BAI GIANG 12 HIDROCACBON PHAN 3 14

HD thiết kế bài giảng điện tử (phần 3)

HD thiết kế bài giảng điện tử (phần 3)
... Bài 3: Làm việc với đối tượng Tạo đối tượng, thao tác với đối tượng Làm việc với đối tượng Vẽ cho...
 • 10
 • 290
 • 1

Gián án Thiet ke bai giang 12-NC-Phan cuoi

Gián án Thiet ke bai giang 12-NC-Phan cuoi
... (Giáo án 1) Bài Amin (Giáo án 2) Bài 10 Amino axit (Giáo án 1) Bài 10 Amino axit (Giáo án 2) Bài 11 Peptit protein (Giáo án 1) Bài 11 Peptit protein (Giáo án 2) Bài 11 Peptit protein (Giáo án 3) ... LIPIt Bài Este Bài Lipit (Giáo án 1) Bài Lipit (Giáo án 2) Bài Khái niệm xà phòng chất giặt rửa tổng hợp (Giáo án 1) Bài Khái niệm xà phòng chất giặt rửa tổng hợp (Giáo án 2) Bài Luyện tập este chất ... béo Chơng CACBOHIĐRAT Bài Glucozơ (Giáo án 1) Bài Glucozơ (Giáo án 2) Bài Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ (Giáo án 1) Bài Saccarozo, tinh bột xenlulozo (Giáo án 2) Saccarozơ Tinh bột Xenluloz Bài...
 • 39
 • 223
 • 0

Bài giảng tiếng Anh - Phần 3 pptx

Bài giảng tiếng Anh - Phần 3 pptx
... Mỗi câu 0,25 điểm 1- b 2-c 3- a 4-b 5-c 6-b 7-d 8-a T asks Sts to supply the correct form of II Supply the correct form of the verb in the verb in the bracket the bracket: (3m) Tổng số điểm gồm ... answers with their friends -> Yes, he does Sts practice asking and answering the b -> No, he doesn’t questions c -> Yes, it is Sts write the answers on the board d .-> No, she doesn’t T follows ... Saturday Period 39 Unit 7: YOUR HOUSE Lesson A: Is your house big? A Objectives: After finishing the lesson Students can be able to: - describe about the house and the surrounding scenery - ask and...
 • 8
 • 148
 • 0

Bài giảng Thực vật (Phần 3) pps

Bài giảng Thực vật (Phần 3) pps
... trùng phòng nuôi cấy, tủ cấy * Khử trùng phòng nuôi cấy mô * Khử trùng tủ cấy a Khử trùng mô thực vật: Xà phòng Alcol 700 Chất khử trùng Nồng độ Thời gian xử lý (phút) Calcium hypoclorid 9-10% ... lượng, vi lượng: 2-40C,1 năm * Stock vitamin: 2-40C, 2-3 tháng * Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật: 2-40C, vài tháng vĩnh viễn -200C ...
 • 2
 • 278
 • 4

Bài giảng Điện học (Phần 3) docx

Bài giảng Điện học (Phần 3) docx
... hoàn hóa học đại Các nguyên tố cột có tính chất hóa học giống Số nguyên tử đại, nói tới phần 2.3, tới vào thời Mendeleev, bảng lật theo cách khác Giáo sư hóa học Dmitri Mendeleev, soạn giảng ông ... cung cấp đa số sách giáo khoa khoa học nói galileo miêu tả bất đồng ông với Tòa án dị giáo khơi mào tranh luận xem Trái Đất có chuyển động hay không, số nhà sử học tin bị trừng phạt ông có nhiều ... theo lề thói nhà khoa học, cách khẳng định sở thích hiểu tượng theo lẽ tự nhiên siêu nhiên Sự tán thành thuyết nguyên tử Galileo Newton hoạt động loạn, giống chấp nhận hệ sau học thuyết Darwin Marxism...
 • 10
 • 172
 • 0

bài giảng về UML phần 3 docx

bài giảng về UML phần 3 docx
... c s nh t trí v i khách hàng mà không ph i b t khách hàng ñ c nhi u tài li u k thu t trư c UML Bài 3: Tìm l p (Class) ð i tư ng (object) ð nh nghĩa ð i tư ng khái ni m dùng ñ mô hình hóa m t ... thông tin hư ng ñ i tư ng v i UML Trong chương trư c, vi t ñã ñ c p t i t m quan tr ng c a vi c l p mô hình s h tr c a UML vi c l p mô th Tuy nhiên nhi m v c a UML ñóng vai trò m t ngôn ng mô ... p l i theo gói, ta có th nhìn mô hình m c t ng quát c n ta có th xem chi ti t l p m t gói Trong UML m t gói kí hi u sau: Bi u ñ l p (Class Diagram) Khi có nhi u l p thêm vào mô hình, bi u ñ l...
 • 14
 • 77
 • 1

bài giảng vẽ cán phần 3 potx

bài giảng vẽ cán phần 3 potx
... “Mannesmann process” process” ME 45 63 Fall ’05 Rolls are normally arranged in a skewed manner (axes at an angle) Dr S Haran 43 Rolling Rotary Tube Piercing ME 45 63 Fall ’05 Dr S Haran 44 22 Rolling ... Highly automated ME 45 63 Fall ’05 Dr S Haran 47 Rolling Mills Rolling Mill ME 45 63 Fall ’05 Dr S Haran 48 24 Rolling Mills Rolls in a Semi-continuous hot strip mill Semi- ME 45 63 Fall ’05 Dr S Haran ... Source: J Source: Szekely, Scientific Szekely, American, July 1987 American, ME 45 63 Fall ’05 Dr S Haran 46 23 Rolling Mills Rolling Mills Several types of Rolling mills & equipment are built,...
 • 10
 • 173
 • 0

Bài giảng đất nước phần 3 thầy phạm hữu cường

Bài giảng đất nước phần 3 thầy phạm hữu cường
... văn (Thầy Phạm Hữu Cường) Đất Nước – N.K Điềm Trọng tâm đoạn thơ nằm phần lí giải: “Ai làm nên Đất Nước? ” lí giải đầy sức thuyết phục mình, Nguyễn Khoa Điềm khẳng định: Nhân dân làm nên đất nước, ... hóa dân tộc để khơi nguồn cảm hứng Đất Nước, Đất Nước có nguồn gốc lâu đời, Đất nước Nhân dân vĩnh muôn thuở Đoạn thơ 12 câu trích phần II Đất Nước ca ngợi Đất Nước hùng vĩ, tự hào khẳng định phẩm ... THPT quốc gia PEN - C: Môn Ngữ văn (Thầy Phạm Hữu Cường) Đất Nước – N.K Điềm Người học trò nghèo góp cho Đất nước núi Bút, non Nghiên Những cảnnh quan kì thú đất nước như: núi Bút, non Nghiên, Trống...
 • 9
 • 174
 • 1

Bài giảng tây tiến phần 3 thầy phạm hữu cường

Bài giảng tây tiến phần 3 thầy phạm hữu cường
... hình nh anh b đ i Tây Ti n, c ng ý ni m chung c m t th i k , m t th h ng i ã nói nhi u u v Tây Ti n, nh c l i nhi u k ni m v Tây Ti n, nh ng cu i đ ng l i sâu nh t, b n v ng nh t v Tây Ti n tinh ... Ng v n (Th y Ph m H u C ng) Tây Ti n – Quang D ng Tây Ti n ng i không h n c ng lên th m th m m t chia phôi Ai lên Tây ti n mùa xuân y H n v S m N a ch ng v xuôi N TÂY TI N – TUY T CHIÊU C A QUANG ... 58-58-12 câu 13= 14 /34 : - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN - C: Môn Ng v n (Th y Ph m H u C ng) Tây Ti n – Quang D ng V i Tây Ti n, Quang...
 • 10
 • 199
 • 0

Bài giảng việt bắc phần 3 thầy phạm hữu cường

Bài giảng việt bắc phần 3 thầy phạm hữu cường
... t tác ph m l n c a n n th cách m ng Vi t Nam Bài th đ c vi t vào tháng 10 n m 1954, gi ng nh l i hát giã t c n c đ a cách m ng sau 15 n m g n bó Bài th c ng mang tính ch t c a m t b n t ng k ... d ch m t ví d tiêu bi u) Bài th v n d ng r t sáng t o l i k t c u đ i đáp quen thu c c a ca tr tình dân gian L i h i l i đáp c luân phiên m t cách đ u đ n cho đ n h t bài, th hi n sâu s c tâm ... n, nh ng tình c m l n, nh ng l s ng l n c a c c ng đ ng, th Vi t B c mang tính ch t s thi r t rõ Bài th có ngh thu t đ m đà tính dân t c v i m y bi u hi n n i b t: Th th l c bát truy n th ng đ...
 • 6
 • 213
 • 0

bài giảng toán 5 chương 3 bài 12 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

bài giảng toán 5 chương 3 bài 12 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
... toàn phần hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài tập Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích toàn phần hình lập phương ... xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Tính diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 5cm Bài giải Diện tích mặt hình lập phương là: x = 25 (cm2) Diện tích toàn phần hình lập phương...
 • 10
 • 479
 • 0

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
... BI GING IN T PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN Chuyên ngành: Lý luận ph-ơng pháp dạy học sinh học Mã số: 60.14.10 Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Ng-ời ... PHN SINH THI HC, SINH HC 12 (NC) THEO HNG TCH HP TRUYN THễNG A PHNG TIN 2.1 Cỏc nguyờn tc xõy dng bi ging in t theo hng THTTPT 39 2.2 Quy trỡnh xõy dng bi ging in t phn STH lp 12 THPT theo ... in t phn STH, Sinh hc 12 (NC) theo hng tớch hp truyn thụng a phng tin Mc ớch nghiờn cu Su tm v gia cụng s phm b t liu dng k thut s thit k v s dng bi ging in t phn STH lp 12 (NC) theo hng TH TTPT...
 • 119
 • 732
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Những điểm mới của BLDS 2015 về quyền định đoạt tài sảnThời hiệu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu trong BLDS 2015Tổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 THPT (LA tiến sĩ)Diesel engine management systems common rail STD cg8258senchuyên đề hoàn chỉnh CUONGLý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng dụngĐiều khiển độ căng của phân tử ADN trong dung môi phi tuyến bằng kìm quang học (LA tiến sĩ)Lưỡng ổn định quang của buồng cộng hưởng vòng chứa môi trường trong suốt cảm ứng điện từ năm mức năng lượng (LA tiến sĩ)XÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH NGAY lập tức với MBTINhân tố ảnh hưởng tới hiệu lực tác động của kênh lãi suất trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)fun for flyers students book 4th editionTÌM lại IPHONE bị mấtNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến độ bền mối dán phần mũ giầy với phần đế giầy bảo vệ cho công nhân ngành thépNghiên cứu công nghệ nhuộm vải cotton bằng dung dịch chất màu tách nhiệt từ lá xà cừ và đánh giá hiệu quả của công nghệ nàyNghiên cứu đặc điểm cấu tạo hình dáng phần dưới cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 17 ở hà nộiNghiên cứu đặc điểm hình thái phần trên cơ thể học sinh lứa tuổi 17 bậc phổ thông trung học tại địa bàn hà nội phục vụ cho công tác xây dựng hệ thống cỡ số và thiết kế quần áoNghiên cứu khả năng nhuộm màu cho vải của củ nghệNghiên cứu khảo sát các tính chất của vật liệu chính để làm cặp sách tạiNghiên cứu mối quan hệ giữa bề mặt cơ thể người và phương pháp thiết kế ba chiềuNghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang việt nam
Đăng ký
Đăng nhập