Nghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu bệnh sán dây chó biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa
... biệt bệnh sán dây cho chó ý Xuất phát từ nhu cầu thực tế nuôi chó huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, thực đề tài: "Nghiên cứu bệnh sán dây chó biện pháp phòng trị số huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa" Mục ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI VĂN CHƢỞNG NGHIÊN CỨU BỆNH SÁN DÂY CHÓ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI MỘT SỐ HUYỆN MIỀN NÚI CỦA TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... chó bị bệnh sán dây - Bệnh tích đại thể chó bị bệnh sán dây - Bệnh tích vi thể quan tiêu hoá chó bị bệnh sán dây - Sự thay đổi số số huyết học chó bị bệnh sán dây 2.3.3 Thử nghiệm thuốc tẩy sán...
 • 96
 • 235
 • 0

Nghiên cứu bệnh sán dây chó biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện miền núi của tỉnh thanh hóa
... biệt bệnh sán dây cho chó ý Xuất phát từ nhu cầu thực tế nuôi chó huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, thực đề tài: "Nghiên cứu bệnh sán dây chó biện pháp phòng trị số huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa" Mục ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI VĂN CHƯỞNG NGHIÊN CỨU BỆNH SÁN DÂY CHÓ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI MỘT SỐ HUYỆN MIỀN NÚI CỦA TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây chó huyện miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa 41 3.1.1 Xác địnhtỷ lệ nhiễm sán dây chó huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa...
 • 95
 • 199
 • 0

Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở gà và biện pháp phòng trị tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
... để góp phần hạn chế tác hại bệnh cầu trùng gây đàn gia cầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” 2.1.2 Mục tiêu đề ... LÝ THU HÀ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU BỆNH CẦU TRÙNG GÀ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi - Thú ... ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” 2.1 Đặt vấn đề 2.1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, ngành chăn...
 • 63
 • 198
 • 1

Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị

Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở gà và biện pháp phòng trị
... đời cầu trùng 22 2.2.1.5 Dịch tễ học bệnh cầu trùng 23 2.2.1.6 Bệnh lý lâm sàng 25 2.2.1.7 Phương pháp chẩn đoán bệnh cầu trùng 30 2.2.1.8 Phòng trị bệnh cầu ... giống tới tỷ lệ cường độ nhiễm cầu trùng Xác định hiệu việc dùng thuốc phòng trị bệnh cầu trùng 16 2.1.3 Mục đích nghiên cứu Từ kết nghiên cứu lấy làm sở khoa học để đề xuất biện pháp phòng ... thời Vì vậy, để góp phần hạn chế tác hại bệnh cầu trùng gây đàn gia cầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh cầu trùng biện pháp phòng trị huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” 2.1.2 Mục...
 • 61
 • 2,471
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm bệnh giun đũa bê, nghé bi ện pháp phòng, trị tại một sốmiền núi thuộc tỉnh Sơn La.

Nghiên cứu đặc điểm bệnh giun đũa bê, nghé và bi ện pháp phòng, trị tại một số xã miền núi thuộc tỉnh Sơn La.
... Bệnh bi u lâm sàng bê, nghé bị bệnh giun đũa bê, nghé 3.2.2.1 Ảnh hưởng giun đũa hội chứng tiêu chảy bê, nghé 3.2.2.2 Triệu chứng lâm sàng bê, nghé bị bệnh giun đũa 3.2.3 Nghiên cứu bi n pháp ... đặc điểm dịch tễ bệnh Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết thực tế chăn nuôi tỉnh Sơn La, từ đề cập trên, thực đề tài: ” Nghiên cứu đặc điểm bệnh giun đũa bê, nghé bi n pháp phòng, trị số miền núi ... NÔNG LÂM - NGUYỄN ĐỨC LÂM Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH GIUN ĐŨA BÊ, NGHÉ VÀ BI N PHÁP PHÒNG, TRỊ TẠI MỘT SỐ XÃ MIỀN NÚI THUỘC TỈNH SƠN LA” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính...
 • 57
 • 199
 • 0

Luận văn nghiên cứu bệnh nấm hại cải bắp biện pháp phòng trừ tại hải phòng vụ đông 2008 vụ xuân 2009

Luận văn nghiên cứu bệnh nấm hại cải bắp và biện pháp phòng trừ tại hải phòng vụ đông 2008 và vụ xuân 2009
... 13/11 /2008 0.40 0.10 0.30 0.10 20/11 /2008 0.75 0.10 0.15 0.25 27/11 /2008 1.25 0.10 0.25 0.25 4/12 /2008 1.86 0.25 0.75 0.50 11/12 /2008 6.84 0.46 4.25 0.75 25/12 /2008 7.24 2.25 4.75 2.75 3/01 /2009 ... v xuõn nm 2009 t i H i Phũng Ngy theo dừi T l b nh (%) An Lóo An Dng 20/03 /2009 1.25 1.64 27/03 /2009 2.56 2.86 04/04 /2009 5.68 7.26 11/04 /2009 6.84 9.02 18/04 /2009 8.26 10.24 25/04 /2009 9.42 ... c r trờn gi ng Tokita v xuõn nm 2009 t i H i Phũng T l b nh (%) Ngy theo dừi An Dng An Lóo 20/01 /2009 8.75 10.25 27/01 /2009 5.60 7.75 03/02 /2009 4.25 5.50 10/02 /2009 1.25 2.00 Ghi chỳ: i u tra...
 • 99
 • 573
 • 5

Luận văn nghiên cứu bệnh chấm xám hại chè biện pháp phòng trừ tại xí nghiệp chè lương mỹ, chương mỹ hà nội

Luận văn nghiên cứu bệnh chấm xám hại chè và biện pháp phòng trừ tại xí nghiệp chè lương mỹ, chương mỹ hà nội
... h ng c a hỡnh th c ủ n t i s phỏt tri n c a b nh ch m xỏm hại chè 4.7 nh h ng c a ủ a th ủ t t i s phỏt tri n c a b nh ch m xỏm hại chè 4.8 49 51 nh h ng c a c t t a cnh v v sinh ủ ng ru ng t ... trờn cỏc ủ i chố t i nghi p chè Lng M , chỳng tụi th y xu t hi n m t s lo i b nh h i ch y u nh sau K t qu ủ c trỡnh by b ng 4.1 B ng 4.1: Thnh ph n b nh h i chố t i nghiệp chố Lng M Huy ... phỏt tri n c a b nh ch m xỏm 4.2.5 nh h ng c a ch ủ chm súc t i s phỏt tri n c a b nh ch m xỏm hại chè 51 52 4.2.6 nh h ng c a l ng phõn bún ủ n b nh ch m xỏm h i chố 4.2.7 nh h ng c a phng th...
 • 97
 • 853
 • 3

NGHIÊN CỨU BỆNH CHẤM XÁM HẠI CHÈ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI XÍ NGHIỆP CHÈ LƯƠNG MỸ, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU BỆNH CHẤM XÁM HẠI CHÈ và BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI XÍ NGHIỆP CHÈ LƯƠNG MỸ, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
... nghiên cứu: Bệnh chấm xám gây hại chè Chương Mỹ - Nội Địa điểm nghiên cứu: - Nghiên cứu bệnh hại chè nghiệp chè Lương Mỹ - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Nội - Nghiên cứu mẫu bệnh chấm xám hại ... thiệt hại biện pháp phòng trừ bệnh chấm xám hại chè nghiệp chè Lương Mỹ - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Nội 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài  Điều tra thành phần bệnh hại nghiệp chè Lương ... môn Bệnh - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp Nội, hướng dẫn PGS.TS Ngô Bích Hảo, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu bệnh chấm xám hại chè biện pháp phòng trừ nghiệp chè Lương Mỹ, Chương...
 • 45
 • 446
 • 0

nghiên cứu bệnh sán dây chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ biện pháp phòng trị

nghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị
... sinh trùng, đặc biệt bệnh sán dây cho chó ý Xuất phát từ nhu cầu thực tế nuôi chó tỉnh Phú Thọ, thực đề tài: "Nghiên cứu bệnh sán dây chó số huyện ̀ tỉnh Phú Thọ biện pháp phòng trị " Ý nghĩa khoa ... thuốc tẩy sán dây cho chó đề xuất biện pháp phòng bệnh - Hiệu lực số thuốc tẩy sán dây cho chó - Độ an toàn thuốc tẩy sán dây cho chó - Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh sán dây cho chó Số hóa Trung ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây chó Phú Thọ 45 3.1.1 Tình hình nhiễm sán dây chó ba huyện, thành tỉnh Phú Thọ 45 3.1.2 Nghiên cứu...
 • 120
 • 493
 • 12

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnhcủa bệnh viêm ruột ỉa chảy chó biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó và biện pháp phòng trị
... nêu tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy chó v biện pháp phòng trị" Mục đích đề t i - L m rõ tính chất bệnh lí, đặc điểm triệu chứng bệnh - Xác định ... viêm ruột ỉa chảy bội nhiễm rõ l Salmonella v E.coli 2.3.2 Bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc Khi nghiên cứu bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc, phần lớn tác giả tập trung v o nghiên cứu ... viêm ruột ỉa chảy gia súc 25 2.3.2 Bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc .27 2.3.3 Hậu viêm ruột ỉa chảy 29 2.3.4 Điều trị loạn khuẩn đờng ruột 41 2.4 Bệnh viêm ruột ỉa...
 • 103
 • 337
 • 1

Luận văn nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa biện pháp phòng trừ vụ xuân 2011 tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ vụ xuân 2011 tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
... Lũng, L ng Sơn v Xuân 2011 36 Hình 4.2 Di n bi n b nh ñ o ôn gi ng lúa CR203 v xuân 2011 t i H u Lũng, L ng Sơn 38 Hình 4.3 nh hư ng c a m t s m c phân ñ m ñ n di n bi n b nh ñ o ôn gi ng lúa BC ... b nh ñ o ôn, v ñông xuân năm 1981 40.000 b nhi m b nh ñ o ôn, v ñông xuân năm 1982 80.000 b nhi m b nh ñ o ôn, v ñông xuân năm 1986 60.600 b nhi m b nh ñ o ôn 59.377 nhi m b nh ñ o ôn c Trong ... bi n b nh ñ o ôn gi ng lúa CR203 v xuân 2011 t i H u Lũng, L ng Sơn Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 38 Gi ng lúa CR203 gi ng lúa thu n ñư c...
 • 90
 • 1,606
 • 3

Bệnh giun chỉ vịt biện pháp phòng trị docx

Bệnh giun chỉ ở vịt và biện pháp phòng trị docx
... chui luồn hỗn độn, lấy kẹp lôi dễ bị đứt Biện pháp phòng chống Điều trị: Cần theo dõi phát bệnh sớm tốt Khi vịt mắc bệnh can thiệp ngoại khoa, mổ chỗ giun tập trung để lấy bọc ký sinh ra, sau ... loại vịt choai lớn, có sức đề kháng tốt, khối u tự teo đi, tự khỏi bệnh, nhiên mức độ sinh trưởng so với vịt lứa không nhiễm bệnh Khi mổ khám khối u thấy nhiều giun chui luồn hỗn ... tiêm trực tiếp vào khối u Diphevit, Levamisol theo định nhà sản xuất dùng thuốc tẩy ký sinh trùng Mebendazol Các cách điều trị thường cho hiệu cao Phòng bệnh: - Tránh không chăn thả vịt nơi có nguồn...
 • 3
 • 134
 • 0

nghiên cứu khả năng nhân giống invitro biện pháp kỹ thuật trồng một số dòng cẩm chướng mới tại thái bình

nghiên cứu khả năng nhân giống invitro và biện pháp kỹ thuật trồng một số dòng cẩm chướng mới tại thái bình
... tâm chưa có ñược nghiên cứu, thử nghiệm cụ thể Chính lý trên, tiến hành ñề tài: Nghiên cứu khả nhân giống in vitro biện pháp kỹ thuật trồng số dòng cẩm chướng chọn tạo Thái Bình với mong muốn ... QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1.ðánh giá khả nhân giống in vitro dòng cẩm chướng ñột biến Thái Bình Nhân giống trồng phương pháp nuôi cấy mô (in vitro) có ưu ñiểm tạo giống bệnh, nhân nhanh giống với số lượng ... suất, chất lượng hoa giống nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Lâm ðồng ñã có nhiều nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng hoa Cẩm chướng như: Khảo sát tác dụng ban...
 • 106
 • 145
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ,vai trò của vi khuẩn E.coli trong hội chứng tiêu chảy lợn 145 ngày tuổi tại hai huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ,vai trò của vi khuẩn E.coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn 145 ngày tuổi tại hai huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, biện pháp phòng trị
... VĂN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, VAI TRÒ CỦA VI HU N E COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN – 45 NGÀY TUỔI TẠI HAI HUYỆN MIỀN NÖI CỦA TỈNH THANH HÓA, BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ Ngành: Thú Y Mã số: ... nuôi lợn tỉnh Thanh hóa, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, vai trò vi hu n E coli hội chứng tiêu chảy lợn - 45 ngày tuổi hai huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, biện pháp phòng trị ... Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đ c điểm dịch t , hội chứng tiêu chảy lợn 145 ngày tuổi - Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn - Xác định phác đồ điều trị tiêu chảy...
 • 96
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịnghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịnghiên cứu các loại hình tàn tật và biện pháp điều trị phục hồi cho bệnh nhân phong tại phú yênđiều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị bệnh tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phươngnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó nuôi ở hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịbệnh sán dây ở chónghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010nghiên cứu một số bệnh chính hại lạc và biện pháp phòng trừ tổng hợp trên vùng đất dốc nông trường thanh hà kim bôi hoà bìnhnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênnghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại hướng nạc tại thanh hoá và biện pháp phòng trịtình hình nhiễm bệnh đường hô hấp ở lợn nuôi tại hợp tác xã phúc giang ngọc đường hà giang và biện pháp phòng trịSƠ đồ tư DUY môn TOÁN ôn thi thpt quốc giaBÁO CÁO THỰC HÀNH CTXH CÁ NHÂN (TẠI TRUNG TÂM CTXH)BÁO CÁO CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓMbáo cáo Quy trình xét duyệt người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; xét duyệt hộ nghèo, hộ thoát nghèo và xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 1362013NĐCPTẬP bài học môn hóa học lớp 9 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NH 2017 2018Giáo trình pre toeic listening ms hoaCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch côn đảoĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHorizontal technology spillover effects from foreign dirrect investment on labor producttivty in manufacturing industry in vietnamXây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty CP kinh đô giai đoạn 2015 2020Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu ban hành kèm theo quyết định số 25qđ BYT ngày 03012013 của bộ y tếCopy 2 the wizard of ozMutiny on the bounty glossaryS1 the witches of pendle30 đề học sinh giỏi toán lớp 7 có đáp án tham khảowhite death white deathNhững phương thuốc hay rau cỏ trị bệnh tạ duy chânĐẠI CƯƠNG CẢNH GIÁC DƯỢCGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 27Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 13
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập