SKKN một số phương pháp dạy toán lớp 2

SKKN một số phương pháp dạy toán lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

SKKN một số phương pháp dạy toán lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
... thần hợp tác học sinh Giáo viên yêu cầu học sinh hợp tác theo nhóm nhỏ để tổ chức hoạt động dạy học 1 .4 Phát huy tính tích cực hóa học sinh việc giải toán sở giải loại toán học Giải toán có tính ... hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Tổ chức hình thức dạy học chưa phong phú phù hợp với đối tượng học sinh Do vậy, chưa lôi tập trung ý nghe giảng học sinh Từ dẫn đến tình trạng dạy học ... tính tích cực hóa học sinh PPDH hợp tác theo nhóm nhỏ kết hợp với PPDH khác để tổ chức hoạt động dạy học nhẳm phát huy tính chủ động sáng tạo, hợp tác học sinh - Phát huy tính tích cực hóa học sinh...
 • 20
 • 4,316
 • 20

skkn một số phương pháp dạy toánlớp 2, 3

skkn một số phương pháp dạy toán ở lớp 2, 3
... cứu đề tài “ Một số phương pháp dạy toán lớp 2, 3 Cụ thể: Một số phương pháp dạy yếu tố hình học lớp 2, II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Dựa thực trạng dạy học môn Toán lớp 2, nói chung, dạy học sinh ... sau dạy dạng toán IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Xuất phát từ tình hình thực tế, để em nắm vững phương pháp giải toán liên quan đến hình học, nghiên cứu phương pháp dạy dạng toán hình học lớp 2 ,3 ứng ... dẫn giải toán có “ yếu tố hình học” tiểu học đạt hiệu giáo viên chọn hệ thống tập tốt phương pháp giải phù hợp Qua năm giảng dạy lớp 2, với cách dạy dạy yếu tố hình học môn Toán lớp 2 ,3 nhận thấy...
 • 29
 • 260
 • 0

skkn một số phương pháp dạy toánlớp 2, 3 trường tiểu học tam đồng

skkn một số phương pháp dạy toán ở lớp 2, 3 trường tiểu học tam đồng
... yếu tố hình học lớp 2, II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Dựa thực trạng dạy học môn Toán lớp 2, nói chung, dạy học sinh yếu tố hình học nói riêng, muốn đưa số phương pháp dạy yếu tố hình học lớp 2, để giúp ... việc dạy giáo viên việc học học sinh gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kết cao Xuất phát từ lý mà mạnh dạn nghiên cứu đề tài “ Một số phương pháp dạy toán lớp 2, 3 Cụ thể: Một số phương pháp dạy yếu ... toán có “ yếu tố hình học tiểu học đạt hiệu giáo viên chọn hệ thống tập tốt phương pháp giải phù hợp 26 Qua năm giảng dạy lớp 2, với cách dạy dạy yếu tố hình học môn Toán lớp 2 ,3 nhận thấy học...
 • 33
 • 209
 • 1

một số phương pháp dạy toán lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

một số phương pháp dạy toán lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
... hợp tác học sinh Giáo viên yêu cầu học sinh hợp tác theo nhóm nhỏ để tổ chức hoạt động dạy học Trang 1 .4 Phát huy tính tích cực hóa học sinh việc giải toán sở giải loại toán học Giải toán có ... huy tính tích cực học tập học sinh sau: - Phát huy tính tích cực hóa học sinh PPDH vấn đáp kết hợp với số PPDH khác hình thành tri thức - Phát huy tính tích cực hóa học sinh phương pháp phát ... theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Tổ chức hình thức dạy học chưa phong phú phù hợp với đối tượng học sinh Do vậy, chưa lôi tập trung ý nghe giảng học sinh Từ dẫn đến tình trạng dạy...
 • 14
 • 326
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy Toán lớp 2 trường tiểu học nghĩa minh

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy Toán lớp 2 trường tiểu học nghĩa minh
... sinh xỏc nh 10 2x1 =2 - Cỏc tha s th nht: L khụng i (2) 2x2=4 - Cỏc tha s th hai: th t tng mt n v: 1, 2, 9,10 2x3=6 - Cỏc tớch: Th t tng n v :2, 4, 18, 20 2x4=8 * Nh vy bng nhõn 2: Vi tha s th ... động dạy học : TG Nội dung Các hoạt động dạy Các hoạt động học I Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm tập sau: - 2HS lên bảng làm bài, lớp làm + Tính: vào nháp 2cm x = 2kg x = 2cm x = 16cm 2kg x = 12kg ... trống 21 - Bài toán yêu cầu làm gì? - Số dãy số số nào? - Tiếp sau số số nào? - cộng thêm 6? - Tiếp sau số số nào? - cộng thêm 9? + Trong dãy số này, số số đứng tr-ớc cộng thêm - Yêu cầu HS tự...
 • 21
 • 270
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
... vào tìm hiểu “ Một số phương pháp dạy Toán lớp theo hướng Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh ”, để giúp em nắm vững kiến thức môn học II Mục đích, phạm vi, đối tượng phương pháp nghiên cứu: ... linh hoạt phương pháp dạy học tích cực, chủ động học tập học sinh, kích thích học sinh phải tham gia xây dựng lớp có nội dung thực nghiệm, phát minh Tránh tượng thụ động học sinh “ Thầy hướng ... chức hoạt động dạy học 1 .4 Phát huy tính tích cực hóa học sinh việc giải toán sở giải loại toán học Giải toán có tính chất chuẩn bị này, học sinh tính kết dễ dàng nhằm tạo điều kiện cho em tập...
 • 13
 • 212
 • 0

SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TOÁN LỚP 2

SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TOÁN LỚP 2
... tớnh di dng gp khỳc hoc chu vi ca hỡnh: a Tớnh di ng gp khỳc: 3cm 3cm Vớ d: Bi trang (105) 2m 2m 2m 2m 2m Hc sinh gii: di ng gp khỳc l: + + = 9(cm) Giỏo viờn hi: Con lm th no cm? Hc sinh 1: ng ... cựng tụi xin chõn thnh cm n! Ngy 24 thỏng nm 20 15 14 PHềNG GIO DC O TO V QUANG SNG KIN KINH NGHIM MT S PHNG PHP DY MễN TON LP Giỏo viờn : Phan Th Hng NM HC 20 14- 20 15 15 16 ... no gm hỡnh cú ỏnh s? (khụng cú) 12 - Hỡnh tam giỏc no gm hỡnh cú ỏnh s? (Cú hỡnh gm hỡnh 1, hỡnh 2, hỡnh v hỡnh 4) Vy tt c cú hỡnh tam giỏc (4 + + + = 7) Vớ d 2: Lu ý: lp ch yờu cu hc sinh m...
 • 16
 • 244
 • 1

SKKN Một số phương pháp dạy học tích cực giải toán có lời văn lớp 2

SKKN Một số phương pháp dạy học tích cực giải toán có lời văn lớp 2
... chớnh , ch yu ca toỏn Vớ d: Lp 2A cú 29 hc sinh, lp 2B cú 25 hc sinh Hi c hai lp cú bao nhiờu hc sinh? Túm tt: Lp 2A : 29 HS Lp 2A : 29 HS HS? hoc Lp 2B : 25 HS Lp 2B : 25 HS C hai lp : .HS? b)Túm tt ... thng Vớ d: GV c : Em th nht ghi : Lp 2A cú 29 hc sinh, lp 2B cú 25 hc sinh Hi c hai lp cú bao nhiờu hc sinh? Em th hai ghi túm tt Túm tt: Lp 2A : 29 HS Lp 2B : 25 HS C hai lp : .HS? + Em th ba ghi ... : Tng s hc sinh : 29 em Trong ú: Gii : em T l : 17 ,24 % Khỏ : em T l : 24 ,13% Trung bỡnh: 14em T l :48 ,27 % Yu: em T l : 13,79% + Sau thc hin bin phỏp ny : Tng s hc sinh : 29 em Trong ú Gii :...
 • 13
 • 254
 • 2

SKKN Một số phương pháp dạy môn Toán lớp 3

SKKN Một số phương pháp dạy môn Toán lớp 3
... tập mà trình dạy học trở thành hoạt động vui hấp dẫn hơn, hội học tập đa dạng Trò chơi không phương tiện mà phương pháp giáo dục II Một số trò chơi toán học lớp Tổ chức trò chơi môn Toán Để trò ... giúp việc - Chuẩn bị : + Một số thẻ, thẻ có ghi số 6, 12, 15, 24, 30 , 36 60 kết phép nhân để làm số nhà + Một số phong bì có ghi phép nhân bảng : 1x6, 6x1, 2x6, 6x2 + Một đeo ngực ghi "Nhân viên ... tài Phương pháp nghiên cứu đề tài II Vị trí môn Toán trường Tiểu học III Đặc điểm tâm lý học sinh Tiểu học B Giải vấn đề I Vai trò, tác dụng trò chơi toán học II Một số trò chơi toán học lớp...
 • 21
 • 532
 • 2

skkn một số phương pháp dạy học môn toán lớp 4 theo mô hình VNEN

skkn một số phương pháp dạy học môn toán lớp 4 theo mô hình VNEN
... đề tài Một số phương pháp dạy học môn Toán lớp theo hình VNEN để áp dụng năm học Phạm vi đề tài: Với đề tài Một số phương pháp dạy học môn Toán lớp theo hình VNEN thân tìm biện pháp khắc ... thức Toán đến với em tâm Do thân mạnh dạn chọn đề tài Một số phương pháp dạy học môn Toán lớp theo hình VNEN 2.Mục đích đề tài: -Giúp học sinh yêu thích môn Toán -Tổ chức học sinh cách học theo ... hứng thú học tập 3.3 Lựa chọn phương pháp hình thức tổ chức dạy học Để thực tiết dạy thành công việc lựa chọn phương pháp hình thức tổ chức dạy học yếu tố quan trọng Vì thân tìm phương pháp hình...
 • 17
 • 313
 • 7

SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7

SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7
... giới thiệu tiết soạn áp dụng phơng pháp tính tích cực dạy học sinh học lớp mà thân thấy sử dụng phơng pháp triệt để 12 SKKN: Mt s phng phỏp dy hc tớch cc mụn sinh hc lp Tit 31 Bi 31: C CHẫP A/ ... iu kin quan tõm giỳp hc sinh ỳng mc SKKN: Mt s phng phỏp dy hc tớch cc mụn sinh hc lp - Hu ht hc sinh coi b mụn sinh hc ch l mụn ph nờn b coi nh Nhng khú khn ca hc sinh cng l bc cn khụng nh ... hc sinh hc v hng hc sinh vo kin thc trng tõm ca bi, v nh hng gii quyt 11 SKKN: Mt s phng phỏp dy hc tớch cc mụn sinh hc lp II/ NHNG BIN PHP P DNG THC HIN SNG KIN V HIU QU SNG KIN TRONG DY HC Trong...
 • 21
 • 3,886
 • 8

SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6

SKKN: Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng anh lớp 6
... sau: Hiểu rõ phương pháp dạy từ vựng cho học sinh Cách thức trình tự dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn dạy tiếng Anh, kỹ thuật dạy từ vựng Thao giảng, dạy thử nghiệm ... tiết dạy hình ảnh phương tiện giúp em nhớ từ vựng nhanh lâu - Học sinh lớp học tiếng anh từ cấp tiểu học nên đa số em phần nắm bắt số từ vựng thông thường, giáo viên đỡ khó khăn bước đầu dạy từ vựng ... khó phương pháp giảng dạy tiếng Anh phương pháp dạy từ vựng d Kiểm tra: Qua kết kiểm tra chất lượng học sinh, giáo viên tự nhận xét đánh hiệu việc sử dụng số phương pháp dạy từ vựng đề giải pháp...
 • 16
 • 4,645
 • 48

skkn một số phương pháp dạy học phần so sánh phân số cho học sinh lớp 4

skkn một số phương pháp dạy học phần so sánh phân số cho học sinh lớp 4
... Bước 3: Cho học sinh so sánh Bước 4: Cho học sinh nhận xét đặc điểm chung tử số, mẫu số hai phân số 5 - Cả hai phân số có mẫu số - Tử số hai phân số khác Vậy muốn so sánh hai phân số có mẫu số ta ... (Mẫu số) tử số > Nên > 4 Từ giáo viên cho học sinh nêu quy tắc so sánh SGK Trong hai phân số mẫu số - Phân số có tử số bé bé - Phân số có tử số lớn lớn - Nếu tử số hai phân số So sánh hai phân số ... học 2- Nghiên cứu sở lý luận phần So sánh phân số lớp 4 3- Hệ thống nội dung phân dạng toán So sánh phân số Tiểu học Tìm hiểu thực trạng dạy học phần So sánh phân số lớp Đề xuất biện pháp...
 • 20
 • 891
 • 6

skkn một số phương pháp dạy tập đọc lớp 1

skkn một số phương pháp dạy tập đọc lớp 1
... 23.5 5.9 2 011 - 2 012 1A3 38 12 31. 6 18 47.4 18 .4 2.6 2 012 - 2 013 1A3 39 14 35.9 18 46.2 15 .4 2.6 2 013 - 2 014 ( HK1) 1A2 33 14 42.4 13 39.4 15 .2 3.0 VI: KẾT LUẬN : 1/ Kết luận; Đọc dạng hoạt động ngôn ... nhà 3/ Một số yêu cầu cần thực việc dạy tập đọc - Một số phương pháp dạy tập đọc lớp - Dạy đọc thành tiếng - Dạy đọc thầm, đọc hiểu - Giờ dạy thực nghiệm tập đọc  ... gian năm Phương pháp nghiên cứu : - Một số phương pháp dạy tập đọc lớp - Dạy đọc thành tiếng - Dạy đọc thầm - Dạy thực nghiệm tập đọc II/ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1/ Cơ sở tâm lí học : - Đi học lớp bước...
 • 19
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số phương pháp dạy toán chia hết lớp 6một số phương pháp giải toán lớp 4một số phương pháp giải toán lớp 6một số phương pháp giải toán lớp 7skkn một số kinh nghiệm dạy toán lớp 4 5 cho học sinh khá giỏimột số phương pháp giải toán lớp 5 ở tiểu họcskkn một số phương pháp dạy học văn bản nhật dụngphương pháp dạy toán lớp 2các phương pháp dạy toán lớp 2đổi mới phương pháp dạy toán lớp 2một số phương pháp dạy học toán lớp 2skkn một số phương pháp giảng dạy âm nhạc cho học sinh lớp 5skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 trung học phổ thôngmột số phương pháp dạy học vần lớp 1skkn một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả lớp nămChuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEUCHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEUCHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTPhân tích Điều khoản Incoterms 2010 tiếng anhKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN của công ty TNHH ECOS ELECTRONIC Việt NamMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGDe va HDC TS mon hoa 2013 1CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎĐề thi vào chuyên 20132014nuôi cá hồi thương phẩm tại lâm đồngTruyền thông Profibus PLC S7300 với MM440Secrets of Closing the Sale by Zig ZiglarNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngNghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái NguyênPhương pháp kiểm tra tạp chất tinh bột, CMC trong tôm bằng test nhanhNhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoaCHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HAY NHẤT NĂM 2017KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG , NGÂN HÀNG SEABANKTHỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆT