60 cau TN on tap chuong inang cao

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 495
 • 6

60 cau TN on tap KLK_KT_Al

60 cau TN on tap KLK_KT_Al
... dung dịch AlCl3 đến có dư, tượng xảy ? A Trong suốt trình, dung dịch bị đục B Dung dịch từ từ đục, sau dần C Ban đầu dung dịch trong, sau đục dần D Trong suốt trình, dung dịch C©u 36 : Cho phản ... toàn phần B Nước cứng vĩnh cữu C Nước mềm D Nước cứng tạm thời C©u 30 : Nước tự nhiên có chứa ion gọi nước có tính cứng tạm thời ? Ca2+ , Mg2+ , SO42– B Cl– , SO42–, HCO3–, Ca2+ 2+ 2+ – Ca , ... Na2CO3 D NaOH , Na2CO3 , NaHCO3 C©u 15 : Hòa tan hoàn toàn 7,8g bột Al Mg dd HCl Sau phản ứng xong khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7g Khối lượng nhôm magiê hỗn hợp đầu : ( Cho : H = ; Mg...
 • 4
 • 154
 • 0

Gián án 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an

Gián án 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an
... thời gian t So sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 B.Q1:Q2 = R2:R1 C Q1:Q2 = 2R1:R2 D.Q1:Q2= R1:2R2 72/ Cho mạch điện hình vẽ sau: R1 A R2 B Q1, Q2 nhiệt lượng tỏa R 1, R2 cung thời gian t So sánh Q1, Q2 ... 2008-2009 A 25Ω B 12 ,5Ω C 6Ω D 3Ω 24/ R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc song song với Câu sau đúng? A I1 = 1, 5 I2 B I1 = I2 C I2 = 1, 5 I1 D I1 = 2,5 I2 25/ R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω mắc song song với Nhận ... I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C U = U1 + U2 D Rt đ = R1 + R2 21/ Hai điện trở R1 = 6Ω R2 = 8Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 2A Câu sau sai? A I1 = I2 = I B Rtđ = 14 Ω C U1 = 16 V D...
 • 11
 • 173
 • 0

Tài liệu 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an

Tài liệu 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an
... 2008-2009 A 25Ω B 12 ,5Ω C 6Ω D 3Ω 24/ R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc song song với Câu sau đúng? A I1 = 1, 5 I2 B I1 = I2 C I2 = 1, 5 I1 D I1 = 2,5 I2 25/ R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω mắc song song với Nhận ... sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 B.Q1:Q2 = R2:R1 C Q1:Q2 = 2R1:R2 D.Q1:Q2= R1:2R2 72/ Cho mạch điện hình vẽ sau: R1 A R2 B Q1, Q2 nhiệt lượng tỏa R 1, R2 cung thời gian t So sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 ... I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C U = U1 + U2 D Rt đ = R1 + R2 21/ Hai điện trở R1 = 6Ω R2 = 8Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 2A Câu sau sai? A I1 = I2 = I B Rtđ = 14 Ω C U1 = 16 V D...
 • 11
 • 174
 • 0

Bài soạn 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an

Bài soạn 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an
... 2008-2009 A 25Ω B 12 ,5Ω C 6Ω D 3Ω 24/ R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc song song với Câu sau đúng? A I1 = 1, 5 I2 B I1 = I2 C I2 = 1, 5 I1 D I1 = 2,5 I2 25/ R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω mắc song song với Nhận ... sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 B.Q1:Q2 = R2:R1 C Q1:Q2 = 2R1:R2 D.Q1:Q2= R1:2R2 72/ Cho mạch điện hình vẽ sau: R1 A R2 B Q1, Q2 nhiệt lượng tỏa R 1, R2 cung thời gian t So sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 ... I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C U = U1 + U2 D Rt đ = R1 + R2 21/ Hai điện trở R1 = 6Ω R2 = 8Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 2A Câu sau sai? A I1 = I2 = I B Rtđ = 14 Ω C U1 = 16 V D...
 • 11
 • 193
 • 0

Bài soạn 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an

Bài soạn 100 cau TN on tap Chuong 1 VL9 + dap an
... 2008-2009 A 25Ω B 12 ,5Ω C 6Ω D 3Ω 24/ R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc song song với Câu sau đúng? A I1 = 1, 5 I2 B I1 = I2 C I2 = 1, 5 I1 D I1 = 2,5 I2 25/ R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω mắc song song với Nhận ... sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 B.Q1:Q2 = R2:R1 C Q1:Q2 = 2R1:R2 D.Q1:Q2= R1:2R2 72/ Cho mạch điện hình vẽ sau: R1 A R2 B Q1, Q2 nhiệt lượng tỏa R 1, R2 cung thời gian t So sánh Q1, Q2 A Q1:Q2 = R1:R2 ... I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C U = U1 + U2 D Rt đ = R1 + R2 21/ Hai điện trở R1 = 6Ω R2 = 8Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 2A Câu sau sai? A I1 = I2 = I B Rtđ = 14 Ω C U1 = 16 V D...
 • 11
 • 178
 • 0

câu hỏi ôn tập 12 nâng cao

câu hỏi ôn tập 12 nâng cao
... cự 20cm Một vật AB cao 10 cm , đặt vuông góc với trục thấu cách thấu kính 30 cm Xác định vị trí , tính chất độ cao ảnh A Ảnh ảo cao 4cm , cách thấu kính 12cm B Ảnh thật cao 20cm , cách thấu ... cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất nhằm A tăng cường độ dòng điện B tăng công suất toả nhiệt C giảm công suất tiêu thụ D giảm cường độ dòng điện 40 Cho ... mạch ω Điều sau sai ? A Mạch không tiêu thụ công suất B Tổng trở đoạn mạch : Z = Lω - 1/Cω  C Tổng trở đoạn mạch Z = Lω - 1/Cω LCω > D Hệ số công suất đoạn mạch 12 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC...
 • 26
 • 220
 • 1

105 Câu TN (Ôn tập Hóa HC 11 NC)

105 Câu TN (Ôn tập Hóa HC 11 NC)
... sau HCHO, HCOOH, HCOONH4, HCOOC2H5 có đặc điểm chung : A tác dung với dung dòch NaOH B làm quỳ tím hóa đỏ C tác dụng với CaCO3 D tác dụng với AgNO3 dung dòch NH3 đun nóng tạo kim loại Ag Câu ... 6% Câu 77 : Dãy chất ghi có nhiệt độ sôi tăng dần ? A CH3CH2CH2OH < CH3COOH < HCOOCH3 B CH3 CH2CHO < CH3CH2CH2OH < CH3COOH C HCOOCH3 < CH3COOH < CH3CH2CH2OH D CH3COOH < HCOOCH3 < CH3CH2CH2OH Câu ... CH3-CH2-CH-CH3 CH3 OH D C¶ ®Ịu ®ỵc Câu 38: X¸c ®Þnh s¶n phÈm chÝnh cđa ph¶n øng sau : KOH/ Rỵu CH2=CH-CHCl-CH3 A.CH2=C=CHCH3 B.CH2=CH - CH(OH)CH3 C.CH2=CH - CH=CH2 D.C¶ A vµ B Câu 39: Cho rỵu: Propanol-1,...
 • 10
 • 190
 • 2

câu hỏi ôn tập chương II lý 10 cơ bản

câu hỏi ôn tập chương II lý 10 cơ bản
... em đừng để bụng góp ý với thầy nhé! Thầy Tân Câu 19 Tại táo rụng lại rơi phía Trái đất mà không bay vào vũ trụ, biết táo chịu lực hấp dẫn từ vũ trụ Câu 20 Dựa vào sở để người ta tính gia tốc trọng ... tự vật lên cao giảm? Câu 21 Lực đàn hồi lò xo xuất nào? Khi đó, lực đàn hồi lò xo có điểm đặt, hướng độ lớn nào? Hãy biểu diễn minh họa Câu 22 Độ biến dạng lò xo xác định công thức nào? Từ đó, ... nghỉ Câu 28 Hãy định nghĩa viết công thức lực hướng tâm Từ đó, em có nhận xét mối quan hệ Fht với m, V, R ω? Lực hướng tâm tăng hay giảm lần vận tốc tăng lên 1,5 lần, bán kính giảm lần? Câu 29...
 • 2
 • 510
 • 2

60 câu TN on thi HK I ly 12 có đáp án

60 câu TN on thi HK I ly 12 có đáp án
... Đặt i n áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch i n trở G i U i n áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0 I giá trị tức th i, giá trị cực đ i giá trị hiệu dụng cường độ dòng i n đoạn ... i n áp u = U cos ωt vào hai đầu đoạn mạch gồm i n trở R tụ i n C mắc n i tiếp Biết i n áp hai đầu i n trở i n áp hai tụ i n giá trị hiệu dụng Phát biểu sau sai ? A.Cường độ dòng i n ... tụ i n i n áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đ i A 150 V B 160 V C 100 V D 250 V 47: Máy biến áp thi t bị A biến đ i tần số dòng i n xoay chiều B khả biến đ i i n áp dòng i n...
 • 6
 • 127
 • 0

40 câu TN ôn tập HKI-12

40 câu TN ôn tập HKI-12
... trường Câu 29 : Đặt điện áp u = U0cos2πt (V) không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh R để công suất đoạn mạch cực đại Khi hệ số công ... k m π ∆l ∆l Câu 16 : Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch u = 200 cosωt Điện trở mạch R = 100 Ω Khi hệ số công suất mạch lớn công suất mạch A 400 W B 40 W C 200 W ... 6T B T Câu 26 : C T D T Câu 24 : Một sóng truyền mặt nước có bước sóng 0,4 m Hai điểm gần phương π truyền sóng, dao động lệch pha góc , cách A 0,15 m B 0,10 m C 0,20 m D 0 ,40 m π  Câu 25...
 • 4
 • 145
 • 0

52 câu TNKQ ôn tập chương 2 VL10- NC (có đáp án)

52 câu TNKQ ôn tập chương 2 VL10- NC (có đáp án)
... m/s2) A m/s2 B 1,01 m/s2 C 1,02m/s2 D 1,04 m/s2 Câu 43 Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất độ cao h = 6400km Tốc độ dài vệ tinh nhân tạo ? Cho bán kính Trái Đất R = 6400km.Lấy g = 10 m/s2 ... km/h C 5,66 km/h D 6km/h Câu 44 Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2 A y = 10t + 5t2 B y = 10t + 10t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 45 Một máy bay ngang ... 5,0N Câu 48 Một vật ném ngang từ độ cao h = 80 m với vận tốc đầu v0 = 20 m/s Lấy g = 10 m/s2 Thời gian tầm bay xa vật là: A 1s 20 m.B 2s 40m C 3s 60m D 4s 80m Câu 49 Một ô tô có khối lượng 120 0...
 • 4
 • 325
 • 4

Tài liệu Câu hỏi ôn tập chương 9: Đo các đại lượng vật lý khác pdf

Tài liệu Câu hỏi ôn tập chương 9: Đo các đại lượng vật lý khác pdf
... cho kt qu o Kt cu ca h thng tng i phc 145 9.2 - o lc, o bin dng: 9.2.1 - Khỏi nim chung Trong quỏ trỡnh nghiờn cu c tớnh ca cỏc vt chu lc, cỏc kt cu c hc thỡ quỏ trỡnh o lc, ng sut, bin dng ... lc v khớ nộn 9.4 - o ỏp sut: 9.4.1 - Khỏi nim chung - p sut l t s gia lc tỏc dng vuụng gúc lờn mt mt vi din tớch ca nú p sut l mt i lng c bn xỏc nh trng thỏi nhit ng hc ca cỏc cht S hnh ca cỏc ... sut khớ quyn Chõn khụng k o chõn khụng Theo nguyờn lm vic, dng c o ỏp sut chia thnh dng c o ỏp sut cht lng, cht khớ da trờn nguyờn bin dng, ion húa, nhit v in - Cú phng phỏp chung ỏp...
 • 27
 • 373
 • 0

Tài liệu Câu hỏi ôn tập chương 5: Dung sai lắp ghép một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng ppt

Tài liệu Câu hỏi ôn tập chương 5: Dung sai lắp ghép một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng ppt
... việc êm đánh giá "sai số động học cục bộ" bánh ( f' ir) sai số chu kỳ truyền động +) Sai số động học cục hiệu số lớn nhỏ sai số động học cục bánh Nó thành phần tần số cao sai số động học Nó thay ... quay bánh phạm vi vòng quay ăn khớp với bánh mẫu xác Sai số động học tổng hợp tất loại sai số gia công đến độ xác động học - - Sai số động học bánh gia công máy cắt phương pháp bao hình gây sai số ... trị số dung sai sai lệch giới hạn cho phép thông số - Ở cấp xác tiêu chuẩn quy định giá trị dung sai sai lệch giới hạn cho phép thông số đánh giá mức xác 2/ Chọn cấp xác cho truyền động bánh răng: ...
 • 14
 • 929
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà VinhPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà VinPhát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh LonTIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀIPhát triển nguồn nhân lực tại Kho bạc Nhà Nước thành phố Đà NẵngĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tam dương II khu vực xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đến đời sống và việc làm của người dânĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015Bài tập hành vi tổ chức động viên khuyến khích nhân viên làm việc tại công tyĐề xuất giải pháp xử lý giải quyết xung đột giữa hành vi cá nhân và nhóm làm việcĐổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả công việc tại ngân hàng VIettinbank chi nhánh Ba ĐìnhChế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Vỏ Lạc - Ứng Dụng Xử Lý Kim Loại Kẽm Trong Các Nguồn Nước Bị Ô NhiễmVIẾT ĐÚNG TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁC LỖI HAY GẶPApproaching english grammer through songsĐánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết theo Diện Chẩn Bùi Quốc ChâuY học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viênTrắc nghiệm giải thích Thống kê kinh doanh Có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập