Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ 3 cột

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ 3 cột

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ 3 cột
... one- one, eight- two- six- six, nine- nine] - Practice 0482140 76 054845 832 032 0 721 35 3 03 36 1 230 0 - Listen to the T 031 720909 05118 266 99 * Make an exchange: T – Wc, H – H, - Play in groups open/close ... instruction Name Telephone number Hoa 03 36 1 230 0 - T models: - Listen and repeat S1: What’s your name? S2: ( Hoa) S1: What’s your telephone number? S2: ( 033 61 2 30 0) -T gives limited times for sts ... Prepare B1-2 - Do ex 3, 4 (P.20-21) - Prepare the new lesson : B1,2(P .35 - 36 ) Period 14 Unit Lesson : (Cont’d ) B1 , Date of preparing : 02/10/08 Date of teaching: 03/ 10/08 (P .35 - 36 ) A Objectives: ...
 • 197
 • 58
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 - TRỌN BỘ - GV HUỲNH PHƯƠNG TẠO

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 - TRỌN BỘ - GV HUỲNH PHƯƠNG TẠO
... spelling your name with a partner - - - - - ( house ) - - - - - - ( street ) - - - - ( open ) - - - - - ( close ) - - - - - - - ( good bye ) Structure * Cách đánh vần tên How + + S + spell + your ... repeat - one :1 - eleven : 11 - two :2 - twelve : 12 - three : - thirteen : 13 - four :4 - fourteen : 14 - five :5 - fifteen : 15 - six :6 - sixteen : 16 - seven : - seventeen : 17 - eight :8 - eighteen ... game 2.Practice - door - students - book - window - clock - ruler - tables - board - eraser - chair - desk - benches Ex1: Write the number in words 10 + 10 = twenty 40 : = ? 50 - = ? 68 + = ? + 9=...
 • 252
 • 418
 • 1

Giáo án tiếng anh 6 (trọn bộ)

Giáo án tiếng anh 6 (trọn bộ)
... ? 33 4- Who is this ? 2+B 5- What are these ? 3+F 6- What dose your mother ? 4+C B- 5+A a- They are stools 6+ D b- It’s a stereo c- It’s Mrs Oanh d- She is a nurse e- Fine, thank f- She is fifteen ... - One Students write down new words Make sentences with brother/ father - Mẹ - Anh / em trai - Chị / em gái - Cô giáo 3) New lesson *Listen and repeat - T plays the tape - Fourteen _ Forty - Students ... name ? 5) C + Her name is Hoa 6) B a) her b) she c) your 4) My brother is _engineer a) a b) an c) the 5) This is my friend _name’s Tuan a) He b) My c) His 6) How many windows _there ?...
 • 207
 • 250
 • 0

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ
... exercise in the work book 36 Trường THCS Thọ Diên Date of planning: 3/10/2009 GV: Chung Thị Đạo Date of teaching: 6a: 7/10/2009 6b: 6/ 10/2009 6c: 7/10/2009 Unit 3: AT HOME Period 16: C FAMILIES Objectives: ... Trường THCS Thọ Diên Date of planning: 2/10/2009 GV: Chung Thị Đạo Date of teaching: 6a: 6/ 10/2009 6b: 6/ 10/2009 6c: 5/10/2009 Unit 3: AT HOME Period 15: B NUMBERS (B3,4,5) Objectives: a knowledge: ... 12/9/2009 GV: Chung Thị Đạo Date of teaching: 6a: 16/ 9/2009 6b: 15/9/2009 6c: 17/9/2009 Unit 2: AT SCHOOL Period 9: B WHERE DO YOU LIVE?( B3, 4, 5, 6) Objectives: a knowledge: - Ask and answer...
 • 251
 • 196
 • 0

giáo án tiếng anh 6 trọn bộ

giáo án tiếng anh 6 trọn bộ
... 19, 20, 6, 8, 11,13, 15, 0, 16, 12, 1, 17… T call some Ss to stand up and read the numbers d Dictation and Picture Cue Drill 0484 268 9 054752590 091 569 742 0511854347 085571321 071837598 03 363 2437 ... (in workbook) - Prepare Unit : At school Section C 1- P 26- 27 ( Y/ N questions) Date: 6. 9.2009 Period : 10 UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 4: C P 26 – 27 A.OBJECTIVES:By the end of this lesson, Ss are ... / 6. 00 b go to school / 12.30 c have breakfast / 11.00 d go home / 4.30 * Example Exchange: S1 : What time you get up? S2 : I get up at six o’clock T asks Ss to work in pairs 6. 10 7.00 3.15 6. 30...
 • 196
 • 247
 • 1

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ
... Part 1: what and where 63 32 98 Bùi Văn Hồng 24 66 - T asks sts to practise in groups, then calls sts go to the board 23 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh - Năm học 2013 - 2014 65 88 80 75 100 93 90 ... back and correct THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh - Năm học 2013 - 2014 - How old are you ? - Iam fine - Doing ex 1,2,3 (page 6, 7) * The comment : Planing: 26/ 8/2013 Teaching: /8/2013 ... (Adverb): Trạng từ - Pre (Preposition): Giiới từ - BA (Pritish English): tiếng Anh - Anh - AE ( American Eng lish): Tiếng Anh - Mỹ Giáo viên giới thiệu cho học sinh đại từ nhân xng tính từ sở hữu: Đại...
 • 115
 • 1,320
 • 0

giao an Tieng Anh 6 tron bo

giao an Tieng Anh 6 tron bo
... is Oanh She is thirty nine and she years old and shes a nurse.His sister names Lan Shes fifteen and shes a student a 12 b.4 c Kien d 42 e a doctor f.Oanh g 39 h a nurse l Lan j a student Answer ... : Fine : Thanks : Miss : Mr : Rub Out and Remember Dialogue: A5 P.12 Listen and repeat : Ba : Hi, Lan Lan : Hello, Ba Ba : How are you? Lan : Im fine, thanks And you? Ba : Fine, thanks Model ... the board and call two Ss to go to the board and write two sentences to question and answer about the items in the picture Example sentences: How many tables are there? There is one table How many...
 • 392
 • 153
 • 0

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ mới nhất

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ mới nhất
... number? S2: [ oh- five- one- one, eight- two- six- six, nine- nine] 0482140 76 054845832 0320 721 353 03 361 2300 031720909 05118 266 99 * Make an exchange: T – Wc, H – H, open/close pairs Production: * ... a(n) A worker B driver C engineer D.teacher His mother goes to work at A 6. 30 B 6. 45 C 6. 50 D .6. 00 Minh’s sister is years old A 12 B 20 C 22 D.21 Minh studies at A Tran ... a(n) A engineer B driver C worker D.teacher His mother goes to work at A 6. 30 B 6. 45 C 6. 50 D .6. 00 Tuan’s sister is years old A 12 B 20 C 22 D.21 Minh is a student at ...
 • 173
 • 58
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm 3 cột

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm 3 cột
... vocabulary - Do exercises A1,A2,A3,A4,A5 on pages 35 , 36 , 37 ,38 Page 49 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Unit 4: BIG OR SMALL Section A: WHERE IS YOUR SCHOOL ? Period: (A3, 4) I Objectives: After ... 90 70 50 30 20 40 60 100 Homework: - Learn by heart new words and numbers and structures Unit 3: AT HOME Page 42 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Section B: NUMBERS Period: (3, 4, 5) ... What’s that? - That is …………… HOMEWORK: Do the exercise 2 .3 (14,15 in wordbook) Page 31 Lesson plan Teacher: Voõ Thuïy Ngoïc Dung Unit 3: AT HOME Section A: MY HOUSE Period: (A1, 2) I Objectives:...
 • 276
 • 815
 • 24

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )
... So sánh tợng lặp lại vd (a) & (b) Vd (a): phép lặp có mục đích, phép tu từ Vd (b): Lặp gây cảm giác nhàm chán nặng nề lỗi lặp từ H? Em sửa lại câu văn cho lời Bỏ ngữ truyện dân gian văn sáng ... diện đ .văn kể ngời, kể việc Hs: Quan sát đoạn văn H? Mỗi đoạn gồm câu? Đ1: Hùng vơng kén rể (câu 2) H? Xđ ý đoạn , ý Đ2: Hai thần cầu hôn (câu 6) đợc b.đạt câu nào? 3: TT đánh ST (câu 1) H? Để ... ngời tài trí H? Qua việc LL làm thứ bánh, em có cảm nhận nv này? 2/ Cuộc đua tài giành báu: 3/ Lang Liêu đợc nối ngôi: Giáo án Ngữ Văn thứ bánh có ý nghĩa sâu sa H? Theo em , vua lại chọn bánh...
 • 233
 • 230
 • 1

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )

Tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )
... So sánh tợng lặp lại vd (a) & (b) Vd (a): phép lặp có mục đích, phép tu từ Vd (b): Lặp gây cảm giác nhàm chán nặng nề lỗi lặp từ H? Em sửa lại câu văn cho lời Bỏ ngữ truyện dân gian văn sáng ... diện đ .văn kể ngời, kể việc Hs: Quan sát đoạn văn H? Mỗi đoạn gồm câu? Đ1: Hùng vơng kén rể (câu 2) H? Xđ ý đoạn , ý Đ2: Hai thần cầu hôn (câu 6) đợc b.đạt câu nào? 3: TT đánh ST (câu 1) H? Để ... ngời tài trí H? Qua việc LL làm thứ bánh, em có cảm nhận nv này? 2/ Cuộc đua tài giành báu: 3/ Lang Liêu đợc nối ngôi: Giáo án Ngữ Văn thứ bánh có ý nghĩa sâu sa H? Theo em , vua lại chọn bánh...
 • 233
 • 174
 • 0

Gián án Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )

Gián án Giáo án Ngữ văn 6 trọn bộ ( 3 cột )
... So sánh tợng lặp lại vd (a) & (b) Vd (a): phép lặp có mục đích, phép tu từ Vd (b): Lặp gây cảm giác nhàm chán nặng nề lỗi lặp từ H? Em sửa lại câu văn cho lời Bỏ ngữ truyện dân gian văn sáng ... diện đ .văn kể ngời, kể việc Hs: Quan sát đoạn văn H? Mỗi đoạn gồm câu? Đ1: Hùng vơng kén rể (câu 2) H? Xđ ý đoạn , ý Đ2: Hai thần cầu hôn (câu 6) đợc b.đạt câu nào? 3: TT đánh ST (câu 1) H? Để ... Lời văn, đoạn văn tự Ghi nhớ Nghĩa chuyển tợng thay đổi nghĩa từ, tạo từ nhiều nghĩa Trong từ nhiều nghĩa có: +Nghĩa gốc +Nghĩa chuyển III/ Luyện tập: BT1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 36 Giáo án Ngữ Văn...
 • 233
 • 192
 • 0

Giáo án ngữ văn 6 trọn bộ (3 cột)

Giáo án ngữ văn 6 trọn bộ (3 cột)
... trg 8,9 IV Dặn dò: - Học ghi nhớ sgk trg - Sọan “Bánh chưng, bánh giầy” Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn Tuần Tiết VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY (Truyền thuyết) HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM I Mục ... niệm văn dạng văn Kể số dạng văn cụ thể mà em biết IV Dặn dò: - HS học ghi nhớ sgk - Học cách nhận biết dạng văn phương thức biểu đạt - Sọan Thánh Gióng Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn ... tập, ôn cũ Bùi Hải Nam – Trường MKH Giáo án ngữ văn - Tìm thêm ví dụ từ nhiều nghóa - Chuẩn bò: Lời văn, đoạn văn tự Tuần ~ Bài 5: Tiết 20 LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TRONG VĂN TỰ SỰ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp...
 • 192
 • 164
 • 0

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 3
... đáp án - Sửa lỗi cho HS Date : June 16 Time : After midday For : Mrs Van Message : Mr Nam called about his station ery order (His telephone number is 86 34 082 ) He wanted you to call him at 86 34 082 ... lại câu sai Edinburgh At Boston University 87 6 X Đọc lần So sánh đáp án với bạn ngồi cạnh - Gv gọi HS trả lời, chữa lỗi sai có đa đáp án Đáp án Ghi đáp án vào 7 d e a g c b f d e a g c b f - Sau ... cá nhân cặp (so sánh kết quả) - Cuối GV chữa đa đáp án: 1-b ; 2-f ; 3- j ; 4-a ; 5-i ; 6-e ; 7-e ; 8- k; 9-g ; 10-h ; 11-d - GV yêu cầu 2 ,3 cặp HS đọc lại hội thoại theo đáp án - GV hỏi số câu...
 • 71
 • 274
 • 0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 - TRỌN BỘ
... rest - HS đọc từ - Cá nhân đọc - HS nghe băng trả lời câu hỏi - HS đọc thầm - HS thảo luận theo nhóm làm BT a/23 - Đại diện nhóm nêu kết - HS ghi đáp án 1-F ; F ; 5-T ; 7-T 2-T ; 3-F ; 6-F ; 8-F ... bảng - GV chữa bảng - HS viết - HS làm bảng - HS đối chiếu với làm Bài tập : Change the sentences - GV hớng dẫn - GV yêu cầu HS làm - GV gọi lên bảng - GV chữa bảng - HS lắng nghe - HS làm - HS ... 8-F ; 9- T - GV gọi HS chữa câu sai - GV chia cặp - HS thực hành theo cặp làm BT b/23 - GV gọi - Các cặp thực hành - T nhận xét - GV gọi HS viết câu trả lời - HS viết bảng bảng Củng cố - T nhắc...
 • 177
 • 368
 • 4

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập