de thi thang tu loai

de thi thang tu loai

de thi thang tu loai
... her mother Saturday A every other B every the other C another every D other every Question 25: arrived for you this morning A Some furnitures B Some furniture C Furnitures D Furniture Question ... highly, the less clearly we see things C The higher, the less we see things clearly D The more highly, the less we see things clearly Question 22: The cake is delicious! Well, at least it’s ... matters Question 47: The package containing books and records were delivered last week A B C D Question 48: Neither of the scout leaders know how to trap wild animals or how to prepare them A B C...
 • 3
 • 10
 • 0

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an
... thành màu xanh A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5OH D NaCl (GDTX-2010)-Câu 38: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A C2H5NH2 B C2H5OH C HCOOH D CH3COOH (2010)-Câu 23: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A ... D Ca 23 (BKHTN-2007)-Câu 35: Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào dd K2CrO4 màu dd chuyển từ A màu da cam sang màu vàng B không màu sang màu da cam C không màu sang màu vàng D màu vàng sang màu da cam ... dịch (BT2-2008)-Câu 19: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A NaCl B Na2SO4 C NaNO3 D NaOH (GDTX-2009)-Câu 14: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A H2S B Ba(OH)2 C Na2SO4 D HCl (NC-2010)-Câu...
 • 16
 • 120
 • 0

- Chuyên đề bài tập trắc nghiệm tổng hợp Đại cương Kim loại + liên quan đến đề thi ĐH từ 2007 đến nay.PDF

- Chuyên đề bài tập trắc nghiệm tổng hợp Đại cương Kim loại + liên quan đến đề thi ĐH từ 2007 đến nay.PDF
... (CĐ - 2007) : Cho ion kim loại: Zn 2+, Sn 2+, Ni 2+, Fe 2+, Pb 2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần A Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ B Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ B Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ ... hoá - khử 2H+/H2, Zn 2+/ Zn, Cu 2+/ Cu, Ag+/Ag 0,00V; -0 .76V; +0 ,34V; +0 ,8V Suất điện động pin điện hoá sau lớn nhất? A 2Ag + 2H+ → 2Ag+ + H2 B Zn + 2H+ → Zn 2+ + H2 D Cu + 2Ag+ → Cu 2+ + 2Ag C Zn + ... DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI Câu 1: Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa B Zn 2+, Cu 2+, Fe 2+, Ag+ A Zn 2+, Cu 2+, Fe 2+, Ag+ C Zn 2+, Fe 2+, Cu 2+, Ag+ D Fe 2+, Zn 2+, Cu 2+, Ag+ 2+ Câu 2: Cho phản...
 • 24
 • 138
 • 0

ĐỀ THI HKI-TỰ LUẬN(MỚI)

ĐỀ THI HKI-TỰ LUẬN(MỚI)
... THCS TT.Mỹ Thọ Lớp 9A……… ĐỀ KIỂM TRA HKI NH: 08-09 Mơn Hóa Học (Tham Khảo) TG: 45 phút(khơng kể thời gian phát đề) Họ & tên:……………………………………………………Lớp:…………… Điểm:………………… ĐỀ4: I/ LÝ THUYẾT: ( điểm...
 • 2
 • 179
 • 0

Đề thi HKI tự luận có đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... tượng hai sóng kết hợp gặp điểm chúng tăng cường lẫn nhau, điểm chúng triệt tiêu lẫn -Định luật Ôm: Cường độ hiệu dụng mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp giá trị thương số điện ... độ dao động ( đơn vị m,cm…) A biên độ dao động ω tần số góc dao động , đơn vị rad/s (ωt + ϕ) pha dao động thời điểm t, đơn vị rad, cho phép xác định trạng thái dao động thời điểm t bất kỳ; ... SỞ GD - ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: Vật Lí 12 Câu Điểm + Dao động điều hòa dao động ly độ hàm...
 • 4
 • 469
 • 1

Đề thi HKI tự luận có đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... Đáp án Câu a b c Nội dung ĐA - Đúng nội dung - Biểu thức a= Điểm 0,5 F a= m 0,5 F = = 2,5(m / s ) m - Hợp lực hai lực song song chiều lực song song chiều độ lớn tổng độ ... T sin + Q cos P2 = m a y 0,866T 0,5Q = 0,433a a=8m/s2; T=4N; Q=0 a1 = a1y = (m/s2) > (giả thi t đúng) 2 a = a x + a y = 9,16 ( m / s ) ...
 • 3
 • 255
 • 0

Đề thi HKI tự luận có đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... = (m/s2) > (giả thi t đúng) a2 = a 2x +a 2y = 9,16 (m / s ) Cách 2: - Chọn hệ qui chiếy gắn với nêm Hệ trục toạ độ Oxy - Các lực tác dụng lên vật: + Vật A: Trọng lực P1, lực quán tính Fq1 lực ... lực căng dây T + Vật B: Trọng lực P2, lực quán tính Fq2, lực căng dây T phản lực sàn N - Áp dụng định luật II Niutơn cho vật chiếu lên trục toạ độ ta có: * P1+ Fq1 – T = MA a ( 1) * T - P2 sinα ... SỞ GD - ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN Vật Lí 12 Nội dung Câu Điểm - Đúng nội dung a b c - Biểu thức...
 • 3
 • 265
 • 1

ĐỀ THI LÀM TỪ PHÒNG THI TUỔI TRẺ

ĐỀ THI LÀM TỪ PHÒNG THI TUỔI TRẺ
... dịch Ca(OH)2 C CaCO3nằm nước D MgO Trang 2/5 - Mã đề thi HH Câu 25: Tơ visco thuộc loại: A Tơ thi n nhiên có nguồn gốc thực vật B Tơ tổng hợp C Tơ thi n nhiên có nguồn gốc động vật D Tơ nhân tạo ... C Đều dung dịch HCl nồng độ khác D Đều dung dịch NaOH nồng độ khác Câu 58: Để hòa tan hoàn toàn kim loại Al, Fe, Mg, Pb, Ag dùng axit nào? A HCl B H2SO4 C HNO3loãng D HNO3đặc, nguội Câu 59: Từ ... nhân benzen oxi hóa dung dịch KMnO4thì axit benzoic, X có công thức cấu tạo là: Trang 4/5 - Mã đề thi HH I/ CH3–C6H4–CH3II/ C6H5–CH2–CH3 A I, II B I, II sai C Chỉ có I D Chỉ có II Câu 54: Cách...
 • 5
 • 235
 • 0

Đề thi ĐH tự luyện số 1

Đề thi ĐH tự luyện số 1
... cos 2sin V 21 a b + 3 ữ tìm số hạng chứa a, b có số mũ Trong khai triển b aữ Ta có số a 13 Tk +1 = C b k 21 hạng k ữ ữ b 12 a tổng 21 k ữ ữ quát k 21 k k = C 21a b khai a + ... quát k 21 k k = C 21a b khai a + triển A = b 21 k k k 21 k 21 k k = k = 12 Số mũ a b 6 Vậy số hạng cần tìm là: T13 = C12 a b 21 b a 21 ữ là: ữ 0.5 0.5 ... Biên soạn đề: Ths Nguyễn Bá Thủy Đáp án đề luyện thi số Môn: Toán Khối A Thời gian làm 18 0 phút Câu ý I I .1) Nội dung Với m =0 ta có hàm số: y = Điểm x (Hs tự khảo sát) x K/s: 0.75đ...
 • 5
 • 146
 • 0

Đề thi ĐH tự luyện số 2

Đề thi ĐH tự luyện số 2
... cos x ) e x 0 2e cos ( ) I = I1 I = ( 2) e = x III .2) + ( 2) tg x ex ( ) ( ) tg x 0 .25 e Từ chữ số 0, 1, 3, 4, 5, lập đợc số tự nhiên có chữ số khác thi t có mặt chữ số Số cần lập có dạng ... 3cos 2x + cos 6x = 4cos 2x = cos 2x = x = + k, (k Â) 2 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 + k thoả mãn điều kiện Vậy phơng trình có nghiệm x = + k, k  , Chỉ có x = II .2) Giải phơng trình: x x 12. 2 ... đờng x v u' thẳng y = = 2x 5m + (2) v' Giả sử đồ thị hàm số có điểm CĐ A(x 1; y1) CT B(x 2; y2), theo ta có: y1 = 2x1 5m + 2; y = 2x 5m + Từ đó: 0 .25 0 .25 Đặt y = 0.5 AB2 = 5(x1 x ) = (x1 +...
 • 5
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: New microsoft word documentĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY ĐỀ 3 FULL_SPKTBai 13 lam quen voi soan thao van banHƯỚNG dẫn CHƠI NHANH LÊN ĐỒ VÀ TIẾT KIỆM NGÔI SAO THỜI TRANG MỚI 2017Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcĐánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basinĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giangVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duLehman brothers’ bankruptcyBáo cáo thuyết trình môn GIS (1)bộ câu hỏi hóa sinh 2Ước tính thuế suất trong thẩm định giá trị doanh nghiệpHuong dan giai cau hoi trac nghiem hoa dai cuong a1 DH y duoccâu hỏi tổng hợp hóa dược 1Thuyết minh đồ án kết cấu thép nhà công nghiệpRủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brothersTHUYET TRINH LUAT MOI TRUONG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập