3 de kiem tra 1 tiet chuong 1 trac nghiem

Đề kiểm tra đại 8 chương 4(trắc nghiệm)

Đề kiểm tra đại 8 chương 4(trắc nghiệm)
... :………………………………… Lớp 8 … : Điểm Thứ… ngày… Tháng ……Năm 2010 Kiểm Tra Môn : Đại số : 45 Phút Lời phê Thầy- Cô giáo Đề ra: Em khoanh tròn vào phương án mà em cho Câu 1: Mệnh đề ? a) 2a < 3a a số ... bất phương trình x2 – 2x < 3x là: a) x = ; b) x = -3 ; c) x = ; d) x = Đáp án Đề 1 10 11 12 13 14 15 16 17 d d Đề 2 c c c b c c c c a c c b d 10 11 12 13 14 15 16 17 d d a d b b a c d d c d ... trị x không nghiệm bất phương trình x2 – 2x < 3x là: a) x = ; b) x = ; c) x = -3 ; d) x = Câu 18: Giá trị x để (x – 2)(x + 5) > là: a) x > ; b) x > ; c) x < -5 ; d) x < -5 x > x −5 〈 là: x+2...
 • 5
 • 244
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 potx

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 potx
... Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu a,121 b, 13 c, 25 d, 40 Câu 9.Tính tổng S   0 ,3  0 ,32   0,3n a, b, 10 c, 10 d, kết khác Câu 10 Tìm x biết 1+4+7+…+x = 92 với x ... biết số thứ giảm ta số lập thành cấp số cộng Bài 3( 3 điểm) Cho dãy (un), kí hiệu tổng n số hạng Sn, xác định Sn  7n  3n 2 a, Tính u1, u2, u3 b, Chứng minh dãy số cấp số cộng xác định số hạng ... 1+4+7+…+x = 92 với x số hạng cấp số cộng1, 4, 7, … a, 19 b, 28 c, 22 d, 25 Câu 11.Tìm x để 10 – 3x, 2x + 3, – 4x lập thành cấp số cộng a, 4 b, 11 11 c, 11 d,  11 Câu 12 Nếu số thực a, b, c mà abc...
 • 4
 • 104
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9
... Lớp : 9/ Điểm KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV Nhận xét giáo viên ĐỀ A I/Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1)Cho hàm số y = Khẳng định sau : A/Hàm số đồng biến ... Lớp : 9/ BÀI LÀM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ B I/Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1)Cho hàm số y = có đồ thị (P) ... BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN Bài kiểm tra tiết chương IV – Môn Đại số – HK II I/Trắc nghiệm (4 điểm) : Mỗi câu trả lời cho 0,5 điểm Câu ĐỀ A ĐỀ B A B D D C C II/Tự luận (6 điểm) : ĐỀ A Bài a) M∈(P) ...
 • 4
 • 7,289
 • 86

3 đề kiểm tra hình 8 chương III

3 đề kiểm tra hình 8 chương III
... 0,5đ 1đ => 2đ 2đ 2đ Họ tên CHƯƠNG III Lớp: Điểm ĐỀ KIỂM TRA Mơn : Hình học Lời phê thầy, giáo ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 điểm) Câu 1: Tam giác MNP có IK // MP (Hình 1) Tỉ lệ thức sau sai ... Câu 2: Độ dài x hình là: A 2,5 B 2,9 C D 3, 2 Câu 3: Trong hình 3, MK phân giác góc NMP Tỉ lệ thức sau ? MN NK = MK KP MN MP = NK KP A B Hình MN MP = KP NP Hình C MK NK = MP KP D Hình Câu 4: Trong ... 3+ 7 BD 10 30 = => BD = (cm) 7 30 40 = DC = 10 (cm) 7 c) ∆ DEC ~ ∆ BAC (g.g) 40 DE DC DE => = = AB BC 10 40 => DE = = 24 (cm) 10 1 24 96 d) SADC = AC.DE = = (cm2) 2 7 1 SABC = AB.AC = 6.8...
 • 6
 • 194
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
... n+2 + x n+ + x n+ ) (3 x n + x n + x n ) = x n+ x n = 2 2 x n ( x 1) = x = 0; x = 1; x = IV. Cng c - Thu bi - V nh lm li bi KT vo v bi V Hớng dẫn nhà c trc bi : Đa thức biến Chữ ký tổ trởng...
 • 3
 • 65
 • 0

de kiem tra mot tiet chuong 4 giai tich 12

de kiem tra mot tiet chuong 4 giai tich 12
... thi có 01 trang) Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1.( điểm) Xác định phần thực phần ảo số phức sau: z = 2i – ( – 3i ) – ( + 4i ) Câu (4 điểm) ( ) ( a Tìm x, y biết − 2i x + + 4i  ) y = 4 + 18i ... Đáp án Câu ( điểm) Biến đổi z = 4 + i Phần thực : -4 Phần ảo: ( Nội dung đáp án ) ( ) Biến đổi x − 8y + 24 y − x i = 4 + 18i ( điểm)  x − y = 4  −2 x + 24 y = 18 x = ⇔ y = Điểm điểm 0.5 ... ) =  ÷( − i ) = − 7i 2+i    − 2i + ∆’=-1 ( điểm) ⇒ ∆ ' = i Phương trình có nghiệm z1= -4+ i z2= -4- i Phương trình có nghiệm ( điểm) −k + − k i z1= 2 − k − − k i z2= điểm 0.5 diểm 0.5 điểm 0,5...
 • 3
 • 282
 • 0

de kiem tra kien thuc su 9 - trac nghiem

de kiem tra kien thuc su 9 - trac nghiem
... Cõu 9: Nm 199 7, ASEAN ó kt np thờm cỏc nc: A Mi-an-ma, Vit Nam B Lo, Mi-an-ma C Cam-pu-chia, Lo D Lo, Vit Nam Cõu 10: Hip nh phũng th chung ụng Dng ngy 23/12/ 195 0 l hip nh M vin ... Liờn xụ, Trung Quc D Liờn xụ, Phỏp, Hoa kỡ Cõu 19: Nc no chõu Phi cú t l ngi mự ch cao nht th gii (70%)? A Ghi-nờ B Xờ-nờ-gan C ng-gụ-la D Ru-an-a Cõu 20: Ch quõn phit chng tc Cng hũa Nam Phi ... quõn phit chng tc Cng hũa Nam Phi ó b xúa b sau hn ba th k tn ti vo nm no? A Nm 199 3 B Nm 199 2 C Nm 199 5 D Nm 199 4 Phần II : Tự luận : Nêu tầm quan trọng ý nghĩa việc học môn lịch sử học sinh...
 • 4
 • 152
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HGS LỚP 5 PHẦN TRẮC NGHIỆM TOÁN KHOA HỌC

ĐỀ KIỂM TRA HGS LỚP 5 PHẦN TRẮC NGHIỆM TOÁN KHOA HỌC
... 455 km D 45, 05 km Câu 15: 24 65 m2 = ? A 24, 65 B 2,4 65 C 246 ,5 D 0,24 65 Câu 16: 15 5m2 = ? dam2 A 150 0, 05 B 150 0 05 dam dam2 C 150 ,0 05 dam2 Câu 17: 10m3 25dm3 = ? m3 A 10, 25 m3 B 10,0 25 m3 Câu ... phút Câu 52 : Cho dãy số : x ,… 51 5; 52 0 ;…… ;2000 ; 20 05 Gồm 300 số hạng Số hạng x : A 50 5 B 51 0 C 51 5 D 52 0 Câu 53 :Tích số tự nhiên lien tiếp chia hết cho : A.2 B.3 C.6 D Câu 54 : Ngày ... gà 25 B 800 kg C/ 36 D/ 40 C 0,04 85 tạ D 0,4 850 tạ C 8000 kg D 0,8 kg Câu 13: 78,2 m = ? km A 0,782 km B 78200 km C 7,82 km D 0,0782 km Câu 14: 45km 5dam = ? km B 45, 5 km A 4 ,55 km C 455 km...
 • 12
 • 137
 • 1

Đề kiểm tra kết thúc môn học – trắc nghiệm môn excel

Đề kiểm tra kết thúc môn học – trắc nghiệm môn excel
... a Chèn ký tự đặc biệt vào bảng tính b Chèn thêm cột c Chèn ký tự tóan học d Tất sai Đề kiểm tra kết thúc môn Lưu hành nội Trang ... giá trị số, Excel tự động canh trái b Nếu liệu giá trị chuỗi, Excel tự động canh trái c Nếu liệu ngày, Excel tự động canh phải d Nếu liệu True/False, Excel tự động canh 17 Để chèn thêm trang bảng ... biết kết công thức sau =IF(LEFT(“52P2”)=5,”Bằng”,”Khác”) a Bằng b Khác c N/A d # Value 26 Trong Excel, Fill Handle dùng để: a Sao chép ngang b Sao chép dọc c Sao chép lân cận d Tất 27 Trong Excel...
 • 2
 • 107
 • 0

Ôn thi Đại học môn tiếng Anh: Đề kiểm tra tiếng anh 45 câu trắc nghiệm (có đáp án)

Ôn thi Đại học môn tiếng Anh: Đề kiểm tra tiếng anh 45 câu trắc nghiệm (có đáp án)
... three parts 44 Rae Armantrout's colleagues think that she A should write more B has a sweet voice C deserves the prize D is a strange professor 45 What can we learn from the text? A "Versed" ... child would come over and pull on her hair she never barked or tried to get away Funny thing is she would smile This frightened people because they thought she was showing her teeth Far from the ... language is used and raises questions to make the reader think In March, she won the National Book Critics Circle Award for "Versed." "This book has gotten more attention," Armantrout said, "but...
 • 6
 • 86
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3
... nguyên tố a) 12 0 = 2 .3. 4.5 chung riêng b) 12 0 = 1. 8 .15 Lập tích Cách tìm BCLN c) 12 0 = 23. 3.5 thừa số chọn, hay nhiều số d) 12 0 = 2.60 thừa số lấy lớn 1: với số mũ nhỏ Câu 6: Số 234 0: a) Chỉ ... Họ tên: (CHƯƠNG I) Lớp: Đề A Điểm KIỂM TRA MỘT TIẾT TOÁN A- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4đ) Câu 1: ĐÚNG ? SAI ? a) Có ba số lẻ liên tiếp số nguyên tố 3, 5,7 b) Mọi số nguyên tố ... tính (tính nhanh có thể) a) 22 25 – 42 .3 b) 39 42 + 61 42 Câu 3: (2đ) a) Tìm ƯCLN (30 50) b) Tìm BCNN (9 ; 10 90) sau tìm bội chung nhỏ 30 0 ba số 9 ;10 90 Bài làm ...
 • 4
 • 862
 • 3

Đề Kiểm tra 1 tiết Chương 3

Đề Kiểm tra 1 tiết Chương 3
... Câu 11 (2 đ): Nêu đặt trưng quan hệ hệ CSDL quan hệ Câu 12 (3 đ) Mã Số HS Họ Và Tên Giới tính TN0 01 Trần Văn An Nam XH002 Lê Thuý An Nữ CB0 03 Nguyễn Trung Nhân Nam … ………… …… Dựa vào bảng Hãy khai ... không thay đổi Câu 10 : Việc để tạo lập CSDL quan hệ việc việc sau đây? a Tạo hay nhiều bảng b Tạo hay nhiều mẫu hỏi c Tạo hay nhiều biểu mẫu d Tạo hay nhiều báo cáo B TỰ LUẬN: Câu 11 (2 đ): Nêu đặt ... thuộc tính cần thiết cho trường (Filed name, Data type, input mask, Field size, Caption) HD: Câu 11 : Nêu được: - Mỗi quan hệ có tên phân biệt với tên quan hệ khác - Các phân biệt thứ tự không quan...
 • 3
 • 551
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra một tiết chương 1 đại số 9đề kiểm tra một tiết chương 1 giải tích 12đề kiểm tra một tiết chương 1 giải tích 12 nâng caođề kiểm tra một tiết chương 1 đại số 11đề kiểm tra một tiết chương 1 đại số 7đề kiểm tra một tiết chương 1 hình học 8đề kiểm tra một tiết chương 3 đại số 8đề kiểm tra một tiết chương 3 đại số 9đề kiểm tra một tiết chương tích phânđề kiểm tra một tiết chương 4 đại số 8đề kiểm tra một tiết chương 2 đại số 10đề kiểm tra một tiết chương nitơ – photpho nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namde kiem tra 15 phut sinh 7 trac nghiemde kiem tra tieng anh lop 5 trac nghiem khach quanđề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 8ĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH họcBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học của học sinh các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà NẵngCảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ PhấĐánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng NaĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT -FPTSĐào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bình ĐịnhĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Chevrolet Việt NamĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Bình ĐịnhĐo lường tài sản thương hiệu Vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hànGiải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng HớiGiải pháp Marketing trực tuyến tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Nam VitourGiải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình ĐịnhGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Agribank Hải Châu - TP. Đà NẵngChap 7 TK cơChapter 11 guyton io=n tgm =(¦ c) ba nchapter 19 guyton vai tro¦ cu a thg=n trong c) cho8 =io¦u ho¦a chg=m huyo8t a8p va¦ cao huyo8t a8pChuong 9 guytonChương 12 guyton sinh lý
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập