Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ 3 cột

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ 3 cột

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ 3 cột
... one- one, eight- two- six- six, nine- nine] - Practice 0482140 76 054845 832 032 0 721 35 3 03 36 1 230 0 - Listen to the T 031 720909 05118 266 99 * Make an exchange: T – Wc, H – H, - Play in groups open/close ... instruction Name Telephone number Hoa 03 36 1 230 0 - T models: - Listen and repeat S1: What’s your name? S2: ( Hoa) S1: What’s your telephone number? S2: ( 033 61 2 30 0) -T gives limited times for sts ... Prepare B1-2 - Do ex 3, 4 (P.20-21) - Prepare the new lesson : B1,2(P .35 - 36 ) Period 14 Unit Lesson : (Cont’d ) B1 , Date of preparing : 02/10/08 Date of teaching: 03/ 10/08 (P .35 - 36 ) A Objectives: ...
 • 197
 • 418
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 - TRỌN BỘ - GV HUỲNH PHƯƠNG TẠO

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 - TRỌN BỘ - GV HUỲNH PHƯƠNG TẠO
... spelling your name with a partner - - - - - ( house ) - - - - - - ( street ) - - - - ( open ) - - - - - ( close ) - - - - - - - ( good bye ) Structure * Cách đánh vần tên How + + S + spell + your ... repeat - one :1 - eleven : 11 - two :2 - twelve : 12 - three : - thirteen : 13 - four :4 - fourteen : 14 - five :5 - fifteen : 15 - six :6 - sixteen : 16 - seven : - seventeen : 17 - eight :8 - eighteen ... game 2.Practice - door - students - book - window - clock - ruler - tables - board - eraser - chair - desk - benches Ex1: Write the number in words 10 + 10 = twenty 40 : = ? 50 - = ? 68 + = ? + 9=...
 • 252
 • 795
 • 1

Giáo án tiếng anh 6 (trọn bộ)

Giáo án tiếng anh 6 (trọn bộ)
... ? 33 4- Who is this ? 2+B 5- What are these ? 3+F 6- What dose your mother ? 4+C B- 5+A a- They are stools 6+ D b- It’s a stereo c- It’s Mrs Oanh d- She is a nurse e- Fine, thank f- She is fifteen ... - One Students write down new words Make sentences with brother/ father - Mẹ - Anh / em trai - Chị / em gái - Cô giáo 3) New lesson *Listen and repeat - T plays the tape - Fourteen _ Forty - Students ... name ? 5) C + Her name is Hoa 6) B a) her b) she c) your 4) My brother is _engineer a) a b) an c) the 5) This is my friend _name’s Tuan a) He b) My c) His 6) How many windows _there ?...
 • 207
 • 317
 • 1

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ
... exercise in the work book 36 Trường THCS Thọ Diên Date of planning: 3/10/2009 GV: Chung Thị Đạo Date of teaching: 6a: 7/10/2009 6b: 6/ 10/2009 6c: 7/10/2009 Unit 3: AT HOME Period 16: C FAMILIES Objectives: ... Trường THCS Thọ Diên Date of planning: 2/10/2009 GV: Chung Thị Đạo Date of teaching: 6a: 6/ 10/2009 6b: 6/ 10/2009 6c: 5/10/2009 Unit 3: AT HOME Period 15: B NUMBERS (B3,4,5) Objectives: a knowledge: ... 12/9/2009 GV: Chung Thị Đạo Date of teaching: 6a: 16/ 9/2009 6b: 15/9/2009 6c: 17/9/2009 Unit 2: AT SCHOOL Period 9: B WHERE DO YOU LIVE?( B3, 4, 5, 6) Objectives: a knowledge: - Ask and answer...
 • 251
 • 322
 • 0

giáo án tiếng anh 6 trọn bộ

giáo án tiếng anh 6 trọn bộ
... 19, 20, 6, 8, 11,13, 15, 0, 16, 12, 1, 17… T call some Ss to stand up and read the numbers d Dictation and Picture Cue Drill 0484 268 9 054752590 091 569 742 0511854347 085571321 071837598 03 363 2437 ... (in workbook) - Prepare Unit : At school Section C 1- P 26- 27 ( Y/ N questions) Date: 6. 9.2009 Period : 10 UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 4: C P 26 – 27 A.OBJECTIVES:By the end of this lesson, Ss are ... / 6. 00 b go to school / 12.30 c have breakfast / 11.00 d go home / 4.30 * Example Exchange: S1 : What time you get up? S2 : I get up at six o’clock T asks Ss to work in pairs 6. 10 7.00 3.15 6. 30...
 • 196
 • 449
 • 1

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ
... Part 1: what and where 63 32 98 Bùi Văn Hồng 24 66 - T asks sts to practise in groups, then calls sts go to the board 23 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh - Năm học 2013 - 2014 65 88 80 75 100 93 90 ... back and correct THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh - Năm học 2013 - 2014 - How old are you ? - Iam fine - Doing ex 1,2,3 (page 6, 7) * The comment : Planing: 26/ 8/2013 Teaching: /8/2013 ... (Adverb): Trạng từ - Pre (Preposition): Giiới từ - BA (Pritish English): tiếng Anh - Anh - AE ( American Eng lish): Tiếng Anh - Mỹ Giáo viên giới thiệu cho học sinh đại từ nhân xng tính từ sở hữu: Đại...
 • 115
 • 2,231
 • 0

giao an Tieng Anh 6 tron bo

giao an Tieng Anh 6 tron bo
... is Oanh She is thirty nine and she years old and shes a nurse.His sister names Lan Shes fifteen and shes a student a 12 b.4 c Kien d 42 e a doctor f.Oanh g 39 h a nurse l Lan j a student Answer ... : Fine : Thanks : Miss : Mr : Rub Out and Remember Dialogue: A5 P.12 Listen and repeat : Ba : Hi, Lan Lan : Hello, Ba Ba : How are you? Lan : Im fine, thanks And you? Ba : Fine, thanks Model ... the board and call two Ss to go to the board and write two sentences to question and answer about the items in the picture Example sentences: How many tables are there? There is one table How many...
 • 392
 • 198
 • 1

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ mới nhất

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ mới nhất
... number? S2: [ oh- five- one- one, eight- two- six- six, nine- nine] 0482140 76 054845832 0320 721 353 03 361 2300 031720909 05118 266 99 * Make an exchange: T – Wc, H – H, open/close pairs Production: * ... a(n) A worker B driver C engineer D.teacher His mother goes to work at A 6. 30 B 6. 45 C 6. 50 D .6. 00 Minh’s sister is years old A 12 B 20 C 22 D.21 Minh studies at A Tran ... a(n) A engineer B driver C worker D.teacher His mother goes to work at A 6. 30 B 6. 45 C 6. 50 D .6. 00 Tuan’s sister is years old A 12 B 20 C 22 D.21 Minh is a student at ...
 • 173
 • 282
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm 3 cột

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm 3 cột
... vocabulary - Do exercises A1,A2,A3,A4,A5 on pages 35 , 36 , 37 ,38 Page 49 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Unit 4: BIG OR SMALL Section A: WHERE IS YOUR SCHOOL ? Period: (A3, 4) I Objectives: After ... 90 70 50 30 20 40 60 100 Homework: - Learn by heart new words and numbers and structures Unit 3: AT HOME Page 42 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Section B: NUMBERS Period: (3, 4, 5) ... What’s that? - That is …………… HOMEWORK: Do the exercise 2 .3 (14,15 in wordbook) Page 31 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Unit 3: AT HOME Section A: MY HOUSE Period: (A1, 2) I Objectives:...
 • 276
 • 917
 • 28

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )
... So sánh tợng lặp lại vd (a) & (b) Vd (a): phép lặp có mục đích, phép tu từ Vd (b): Lặp gây cảm giác nhàm chán nặng nề lỗi lặp từ H? Em sửa lại câu văn cho lời Bỏ ngữ truyện dân gian văn sáng ... diện đ .văn kể ngời, kể việc Hs: Quan sát đoạn văn H? Mỗi đoạn gồm câu? Đ1: Hùng vơng kén rể (câu 2) H? Xđ ý đoạn , ý Đ2: Hai thần cầu hôn (câu 6) đợc b.đạt câu nào? 3: TT đánh ST (câu 1) H? Để ... ngời tài trí H? Qua việc LL làm thứ bánh, em có cảm nhận nv này? 2/ Cuộc đua tài giành báu: 3/ Lang Liêu đợc nối ngôi: Giáo án Ngữ Văn thứ bánh có ý nghĩa sâu sa H? Theo em , vua lại chọn bánh...
 • 233
 • 278
 • 1

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )
... So sánh tợng lặp lại vd (a) & (b) Vd (a): phép lặp có mục đích, phép tu từ Vd (b): Lặp gây cảm giác nhàm chán nặng nề lỗi lặp từ H? Em sửa lại câu văn cho lời Bỏ ngữ truyện dân gian văn sáng ... diện đ .văn kể ngời, kể việc Hs: Quan sát đoạn văn H? Mỗi đoạn gồm câu? Đ1: Hùng vơng kén rể (câu 2) H? Xđ ý đoạn , ý Đ2: Hai thần cầu hôn (câu 6) đợc b.đạt câu nào? 3: TT đánh ST (câu 1) H? Để ... ngời tài trí H? Qua việc LL làm thứ bánh, em có cảm nhận nv này? 2/ Cuộc đua tài giành báu: 3/ Lang Liêu đợc nối ngôi: Giáo án Ngữ Văn thứ bánh có ý nghĩa sâu sa H? Theo em , vua lại chọn bánh...
 • 233
 • 211
 • 0

Gián án Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )

Gián án Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )
... So sánh tợng lặp lại vd (a) & (b) Vd (a): phép lặp có mục đích, phép tu từ Vd (b): Lặp gây cảm giác nhàm chán nặng nề lỗi lặp từ H? Em sửa lại câu văn cho lời Bỏ ngữ truyện dân gian văn sáng ... diện đ .văn kể ngời, kể việc Hs: Quan sát đoạn văn H? Mỗi đoạn gồm câu? Đ1: Hùng vơng kén rể (câu 2) H? Xđ ý đoạn , ý Đ2: Hai thần cầu hôn (câu 6) đợc b.đạt câu nào? 3: TT đánh ST (câu 1) H? Để ... Lời văn, đoạn văn tự Ghi nhớ Nghĩa chuyển tợng thay đổi nghĩa từ, tạo từ nhiều nghĩa Trong từ nhiều nghĩa có: +Nghĩa gốc +Nghĩa chuyển III/ Luyện tập: BT1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 36 Giáo án Ngữ Văn...
 • 233
 • 228
 • 0

Giáo án ngữ văn 6 trọn bộ (3 cột)

Giáo án ngữ văn 6 trọn bộ (3 cột)
... trg 8,9 IV Dặn dò: - Học ghi nhớ sgk trg - Sọan “Bánh chưng, bánh giầy” Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn Tuần Tiết VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM I Mục ... niệm văn dạng văn Kể số dạng văn cụ thể mà em biết IV Dặn dò: - HS học ghi nhớ sgk - Học cách nhận biết dạng văn phương thức biểu đạt - Sọan Thánh Gióng Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn ... tập, ôn cũ Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn - Tìm thêm ví dụ từ nhiều nghóa - Chuẩn bò: Lời văn, đoạn văn tự Tuần ~ Bài 5: Tiết 20 LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TRONG VĂN TỰ SỰ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp...
 • 192
 • 201
 • 0

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3
... đáp án - Sửa lỗi cho HS Date : June 16 Time : After midday For : Mrs Van Message : Mr Nam called about his station ery order (His telephone number is 86 34 082 ) He wanted you to call him at 86 34 082 ... lại câu sai Edinburgh At Boston University 87 6 X Đọc lần So sánh đáp án với bạn ngồi cạnh - Gv gọi HS trả lời, chữa lỗi sai có đa đáp án Đáp án Ghi đáp án vào 7 d e a g c b f d e a g c b f - Sau ... cá nhân cặp (so sánh kết quả) - Cuối GV chữa đa đáp án: 1-b ; 2-f ; 3- j ; 4-a ; 5-i ; 6-e ; 7-e ; 8- k; 9-g ; 10-h ; 11-d - GV yêu cầu 2 ,3 cặp HS đọc lại hội thoại theo đáp án - GV hỏi số câu...
 • 71
 • 510
 • 3

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 - TRỌN BỘ
... rest - HS đọc từ - Cá nhân đọc - HS nghe băng trả lời câu hỏi - HS đọc thầm - HS thảo luận theo nhóm làm BT a/23 - Đại diện nhóm nêu kết - HS ghi đáp án 1-F ; F ; 5-T ; 7-T 2-T ; 3-F ; 6-F ; 8-F ... bảng - GV chữa bảng - HS viết - HS làm bảng - HS đối chiếu với làm Bài tập : Change the sentences - GV hớng dẫn - GV yêu cầu HS làm - GV gọi lên bảng - GV chữa bảng - HS lắng nghe - HS làm - HS ... 8-F ; 9- T - GV gọi HS chữa câu sai - GV chia cặp - HS thực hành theo cặp làm BT b/23 - GV gọi - Các cặp thực hành - T nhận xét - GV gọi HS viết câu trả lời - HS viết bảng bảng Củng cố - T nhắc...
 • 177
 • 432
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng anh 11 trọn bộgiáo án tiếng anh 12 trọn bộgiáo án tiếng anh 1 trọn bộ ctmớigiao an tieng anh 4 tron bogiáo án tiếng anh 10 trọn bộgiao an tieng anh 7 ca nam 3 cotgiao an lich su 7 tron bo 3 cotbài giảng giáo án ngữ văn 7 trọn bộ 3 cộtgiáo án mỹ thuật 7 trọn bộ 3 cộtgiao an tieng anh 6 unit 12 c1 2 3 4giao an tieng anh 6 unit 12 a1 2 3giao an tieng anh 6 unit 12 b1 2 3giao an tieng anh 6 unit 14 a1 2 3giao an tieng anh 6 unit 14 c1 2 3giao an tieng anh 6 unit 11 b1 2 3Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnTest bank for Audit and assurance services by Alvin Alrensdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematicPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập