18 tai lieu bai giang (2)

Tài liệu Bài giảng 2: chính sách nhân sự docx

Tài liệu Bài giảng 2: chính sách nhân sự docx
... NHÌN VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Chính sách nhân xây dựng áp dụng để hướng họat động nhân viên đạt hòai bảo (tầm nhìn) doanh nghiệp Như tầm nhìn doanh nghiệp sở để hình thành nên Chính sách nhân SỨ ... phải xây dựng sách tốt nhằm mang lại cho cộng đồng giá trò tương xứng với mà doanh nghiệp kiếm SỨ MỆNH VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Chính sách nhân xây dựng áp dụng để hướng họat động nhân viên cống ... CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ª Để đạt (kiếm được) mà doanh nghiệp mong muốn tương lai sách doanh nghiệp từ hôm phải nào? ª Chính sách doanh nghiệp phải hướng đến tầm nhìn doanh nghiệp ª Nói cách khác sách...
 • 20
 • 204
 • 1

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS phần 2.PDF

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS phần 2.PDF
... động, việc làm • Trình độ công nghiệp hóa – đại hóa Đổi chế đường lối sách nông nghiệp a Đổi sách - Nâng cao vai trò NTTS, giảm áp lực đánh bắt - Góp phần phát triển NTTS bền vững b Đổi cấu - ... calcarifer Phân chia theo môi trường nuôi NTTS nước mặn Là hoạt động kinh tế ương nuôi loài thủy sản mà nơi sinh trưởng cuối chúng biển Nghêu Tôm hùm Cá mú NTTS nước mặn • Trồng rong, sụn Phân chia ... Phân chia theo môi trường nuôi NTTS nước Là hoạt động kinh tế khai thác giống vùng nước tự nhiên sản xuất giống nhân tạo ương nuôi loài thủy sản môi trường nước NTTS nước Nuôi ao hồ nhỏ Nuôi ruộng,...
 • 22
 • 757
 • 2

Tài liệu Bài giảng Nuôi trồng thủy sản - chương 2.pdf

Tài liệu Bài giảng Nuôi trồng thủy sản - chương 2.pdf
... ăn: ăn chậm, ăn nhanh, … www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture 0.8 0.6 y = -0 .0133x + 0.2466x - 0.12 0.4 R = 0.9825 0.2 02 -0 .2 10 12 Feeding level (% body weight) www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture ... 4/22/2009 Phân loại đối tượng nuôi cá Tăng trưởng Tăng trưởng WG = Wcuối-Wđầu) b) Phân loại theo dinh dưỡng Nhóm cá ăn tạp (Omnivorous): Có tính ăn ... Time www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture • Là trình kết hợp nguồn nguyên liệu tạo nên hổn hợp thức ăn theo mục đích cụ thể sản xuất ($/kg thức ăn, sinh trưởng, hệ số thức ăn, $/kg thu hoạch) hay...
 • 5
 • 541
 • 7

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật viễn thông 2 - Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông pdf

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật viễn thông 2 - Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông pdf
... nói Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 12 VIENTHONG05.TKĐại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Khoa Công Nghệ Thông Tin - Hình 1. 12 - Kiến trúc chương trình đa tầng Kiến trúc ... Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 18 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1 .2. 1 Chương trình HelloWorld Trong ví dụ này, viết chương trình ứng dụng in ... Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy 20 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1 .2. 6 Một số ví dụ 1 .2. 6.1 Hiển thị thông tin hành Để in thông tin hình bạn...
 • 96
 • 440
 • 1

Tài liệu Bài giảng tóm tắt môn: Điện tử 2 ppt

Tài liệu Bài giảng tóm tắt môn: Điện tử 2 ppt
... Ai=Aim ω Ai s2 Ai=Aim (5); (s + ω o ) ω L = 1,55ω O (6) Trường hợp ω ≠ ω : Aim ω ω ω L ω ωL = ω 12 + ω + 2 ω14 + 6ω 12 + ω 2 (7) nh hưởng kết hợp tụ ghép tụ bypass : Vcc Rc iL > Cc1 2 (ri + R 'b ... (ri + R 'b )C E B1 : f L = f LCE Cc2 tính CE R Rb i r i i Re + Ce Vbb L B2 : f LCc1 = f LCv = fL 10 CE (3) 2 (ri + R 'b )Cc1 = (4) 2 (ri + R 'b )Cc B3 : Tính Cc2 Cc1 theo : f LCc1 = Aim f LCc ... RE C E 2 = ωL = ( 6) C E ( RE // R'b ) Rb // ri Rb // ri + hib + RE1 + hfe (4• ) Ai Aim Aio ω (rad / s ) ( R'b thay đổi trên) Aio=Aim ω1 (7 ) 2 ω1 2 = ωL Tụ ghép Cc1 : H 1-7 Vcc Rc Cc2 Cc1 ->o...
 • 7
 • 269
 • 1

Tài liệu Bài giảng về Phân tích chi phí và lợi nhuận - Phần 2 ppt

Tài liệu Bài giảng về Phân tích chi phí và lợi nhuận - Phần 2 ppt
... đầu-vào mua với giá hậu dự án ( p2 p1 ), khoản chi tiêu phóng đại chi phí thật đầu-vào Khi mua đất, chi phí (q - q')p2 Số tiền không liên quan đến phân tích chi phí - lợi nhuận cách thức Chi phí ... cầu tính Qd=650 0-( 3P /2) cung tính Qs=(P /2 )-5 00 Hãy tính chi phí đầu-vào Giá ban đầu 3500 số lượng ban đầu 125 0 Đường cầu Qd'=6500+15 0-4 (P /2) = 8000 - (3P /2) Giá 425 0 số lượng 1 625 Mức tiêu dùng ... lòng chi trả họ (như thể đường cầu) giá-trị (value) 2 Khi dự án tăng số lượng đầu-vào mà thị trường phải sản xuất, áp dụng chi phí biên giá-trị (value) đầu-vào cần bổ sung Đánh Giá Chi Phí Đầu-vào...
 • 23
 • 306
 • 3

Tài liệu Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2 pptx

Tài liệu Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2 pptx
... Notes Page 21 Unfiled Notes Page 22 Unfiled Notes Page 23 Unfiled Notes Page 24 Unfiled Notes Page 25 Unfiled Notes Page 26 Unfiled Notes Page 27 Unfiled Notes Page 28 Unfiled Notes Page 29 Unfiled ... Notes Page 12 Unfiled Notes Page 13 Unfiled Notes Page 14 Unfiled Notes Page 15 Unfiled Notes Page 16 Unfiled Notes Page 17 Unfiled Notes Page 18 Unfiled Notes Page 19 Unfiled Notes Page 20 Unfiled ... Notes Page 28 Unfiled Notes Page 29 Unfiled Notes Page 30 Unfiled Notes Page 31 Unfiled Notes Page 32 Unfiled Notes Page 33 Unfiled Notes Page 34 Unfiled Notes Page 35 ...
 • 35
 • 858
 • 4

Tài liệu bài giảng môn học cung cấp điện - phần 2 pdf

Tài liệu bài giảng môn học cung cấp điện - phần 2 pdf
... nhóm; Ksd = 0,4 Số TB 25 20 Công suât 20 kW 10 kW kW kW 4,5 kW 2, 8 kW kW m = 20 /1 = 20 > ; Ksd = 0,4 > 0 ,2 n n hq = pdmi i =1 Pdm max n p 29 7 = 29 ,7 30 20 dmi - Tổng công suất thiết ... ứng với t2 t1 t1 mùa đông A mùa hè 24 t [giờ] 24 t [giờ] Gọi: n1 số ngày mùa đông năm n2 số ngày mùa hè năm Ti = (t1 + t1).n1 + t2.n2 Các thông số đặc trng đồ thị phụ tải năm: - Điện tác dụng ... đêm (24 giờ) xác định theo cách + Bằng dụng cụ đo tự động ghi lại (VH- 2a) + Do nhân viên trực ghi lại sau định (HV-2b) + BBiểu diễn theo bậc thang, ghi lại giá trị trung bình khoảng định (HV-2c)...
 • 12
 • 448
 • 7

Tài liệu Bài giảng tóm tắt môn: Điện tử 2 pdf

Tài liệu Bài giảng tóm tắt môn: Điện tử 2 pdf
... Ai=Aim ω Ai s2 Ai=Aim (5); (s + ω o ) ω L = 1,55ω O (6) Trường hợp ω ≠ ω : Aim ω ω ω L ω ωL = ω 12 + ω + 2 ω14 + 6ω 12 + ω 2 (7) nh hưởng kết hợp tụ ghép tụ bypass : Vcc Rc iL > Cc1 2 (ri + R 'b ... (ri + R 'b )C E B1 : f L = f LCE Cc2 tính CE R Rb i r i i Re + Ce Vbb L B2 : f LCc1 = f LCv = fL 10 CE (3) 2 (ri + R 'b )Cc1 = (4) 2 (ri + R 'b )Cc B3 : Tính Cc2 Cc1 theo : f LCc1 = Aim f LCc ... RE C E 2 = ωL = ( 6) C E ( RE // R'b ) Rb // ri Rb // ri + hib + RE1 + hfe (4• ) Ai Aim Aio ω (rad / s ) ( R'b thay đổi trên) Aio=Aim ω1 (7 ) 2 ω1 2 = ωL Tụ ghép Cc1 : H 1-7 Vcc Rc Cc2 Cc1 ->o...
 • 7
 • 338
 • 4

Tài liệu Bài giảng Qủan trị ngân hàng. Chương 2 doc

Tài liệu Bài giảng Qủan trị ngân hàng. Chương 2 doc
... nhóm 5%: 9 /23 /20 08 PGS.TS Tran Huy Hoang 11 1.1 .2. 2 Các q dự phòng • • a) Q dự phòng tài chính: tỉ lệ trích 10% lãi ròng hàng năm ngân hàng, số dư q không phép vượt 25 % vốn điều lệ ngân hàng Q ... 9 /23 /20 08 PGS.TS Tran Huy Hoang 30% 17 9 /23 /20 08 PGS.TS Tran Huy Hoang 18 23 /09 /20 08 • ◘ Quy đònh xử lý tổn thất tài sản (theo 146 146 /20 05/NĐCP ngày 23 tháng 11 năm 20 05): • - Nếu nguyên nhân chủ quan ... từ ngày 1/1 /20 08 800% vốn cấp; từ ngày 1/1 /20 09: 900% vốn cấp; từ ngày 1/1 /20 10: 1000% vốn cấp sau ngày 1/1 /20 11 đối xử quốc gia đầy đủ) 9 /23 /20 08 PGS.TS Tran Huy Hoang 30 23 /09 /20 08 Hệ số tỷ...
 • 10
 • 518
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Tổ chức xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà giang từ 1945 đến năm 2013Tai lieu on thi tin hoc dai cuongGiáo án Môn Toán Bài 1 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tiêu hồng tại tỉnh phú thọGIÁO ÁN MÔN TOÁN TÊN BÀI CỘNG SỐ ĐO THỜI GIANGIÁO ÁN TOÁN 1 BÀI GAMGIÁO ÁN BÀI SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Bài Quy đồng mẫu số các phân sốTriết lý nhân sinh của truyền thuyết về thời đại hùng vương tiểu luận cao họcKẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TOÁN Bài TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓKL tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủKL triết lý cải cách của nguyễn trường tộ và ý nghĩa của nó dối với sự nghiệp đổi mới ở việt namTriết lý cải cách của nguyễn trường tộ và ý nghĩa của nó dối với sự nghiệp đổi mới ở việt nam tiểu luận cao họcĐỌC HIỂU LUYỆN THI THPTQG 2017Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần ống thép việt đức VG pipeMối quan hệ giữa gắn kết xã hội và hành vi rủi ro của học sinh trung học phổ thông (tt)Bộ Đề Phương Ngữ Chính Tả Ba Vùng Bắc Trung NamGiáo án con chim hay hót âm nhạc lớp 5Quản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường trung học phổ thông quang trung, huyện ninh giang, tỉnh hải dươngGiải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp tại tỉnh hà tĩnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập