Bảo Hiểm Xã Hội Trợ Cấp

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM
... đóng góp của khu vưc kinh tế nhân ̣ - Đóng góp lớn quan trọng khu vực kinh tế nhân (KTTN) tạo công ăn việc làm Trong điều kiện nước ta, vấn đề lao động việc làm vấn đề kinh tế - xã hội ... vực kinh tế nhân Khu vực KTTN nước ta theo tinh thần nghị Đại hội Đảng IX bao gồm: 1) Kinh tế cá thể, tiểu chủ 2) kinh tế nhân Kinh tế cá thể: hình thức kinh tế hộ gia đình hay cá nhân ... bên Khu vực KTTN phải bình đẳng với khu vực kinh tế khác sách, pháp luật Do đó, khu vực phải hưởng quyền lợi sách BHXH mang lại phải thực nghĩa vụ đóng góp vào quỹ BHXH Trong điều kiện kinh...
 • 33
 • 222
 • 2

Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh quảng nam

Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh quảng nam
... H I T NGUY N CHO NÔNG DÂN 1.1 B o hi m xã h i t nguy n cho nông dân 1.1.1 Khái ni m v nông dân Nông dân: nh ng ngư i lao ñ ng cư trú nông thôn, tham gia s n xu t nông nghi p Nông dân s ng ch y ... i t nguy n cho nông dân Chương 2: Th c tr ng tham gia B o hi m xã h i t nguy n c a nông dân t nh Qu ng Nam Chương 3: Các gi i pháp tăng cư ng b o hi m xã h i cho nông dân t nh Qu ng Nam th i gian ... nghi m tăng cư ng BHXHTN cho nông dân Ngh An t nh 11 CHƯƠNG - TH C TR NG TĂNG CƯ NG B O HI M XÃ H IT NGUY N CHO NÔNG DÂN T NH QU NG NAM 2.1 Đ c ñi m b n c a t nh Qu ng Nam nh hư ng ñ n vi c tăng...
 • 26
 • 198
 • 2

Tài liệu Tổng quan về Bảo hiểm xã hội docx

Tài liệu Tổng quan về Bảo hiểm xã hội docx
... thuộc quan hnh chính, nghiệp, quan Đảng, đon thể; + Ngời lao động lm việc doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ lực lợng vũ trang; + Ngời giữ chức vụ dân cử, bầu cử, lm việc quan hnh nghiệp, lm việc quan ... viên chức Nh nớc, ngời lao động theo loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc v sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân v công an nhân dân Nội dung Điều lệ bảo hiểm ... thủy, cha có t liệu sản xuất, ngời hái lợm, săn bắn, sản phẩm thu đợc, đợc phân phối bình quân nên khó khăn, bất lợi ngời đợc cộng đồng san sẻ, gánh chịu Chuyển sang xã hội phong kiến, quan lại dựa...
 • 40
 • 218
 • 0

Tài liệu Thực trạng quản lý thu - chi Bảo hiểm xã hội ppt

Tài liệu Thực trạng quản lý thu - chi Bảo hiểm xã hội ppt
... thnh phố trực thu c tỉnh l BHXH quận, huyện trực thu c BHXH tỉnh II Thực trạng quản lý hoạt động thu - chi BHXH Việt Nam giai đoạn trớc năm 1995 Thực trạng quản lý thu - chi BHXH 1.1 Thu BHXH Theo ... cần thiết thu, chi BHXH Những tồn tại, nguyên nhân ảnh hởng tới công tác thu - chi BHXH giai đoạn trớc năm 1995 - Chúng ta vừa thoát khỏi chi n tranh lâu di, đất nớc gần nh kiệt quệ chi n tranh; ... Đây l khoản chi mang tính phúc lợi cho cán hoạt động ngnh BHXH Thực trạng cân đối thu - chi BHXH Quỹ BHXH hầu hết quốc gia giới hoạt động theo nguyên tắc cân thu chi, nhng cân thu chi nghĩa l...
 • 75
 • 218
 • 0

Luận văn:Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh Quảng Nam pot

Luận văn:Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh Quảng Nam pot
... H I T NGUY N CHO NÔNG DÂN 1.1 B o hi m xã h i t nguy n cho nông dân 1.1.1 Khái ni m v nông dân Nông dân: nh ng ngư i lao ñ ng cư trú nông thôn, tham gia s n xu t nông nghi p Nông dân s ng ch y ... i t nguy n cho nông dân Chương 2: Th c tr ng tham gia B o hi m xã h i t nguy n c a nông dân t nh Qu ng Nam Chương 3: Các gi i pháp tăng cư ng b o hi m xã h i cho nông dân t nh Qu ng Nam th i gian ... nghi m tăng cư ng BHXHTN cho nông dân Ngh An t nh 11 CHƯƠNG - TH C TR NG TĂNG CƯ NG B O HI M XÃ H IT NGUY N CHO NÔNG DÂN T NH QU NG NAM 2.1 Đ c ñi m b n c a t nh Qu ng Nam nh hư ng ñ n vi c tăng...
 • 26
 • 243
 • 0

Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở việt nam

Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở việt nam
... I TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P VI T NAM 61 TÌNH HÌNH TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P VÀ CH ð ð I V I NGƯ I B TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P 64 2.2.1 Tình hình tai n n lao ... ch ñ tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p Chương 2: Th c tr ng v ch ñ tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p Vi t Nam Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n ch ñ tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p Vi t Nam T ... n ngư i lao ñ ng, ñ i di n ngư i s d ng lao ñ ng… 1.2 CH ð B O HI M XÃ H I TAI N N LAO ð NG, B NH NGH NGHI P 1.2.1 Khái ni m tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p 1.2.1.1 Khái ni m tai n n lao ñ ng...
 • 166
 • 348
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI
... chia xẻ rủi ro, chia xẻ tài + Mỗi chế độ đợc chi trả chủ yếu vào mức đóng góp bên tham gia BHXH + Phần lớn chế độ chi trả định kỳ + Đồng tiền đợc sử dụng làm phơng tiện chi trả quyểt toán + Chi ... quyểt toán + Chi trả BHXH nh quyền lợi chế độ BHXH + Mức chi trả phụ thu c vào quỹ dự trữ Nếu quỹ dự trữ đợc đầu t có hiệu an toàn mức chi trả cao ổn định + Các chế độ BHXH cần phải đợc điều chỉnh ... khăn việc làm - Tiến hành phân phối phân phối lại thu nhập ngời tham gia BHXH - Góp phần kích thích ngời lao động hăng hái lao động sản xuất nâng cao suất lao động sống cuả họ đợc đảm bảo - Gắn...
 • 11
 • 529
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI
... động với nhà nớc MUC TIấU & PHAM VI NGHIấN CU Muc tiờu nghiờn cu cua tai nhm nõng cao hiờu qua cụng tac thu chi cua nganh Bao Hiờm Xa Hụi t ú xuõt nhng giai phap cu thờ cho cac muc tiờu Pham ... dung phng phap nghiờn cu chinh o la: -Phng phap thu thõp sụ liờu -Phng phap x ly sụ liờu KT QUA D KIN V MUC TIấU CUA TI Kờt qua ky vng cua tai ờn nm 2016 vờ tinh hinh thu nganh BHXH CAC GIAI ... CUA TI A RA (tt) Các biện pháp giảm chi BHXH : - Tổ chức cấp, ngành thực việc chi trả chế độ đầy đủ, kịp thời - Tổ chức kiểm tra, tra, kiểm soát hoạt động chi BHXH theo chế độ, địa phơng - Tng...
 • 15
 • 244
 • 0

Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh cao bằng

Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh cao bằng
... v BHXH v qun chi BHXH Chng 2: Thc trng qun chi BHXH ti BHXH tnh Cao Bng giai on 2007-2010 Chng 3: Mt s gii phỏp v kin ngh nhm hon thin cụng tỏc qun chi BHXH ti BHXH tnh Cao Bng Chng ... "Qun bo him xó hi l qun ton b hot ng bo him xó hi, bao gm c qun cỏc i tng tham gia v hng th, qun thu, chi v qu BHXH" Trong h thng qun BHXH cú ch th qun l Nh nc v i tng qun ... t trng ln nht qu BHXH - Chi qun cho h thng thc hin BHXH nh tin lng, chi o to, khu hao ti sn c nh, phũng phm v mt s khon chi khỏc II QUN Lí CHI BHXH Khỏi nim chi BHXH Chi BHXH l vic cỏc c quan...
 • 66
 • 117
 • 0

tóm tắt luận văn Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Định

tóm tắt luận văn Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Định
... CH C THÔNG TIN K TOÁN TRONG CHU TRÌNH CHI B O HI M XÃ H I 1.1 H TH NG THÔNG TIN K TOÁN VÀ C I M THÔNG TIN K TOÁN TRONG ƠN V B O HI M XÃ H I 1.1.1 H th ng thông tin k toán 1.1.2 c i m thông tin ... xét t quy t toán chi BHXH chu trình qu n lý chi BHXH Th m nh chi ch BHXH 1.3 T CH C THÔNG TIN K TOÁN TRONG CHU TRÌNH CHI BHXH 1.3.1 T ch c thông tin khâu L p d toán chi BHXH [2] Chu trình l p d ... 1.1 Sơ chu trình chi tr ch BHXH Chu trình qu n lý chi BHXH Các n i dung th c hi n chu trình chi BHXH Qu n lý i tư ng chi tr BHXH Phân c p chi tr BHXH Hình 1.2: Sơ L pd toán chi BHXH T ch c chi tr...
 • 26
 • 88
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định
... mức độ hài lòng công việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên nhân viên - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng nhân viên nói chung, ... nhân tố có mức độ hài lòng nhân viên đứng thứ tư nhân tố đồng thời nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc nhân viên BHXH Bình Định * Mức độ hài lòng theo nhân tố Đặc điểm công việc Nhân ... báo Công việc phù hợp với học vấn trình độ chuyên môn Công việc cho phép sử dụng tốt lực cá nhân Nhân viên quyền định cách thức thực công việc nhiệm vụ Công việc thú vị Nhân viên đào tạo cho công...
 • 26
 • 145
 • 0

Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột
... tiền đề cho việc phát triển dịch vụ BHXHTN cho người dân địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 2.2 THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ... tự nguyện cho người dân Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho người dân địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột Chỉ tồn việc phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho người dân địa bàn ... nguyện cho người dân Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho người dân địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 5 Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện cho người dân địa...
 • 26
 • 104
 • 0

Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội băt buộc tại Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Lăk

Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội băt buộc tại Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Lăk
... buộc công tác thu BHXH bắt buộc BHXH Việt Nam nói chung, có BHXH huyện Krông tỉnh Đăk Nông nói riêng - Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Krông tỉnh ... VỀ CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HUYỆN KRÔNG ... công tác thu BHXH bắt buộc quan BHXH huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2009 – 2013 - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc quan BHXH huyện Krông Nô...
 • 26
 • 89
 • 0

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội băt buộc tại Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Lăk (full)

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội băt buộc tại Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Lăk (full)
... “Hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông” làm luận văn thạc kinh tế, chuyên ngành kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề sở lý luận thu BHXH ... lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010 - 2012” Tác giả Nguyễn Văn Trƣờng (2012) luận văn thạc Đề tài làm rõ sở lý luận hoạt động BHXH, đánh giá đầy đủ thực trạng công tác thu ... giáp huyện Đăk G’long, tỉnh Đăk Nông; - Phía Bắc giáp huyện Cƣ Jút huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông; - Phía Tây giáp huyện Đăk Mil huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông; - Phía Đông giáp huyện Krông Ana huyện...
 • 118
 • 199
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảo hiểm xã hội kinh tế xã hộithi bảo hiểm xã hộibảo hiểm xã hội về chế độ hưu tríbảo hiểm xã hội hà tĩnhbảo hiểm xã hội bắt buộcbảo hiểm xã hội tự nguyệnnguyên tắc bảo hiểm xã hộicầu bảo hiểm nông nghiệp của các hộ nông dân điều tra trong chăn nuôi bò thịt trên địa bàn xã phú nhuận huyện như thanh tỉnh thanh hóacác chính sách kinh tế xã hội anhr hưởng đến công tác chi trả hiểm xã hộinhững vấn đề cơ bản về tái bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và vai trò của tái bảo hiểm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóađánh giá vai trò hoạt động nhượng tbh hàng hóa xnk đối với hiệu quả kinh doanh bảo hiểm của công tycác loại hợp đồng bảo hiểmnghi luan xa hoi ve hien tuong đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm► thứ ba là công tác giải quyết bồi thường đây là khâu rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các bên công ty bảo hiểm và khách hàngvề phía hiệp hội bảo hiểm việt namthực trạng của ngành thủy sản việt namthực trạng đào tạo làng nghề cho lao động nông thônTHỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAMthực trạng hoạt động cho thuế tài chính ở việt nam hiện nayBáo cáo thực tập Kế toán vật tưLuận văn thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp Xây dựng đường cơ sở (baseline) và ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh Đăk NôngĐề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử Địa lý trường tiểu học Phổ An, Quảng Ngãi năm 2016 2017Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ODA nhật bản tại ban quản lý trung ương các dự án thủy lợiNâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóaSKKN: Kinh nghiệm bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường tiểu học Thị Trấn Nga SơnXử lý song song mức tập lệnhSKKN tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo Giáo viên Trường Tiểu học Nga Thái thực hiện có hiệu quả Thông tư số 302014TTBGDĐTSKKN quản lý: Một số biện pháp chỉ đạo các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu họcĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng việt trường tiểu học Nguyễn Huệ năm 2016 2017PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM (1932 1951)Xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh cho vận động viên bóng chuyền nam đội sanest khánh hòaSKKN toán tiểu học: Giúp học sinh chưa hoàn thành học tốt hơn về kiến thức hình tam giác, hình thang ở Lớp 5Xây dựng phân hệ kế toán tiền mặt tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và TM việt nhật – hà nộiBí quyết để có một kỳ nghỉ dài, y như nghỉ tết âm lịch lần 2Xác định sự phân bố và một số đặc điểm sinh học phân tử các nhóm escherichia coli gây tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại địa bàn hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập