Tổng hợp tìm hiểu sức chịu tải của cọc

Tài liệu Sức chịu tải của cọctông potx

Tài liệu Sức chịu tải của cọc bê tông potx
... niệm Sức chịu tải cọc sức chịu tải nhỏ theo đất (Pđn) theo vật liệu (Pvl) Sức chịu tải theo đất khả chịu tải sức kháng thành cộng với sức kháng mũi cọc Sức chịu tải theo vật liệu khả chịu tải ... tính toán sức chịu tải cọc Quan hệ Pvl Pđn Trong tài liệu móng thường nói cần chọn Pđn ≈ Pvl thi tiết kiệm với điều kiện Pđn ≤ Pvl Tuy nhiên thiết kế cọc đóng cọc ép sức chịu tải cọc Pvl tính ... nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)) Sức chịu tải cọc tiêu chuẩn Sức kháng dọc trục cọc đóng theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 Theo 22TCN 272-05 có phương pháp tính toán sức chịu tải cọc là: dùng phương pháp...
 • 7
 • 2,152
 • 13

ảnh hưởng ma sát âm đến sức chịu tải của cọctông cốt thép trong đất yếu ở đồng bằng sông cửu long

ảnh hưởng ma sát âm đến sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép trong đất yếu ở đồng bằng sông cửu long
... trờng hợp cọc không bị CÔNG TRìNH THựC Tế ĐồNG BằNG ảnh hởng ma sát âm nhng lúc ny ma SÔNG CửU LONG Tác giả nghiên cứu ảnh hởng ma sát âm đến sức chịu tải cọc tác nhân l lớp đất đắp đất yếu công ... diện ngang cọc; Is- hệ số ảnh hởng Theo Vesic: Is = + 0,35 L D (3.11) 3.4 Xác định sức chịu tải cọc đến xét ảnh hởng ma sát âm sát thnh bên giảm có đoạn cọc chịu ảnh hởng ma sát âm có chiều ... thể tích đất chất hữu đất bị phân hủy CƠ Sở Lý THUYếT XáC ĐịNH SứC CHịU TảI CủA CọC KHI XéT ĐếN ảNH HƯởNG MA SáT ÂM Trên tảng quan điểm xuất ma sát âm tơng quan độ lún đất v độ lún cọc, tác giả...
 • 8
 • 4,256
 • 44

Đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên plaxis

Đánh giá sức chịu tải của cọc bằng mô hình toán trên plaxis
... để đánh giá sức chịu tải nhƣng hầu hết không phản ánh xác sức chịu tải cọc Vì để giảm bớt thời gian tính toán kinh phí công đoạn đánh giá sức chịu tải cọc nên em chọn đề tài nghiên cứu là: Đánh ... cứu là: Đánh giá sức chịu tải cọc hình toán Plaxis Mục Đích Nghiên Cứu: Mục tiêu tìm hệ số sử dụng cho tiêu chuẩn dùng để xác định sức chịu tải cọc từ kết chuyển vị hình toán plaxis Giúp ... 40 2.2.6 Tính toán sức chịu tải theo kết thí nghiệm xuyên chuẩn SPT 41 2.2.7 So sánh sức chịu tải cọc theo phƣơng pháp khác 42 Chƣơng 3: Phân tích sức chịu tải cọc hình toán Plaxis 45...
 • 106
 • 1,673
 • 6

Báo cáo khoa học "ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ SỨC KHÁNG CHO MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC CỦA TCXD 205:1998 " docx

Báo cáo khoa học
... Viện KHCN Xây dựng - Báo cáo kết thí nghiệm nén tĩnh cọc số công trình xây dựng TRỊNH VIỆT CƯỜNG, ĐẶNG THỊ THANH THÙY, “Đánh giá hệ số sức kháng cho số phương pháp dự báo sức chịu tải cọc dịch chuyển ... Tính toán sức chịu tải cọc Sức chịu tải cọc dự tính theo hai phương pháp cho tiêu chuẩn thiết kế móng cọc hành Trong phương pháp thứ nhất, sức chịu tải tính toán dựa tương quan thực nghiệm số [1] ... giới hạn Hệ số sức kháng ứng với kết tính toán theo phương pháp sử dụng để tham khảo Các kết dự tính sức chịu tải trình bày bảng 3.3 Tính toán hệ số sức kháng Trong tính toán hệ số sức kháng theo...
 • 5
 • 776
 • 4

Phương Pháp Xác Định Sức Chịu Tải Của Cọc

Phương Pháp Xác Định Sức Chịu Tải Của Cọc
... nghiệm tải trọng tĩnh trường So với phương pháp khác, phương pháp xác định sức chịu tải cọc dựa vào kết thí nghiệm tải trọng tĩnh trường xác nhất, điều kiện làm việc cọc lúc thí nghiệm tương tự chịu ... để xác định tải trọng phá hoại Từ xác định tải tính tốn cọc Sức chịu tải cọc tính theo cơng thức P=k.m.Ptc K: hệ số đồng đất lấy 0.8 m: hệ số điều kiện làm việc Ptc: sức chịu tải tiêu chuẩn cọc ... tiêu chuẩn cọc lấy tải trọng giới hạn Pgh xác định biểu đồ quan hệ độ lún tải trọng thí nghiệm cọc CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC TỪ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM...
 • 12
 • 1,139
 • 1

Bài giảng - Ứng dụng công nghệ thổi rửa và bơm phụt vữa đáy cọc nhằm tăng sức chịu tải của cọc khoan nhồi

Bài giảng - Ứng dụng công nghệ thổi rửa và bơm phụt vữa đáy cọc nhằm tăng sức chịu tải của cọc khoan nhồi
... Đặt ống bơm vữa vào lồng cốt thép chịu lực Bớc khoan phá mũi cọc Bớc 21 Bớc Bớc Phun nớc với áp Bơm vữa Giữ áp suất suất cao làm ximăng 22 II HèNH NH TH C HI N T I NG CễNG TR cụng c c khoan nh ... THI CễNG C C KHOAN NH I I CC B C THI CễNG C C KHOAN NH I nh v h khoan v h ng vỏch Khoan t o l cú s d ng dung d ch khoan gi thnh l (bentonite, polyme) N o vột mựn khoan l ng ỏy h khoan H l ng ... cụng tr ng 93 Lũ ỳc H N i cọc khoan nhồi sau đào 10 12 14 PH N II GI S C CH U T I C A C C KHOAN NH I V CC GI I PHP NNG CAO S C CH U T I C A C C 15 S C CH U T I C A C C KHOAN NH I S c ch u t i...
 • 63
 • 269
 • 1

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM xác ĐỊNH sức CHỊU tải của cọc BẰNG THÍ NGHIỆM nén TĨNH và SO SÁNH với các QUY TRÌNH HIỆN HÀNH ở VIỆT NAM dohuudao

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM xác ĐỊNH sức CHỊU tải của cọc BẰNG THÍ NGHIỆM nén TĨNH và SO SÁNH với các QUY TRÌNH HIỆN HÀNH ở VIỆT NAM dohuudao
... thức tính sức chịu tải cho cọc sử dụng quy trình quy phạm Việt Nam, tác giả vận dụng tính toán sức chịu tải cho cọc cho công trình thực tế Đồng thời tác giả nhóm nghiên cứu thực thí nghiệm thực tế ... hành thí nghiệm nén tĩnh cọc Trong đợt thí nghiệm thứ từ ngày 23 tháng 12 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, tổ thí nghiệm thực cho 05 cọc với đặc trưng bảng 2: Bảng 2: Số liệu cọc thí nghiệm ... kiện thí nghiệm nén tĩnh chi phí mặt - Nghiên cứu phương pháp tính toán sức kháng mũi sức kháng bên cọc đất khác loại cọc khác điều kiện nước ta - Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định sức chịu...
 • 8
 • 396
 • 6

Hướng Dẫn Sử Dụng PBC 2015 Phần Mềm Tính Toán Sức Chịu Tải Của Cọc

Hướng Dẫn Sử Dụng PBC 2015 Phần Mềm Tính Toán Sức Chịu Tải Của Cọc
... http://www.ketcausoft.com 11 PBC 2015 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm PHẦN – TÍNH TOÁN VÀ XEM KẾT QUẢ SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC Để thực tính toán, người dùng click Tính toán công cụ nhấn phím tắt F5 Sau thực tính toán, người ... sức chịu tải hố khoan, loại cọc, công thức tính toán http://www.ketcausoft.com 13 PBC 2015 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm PHẦN – XUẤT KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 6.1 Xuất kết tính toán Để xuất kết tính toán, ... http://www.ketcausoft.com PBC 2015 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm PHẦN MỞ ĐẦU – CƠ SỞ TÍNH TOÁN Phần mềm PBC 2015 tính toán sở TCVN 10304:2014, tên mục đề cập hiểu thuộc tiêu chuẩn Sức chịu tải theo đất xác...
 • 16
 • 235
 • 2

ẢNH HƯỞNG MA SÁT ÂM ĐẾN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC

ẢNH HƯỞNG MA SÁT ÂM ĐẾN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC
... Nếu khơng có nhận định xác mức độ ảnh hưởng ma sát âm đến cọc khu vực dể dẫn đến cố sử dụng cơng trình Nhưng tính đến ma sát âm mà khơng kể đến ảnh hưởng nhóm cọc chi phí cơng trình tăng Nhưng ... TỐN MA SÁT ÂM THEO CÁC TIÊU CHUẨN TÍNH TỐN MA SÁT ÂM THEO CÁC TIÊU CHUẨN • • TÍNH TỐN MA SÁT ÂM BẰNG PHẦN MỀM PLAXIS TÍNH TỐN MA SÁT ÂM BẰNG PHẦN MỀM PLAXIS • • CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC MA SÁT ÂM ... lớn kích thước cọc vùng chịu ma sát âm, sau thi cơng cọc mà giữ ngun khoảng trống xung quanh lấp đầy bentonite KẾT LUẬN 5.1 Nhận xét tượng ma sát âm Ma sát âm hay sức kháng bên âm thành phần...
 • 24
 • 736
 • 4

Ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc

Ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc
... trường hợp ma sát âm tác dụng tồn thân cọc nguy hiểm, sức chịu tải cọc khơng khơng kể đến sức chịu tải ma sát hơng đất cọc mà bị ma sát âm kéo xuống Sức chịu tải lúc chủ yếu sức chịu tải mũi cọc, chống ... ma sát âm ảnh hưởng lớn đến cọc bên biên giảm dần cọc bên  Giá trị ma sát âm thay đổi dần sau Cọc đơn Giá trị (kN) 717 711 619 443 % 100 99 86 62  Cọc trọng tâm móng chịu ảnh hưởng ma sát âm ... diện cọc  qp: sức kháng mũi đơn vị 2.2 Tính SCT cọc xét đến ma sát âm tiêu chuẩn Nhật Bản 2.2.1 Mở đầu Nếu cọc xun qua lớp đất mà chịu ảnh hưởng cố kết ma sát âm tính đến tính tốn sức chịu tải...
 • 79
 • 468
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra sức chịu tải của cọc theo tổ hợp 2kiểm tra sức chịu tải của cọc theo tổ hợp 3kiểm tra sức chịu tải của cọc theo tổ hợp 1sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo vật liệusức chịu tải của cọc btctsức chịu tải của cọc 250x250sức chịu tải của cọc 200x200sức chịu tải của cọc theo sptsức chịu tải của cọc là gìsức chịu tải của cọc khoan nhồisức chịu tải của cọc theo đất nềnsức chịu tải của cọc theo vật liệucách xác định sức chịu tải của cọccác phương pháp xác định sức chịu tải của cọcxác định sức chịu tải của cọc khoan nhồibộ đề ôn tập lớp 5 lên lớp 6 môn vănĐề thi vào lớp chọn năm học 20142 015Khai thác bài tập toán phần công thức biến đổi lượng giác tang và cotang (Khóa luận tốt nghiệp)Một số định lý cơ bản của số học (Khóa luận tốt nghiệp)Những bài toán về đa thức (Khóa luận tốt nghiệp)Các định lí giới hạn và ứng dụng (Khóa luận tốt nghiệp)khảo sát HSG Ngữ văn 7KIỂM TRA CHƯƠNG 1 HÌNH 9Phép quay quanh điểm trong mặt phẳng (Khóa luận tốt nghiệp)12 đề đại cương dạo động cơNGHIÊN CỨU KHOA HỌCBí quyết cân bằng PTHH nhanh và chính xácBTL CN chế tạo thiết bị điện và công nghệ chế tạo máy điện quayBài tập đọc hiểuTrình độ A 2Nghiên cứu laser rắn phát xung ngắn được bơm bằng laser diodeToi uu tham so he moExcercise on REPORTED SPEECHAdvanced Grammar Test (3)Fuzzy logic 821 3154 1 PBTổng hợp code các bài thực hành matlab
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập