TRAC NGHIEM TIEM CAN CUA HAM SO

Tài liệu TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ MỤC TIÊU docx

Tài liệu TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ MỤC TIÊU docx
... góp ý - ĐN sgk tr 29 Cũng cố học ( 7’): - Mục tiêu học Hướng dẫn học nhà làm tập nhà (2’): - Làm tập trang 30 sgk - Xem khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số V PHỤ LỤC: Phiếu học tập: Phiếu học ... nhận xét cách tìm TCN hàm phân thức có bậc tử mẫu… Hoạt động học sinh - HS trả lời Ghi bảng - Hoạt động nhóm - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét Hoạt động 4: Tiếp cận ĐN TCĐ 7’ 2-x ... có đồ thị hs sau: x2 + x +1 x −2 x −1 1) y = 2) y = 3) y = 2x + x −4 x +1 Phiếu học tập 3: Tìm tiệm cận có hs sau: 3−x 2x − x − 1) y = 2) y = 3) y = 2x + x −4 x −2 Bảng phụ: - Bảng phụ (Hình vẽ...
 • 3
 • 389
 • 3

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ pps

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ pps
... lớp: Bài cũ (5 phút ): Cho hs y  2x T Ý nh l im y ; lim y ; li m y ; li m y x +  x  x 1 x 1 x 1 GV nhận xét, đánh giá Bài mới: Hoạt động 1: Tiếp cận định nghĩa TCN T.gian Hoạt động giáo ... tập 2: Tìm TCĐ có đồ thị hs sau: 1) y  x2  x 1 2x  2) y  x 2 x2 4 3) y  x 1 x2 1 Phiếu học tập 3: Tìm tiệm cận có hs sau: 1) y  3x 2x  x  2) y  3) y  2x  x 4 Bảng ph : - Bảng ... 7’ ): ý - Mục tiêu học Hướng dẫn học nhà làm tập nhà (2’ ): - Làm tập trang 30 sgk - Xem khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số V PHỤ LỤC: Phiếu học tập: Phiếu học tập 1: Tìm TCN có đồ thị Hs sau:...
 • 7
 • 184
 • 0

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)
... Cho hàm số A (-1; 2) D – Tọa độ điểm cực đại hàm số B (1; 2) Câu 9: Cho hàm số C D (1; -2) Hàm số có A Một cực đại hai cực tiểu B Một cực tiểu hai cực đại C Một cực đại cực tiểu D Môt cực tiểu ... cực đại Câu 10: Cho hàm số Tích giá trị cực đại cực tiểu đồ thị hàm số A – B – Câu 11: Hàm số A m = B m < B (-1; 3) C m > D m ≠ có điểm cực tiểu C (-1; 1) Câu 13: Đồ thị hàm số sau có điểm cực ... nói hàm số ? A Đạt cực tiểu B Có cực đại cực tiểu C Có cực đại cực tiểu D Không có cực trị Câu 16: Khoảng cách điểm cực trị đồ thị hàm số A B C bằng: D Câu 17: Khẳng định sau đồ thị hàm số A...
 • 4
 • 404
 • 8

Đề tài: Khai triển tiệm cận của hàm sinh bởi phân hoạch số nguyên và ứng dụng potx

Đề tài: Khai triển tiệm cận của hàm sinh bởi phân hoạch số nguyên và ứng dụng potx
... đề tài "Khai triển tiệm cận hàm sinh phân hoạch số nguyên ứng dụng" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết phân hoạch, lý thuyết tiệm cận Vấn đề khai triển tiệm cận hàm sinh phân hoạch số nguyên ... số khái niệm, tính chất phân hoạch Khai triển tiệm cận hàm sinh phân hoạch số nguyên số ứng dụng 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phân hoạch số nguyên Vấn đề khai triển tiện cận hàm sinh phân hoạch ... thuyết tiệm cận Nghiên cứu cách có hệ thống khai triẻn tiệm cận hàm sinh phân hoạch số nguyên số áp dụng Chương MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 1.1 Số phức mặt phẳng phức 1.1.1 Khái niệm số tính chất Số...
 • 80
 • 331
 • 0

Tài liệu Tính hội tụ và phân bố tiệm cận của tham số ước lượng ppt

Tài liệu Tính hội tụ và phân bố tiệm cận của tham số ước lượng ppt
... ) (5.18) ng Ch 5.2.2 ng 5: Tính hội tụ phân bố tiệm cận tham số Tính hội tụ tham số ước lượng theo phương pháp sai số dự báo Tham số ước lượng theo phương pháp sai số dự báo là: ˆ arg VN ( , ... Ch ng 5: Tính hội tụ phân bố tiệm cận tham số 14 Đònh lý 5.6 (Đònh lý 9.1, [Ljung, 1999] trang 282) Phân bố tiệm cận tham số ước lượng theo phương pháp sai số dự báo với tiêu chuẩn ước lượng dạng ... Tính hội tụ tính vững tham số ước lượng theo phương pháp tương quan Học viên tự đọc tài liệu [Ljung,1999], trang 269-273 5.3 PHÂN BỐ TIỆM CẬN CỦA THAM SỐ ƯỚC LƯNG - Ở mục 5.2 ta biết liệu thực...
 • 17
 • 280
 • 1

về tính chất tiệm cận của một số môđun phân bậc

về tính chất tiệm cận của một số môđun phân bậc
... lm quen vợi 0Ôi số gio hoĂnD hƯy 1Â dẳu dưt tổi tứ nhỳng ỵ tững toĂn hồ 1Ưu tiản v 1Â kiản trẳ hữợng dăn tổi hon thnh luên ĂnF rong kho hồ hƯy luổn nghiảm khư vợi hồ trỏD uở sống hƯy luổn dnh ... F F F F F F QQ PFQ wởt số Đt 1ng thự 1ở sƠu hiãu > k F F F F F F F QV PFR uát luên ghữỡng P F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F RQ Chữỡng ấn nh tiằm cên cừa mởt số têp iảan nguyản tố ... hÔn sinh M , vợi mồi iảan I v mồi số nguyản i gƠu trÊ lới khng 1nh 1ữủ 1ữ r i qF vyueznik QH v gF runeke v F F hrp PQ ho trữớng hủp vnh phữỡng hẵnh quy 1ng sốF w dũ eF ingh RT v wF utzmn PR 1ữ...
 • 80
 • 174
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIỚI hạn của hàm số

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIỚI hạn của hàm số
... tuyến đồ thị hàm số BM03-TMSKKN Tên sáng kiến kinh nghiệm : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong chương trình toán phổ thông, tìm giới hạn hàm số ứng dụng giới hạn hàm số phần quan ... tạo tư sáng tạo gợi nhớ tốt kiến thức cũ học - Giới hạn hàm số mảng kiến thức quan trọng mạch kiến thức nghiên cứu hàm số Cụ thể cung cấp kiến thức ban đầu để học sinh tiếp cận đạo hàm hàm số, đường ... - Chuyên ngành đào tạo: Toán học III .KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Toán học Số năm có kinh nghiệm: năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: + Mô hình hình...
 • 29
 • 216
 • 1

Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều

Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều
... vi phõn a tr c dựng ch cỏc bi toỏn vi bao hm thc vi phõn hoc cỏc phng trỡnh vi phõn (o hm riờng) m tớnh nht nghim ca nú b phỏ v Cỏc h vi phõn a tr khụng ch l mụ hỡnh tng quỏt ca phng trỡnh vi ... Vin Toỏn hc, Vin hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam 4) Xờmina Lớ luyt nh tớnh phng trỡnh vi phõn, B mụn Toỏn c bn, Vin Toỏn ng dng v Tin hc, i hc Bỏch Khoa H Ni 5) Xờmina ca phũng Phng trỡnh vi ... phũng Phng trỡnh vi phõn, Vin Toỏn hc, Vin hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam 15 Chng KIN THC CHUN B 1.1 CC KHễNG GIAN HM Trong lun ỏn ny chỳng tụi s dng cỏc khụng gian hm sau (xem [6]) Gi s...
 • 119
 • 78
 • 0

(Luận án tiến sĩ Toán học bằng tiếng anh) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU

(Luận án tiến sĩ Toán học bằng tiếng anh) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU
... dt the Caputo derivative of order α ∈ (0, 1), A : ℓ2 → ℓ2 is defined as follows (Av)i = vi+ 1 − (2 + λ )vi + vi 1 , v ∈ ℓ2 , ρ : R+ → [0, h] is a continuous function, λ > We give the following assumptions ... following problem (I) m ∑ ∂u (t, x) − ∆x u(t, x) + λu(t, x) = f (x, u(t, x)) + bi (x )vi (t), x ∈ Ω, t > 0, ∂t i=1 [∫ ] ∫ vi (t) ∈ k1,i (y)u(t − h, y)dy, k2,i (y)u(t − h, y)dy , ≤ i ≤ m, O O u(t, x) = ... domain in Rn m ∑ ∂u (t, x) − ∆x u(t, x) + λu(t, x) = f (x, u(t, x)) + bi (x )vi (t), x ∈ Rn , t > 0, ∂t i=1 ] [∫ ∫ vi (t) ∈ k1,i (y)u(t − h, y)dy, k2,i (y)u(t − h, y)dy , ≤ i ≤ m, O O u(s, x)...
 • 27
 • 141
 • 0

(Luận án tiến sĩ Toán học) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU

(Luận án tiến sĩ Toán học) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU
... NGHỊ Các kết đạt Trong luận án nghiên cứu dáng điệu tiệm cận số hệ vi phân đa trị không gian hạn chiều Luận án đạt kết sau: 1) Đối với lớp bao hàm thức vi phân có trễ hữu hạn mà phần tuyến ... dáng điệu tiệm cận nghiệm số lớp hệ vi phân đa trị không gian hạn chiều theo cách tiếp cận lí thuyết ổn định lí thuyết tập hút Đối tượng nghiên cứu cụ thể luận án hai lớp bao hàm thức vi phân ... tích phân, đạo hàm bậc phân số theo nghĩa Caputo Sau đó, đưa công thức nghiệm tích phân cho toán phương trình vi phân bậc phân số Chương DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM CỦA MỘT LỚP BAO HÀM THỨC VI PHÂN...
 • 27
 • 131
 • 0

Tiểu luận dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều

Tiểu luận dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều
... Vin Toỏn hc, Vin hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam 4) Xờmina Lớ luyt nh tớnh phng trỡnh vi phõn, B mụn Toỏn c bn, Vin Toỏn ng dng v Tin hc, i hc Bỏch Khoa H Ni 5) Xờmina ca phũng Phng trỡnh vi ... phũng Phng trỡnh vi phõn, Vin Toỏn hc, Vin hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam 15 Chng KIN THC CHUN B 1.1 CC KHễNG GIAN HM Trong lun ỏn ny chỳng tụi s dng cỏc khụng gian hm sau (xem [6]) Gi s ... thc vi phõn Do tớnh cht khụng nht nghim ca bi toỏn Cauchy ng vi bao hm thc tin húa, lớ thuyt n nh Lyapunov khụng kh dng vic nghiờn cu tớnh n nh ca nghim dng i vi cỏc bao hm thc tin húa khụng gian...
 • 113
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm các đường tiệm cận của hàm sốchuyen de tim tiem can cua ham socực trị và tiệm cận của hàm sốtiệm cận của hàm sinh bởi tích vô hạnbài giảng đường tiệm cận của đồ thị hàm số giải tích 12 chương i ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốtìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm sốtìm tiệm cận xiên của hàm sốđường tiệm cận của đồ thị hàm sốcách xác định tiệm cận a tiệm cận đứng đlí nếu thì đường thẳng x x0 là tiệm cận của đồ thị hàm số và gọi là tiệm cận đứngcách xác định tiệm cận b tiệm cận ngang đlí nếu thì đường thẳng y y0 là tiệm cận của đồ thị hàm số và gọi là tiệm cận ngangcách xác định tiệm cận c tiệm cận xiên đlí đường thẳng y ax b là tiệm cận của đồ thị hàm số y f x khi đó nó gọi là tiệm cận xiêntìm tiệm cận của đồ thị hàm số tùy theo mkết luận qua bài này ta cần nắm được cách xác định tiệm cận của đồ thị một hàm số btvn bài tập từ 1 gt 3 sgk xin cảm ơn quý thầy cô đã đến dựxét chiều biến thiên của hàm số chứa căntìm tập xác định của hàm số có cănNghiên cứu và triển khai công nghệ MPLS VPN cho công ty chứng khoán tràng anPRESENTATION ON TRADE POLICIES IN 2017Xây dựng website quản lý thực tập cho bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tin sử dụng laravel frameworkNghiên cứu sự ảnh hưởng của các nút mạng đến các giao thức trong mạng manetKe hoach du an mot cua dien tu finalPhân Biệt Nhãn Và Nhãn Hàng Hóa Một Số Loại Nhãn Thông Dụng Trong Ngành Bao Bì Thực PhẩmXây dựng trò chơi spiderhunter cho điện thoại di động trên nền hệ điều hành androidNghiên cứu kỹ thuật đồ họa 3d và ứng dụng trong xây dựng phim hoạt hình ngắnNHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN 2017ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMBộ 10 đề minh họa TNPT lần 7 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiếtLUAN VAN giám hộ cho người chưa thành niên một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiệnNhững vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tếĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC HÀ NỘIBài giảng tự động điều chỉnh tốc độ của động cơ35. HDSD Thiet bi do mau ong khoi Testo 350ĐỘNG lực cá NHÂN và HÀNH VI tổ CHỨCKH khai truong SPDL nam 2017 hienBAI GIANG SINH KHOANG HOC BIỆN THỊ THÁI ÁNHsáng kiên kinh nghiệm các biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm nonb thị trấn văn điển
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập