Bai 6 khai quat ve luat DS luat TTDS

Bai 6 khai quat ve luat DS luat TTDS

Bai 6 khai quat ve luat DS luat TTDS
... pháp, i u 200 BLDS n!m 2005) S h u t p th ( i u 208 BLDS - 2005 ) S h u t nhân ( i u 211 BLDS - 2005) S h u chung.( i u 214 BLDS - 2005) S h u c a t ch c tr , t ch c tr - xã h i.(227 BLDS 2005) S ... qui nh: Bao g m: Quy n i v i h" tên; Quy n thay i h" tên; Quy n xác nh dân t c; Quy n c khai sinh; Quy n c khai t'; Quy n c a cá nhân i v i hình nh; Quy n c b o m an toàn v * tính m ng, s c kho+, ... có th cá nhân, ng i thành niên ho c ch a thành niên có tài s n riêng - Di s n th%a k theo i u 63 4 BLDS – 2005 g m Tài s n riêng c a ng i ch t, ph n tài s n c a ng i ch t tài s n chung v i ng i...
 • 18
 • 147
 • 0

Bài 5: Khái quát về luật hình sự , luật tố tụng hình sự doc

Bài 5: Khái quát về luật hình sự , luật tố tụng hình sự doc
... m t i, n u i u lu t , c 3p < ng qui nh , + t 1/chung thân ho c 4nh , C t) /, 4nh, 14/m"c + t cao nh t , , c 3p < ng không ! 18 n#m $ n u E/1/ " ; :C /th i , n 14/m"c , + t cao nh t , 4nh , c 3p ... - th i , n 14/ m"c , + t cao nh t / , 4nh , c 3p < ng không F 3/ m t ph n G hai(1/2) m"c + t 1/H: i u lu t qui nh , C / IV/ Khái ni m hình ph t, lo i hình ph t 1/ Khái ni m hình ph t: Hình ph ... x ), n u th y không c n thi t + i 3p < ng , + t i v i ng i > , 4nh , CTNPT, 14/?@ /3n 3p < ng m t - bi n + 3p t + 3p , : 3c , , • Ng i CTNPT - '/A/3p < ng m t - , + t sau ây i v i m i , 3c 4nh ,...
 • 13
 • 818
 • 11

Bai 5 khai quat ve luat HS TTHS mới

Bai 5 khai quat ve luat HS  TTHS mới
... treo; b) 02 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; c) 03 năm trường hợp bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm; d) 05 năm trường hợp bị phạt tù từ 15 năm, tù chung thân tử hình giảm án Trường hợp ... phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ phạt tù đến 05 năm; b) 05 năm trường hợp bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm; c) 07 năm trường hợp bị phạt tù từ 15 năm, tù chung thân tử hình giảm án Trường hợp ... trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy); d) Điều 2 65 (tội tổ chức đua xe trái...
 • 24
 • 130
 • 0

Bài giảng khái quát về pháp luật kinh doanh ths châu quốc an

Bài giảng khái quát về pháp luật kinh doanh  ths châu quốc an
... Hợp đồng hợp tác kinh doanh: hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân  Thông qua việc thành lập thực thể pháp lý:  Doanh nghiệp  Hộ kinh doanh Ths Châu Quốc An Hộ kinh doanh ? Người nước ... trùng với tên riêng DN đăng ký Ths Châu Quốc An Tên hộ kinh doanh Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:  loại hình “Hộ kinh doanh ;  tên riêng hộ kinh doanh  Tên riêng phải viết tiếng ... đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Ths Châu Quốc An Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp phải viết tiếng Việt, kèm theo chữ số ký hiệu, phải phát âm  Gồm thành tố:  Loại hình doanh nghiệp...
 • 29
 • 88
 • 0

Báo cáo " Khái quát về luật môi trường Cộng hoà liên bang Đức " pot

Báo cáo
... CHLB Đức có hệ thống pháp luật đồ sộ, có luật môi trường Do đó, khó trình bày đầy đủ nội dung luật môi trường CHLB Đức Bài viết cung cấp số thông tin khái quát vấn đề pháp luật môi trường CHLB Đức. / ... luật môi trường liên quan đến nhiều lĩnh vực luật môi trường chuyên ngành kiểm soát sau phê duyệt quy hoạch môi trường Tác giả tiếp cận luật môi trường CHLB Đức theo cách phân chia phổ biến luật ... bang Đức thành nhiều nhóm chế định khác Theo mối quan hệ mà luật môi trường điều “quy hoạch môi trường mang tính định hướng” Quy hoạch môi trường theo nghĩa chỉnh chia luật môi trường thành luật...
 • 5
 • 244
 • 2

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ LUẬT CẠNH TRANH ppsx

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ LUẬT CẠNH TRANH ppsx
... pháp   Luật cạnh tranh xây dựng tảng pháp lý từ hiến pháp Quyền tư kinh doanh (Điều 57 HP 19 92) 11 II LUẬT CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA Luật cạnh tranh Bộ Luật Dân - Luật chuyên ... so với luật dân luật phổ quát - Áp dụng luật chuyên sâu trước luật phổ quát - Luật dân có khả điều chỉnh bọc lót, bổ sung cho Luật cạnh tranh 12 II LUẬT CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUỐC ... I KHÁI QT VỀ LUẬT CẠNH TRANH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH - Nhóm 1: Quan hệ doanh nghiệp họat động cạnh tranh I .1 ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH     Đây nhóm quan hệ chủ yếu Luật cạnh tranh Phát sinh...
 • 18
 • 223
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI
... - Hỵp chÊt hi®roxit (H2SO4, H2SeO4, H2TeO4) lµ nh÷ng axit Củng cố : Các nguyên tố nhóm oxi có tính phi kim tính oxi hóa mạnh, tính chất giảm dần từ oxi đến telu Các nguyên tố nhóm oxi có số oxi ... sung nguyªn tè cho HS rót thêm nhËn xÐt - TÝnh phi kim cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi? - So s¸nh tÝnh phi kim cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi víi halogen cïng chu k×? - Sù biÕn ®ỉi tÝnh phi kim (tõ O→Te)? ... hóa mạnh, tính chất giảm dần từ oxi đến telu Các nguyên tố nhóm oxi có số oxi hóa –2 ; Se;S;Te có số oxi hóa dương:+4; +6 Làm tập 1,2,3 SGK Dặn dò: làm tập SGK, soạn ...
 • 3
 • 160
 • 0

Bai 7 khai quat nganh luat lao dong

Bai 7 khai quat nganh luat lao dong
... trình lao ng M t s ch nh c b n c a ngành Lu t Lao 2.1 H p ng lao ng: ng 2.1.1 Khái ni m H L : H p ng lao ng s tho thu n gi a ng i lao ng ng i s d ng lao ng v vi c làm có tr công, i u ki n lao ng, ... d ng lao ng ký H L v i ng i lao ng (mua s c lao ng) ã xem xét s c kho', chuyên môn, k& n ng… c a ng i lao ng m b o cho ng i s d ng lao ng nh n c úng hàng hoá s c lao ng mà h ã mua, ng i lao ng ... p ng lao ng nh ng tr ng h p nh t %nh Ngh$a v c a ng i s d ng lao ng - Th c hi n h p ng lao ng, tho c lao ng t p th tho thu n khác v i ng i lao ng; m b o an toàn, v sinh lao ng i u ki n lao ng...
 • 14
 • 210
 • 0

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong
... gọi gì? a Động nước b Động đốt c Động xăng d Động Điêzen Câu 4: Trong số động sau động không thuộc loại động đốt trong? a Động xăng b Động Điêzen c Động nước d Động 4kỳ e Động 2kỳ f Động nhiều ... công động xăng đầu tiên? A Giăng Êchiên Lơnoa B Nicôla Aogut Ôttô C Lăng Ghen D Gôlip Đemlơ Câu 2: Chiếc động xăng chế tạo vào năm nào? A 1860 B 1877 C 1885 D 1784 Câu 3: Động nhiệt mà trình đốt ... a Động xăng b Động Điêzen c Động nước d Động 4kỳ e Động 2kỳ f Động nhiều xilanh Câu 5: Cấu tạo động xăng bao gồm cấu hệ thống chính: a cấu hệ thống b cấu hệ thống c cấu hệ thống d cấu hệ thống...
 • 13
 • 1,144
 • 10

bài 40: khái quát về nhóm oxi

bài 40: khái quát về nhóm oxi
... Nguyên tử nguyên tố nhóm oxi có cấu tạo nào? - Cấu tạo cuả nguyên tử có ảnh hưởng đến tính chất hóa học nguyên tố nhóm? I Vị trí nhóm oxi bảng tuần hoàn nguyên tố - Nhóm oxi (VIA) bao gồm nguyên ... khử tăng dần, tính bền giảm dần??? 3 .Oxi có số oxi hóa +1, +2 nào, âm nào? vd •4.Hãy so sánh tc hóa học nguyên tố nhóm oxi với nguyên tố nhóm halogen cách khái quát? ?? •5.Nhận xét tính axit từ H2SO4 ... tố nhận thêm electron để có cấu hình bền vững ns2np6 - Các nguyên tố nhóm có tính oxi hóa 2 Sự khác oxi nguyên tố nhóm - Oxi ko có phân lớp d, nguyên tố lại có phân lớp d trống - Do elctron...
 • 37
 • 509
 • 4

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong
... bị đốt cháy bên xylanh tạo ) thành làm quay máy cơng tác II Khái niệm phân loại động đốt : 2.Phân loại : Động Động kì II Khái niệm phân loại động đốt : 2.Phân loại : Động pittơng quay II Khái ... tạo ,sửa chữa bảo trì động đốt phục vụ cho ngành : nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải… II Khái niệm phân loại động đốt : 1 .Khái niệm : Nhiên liệu Động đốt loại động nhiệt, biến đổi nhiệt ... pittơng quay II Khái niệm phân loại động đốt : 2.Phân loại : Động tuabin khí II Khái niệm phân loại động đốt : 2.Phân loại : Động pittơng, động tuabin khí, động phản lực Thường phân loại theo...
 • 19
 • 2,271
 • 19

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
... CHUNG VỀ ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1- Sơ đồ ứng dụng Động đốt Hệ thống truyền lực Máy công tác 2- Nguyên tắc ứng dụng động đốt - Về tốc độ quay: Trong trường hợp tốc độ quay động tốc độ quay máy ... trí động đốt 2- Vò trí - Hiện động đốt tạo nguồn lượng lớn để phục vụ nhiều lónh vực khoa học đời sống - Do ngành chế tạo động đốt coi phận quan trọng kinh tế II- NGUYÊN LÍ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG ĐỘNG ... CHƯƠNG ??? Quan sát số ứng dụng động đốt I- Vai trò vò trí động đốt 1- Vai trò Động đốt nguồn động lực sử dụng lónh vực + Công nghiệp + Nông nghiệp + Lâm nghiệp...
 • 10
 • 4,118
 • 29

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
... TÂM II NGUYÊNTẮC CHUNG ứng dụng độngcơ đốt 1/ Sơ đò ứng dụng Đ.C.Đ.T HTTL MCT TRỌNG TÂM 2/ Nguyên tắc ứng dụng đcđt Đcđt, httl, mct tổ hợp thống nhất: -Về tốc đọ quay -Về công suất NĐC = (NCT+NTT).K ... động đốt dùng cho ôtô, xe máy Vậy động đốt dùng cho tàu thuỷ có đặc điểm nào? Có giống khác so với dùng cho ô tô, xe máy? Bài học hôm nay: Bài 35 Động đốt dùng cho tàu thuỷ 3/ Nội dung HOAT ĐỘNG ... khởi động tay nhỏ chủ động nhiều tình Đối với lớn kđ phụ 3/ Nội dung HOAT ĐỘNG 1: Hãy cho biết tên vài loại máy nông nghiệp Thời gian HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ TRỌNG TÂM I ĐẶC ĐIỂM động đốt...
 • 18
 • 11,259
 • 14

BÀI 32: Khái quát về ứng deụng DCĐT

BÀI 32: Khái quát về ứng deụng DCĐT
... đặc điểm, phạm vi ứng dụng phương pháp bôi trơn vung toé: Chỉ sử dụngở động cỡ nhỏ công suất vài mã lực: xe máy, xuồng máy, bơm nước… - Chú ý nghe giảng , nắm đặc điểm, phạm vi ứng dụng phương ... nhiên liệu: Chỉ sử dụng ĐC hai kỳ dùng hộp te trục khuỷu - Chú ý nghe giảng , nắm đặc điểm, phạm vi ứng dụng phương pháp bôi trơn cưỡng bức: Hầu hết ĐCĐT ngày sử dụng phương pháp bôi trơn - Quan sát ... bầu lọc dầu  mạch dầu  bề mặt ma sát  te IV/.Củng cố Thời gian: phút - GV nêu câu hỏi tổng kết bài, đánh giá tiếp thu học sinh như: Hãy nêu nhiệm vụ hệ thống bôi trơn kể tên loại hệ thống bôi...
 • 5
 • 917
 • 11

Bài 32 Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Bài 32 Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
... Bài 32 Khái quát ứng dụng động đốt I- VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Vai trò Động đốt nguồn động lực sử dụng lónh vực + Công nghiệp + Nông nghiệp ... Hiện động đốt tạo nguồn lượng lớn để phục vụ nhiều lónh vực khoa học đời sống - Do ngành chế tạo động đốt coi phận quan trọng kinh tế II- NGUYÊN LÍ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Sơ đồ ứng dụng ... Hệchângvòt tàp thốn động, u phận trung truyền lực thủy gian(HTTL) để cung cấp lượng cho Máy phận tiếp theo(MCT) công tác Nguyên tắc ứng dụng động đốt -Về tốc độ quay: Nếu tốc độ quay động máy công...
 • 12
 • 7,951
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: khái quát về luật phá sảnkhái quát về luật biển việt namkhái quát về luật biển việt nam năm 2012khái quát về luật so sánhkhái quát về luật cạnh tranhkhái quát về luật tưkhái quát về luật ckkhái quát về luật thương mại năm 2005khái quát về luật điều ước quốc tếkhái quát về luật điều ước quốc tế khái niệmkhái quát về luật điều ước quốc tế nguồnkhái quát về luật điều ước quốc tế nguyên tắckhái quát về luật sở hữu trí tuệkhái quát về luật thơkhái quát về luật hôn nhân và gia đìnhPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNKE TOAN TIEN LUONGKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)PHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANPhân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu (TT)Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcTuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Tuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại họcIntermediate test Đề kiểm traGói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”54 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNPHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAOPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)Kỹ năng phỏng vấn Kiếm việc không khóDanh sach TC chung nhan dky linh vuc hdong update ngay 04 9 13
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập