đề thi học kì 1 môn địa 7 có đáp án ( hay)

2 134 1 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 05:11

Trường THCS Nghóa Trung ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ 1 Họ và tên :……………………………………………. Môn : đòa lí . lớp :7 Lớp 7………………. Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê thầy ,cô giáo I/ LÝ THUYẾT : khoanh tròn đáp án đúng 5đ Câu 1: Dân số đới nóng chiếm bao nhiêu(%) dân số thế giới: A. Gần 40% B. Gần 50% C. Hơn 75% D. Hơn 35% Câu 2: Mơi trường đới ơn hồ nằm trong khoảng: A. Từ vòng cực đến cực ở hai bán cầu B. Từ Xích đạo đến vòng cực ở hai bán cầu C. Từ chí tuyến đến vòng cực ở hai bán cầu D. Từ Xích đạo đến chí tuyến ở hai bán cầu Câu 3: Khí hậu nhiệt đới gió mùa là loại khí hậu đặc sắc ở đới nóng , điển hình ở : a. Nam và Đông Nam b. Tây Nam Và Bắc c. Tây u và Nam d. cả a và b Câu 4: Nước ta nằm trong mơi trường nào? A. Nhiệt đới B. Xích đạo ẩm C. Hoang mạc D.Nhiệt đới gió mùa Câu 5: Đới lạnh nằm trong khoảng : a. Từ 2 chí tuyến đến 2 vòng cực b.Từ 2 vòng cực đến 2 cực c. Từ xích đạo đến 2 chí tuyến d.Câu a và b câu 6:Một lục đòa gồm 2 châu lục đó là lục đòa nào : a. Bắc Mỹ b. Nam Cực c. –u d.Phi * Điền đáp án cột A và cột B cho phù hợp nôi dung sau : Cột A ( môi trường) Cột B ( đặc diểm khí hậu ) Đáp án 1.Đới lạnh a.Nhiệt độ ,lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường …………… 2. Hoang mạc b.Mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh … ………………… . 3. Đới ôn hòa c. Tính chất vô cùng khô hạn ,ít mưa… ………………… … 4. Nhiệt đới gió mùa d.Lạnh giá , mùa đông kéo dài ,thường có bảo tuyết ,mùa hè ngắn … ……………… II/ TỰ LUẬN :5 đ 1. So sánh điểm giống và khác nhau giữa lục đòa và châu lục ?1.5đ 2. Nêu đặc điểm đòa hình và khoáng sản Châu Phi ?1.5đ 3. Lượng khí thải CO 2 (điôxit cacbon ) là nguyên nhân chủ yế u làm cho trái đất nóng lên . cho đến năm 1840 , lượng CO 2 trong không khí luôn ổn đònh ở mức 275 phần triệu ( viết tắt p.p.m) .từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp đến nay , lượng CO 2 trong không khí đã không ngừng tăng lên : Năm 1840: 275 phần triệu Năm 1980 :335 phần triệu Năm 1957: 312 phần triệu Năm 1997:355 phần triệu vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO 2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án : I/ LÝ THUYẾT :5đ *1 .b 2.c 3 .a 4.d 5.b 6.c * 1d 2c 3b 4a II/TỰ LUẬN :5đ 1.giống : có biển và đại dương bao quanh .0.5 đ Khác : lục đòa là khối đất liền rộng hàng triệu km 2 0.5 đ Châu lục bao gồm cả lục đòa và các đảo , quần đảo chung quanh . 0.5 đ 2. a. Đòa hình :- là 1 khối cao nguyên khổng lồ , 0.25đ - các bồn đòa xen kẽ các sơn nguyên ,độ cao TB 750m 0.25đ - hướng nghiên chính của đòa hình là thấp dần từ Đ.NAM đến T.BẮC .0.5đ b. Khoáng sản :phong phú đặc biệt kim loại quý hiếm …0.5 đ 3.Bài tập : -vẽ đúng , đẹp , điền đầy đủ thông tin …1.5 đ - Nhận xét :do phát triển CN , Do tiêu dùng chất đốt ngày càng tăng …0.5đ . Năm 19 80 :335 phần triệu Năm 19 57: 312 phần triệu Năm 19 97: 355 phần triệu vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO 2 trong không khí từ năm 18 40 đến năm 19 97 và. Cực c. –u d.Phi * Điền đáp án cột A và cột B cho phù hợp nôi dung sau : Cột A ( môi trường) Cột B ( đặc diểm khí hậu ) Đáp án 1. Đới lạnh a.Nhiệt độ ,lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học kì 1 môn địa 7 có đáp án ( hay), đề thi học kì 1 môn địa 7 có đáp án ( hay), đề thi học kì 1 môn địa 7 có đáp án ( hay)

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-1-mon-dia-7-co-dap-an-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP