C 02 01 vi tri nguyen to trong bang he thong tuan hoan

C 02 01 vi tri nguyen to trong bang he thong tuan hoan

C 02 01 vi tri nguyen to trong bang he thong tuan hoan
... (B) IIB (C) VIB (D) VIIIB H (A (C (B (D I (A (C J (B (D Anion X- cation Y2+ 3s23p6 A) B) C) D) K Ion M2+ (A) chu kì 4, nhóm VIIIB (C) chu kì 4, nhóm VIIIA L (A) chu kì 3, nhóm IIIA (C) chu kì 3, ... (A) chu kì 3, nhóm VA (C) chu kì 2, nhóm VIIA (B) chu kì 3, nhóm VIIA (D) chu kì 2, nhóm VA 2Z N 52 N Z Z 17 N 18 – X (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 VD8: Cation M+ (A) chu kì 3, nhóm IIIA (C) chu ... nhóm IIA (B) chu kì 2, nhóm VIIA (D) chu kì 3, nhóm IA +: 1s22s22p6 M: 1s22s22p63s1 A (A (C (B (D B 22s22p2 (A (C (B (D C (A (C (B (D D 23p5 (A (C (B (D E 14s2 (A (C (B (D F 74s2 (A (C (B (D G (A)...
 • 10
 • 43
 • 1

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HÒAN

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HÒAN
... XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HÒAN  Xác định chu kỳ ta dựa vào cấu hình electron • Nguyên tử có n lớp electron ⇒ nguyên tố chu kỳ thứ n  Xác định vị trí phân ... electrton ⇒ nguyên tố khí o electron & Nếu nguyên tố chu kỳ nhỏ (CK1,2,3) ⇒ phi kim o electron & Nếu nguyên tố chu kỳ lớn (CK4,5,6,7) ⇒ kim lọai HỆ THỐNG TUẦN HÒAN  Hệ thống tuần hoàn gồm chu ... VIIIB Xác định tính kim lọai, phi kim khí (Ta dựa vào cấu hình electron) • Cấu hình electron lớp ngòai có: o → electrton ⇒ nguyên tố kim lọai o → electrton ⇒ nguyên tố phi kim o electrton ⇒ nguyên...
 • 21
 • 411
 • 2

Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hòan

Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hòan
... XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HÒAN  Xác định chu kỳ ta dựa vào cấu hình electron • Nguyên tử có n lớp electron ⇒ nguyên tố chu kỳ thứ n  Xác định vị trí phân ... electrton ⇒ nguyên tố khí o electron & Nếu nguyên tố chu kỳ nhỏ (CK1,2,3) ⇒ phi kim o electron & Nếu nguyên tố chu kỳ lớn (CK4,5,6,7) ⇒ kim lọai HỆ THỐNG TUẦN HÒAN  Hệ thống tuần hoàn gồm chu ... (n-1)d8 Xác định tính kim lọai, phi kim khí (Ta dựa vào cấu hình electron) • Cấu hình electron lớp ngòai có: o → electrton ⇒ nguyên tố kim lọai o → electrton ⇒ nguyên tố phi kim o electrton ⇒ nguyên...
 • 7
 • 85
 • 0

Dạng 4 NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HOÁ HỌC docx

Dạng 4 NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HOÁ HỌC docx
... 100 Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học a.Cấu hình eletron – cách xác định vị trí nguyên tử bảng hệ thống tuần hoàn - Cấu hình nguyên tử xếp theo thứ tự mức lượng sau: 1s22s22p63s23p64s23d10 ... Nhìn vào cấu hình nguyên tử hoá học, ta xác định vị trí nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn: + Số lớp e tương ứng với số chu kỳ + Số phân lớp giúp xác định nguyên tử thuộc phân nhóm a Định luật tuần ... định vị trí M X bảng tuần hoàn BT4 Tổng số hạt mang điện ion AB32– 82 Số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử A nhiều số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử B Xác định số hiệu nguyên tử nguyên tố A,B...
 • 4
 • 324
 • 3

Bài giảng kim loại nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn

Bài giảng kim loại nhóm IVA trong bảng hệ thống tuần hoàn
... qua vùng trung tâm lò Trong nhiều trường hợp người ta dùng nước để làm chậm, đồng thời làm chất tải nhiệt • Động đất điện lưới đánh gục hoàn toàn hệ thống bơm tải nhiệt hệ thống làm nguội có cố.Các ... C oxy hóa lưu huỳnh, hydro nhiều kim loại để tạo cacbua C + 2H2 CH4 ∆Ho = -315.2 kJ Ứng dụng • Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt kim loại • Than chì dùng làm bút chì, ... vỡ, nước biển tràn vào làm ngập gian nhà chứa máy diesel, chạy chưa đầy • có hệ thống ăcquy dự phòng, đủ điện cho hệ thống điều khiển chiếu sáng hạn chế Máy phát điện lưu động điều đến vòng 13...
 • 168
 • 1,169
 • 0

NHÓM KIM LOẠI IIIA TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

NHÓM KIM LOẠI IIIA TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
... Tính kim loại nguyên tố nhóm IIIA có giống với kim loại kiềm thổ học trớc không? Tính chất nguyên tử nguyên tố, tính chất đơn chất, hợp chất Kl nhóm IIIA không giống nhiều nh KL kiềm thổ Tính kim ... pháp dùng bột Nhôm khử oxit kim loại để điều chế kim loại gọi gì? Phơng pháp dùng chủ yếu để điều chế kim loại dạng nh nào? Phơng pháp nhiệt nhôm Dùng điều chế kim loại khó bị khử, khó nóng chảy ... đến Ga: tính kim loại giảm xuống tổng I tăng (vì Ga đứng sau KL chuyển tiếp nên chịu ảnh hởng co d) Từ Ga đến In, tính kim loại tăng lên I giảm xuống, nhng từ In đến Tl tính kim loại lại giảm...
 • 86
 • 982
 • 0

nhóm IVB trong bảng hệ thống tuần hoàn

nhóm IVB trong bảng hệ thống tuần hoàn
... dùng để ngăn tia phóng xạ tốt Pb TÍNH CHẤT HÓA HỌC Độ hoạt động hóa học kém, giảm dần từ xuống nhóm Ở nhiệt độ thường bền không khí, ẩm, khí cacnonic lớp màng oxit mỏng bền bảo vệ bề mặt Cr cháy ... cứng lớn  truyền độ cứng cho hợp kim siêu cứng Đều bền với nước Mo, đặc biệt W bền với nhiều axit Trong dãy khử, Cr-Mo-W đứng trước H Mo-W gần H Cr tác dụng với axit H2SO4, HCl loãng khử chuẩn nhỏ ... Cr2(SO4)3.18H2O, KCr(SO4)2.12H2O; dễ tan nước bị thủy phân giống Al(III); Anion gốc axit yếu giúp thủy phân hoàn toàn 3+ 2Cr + 3S 2− + HOH  2Cr (OH )3 ↓ +3H S Z → 2Cr 3+ + 3CO32− + 3HOH  2Cr (OH )3 ↓...
 • 36
 • 624
 • 0

nhóm IIB trong bảng hệ thống tuần hoàn

nhóm IIB trong bảng hệ thống tuần hoàn
... ns tăng dần từ xuống nhóm  lượng liên kết kim loại yếu giảm dần từ xuống nhóm Dễ tạo hợp kim với với nhiều kim loại khác Hợp kim Hg gọi hỗn hống TÍNH CHẤT HÓA HỌC Hoạt động nhóm IB liên kết kim ... tính chất khác với Zn, Cd IIB không kim loại chuyển tiếp nguyên tử ion AO-d AO-f chưa điền đầy e; kim loại mềm, dễ nóng chảy, hoạt động hóa học mạnh IB; hóa trị biến đổi IIB kim loại chuyển tiếp ... chất với amoniac, amin, ion halogen, ion xianua Hợp chất kim loại độc, Hg Hơi Hg làm suy nhược hệ thần kinh; hợp chất Hg làm rối loạn ruột, thận, loét miệng, suy tim TÍNH CHẤT LÝ HỌC Là kim...
 • 22
 • 545
 • 2

bài giảng nhóm IIIB trong bảng hệ thống tuần hoàn

bài giảng nhóm IIIB trong bảng hệ thống tuần hoàn
... dãy chuyển tiếp d (3d, 4d, 5d, 6d) có electron phân nhóm d nên bền  số OXH +3  nguyên tố nhóm IIIB khả tạo phức Các nguyên tố nhóm IVB  Nhóm IVB gồm nguyên tố: Titan (Ti), Ziconi (Zr), Hafni ... Các nguyên tố nhóm IIIB Nhóm IIIB gồm nguyên tố: Scandi (Sc),Ytri (Y), Lantan (La) Actini (Ac)  cấu hình electron lớp ... ZrX84− HfX4, HfX62−, HfX73−, HfX84− s CHƯƠNG NHÓM VB  Vanadi (V), Niobi (Nb), Tantan (Ta)  ứng với cấu hình lớp hóa trị (n-1)d3ns2 (n-1)d4ns1  Trong tương tác hóa học kim loại VB có khả thể...
 • 24
 • 753
 • 1

TÌM HIỂU VỀ NHÓM IA VÀ IIA TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

TÌM HIỂU VỀ NHÓM IA VÀ IIA TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
... methods of preparation suggested by this diagram are not necessarily the preferred industrial methods The Solvay Process—One Way to Diagram an Industrial Process The Alkali Metals and Living ... and radium are highly radioactive and we will not consider them further GROUP IA: THE ALKALI METALS Spodumene LiAl(SiO3)2 The Alkali Metals • Discoveries are recent – Sodium and potassium (1807) ... properties The metals quickly tarnish, however, as they react with oxygen in the air Diagonal Relationships:The Special Case of Lithium In some of its properties, lithium and its compounds resemble...
 • 69
 • 362
 • 0

CẤU tạo NGUYÊN tử và BẢNG hệ THỐNG TUẦN HOÀN

CẤU tạo NGUYÊN tử và BẢNG hệ THỐNG TUẦN HOÀN
... tham gia tạo MO liên kết trường hợp: a Tạo phân tử HF từ H F b Tạo phân tử HCl từ H Cl c Tạo phân tử CO từ C O 10 Giải thích lượng ion hoá phân tử H 2, N2, C2, CO cao lượng ion hoá nguyên tử tương ... Có phân tử ion sau: SO2, CO2, OF2, BF3, CF4, H3O Hãy cho biết nguyên tử trung tâm phân tử ion có dạng lai hoá cấu trúc không gian chúng Phân tử có mômen lưỡng cực phân tử không, phân tử có mômen ... entanpi tạo thành axêtônitryl CH 3CN trạng thái khí 88,0 kJ.mol-1 Tính lượng tạo liên kết C ≡ N phân tử từ nguyên tử? Biết lượng tạo thành liên kết C – H C – C -413 kJ.mol -1 -348 kJ.mol-1 và: Cgraphit...
 • 13
 • 109
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2) potx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2) potx
... vào : (1p) Ở tiết trước em nắm nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn, củng đặc điểm cấu tạo bảng Vậy biến đổi tính chất nguyên tố bảng tuần hoàn nào? Ý nghĩa bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học ... đoán tính chất nguyên tố biết vị trí bảng; Biết cấu tạo nguyên tử nguyên tố suy vị trí tính chất Thái độ : - HS giới quan khoa học II Chuẩn bị giáo viên học sinh : Giáo viên : - Bảng tuần hoàn ... tạo nguyên tử, tính chất nguyên tố so sánh với HS nguyên tố lân cận? GV Lên bảng làm hoàn NTHH: (15p) ? Giải: Cấu tạo nguyên tố A sau: - Biết vị trí nguyên tố A có số hiệu nguyên tử 17 nên: ta...
 • 10
 • 434
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 1) pot

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 1) pot
... đoán tính chất nguyên tố biết vị trí bảng; Biết cấu tạo nguyên tử nguyên tố suy vị trí tính chất Thái độ : - HS giới quan khoa học II Chuẩn bị giáo viên học sinh : Giáo viên : - Bảng tuần hoàn ... biết nguyên tố hoá học? (khoãng 110 nguyên tố) Vậy 110 nguyên tố có mối quan hệ nào, làm để xếp chúng bảng tuần hoàn? bảng tuần hoàn cấu tạo nào? Chúng có biến đổi tính chất ý nghĩa sao? Bài Bài ... điện nguyên tố nguyên tố tích hạt nhân nguyên tử GV xếp vào ô ? Treo ô nguyên tố phóng to II Cấu tạo bảng tuần hoàn: (30p) Quan sát ô ng .tố thứ 12 cho ta biết Ô nguyên t : HS gì? Nêu được: KHHH,...
 • 13
 • 415
 • 0

CHƯƠNG II: PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ pptx

CHƯƠNG II: PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ pptx
... động phi kim G: Thông báo mức độ hoạt động hoá học phi kim xếp vào khả -Căn vào khả mức độ phản mức độ pư phi kim với kim loại ứng phi kim với kim loại và H2 hiđro +Phi kim mạnh: F2, O2 +Phi kim ... ntố pk không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp *Hoạt động 2: (25)Tính chất hoá II .Phi kim có tính chất học phi kim hoá học nào? G: y/c hs thảo luận nhóm viết PTPƯ 1.Tác dụng với kim ... chất pứ phi kim -Nhiều pk t/d với kim loại tạo H: Treo bảng phụ ghi PƯ nhóm muối viết lên bảng Hs nhóm nhận xét lẫn 2Na + Cl2 -> 2NaCl r k r G: Hướng dẫn hs xếp lại PTPƯ theo t/c phi kim => qua...
 • 4
 • 367
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng enzyme vào sản xuất nước mắmĐề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 Phòng GDĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 2016Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt namNâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bìnhQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hải phòngQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, SKILL 1Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTNghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namGiáo dục ý thức bảo vệ đường biên giới việt nam – trung quốc trong dạy học lịch sử địa phương cho học sinh trung học phổ thông tỉnh lạng sơnPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng HớiPhát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng NgãiPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kon TuQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập