Lipidhc Lipit (tài liệu chuyên ngành sinh học thưc phẩm)

Tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM pdf

Tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM pdf
... cơng nghệ sinh học thực phẩm 1.2 Lịch sử phát triển triển vọng Chƣơng 2: Cơng nghệ sinh học vấn đề tạo nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm 2.1 Cơng nghệ sinh học cổ điển tạo nguồn ngun liệu ... nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm 2.2 Cơng nghệ sinh học đại tạo nguồn ngun liệu cho cơng nghệ thực phẩm Chƣơng 3: Ứng dụng vi sinh vật CNTP 3.1 Cơng nghệ sản xuất sinh khối tế bào (tiểu ... ELISA Chương 1: Mở đầu Cơng nghệ sinh học ? Khái niệm: Cơng nghệ sinh học hiểu đơn giản cơng nghệ sử dụng q trình sinh học tế bào vi sinh vật, động vật thực vật tạo thương phẩm phục vụ lợi ích người...
 • 50
 • 555
 • 7

Tài liệu Chuyên đề Sinh học 9

Tài liệu Chuyên đề Sinh học 9
... lệ cặp tính trạng là: A 9: 3:3:1 B 3:1 C 1:1 D 1:1:1:1 Câu Hình thức sinh sản làm xuất BDTH SV là: A Sinh sản vô tính C Sinh sản hữu tính B Sinh sản nảy trồi D Sinh sản sinh dưỡng Câu Khi giao ... Kiểu gen D Kiểu hình kiểu gen Câu 2: Ý nghĩa sinh học quy luật phân ly độc lập Menden: A Giúp giải thích tính đa dạng cảu sinh giới B Nguồn nguyên liệu TN lai giống C Cơ sở trình tiến hóa chọn ... trính phát sinh giao tử thụ tinh làm xuất biến dị tổ hợp vô phong phú SV sinh sản hữu tính -> nguồn biến dị nguyên liệu cho tiến hoá chọn giống Câu2: Biến dị tổ hợp gì? Cơ chế phát sinh? Gv hướng...
 • 11
 • 434
 • 3

Tài liệu tự nhiên,sinh học,thực vật, họ đậu,Phân họ,Cố định đạm docx

Tài liệu tự nhiên,sinh học,thực vật, họ đậu,Phân họ,Cố định đạm docx
... - Trinh nữ Faboideae - Đậu Tham khảo GRIN-CA 2002-09-01 Họ Đậu (danh pháp khoa học: Fabaceae) họ thực vật Theo định nghĩa hệ thống APG họ lớn: Fabaceae sensu lato (nghĩa rộng) ICBN cho phép sử ... vật học tương đương mức độ họ Hệ thống APG sử dụng tên gọi Fabaceae Tuy nhiên, họ Fabaceae định nghĩa khác Fabaceae sensu stricto (nghĩa hẹp), ví dụ hệ thống Cronquist Trong phân loại phân họ ... cạnh hai cánh hoa chúng nối liền với đáy, tạo thành cấu trúc tương tự thuyền Cố định đạm Hoa họ Đậu Một đặc trưng bật loài thuộc họ Đậu chúng loại chủ cho nhiều loài vi khuẩn nốt sần rễ chúng Các...
 • 6
 • 280
 • 1

Tài liệu Tự nhiên,sinh học,thực vật cam,sa mạc,khô hạn,quang hợp pdf

Tài liệu Tự nhiên,sinh học,thực vật cam,sa mạc,khô hạn,quang hợp pdf
... Thực vật CAM hay quang hợp CAM với CAM từ viết tắt Crassulacean acid metabolism (trao đổi chất axít Crassulacea), kiểu cố định cacbon phức tạp số thực vật quang hợp CAM chế thông ... thuốc bỏng v.v) Tổng quan: Các thực vật có chế thích nghi để phát triển tốt điều kiện khí hậu khô cằn gọi thực vật chịu hạn hay thực vật ưa khô Một số thực vật chịu hạn có nhỏ dày với tỷ số diện ... hốc lõm Một vài thực vật chịu hạn rụng vào mùa khô Một số khác, xương rồng, lan dứa lưu giữ nước không bào Một số thực vật chịu hạn thực chế quang hợp theo kiểu CAM Thực vật CAM đóng kín khí...
 • 5
 • 158
 • 3

Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học

Chuyển từ chuyên ngành sinh học thực nghiệm sang chuyên ngành sinh thái học
... nước sinh hoạt số vùng sinh thái Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Nguyễn Huy Nga (1998), Các loại nhà vệ sinh Việt Nam, Nhà xuất Y học, ... Đại học Y Hà Nội (1997), Vệ sinh môi trường- Dịch tễ, Tập I, Nhà xuất Y học, Hà Nội-1997 3 Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ trường Đại học Y Hà Nội (1995), Vệ sinh môi trường, Nhà xuất Y học, ... vệ sinh môi trường phòng chống giun học sinh tiểu học , Tạp chí Y học thực hành, số 11 (404), tr.52-55 57 Trịnh Hữu Vách, Vương Thị Hòa, Nguyễn Hữu Nhân CS (2005), “Đánh giá hiệu Dự án vệ sinh...
 • 19
 • 190
 • 0

Tài liệu Giáo trình sinh học thực vật potx

Tài liệu Giáo trình sinh học thực vật potx
... Xuân Lương Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học thực vật -4- truyền thực vật, chế sinh tổng hợp thực vật, sinh lý phát triển, vai trò phytohormone đời sống thực vật nhiều vấn đề sinh học khác Nuôi ... nuôi cấy mô tế bào thực vật vào thực tiễn sản xuất GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học thực vật - 15 - CHƯƠNG II PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT Ở sở nghiên cứu ... Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học thực vật - 32 - II NHÂN GIỐNG BẰNG CON ĐƯỜNG PHÁT SINH PHÔI VÔ TÍNH Ở thực vật bậc cao phôi sản phẩm tự nhiên trình thụ tinh sinh sản hữu tính Tuy...
 • 77
 • 358
 • 2

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô thân chuột bạch (mus musculus)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô thân chuột bạch (mus musculus)
... trình thực tiêu hiển vi cố định thận chuột bạch Hoàn thành 50 tiêu đạt yêu cầu phần mục tiêu đề Hoàn thành sưu tập hình ảnh cung cấp tài liệu cho nhu cầu học tập ĐỀ NGHỊ Thực tiêu hiển vi cố định ... lý thận bệnh Ngoài ra, tiêu cố định giúp ích cho người học học, cung cấp nguồn tài liệu, phương tiện bổ sung cho nghiên cứu liên quan đến học Vì vậy, vi c thực tiêu hiển vi cố định ... khoa học cấp trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Thùy Trang, 2012 Thực tiêu hiển vi cố định lát cắt ngang tụy tạng chuột bạch bệnh chuột bạch trị khỏi bệnh cao chiết nhàu Đề tài luận văn tốt nghiệp...
 • 51
 • 277
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện bộ sưu t ập hình ảnh mẫu v ậ t dùng cho môn học thực hành sinh đại cương a2 (tn030)

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện bộ sưu t ập hình ảnh mẫu v ậ t dùng cho môn học thực hành sinh đại cương a2 (tn030)
... Khoa Học T Nhiên Luận v n t t nghiệp ngành Sinh học Trường Đại học Cần Thơ T M T T Đề t i thực 101 hình ảnh 19 hình ảnh truy cập internet 64 loài sinh v t minh họa cho môn học Thực hành Sinh đại ... thực v t mang 2n NST (giai đoạn có phái t nh) giao t thực v t mang n NST (giai đoạn phái t nh) Bào t thực v t tạo bào t , bào t ph t triển thành giao t thực v t, cá thể độc lập khác Giao t thực ... cạnh việc học lý thuy t lớp, sinh viên có thêm học phần thực hành môn học Học phần thực hành góp phần củng cố thêm kiến thức thực t mẫu th t, v t th t giúp sinh viên nắm b t v n đề dễ dàng Trong...
 • 82
 • 413
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô gan chuột bạch

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô gan chuột bạch
... cố định gan chuột 45 vi Luận văn đại học Chun ngành Sinh học TĨM TẮT Đề tài: Thực tiêu hiển vi cố định gan chuột bạch (Mus musculus)” nhằm mục đích xác định quy trình thực tiêu hiển vi cố ... khoa học, dễ dàng thực tiêu cố định gan chuột Luận văn đại học Chun ngành Sinh học CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU KĨ THUẬT THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH Thực theo phương pháp làm lát cắt cố định ... ml 16 Luận văn đại học Chun ngành Sinh học PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Nghiên cứu cấu trúc mơ gan thơng qua vi c thực tiêu hiển vi cố định bao gồm sáu bước có tính ngun tắc sau: Lấy mẫu, cố định, đúc...
 • 68
 • 276
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định ở rêu, dương xỉ và thông

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định ở rêu, dương xỉ và thông
... mẫu Baum canada 26 Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Thực tiêu hiển vi cố định phương pháp paraffin Các kết đạt thực tiêu hiển vi cố định tìm được: - Quy ... Đại học Sinh học khóa 35 3.2 Các phương pháp thực tiêu hiển vi cố định 3.2.1 Phương pháp thực tiêu hiển vi cố định phương pháp paraffin Ngay từ lúc tham khảo tài liệu, nhận thấy phương pháp thực ... tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 1.2 Mục tiêu đề tài Xuất phát từ vấn đề thực đề tài với mục tiêu sau: • Tạo sưu tập hình ảnh rêu, dương xỉ thông • Đồng thời thực tiêu hiển vi cố định để phục...
 • 62
 • 399
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định trên rễ, thân, lá song tử diệp và đơn tử diệp bằng phương pháp paraffin

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học thực hiện tiêu bản hiển vi cố định trên rễ, thân, lá song tử diệp và đơn tử diệp bằng phương pháp paraffin
... bọt 42 Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 IV.2 Thực tiêu hiển vi cố định phƣơng pháp paraffin Qua trình thực tiêu hiển vi cố định, ghi nhận đƣợc:  Thời gian thích hợp giai đoạn thực ... Canada 31 Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 CHƢƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN IV.1 Cấu trúc giải phẫu rễ, thân, Song tử diệp Đơn tử diệp IV.1.1 Cấu trúc giải phẫu rễ a) Rễ Song tử diệp: Ở ... .53 vii Luận văn tốt nghiệp Đại học Sinh học khóa 35 TÓM LƢỢC Đề tài đƣợc thực nhằm mục đích rút quy trình thích hợp để thực tiêu hiển vi cố định phƣơng pháp paraffin rễ, thân, vài loài...
 • 66
 • 599
 • 1

Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành sinh học thực nghiệm Ảnh hưởng của axit salicylic đến khả năng chịu mặn của giống lúa ĐV 108 trồng trong chậu

Đề cương luận văn thạc sỹ chuyên ngành sinh học thực nghiệm Ảnh hưởng của axit salicylic đến khả năng chịu mặn của giống lúa ĐV 108 trồng trong chậu
... người trồng lúa, thực đề tài: Ảnh hưởng axit salicylic đến khả chịu mặn giống lúa ĐV 108 trồng chậu. ” Mục đích đề tài: - Đánh giá khả chịu mặn giống lúa ĐV1 08 trồng đất nhiễm mặn xã Phước Sơn ảnh ... Sơn - Ảnh hưởng nồng độ axit salicylic khác đến giống lúa ĐV1 08 5 2.2 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu số tiêu sinh hóa liên quan đến khả chịu mặn giống lúa ĐV 108 trồng chậu đất nhiễm mặn Phước ... khoa học thực tiễn đề tài: - Ý nghĩa khoa học: Cung cấp thêm liệu số tiêu sinh lý, sinh hóa, sinh trưởng, phát triển suất giống lúa ĐV 108 trồng đất nhiễm mặn ảnh hưởng axit salixilic - Ý nghĩa thực...
 • 11
 • 400
 • 5

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành sinh học thực nghiệm

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành sinh học thực nghiệm
... phát triển thực vật Sự điều tiết nẩy mầm thực vật Sự điều tiết hoa thực vật Cơ chế sinh lý hình thành quả, chín rụng Phần III Sinh học người- động vật I Máu bạch huyết 1.1.Chức sinh lý máu: ... máu: Các tế bào máu, huyết tương 1.6.Sự tạo máu: Quá trình tạo máu, vòng đời tế bào máu 1.7.Quá trình đông máu: Tiểu cầu, yếu tố tham gia trình đông máu, chế đông máu 1.8.Nhóm máu: Nhóm máu ABO, ... 1.6 Vai trò sinh lý trình đồng hóa nguyên tố nitơ Cơ chế hấp thụ vận chuyển khoáng 2.1 Cơ chế hấp thụ 2.2 Cơ chế vận chuyển Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hút khoáng III Quang hợp thực vật Cấu...
 • 3
 • 147
 • 0

Tài liệu Thuốc kháng sinh trong thực phẩm ppt

Tài liệu Thuốc kháng sinh trong thực phẩm ppt
... đề kháng cho thể, vitamin C có vai trò chữa lành vết thương, giúp nhanh liền sẹo, bảo vệ sụn, xương, Nên bổ sung vitamin C hàng ngày (khoảng 60 mg) từ thuốc bổ sung vitamin hay nguồn thực phẩm ... trường nghiêm trọng số thành phố , việc ăn nhiều tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đáng báo động bào mòn sức đề kháng người dân Việt Nam, khiến thể phản ứng chậm để chống đỡ công vi khuẩn, ... Để đánh thức hệ miễn dịch, cách đơn giản trực tiếp nên việc cải thiện chế độ ăn uống Các chất kháng sinh có nguồn gốc tự nhiên diện bữa ăn hàng ngày gia đình, cần ý liều lượng người sở hữu “sức...
 • 9
 • 257
 • 1

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)
... chất 2: Đổi chỗ hai hàng hay hai cột định thức ta đợc định thức định thức cũ đổi dấu Ví dụ: 3 = 4 2.2.3 Tính chất 3: Một định thức có hai hàng hay hai cột nh 2.2.4 Tính chất 4: Ta khai triển định ... Tính chất 7: Một định thức có hai hàng hay hai cột tỉ lệ với 2.2.8: Tính chất 8: Khi tất phần tử hàng hay cột có dạng tổng hai số hạng định thức phân tích thành tổng hai định thức 2.2.9: Tính chất ... Bài tập ( ) =(A) A 18 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công Chơng Giải tích hàm biến 19 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn...
 • 41
 • 524
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập