Đề kiểm tra chất lượng lớp 11 chuyên sinh sinh học 11 nguyễn thị quyên

De kiem tra chat luong lop khoi lan 2 10-11

De kiem tra chat luong lop khoi lan 2 10-11
... CH3-CH(NH2)COOH C H2NCH2-CH(NH2)COOH D HOOC-CH2-CH(NH2)COOH 030: Hoà tan hỗn hợp Mg , MgCO dd HNO3 dư thu hỗn hợp khí có M = 44 Hai khí : A N2 , CO2 B N2O , CO2 C NO2 , CO2 D NO ; CO2 031: Cho ... FeSO4 7H2O B Al2(SO4)3.18H2O C CuSO4 5H2O D CuSO4 3H2O 035: Dãy chất sau điều chế trực tiếp CH3COOH: A C2H5OH , CH3CHO , C2H4 , C2H5Cl B C2H5OH , CH3COOCH3 , CH2=CH-COOH, C2H6 C CH3CHO , C2H5Cl ... khối cao X là: A 44 ,25 % B 54,75% C 65 ,25 % D 75,75% 027 : Dẫn 11,2g hỗn hợp gồm C2H6, C2H4, C2H2 qua bình đựng nước Br2 thấy khối lượng bình tăng thêm 8,2g Mặt khác, cho 17, 92 lít hỗn hợp (đktc)...
 • 3
 • 153
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 2 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ppt

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 2 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ppt
... - x − y' - + +∞ 0 - 0 ,25 + +∞ +∞ y -1 -1 • Đồ thị: (h1) y y 6 5 4 3 2 1 x -6 -5 -4 -3 -2 -1 O x -6 -5 -4 -3 -2 -1 O -1 -2 -3 -1 -2 -3 (h1) 0 ,25 (h2) Tìm giá trị m… Xét hàm số y = x − 4x + (2) ... (S)… 0 ,25 1,00 Gọi I tâm mặt cầu (S), I thuộc ∆ nên tọa độ I có dạng I(1+2t ;2+ t; 3-t) 0 ,25 Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P) (Q) nên d(I,(P)) = d(I,(Q)) ⇔ + 2t − − 2t + − t − 12 + ( 2 ) + 12 = + 2t + ... + 2t + + t − + 2t − + Với t = suy I(5; 4;1), R = 12 + 12 + ( 2 ) ⇔ t + = 5t − (S): ( x − ) + ( y − ) + ( z − 1) = 2 + Với t = VIIb t = ⇔ t =  2 25 0 ,25 0 ,25 10 5  7  8 20 5 8  ⇒ I...
 • 6
 • 188
 • 0

Đề thi kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 1 năm học 201420015 môn Hoá học: Khối AB (Mã đề 001) Trường THPT chuyên Hùng Vương

Đề thi kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 1 năm học 201420015 môn Hoá học: Khối AB (Mã đề 001) Trường THPT chuyên Hùng Vương
... ĐỀ OO4 1C 11 D 21 D 31 A 41 B 2D 12 C 22 C 32 A 42 C TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG Đề thức Đề thi gồm có trang Mã đề : 0 01 THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 20 014 -20 015 ... tên SBD TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG Đề thức Đề thi gồm có trang Mã đề : 002 KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2007-2008 -MÔN HOÁ HỌC: KHỐI A-B (Thời ... 8B 18 A 28 B 38 D 48 D 9A 19 B 29 C 39 A 49 C 10 A 20 C 30 C 40 D 50 D MÃ ĐỀ OO2 1C 11 B 21 C 31 B 41 D B 12 B 22 B 32 C 42 A MÃ ĐỀ OO3 1B 11 A 21 A 31 C 41 D 2D 12 B 22 B 32 D 42 D MÃ ĐỀ OO4 1C...
 • 33
 • 158
 • 0

đề kiểm định chất lượng lớp 11 cuối năm(40 câu có đáp án-gồm 7 chương)

đề kiểm định chất lượng lớp 11 cuối năm(40 câu có đáp án-gồm 7 chương)
... 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : thi thu §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 ... kính phân kì tiêu cự ngắn thò kính thấu kính hội tụ tiêu cự ngắn Vật kính thấu kính hội tụ tiêu cự dài thò kính thấu kính phân kì tiêu cự ngắn Vật kính thấu kính phân kì tiêu cự ... 0,2A C¶m øng tõ ë t©m vßng d©y cã ®é lín lµ: B 4π.10-5 T C 4π.10 -7 T D 4π.10 -7 T 2π.10-5 T Theo định luật Jun- Len- xơ, nhiệt lượng tỏa vật dẫn ln: tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện...
 • 7
 • 244
 • 0

De kiem tra chat luong thang 11 (1->5)

De kiem tra chat luong thang 11 (1->5)
... tng thang im - Thớ sinh lm ỳng n õu, cỏc giỏm kho dng cho im n ú - im ca ton bi l tng cỏc im thnh phn, khụng lm trũn B ỏp ỏn, thang im I Phn trc nghim: (6 im) - Mi ý ỳng cho 0,5 im B ỏp ỏn, thang ... tng thang im - Thớ sinh lm ỳng n õu, cỏc giỏm kho dng cho im n ú - im ca ton bi l tng cỏc im thnh phn, khụng lm trũn B ỏp ỏn, thang im I Phn trc nghim: (6 im) - Mi ý ỳng cho 0,5 im Cõu 10 11 12 ... hỡnh ch nht l: A 108 m2 B 118 m2 C 180 m2 10 m D 188 m 18 m Cõu 10: H cú cỏi ko, Hựng cú 12 cỏi ko, Lan cú 15 cỏi ko Trung bỡnh mi bn cú s ko l : A 10 B 11 C 12 D 13 Câu 11: Cho: 48 x b - 95 với...
 • 32
 • 173
 • 0

Đề Kiểm Tra chất lượng lớp 13

Đề Kiểm Tra chất lượng lớp 13
... v©n s¸ng bËc Câu 30 Phát biểu sau sai nói tính chất tác dụng tia X? A Tia X có khả đâm xun B Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang số chất C Tia X khơng có khả iơn hố khơng khí D Tia ... A R, C B R, L C L, C D C¶ A, B, C ®Ịu sai Câu 42 Hiện tượng khơng chứng minh ánh sáng có tính chất chất hạt là: A tượng phát quang B tượng quang điện C tượng nhiễu xạ D tượng tạo thành quang phổ ... Tần số mạch gồm L mắc với (C1 ghép nối tiếp C2) bao nhiêu? A MHz B 12,5 MHz C MHz D 15 MHz Câu 13 Mạch dao động gồm tụ điện C = 25pF cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,1mH Tại thời điểm ban đầu cường...
 • 4
 • 147
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỐ 11 doc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỐ 11 doc
... b career c profession d job 39 His dream of becoming _ doctor became true after seven years of learning hard a a b an c the d Ø 40 Doctors have to assume _ for human life a responsible b ... information about yourself a draw b place c put d write 53 When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you a be related to b be interested in c pay all...
 • 2
 • 60
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 pot
... of materials used in manufacture paint are potential dangerous if mishandled 11 From 1865 to 1875, a remarkable various of inventions was produced 12 The simplest kind of plant, like the simplest ... Katydid, a long-horned grasshopper, make noise by rubbing the edges of the front wings together Air travel is fast, safe and it is convenient Rock music is not only popular in the United States but ... the room (Into) 11 If you pay me back the money you took, I won’t tell the police Pay me back 12 I have an appointment for a haircut this afternoon I’m having 13 Someone has suggested the resignation...
 • 7
 • 371
 • 0

Đề kiểm tra chất lượng lớp 12 môn vật lý - trường THPT Yên Thành 2 potx

Đề kiểm tra chất lượng lớp 12 môn vật lý - trường THPT Yên Thành 2 potx
... công suất tải tiêu thụ? A .25 8,6W; B .29 0,4W; C.100,5W; D . 120 ,4W Hết Trường THPT Yên Thành ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12A4(0 7-0 8) Môn: Vật Thời gian: 90phút (không ... Hết - Trường THPT Yên Thành ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12A4(0 7-0 8) Môn: Vật Thời gian: 90phút (không kể thời gian giao đề) đề 473 Bài 1.Chọn đáp án sai:Trong ... B A A B C A B A B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 453 B D C D B C A B D D C A C B B B B A D B A B A A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49...
 • 13
 • 163
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 potx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 potx
... nguyên tử có nằm hợp chất khác phân rã theo định luật phóng xạ C.Mỗi chất phóng xạ đặc trưng chu kì bán rã T.Cứ sau chu kì 1/2 số nguyên tử chất biến đổi thành chất khác D.Các chất khác có chu kì ... toàn lượng toàn phần B.Bảo toàn điện tích C.Bảo toàn khối lượng D.bảo toàn động lượng Câu 48.Tìm phát biểu sai lượng liên kết A.Muốn phá hạt nhân có khối lượnh m thành nuclêôn có tổng khối lượng ... lượng m0>m phải tốn lượng  E=(m0-m) để thắng lực hạt nhân B.Hạt nhân có lượng  E lớn bền vững C.Năng lượng liên kết tính cho nuclêôn gọi lượng liên kết riêng D.Hạt nhân có lượng liên kết riêng...
 • 4
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 5 file word có đáp án chi tiếtQuan li nha nuoc ve kinh teNghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua khu vực miền TrungPhát triển công nghiệp chế biến nông sản tại tỉnh Kon TumĐặc điểm truyện trinh thám của Thế LữBộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiếtHDgroup 20 đề luyện tiếng anh hocmai FULL500 câu trắc nghiệm thi thử môn toán 2017 có đáp ánTuyệt chiêu trong ExcelTai lieu About face 3 0Peopleware, 3rd edition6 đề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếtBài 1 quản lý công nghệ và đổi mớiĐỀ ôn KIỂM TRA CHUONG 3 HÌNH họcBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học của học sinh các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà NẵngChính sách Marketing sản phẩm laptop của Công ty Máy Tính Gia Phan, tỉnh Bình ĐịnĐánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng NaĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT -FPTSĐào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính tỉnh Bình Địn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập