25 đề thi học kì 1 tiếng anh 12 có đáp án

ĐỀ THI HỌC 1 MÔN HÓA 12 ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN
... - Mã đề thi 13 2 - HẾT -13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... X phản ứng tráng bạc thu m gam Ag Giá trị m là: A 69 ,12 B 76,77 C 86,4 D 77,76 Câu 20: Chất chất béo A C3H5( COOC15H 31) 3 B (C17H35COO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C4H7 Câu 21: Chất ứng ... là: A 15 ,4 B 14 ,5 C 14 D 19 ,4 Câu 29: C5H10O2 đồng phân este thủy phân dung dịch NaOH sinh Natri axetat A B C D Câu 30: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 10 0 ml...
 • 3
 • 129
 • 3

đề thi học 1 môn địa 7 đáp án ( hay)

đề thi học kì 1 môn địa 7 có đáp án ( hay)
... Đáp án : I/ LÝ THUYẾT :5đ *1 b 2.c a 4.d 5.b 6.c * 1d 2c 3b 4a II/TỰ LUẬN :5đ 1. giống : biển đại dương bao quanh 0.5 đ Khác : lục đòa khối ... ,độ cao TB 75 0m 0.25đ - hướng nghiên đòa hình thấp dần từ Đ.NAM đến T.BẮC 0.5đ b Khoáng sản :phong phú đặc biệt kim loại quý …0.5 đ 3.Bài tập : -vẽ , đẹp , điền đầy đủ thông tin 1. 5 đ - Nhận...
 • 2
 • 324
 • 1

Đề thi học 2 lịch sử 12 đáp án kèm theo tỉnh bến tre

Đề thi học kì 2 lịch sử 12 có đáp án kèm theo tỉnh bến tre
... VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẨN CHẤM TH I BẾN TRE 011 - 20 12 hổ thơng KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC MƠN LỊCH SỬ LỚP 12 - Giáo dục p A Đáp án thang điểm: Đáp án Điểm I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ ... thành lập 20 / 12/ 1960 ta C * Ý nghĩa - Giáng đòn nặng nề vào sách thực dân kiểu - Bộ Chính trị đề r âu Mĩ, a kế hoạch giải ph lung lay tận gốc quyền Ngơ Đình Diệm óng miền Nam tro - Đánh dấu bước ... kết thúc kháng chiến chống Mĩ cứu nước II PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN điểm Thời gian đề xướng, nội dung ý nghĩa đường lối 3.0 đổi Câu 3A Đảng lên CNXH 1.0 * Thời gian: đề Đại hội lần VI ( 12/ 19 86),...
 • 7
 • 608
 • 7

Đề thi học 1 -Tiếng anh 12

Đề thi học kì 1 -Tiếng anh 12
... -11 The house was built twenty years ago We have just bought it => The house which 12 William is my uncle I visited him ... 15 What did you last night ? => What -16 She practices English every day => 17 .She ... verbs in brackets 1/ If she doesn’t learn hard , she -( fail) the exams 2/ Our school ( build) -in 19 98 3.There (be) -an English class in this room tomorrow...
 • 3
 • 356
 • 5

đề thi học 1 tiếng anh 6

đề thi học kì 1 tiếng anh 6
... a 6- b 7- c 8- a 9- b 10 - b 11 - c 12 - c III (2.pts) Viết động từ đạt 0.5 điểm 13 / brush 14 / has 15 / watch 16 / plays IV (3pts) Trả lời câu đạt 0.5 điểm 17 - There are five people in my family 18 - ... Duyệt BGH Giáo viên đề PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN :ANH VĂN NĂM HỌC: 2 011 - 2 012 I Phonetics (1pt) Chọn câu đạt 0.25 điểm 1- a 2- a 3- d 4- ... (brush) my teeth every morning (1) 14 - Ba _ (have) English on Monday and Wednesday (3) 15 - They _ (watch) television after school (3) 16 - She (play) soccer (1) IV Read the passage carefully...
 • 4
 • 739
 • 7

Đề thi học 1 tiếng ANh 12 theo hình thi THPT Quốc gia

Đề thi học kì 1 tiếng ANh 12 theo hình thi THPT Quốc gia
... awards were presented from 19 40 to 19 42 at the beginning of World War 11 Some people have won two prizes, but this is rare; others have shared their prizes Question 41. The word "foresaw" in the ... correct Question 31 They may use this room for the classroom A This room may be used for the classroom B The classroom may be used for this room C They may be used for the classroom D This room may ... How much money did Nobel leaves for the prizes? A $30,000 B $12 5,000 C $15 5,000 D $9,000,000 Question 49 What is the main idea of this passage? A Alfred Nobel became very rich when he invented...
 • 4
 • 138
 • 2

TRƯỜNG PTDTBT- THCS TRÀ DON ĐỀ THI HỌC 1 TIẾNG ANH 6

TRƯỜNG PTDTBT- THCS TRÀ DON ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 6
... CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP ĐỀ NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Môn: Tiếng Anh NỘI DUNG I II III IV THANG ĐIỂM Khoanh tròn loại từ không loại 1. D 2.C 3.A 4.D 1 Chọn câu trả lời 1. A 2.A 3.B 4.C 5.D 6. B C C 4đ ... câu hoàn chỉnh) 1. fine/ you/ I/ am/ thank We/ country/ house/ live/ in/ a/ the/ in THE END Chú ý: Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Cán coi thi không giải ... bike Her classes start at seven o’clock and finish at eleven She has lunch at 11 .30 After school, she listens to music She goes to bed at ten o’clock A/ Write T (True) or F (False).(2ms)...
 • 3
 • 81
 • 0

Đề thi học 1 tiếng anh 7

Đề thi học kì 1 tiếng anh 7
... suitable word/ phrase from the box (1. 0 point) HEALTH AND FITNESS advice on a diet balanced healthy keep fit Do you feel good? Are you fit and (1) ……………………? Maybe you think you are overweight and need ... is important not to things that are bad for you – so, not eat too much or go to bed too late If you have an unhealthy lifestyle, try to change some of things you – only the things that are good ... swimming Complete each sentence so it means the same as the sentence above (1. 0 point) My son finds swimming interesting → My son thinks that ………………………………………………………… Thu is taller than Lan (not as….as)...
 • 3
 • 312
 • 0

Đề thi học 1 Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015
... (1m) What you study in geography class ? ……………………………………………………… What you usually at recess ? ……………………………………………………… *** The end *** Đáp án thang điểm đề thi học môn Anh lớp trường THCS Hoa ... ! II/ Mỗi câu viết 0,5 ( Ss’ writing) Xem thêm nhiều đề thi học môn khác Dethikiemtra.com tại: dethikiemtra.com/lop -7/ de-thihoc-ki -1- lop -7 ... A> PRONUNCIATION: Tổng số 1. 0 điểm Mỗi lựa chọn 0,25 điểm 1. C A A A B> LANGUAGE FOCUS: Tổng số 4,0 điểm I/ Mỗi lựa chọn 0,25 điểm A A C D A C D 10 B C 11 C A 12 B II/ Mỗi lựa chọn 0,25 điểm...
 • 5
 • 151
 • 2

Đề thi học 1 môn Sử 12 bản 1 năm 2013 trường Chu Văn An docx

Đề thi học kì 1 môn Sử 12 cơ bản 1 năm 2013 trường Chu Văn An docx
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 BAN CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ THI SỐ ĐÁP ÁN Câu (4 điểm): ... Ngày 28 /1/ 19 41, NAQ nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Sau thời gian chu n bị, Người triệu tập chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ Pắc Bó (Hà Quảng - Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19 /5 /19 41 Nghị Hội ... tác phẩm: “Đường Kách mệnh” (19 27), trang bị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc + Từ 19 27, Hội xây dựng sở khắp nước, đến 19 29 có khoảng 17 00 hội viên + Tháng 7 /19 25 NAQ số nhà yêu nước lập...
 • 4
 • 191
 • 1

DE THI CUOI KI 1 KHOI LOP 5 CO DAP AN 2010

DE THI CUOI KI 1 KHOI LOP 5 CO DAP AN 2010
... NGHIỆM Câu 1- 12 : Mçi c©u ®óng ®¹t : 0 ,5 ®iÓm PHẦN TỰ LUẬN C©u : đ Câu 2: đ PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu: C Cấu tạo chức quan sinh dục Câu :2 B Sử dụng chất kích thích rượu, bia, thuốc Câu D 10 đến 15 tuổi ... ngay, không để lâu Câu B Dễ vỡ Câu 10 B Cách điện Câu 11 C Đá vôi Câu 12 B Sắt PHẦN TỰ LUẬN Câu : (2đ) Chẳng hạn : ảnh hưởng đến sức khỏe thân, người xung quanh , hút thuốc dẫn đến ung thư phổi ... ẩm 10 Điểm sau chung cho cao su, chất dẻo ? A Dẫn nhiệt tốt B Cách điện C Cứng, giòn D Mềm, dẻo 11 Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta dùng vật liệu nào? A Đồng B Sắt C Đá vôi D Nhôm 12 ...
 • 3
 • 945
 • 26

đề thi học II vật lý 11 Đáp án

đề thi học kì II vật lý 11 có Đáp án
... Ảnh vật thật qua thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm cách kính 25 cm Đây thấu kính A hội tụ tiêu cự 100/3 cm B phân tiêu cự 100/3 cm C hội tụ tiêu cự 18,75 cm D phân ... lại gần thị kính thêm 10 cm Đề kiểm tra học 11 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện chiều từ vào chịu lực từ chiều từ trái sang phải Cảm ứng từ vuông góc chiều A từ lên B từ xuống ... vi vật kính tiêu cự cm, thị kính tiêu cự 10 cm đặt cách 15 cm Để quan sát ảnh vật qua kính phải đặt vật trước vật kính A 1,88 cm B 1,77 cm C 2,04 cm D 1,99 cm 17 Một kính thi n văn vật...
 • 4
 • 1,111
 • 12

Đề thi học 2 môn Toán 10 co dap an

Đề thi học kì 2 môn Toán 10 co dap an
... −4 + =− + 10 12 0 .25 − 2sin2 α cos2 α − cos2 α − sin2 α cos2 α − sin α + = + cosα + sin α cos α − sin α cos α + sin α cos α − sin α 0.50 0 .25 B = cos α − sin α + cos α + sin α = cos α a) Cho ∆ABC ... ÁN THI HỌC KÌ – Năm học 20 11 – 20 12 Môn TOÁN Lớp 10 Câu Ý a) 3đ 1.0 Nội dung Điểm Bpt cho tương đương với : x − 16 x + 27 x − x + 10 Bảng dấu x 2 ≤ ⇔ -∞ 2 x + x − x + 10 +∞ 2 x + x − x + 10 ... 0 .25 0 .25 Kết hợp hai trường hợp ta được: m ∈ [ 2; −1] b) 0.5 A= 2sin x + cos x tan x + = cos x − 5sin x − 5tan x 0 .25 Thay tan x = 2 vào biểu thức ta : A = c) 07 B= Vậy 2 0 .25 −4 + =− + 10...
 • 4
 • 1,307
 • 7

Đề thi học 2 vật lí 7( đáp án)

Đề thi học kì 2 vật lí 7( có đáp án)
... Đáp án, biểu điểm Phần I: Trắc nghiệm ( điểm) Mỗi câu trả lời 0.5 điểm Câu Đáp D A D A C B C B án Phần II: ( điểm) (2 điểm): Mỗi đáp án 0.5 điểm a 500 kV = 500000 V b 25 00mA = 2. 5 A c ... 0.5 điểm Điền chốt: 0.5 điểm K + + - A1 - + Đ1 2 A2 b Số ampe kế A2 0.45 A I1 = I2 =0.45 A ( 0.75 điểm) c Vẽ sơ đồ đợc: 0,75 điểm K + A1 A2 Đ1 2 ... điểm) Một số biện pháp: - Dùng thi t bị an toàn - Để ổ lấy điện, dây nôi tránh xa tầm với trẻ - Kiểm tra thi t bị thờng xuyên để phát sai , hỏng kịp thời 11 ( 2, 5 điểm) a Điền chiều dòng điện:...
 • 3
 • 352
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 2 lịch sử 12 có đáp án kèm theo tỉnh bến tređề thi học kì 1 tiếng anh lớp 7đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 8đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 11đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 9 violetđề thi học kì 1 tiếng anh lớp 9đề thi học kì 1 tiếng anh 10đề thi học kì 1 tiếng anh 9đề thi học kì 1 tiếng anh 6đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 10đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 6đề thi học kì 1 tiếng anh 10 nâng caođề thi học kì 1 tiếng anh lớp 4đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 3đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 5NGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựBẢN SẮC MỸ THUẬT THĂNG LONG QUA CÁC NGÔI CHÙA HÀ NỘIHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHoạt động giám sát của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HóaHOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾNHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamMột số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nayNâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng lao động và vai trò của giáo dục phổ thôngĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015