh Tĩnh làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài đánh giá khả tiếp cận thị trường hộ nơng dân trồng lạc địa bàn huyện Hương ... trạng tiếp cận thị trường hộ trồng lạc Tiếp cận thị trường lạc khả hộ lạc tiếp cận với thị trường yếu tố đầu vào cho việc trồng lạc tiếp cận thị trường đầu để tiêu thụ lạc 2.4.1 Tiếp cận thị trường...
 • 79
 • 79
 • 0

Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các cơ sở sản xuất rượu truyền thống huyện can lộc, tĩnh

Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các cơ sở sản xuất rượu truyền thống huyện can lộc, hà tĩnh
... huy n Can L c, Tĩnh * V không gian: ð tài ñư c th c hi n ñ a bàn huy n Can L c, Tĩnh * V th i gian: + Thu th p s li u sơ c p th c p năm t năm 2009 2011 ñ a bàn huy n Can L c, Tĩnh + ... Huy n có 23 ñơn v hành bao g m th tr n: th tr n Nghèn (huy n l ) 22 xã: Huy n l c a huy n Can L c th tr n Nghèn cách thành ph Tĩnh 20 km, cách th xã H ng Lĩnh 10 km, cách thành ph Vinh (Ngh ... thâm nh p th trư ng r ng l n Can L c m t huy n nghèo, ngư i dân s ng ch y u b ng ngh nông V trí ñ a lý n m phía B c t nh Tĩnh, cách trung tâm thành ph Tĩnh 20 km Can L c có v trí thu n l i...
 • 115
 • 80
 • 0

nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ nuôi tôm sú ở tỉnh bạc liêu và tỉnh sóc trăng

nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ nuôi tôm sú ở tỉnh bạc liêu và tỉnh sóc trăng
... tiếp cận thị trường nông hộ nuôi tôm hai tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng (3) Đề xuất giải pháp nâng cao khả tiếp cận thị trường nông hộ nuôi tôm hai tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ... văn hoá - xã hội 25 3.2 Hiện trạng nuôi tôm Bạc Liêu Sóc Trăng 26 Chương 4: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM SÚ HAI TỈNH BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG 28 ... trạng tiếp cận thị trường nông hộ nuôi tôm hai tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng nào? Câu hỏi (2): Những yếu tố tác động đến khả tiếp cận thị trường nông hộ nuôi tôm Bạc Liêu Sóc Trăng? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN...
 • 107
 • 164
 • 0

giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ sản xuất lúa tại huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long

giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ sản xuất lúa tại huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long
... TÁC LÚA CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM 25 4.3 THỰC TRẠNG TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM 27 4.3. 1Tiếp cận thị trƣờng đầu vào nông ... khả tiếp cận thị trƣờng nông hộ sản xuất lúa mô hình CĐML mô hình CĐML huyện Vũng Liêm, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao khả tiếp cận thị trƣờng, cải thiện thu nhập cho nông hộ sản xuất lúa ... trường nông hộ sản xuất lúa huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để thấy khả tiếp cận thị trƣờng nông hộ mô hình CĐML từ đề xuất giải pháp nâng cao khả tiếp cận thị trƣờng nông hộ phát triển quy mô...
 • 65
 • 69
 • 0

giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông cho hộ nông dân trên địa bàn huyện hương khêtỉnh tĩnh

giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông cho hộ nông dân trên địa bàn huyện hương khê – tỉnh hà tĩnh
... nhằm nâng cao khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Hương Khê năm tới Thông qua việc tìm hiểu khái niệm khuyến nông, dịch vụ khuyến nông, khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông, nâng cao khả ... vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Hương Khê sao? Những yếu tố ảnh hưởng tới khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Hương Khê? Những giải pháp phù hợp để nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ... luận thực tiễn khuyến nông, tiếp cận khuyến nông, nâng cao khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân - Đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Hương Khê năm qua -...
 • 138
 • 289
 • 1

đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan của cây bưởi phúc trạch trên địa bàn huyện hương khê, tỉnh tĩnh bằng mô hình ales - gis

đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan của cây bưởi phúc trạch trên địa bàn huyện hương khê, tỉnh hà tĩnh bằng mô hình ales - gis
... việc đánh giá thớch nghi sinh thái cõy bưởi Phúc Trạch hình ALES GIS Chương II: Đánh giá thích nghi sinh thái cõy bưởi Phúc Trạch địa bàn huyện Hương Khê tỉnh Tĩnh Chương III: Phương ... cho người dân huyện miền núi nhiều khó khăn Với lí đó, thực đề tài “ Đánh giá thích nghi sinh thải cảnh quan bưởi Phúc Trạch địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh hình ALES - GIS với mong ... CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CỦA CÂY BƯỞI PHÚC TRẠCH I.2.1 Giới thiệu hình ALES - GIS I.2.1.1 Vị trí chức ALES đánh giá thích nghi Phương pháp đánh giá đất đai FAO...
 • 107
 • 2,118
 • 15

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
... la chn ti ỏnh giỏ hiu qu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn Huyn Ph Yờn - Tnh Thỏi Nguyờn Mc tiờu nghiờn cu 2.1 Mc tiờu chung ỏnh giỏ hiu qu kinh t sn xut - kinh doanh chố nhm a nhng khuyn ... hiu qu kinh t sn xut - kinh doanh chố - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng sn xut - kinh doanh chố trờn a bn huyn Ph Yờn Tỉnh Thái Nguyờn - xut mt s gii phỏp ch yu nhm nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ... xuụi v kinh t v húa 1.1.1.3 C s lý lun v hiu qu kinh t Hiu qu kinh t l mt phm trự kinh t chung nht, cú liờn quan trc tip n nn sn xut hng húa v tt c cỏc phm trự, cỏc quy lut kinh t khỏc Hiu qu kinh...
 • 98
 • 212
 • 1

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
... tnh Qung Ninh 2.2 i tng nghiờn cu ti c tin hnh nghiờn cu trờn hai d ỏn - D ỏn 1: Khu tỏi nh c thụn Lng, xó Thng Nht, thuca bn huyn Honh B, tnh Qung Ninh - D ỏn 2: Xõy dng trm 500KV Qung Ninh, thuc ... Bình Xã Dân Chủ Xã Quảng La Xã Bằng Cả Xã Sơn D-ơng Th ịx ã c ẩm p h ả Xã Thống Nhất T.T.Trới Xã Lê Lợi h u y ện y ê n h - n g t p h l o n g Ngun: Website: Http://www.quangninh.gov.vn nh 3.1: ... 500 60 400 300 40 200 20 100 TT Trới Diện tích(km2) Mật độ dân số( ng-ời/km2) Lê Lợi Thống Nhất Vũ Oai Kỳ Hòa Đồng Đồng Sơn Dân Quảng Bằng Th-ợn Bình Lâm Sơn D-ơng Chủ La Cả g 12.18 40.14 81.19 51.95...
 • 98
 • 218
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hộ nông dân trồng rau ở huyện tứ kỳ hải dương

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hộ nông dân trồng rau ở huyện tứ kỳ hải dương
... kinh t nông nghi p c a h tr ng rau huy n T Kỳ? Xu t phát t nh ng v n ñ ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u gi i pháp nâng cao kh ti p c n th trư ng c a h nông dân tr ng rau huy n T Kỳ, t ... trư ng c a nông h tr ng rau huy n T Kỳ, t nh H i Dương - Phân tích y u t nh hư ng ñ n kh ti p c n th trư ng c a h nông dân tr ng rau huy n T Kỳ, t nh H i Dương - ð gi i pháp nh m nâng cao kh ti ... tiêu nghiên c u 62 GI I PHÁP NÂNG CAO KH NĂNG TI P C N TH TRƯ NG 63 4.1 Th c tr ng ti p c n th trư ng c a h nông dân tr ng rau 63 4.1.1 Khái quát tình hình s n xu t rau c a huy n T Kỳ, ...
 • 157
 • 449
 • 4

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG MẪU SƠN TỈNH LẠNG SƠN

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG MẪU SƠN TỈNH LẠNG SƠN
... Chương 2: Thực trạng quản lý, bảo vệ rừng tiếp cận thị trường người dân Chương 3:Những giải pháp chủ yếu nhằm khai thác tốt mối quan hệ tiếp cận thị trường quản lý, bảo vệ rừng Mẫu sơn CHƯƠNG TỔNG ... tiếp cận thị trường việc quản lý, bảo vệ rừng cho hộ nông dân địa bàn xã Công Sơn, xã Hải Yến, xã Hợp Thành huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể 5 • Đánh giá khả tiếp cận người dân ... Nghiên cứu thực trạng khả tiếp cận thị trường người dân quản lý, bảo vệ rừng nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận người dân xã Công Sơn, xã Hải Yến, xã Hợp Thành huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng sơn Từ đề xuất số...
 • 107
 • 345
 • 0

Khả năng tiếp cận thị trường của người dân về việc quản lý bảo vệ rừng mẫu sơn tỉnh lạng sơn

Khả năng tiếp cận thị trường của người dân về việc quản lý bảo vệ rừng mẫu sơn tỉnh lạng sơn
... Chƣơng 2: Thực trạng quản lý, bảo vệ rừng tiếp cận thị trường người dân Chƣơng 3:Những giải pháp chủ yếu nhằm khai thác tốt mối quan hệ tiếp cận thị trường quản lý, bảo vệ rừng Mẫu sơn 5 CHƢƠNG 1: ... lực tiếp cận thị trƣờng việc quản lý, bảo vệ rừng cho hộ nông dân địa bàn xã Công Sơn, xã Hải Yến, xã Hợp Thành huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá khả tiếp cận ngƣời dân ... tiêu nghiên cứu Tác giả định tiến hành nghiên cứu đề tài: Khả tiếp cận thị trường người dân việc quản lý, bảo vệ rừng Mẫu Sơn Tỉnh Lạng sơn Với mong muốn tìm hiểu, đánh giá, phân tích tập quán...
 • 114
 • 301
 • 1

khả năng tiếp cận thị trường của người nông dân việt nam

khả năng tiếp cận thị trường của người nông dân việt nam
... trạng việc tiếp cận thị trường nông dân giải pháp chủ yếu nâng cao khả tiếp cận thị trường nông dân: 3.1 Thực trạng tiếp cận loại thị trường nông dân: 3.1.1 Thị trường yếu tố đầu vào:  Thị trường ... Thực trạng khả tiếp cận thị trường hộ nông dân - Giải pháp giúp người nông dân tiếp cận thị trường đạt hiệu tốt Phần 2: Cơ sở lý luận 2.1 Khái niệm Nông dân: người lao động cư trú nông thôn, ... Trong thị trường yếu tố đầu vào quan trọng thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường vật tư nông nghiệp thị trường dịch vụ kỹ thuật b, Thị trường người bán buôn trung gian: Thị trường người...
 • 15
 • 410
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả phát triển sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếkhả năng tiếp cận thị trường và các nguồn vốn khácmở rộng thị trường tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệpkhả năng tiếp cận thị trườngphân tích và đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giao thông vận tải của các hộ gia đình phường hàng buồm hoàn kiếmđánh giá khả năng thâm nhập thị trường thế giới của sản phẩm vinatabatăng cường kỹ năng quản lý và khả năng tiếp cận thị trườngđánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trườngmở rộng thị trường tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệpđánh giá khả năng tiếp cận và sử dụng dvnh của các đối tượng khách hàngco so danh gia kha nang tiep canmở rộng thị trường tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp fdi có thêm thị trường tiêu thụ mở rộng thị trường xuất khẩukhả năng tiếp cận thị trường thấpkhả năng tiếp cận thị trường hạn chếđánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nướcVăn hóa ẩm thực Việt Nam qua ca dao, tục ngữẨm thực Hà Nam với sự phát triển du lịchTÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH - KINH TẾ TOÀN CẦU 2008 TỚI NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMNGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỢP LÝ HÓA CƠ CẤU ĐỘI TÀU TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAMluận văn thạc sĩ chiến lƣợc cạnh tranh sản phẩm gốm sứ của công ty minh long i tại thị trƣờng việt namluận văn thạc sĩ chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố sơn laluận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần KDT việt namluận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng viễn thông tại thành phố hà nộluận văn thạc sĩ chính sách phát triển thƣơng mại nông thôn trên địa bàn huyện quảng xƣơng, tỉnh thanh hóa (2)ggluận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện mỹ đức, hà nộiGiải pháp huy động vốn dân cƣ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh hải dƣơngGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam chi nhánh sông nhuệGiải pháp nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tƣ vấn của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECTGiải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế việt nam (VIB)Giải pháp thu hút và giữ gìn khách hàng VIP của ngân hàng TMCP quân đội trên địa bàn hà nộiHiệu quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm BSH thăng long thuộc tổng công ty cổ phần bảo hiểm sài gòn hà nộiHIệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm con ngƣời phi nhân thọ tại công ty bảo việt hải dƣơngHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng thành công iiiHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty 319Hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty đức giang công ty cổ phần
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập