Cay tren dat phen

Nghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên đất phèn nặng vùng đồng tháp mười

Nghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên đất phèn nặng vùng đồng tháp mười
... trình chuyển đổi cấu trồng vùng nghiên cứu 3.2 Đánh giá cấu trồng đất phèn nặng vùng Đồng Tháp Mười Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng, hạn chế CCCT trạng từ đưa đề xuất cải tiến hệ thống ... mô hình thực năm d)- Đề xuất cấu trồng hợp lý đất phèn nặng Đồng Tháp Mười 2.3 Phương pháp nghiên cứu Các bước nghiên cứu sử dụng theo phương pháp nghiên cứu cấu trồng nông trại IRRI (1984) Các ... đến hướng là: Nghiên cứu hoàn thiện cải tiến hệ thống có sẵn nghiên cứu xây dựng hệ thống 1.4 Những thành tựu đạt nghiên cứu cấu trồng a)- Nghiên cứu nước: Nghiên cứu hệ thống trồng nước ta thực...
 • 14
 • 337
 • 0

Tài liệu HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ – VI SINH BÓN CHO CÂY KHÓM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG pot

Tài liệu HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ – VI SINH BÓN CHO CÂY KHÓM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG pot
... Trichoderma sp để phân hủy xác bã khóm để sản xuất phân hữu ứng dụng vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp hòa tan lân Pseudomonas stutzeri để bón cho khóm trồng đất phèn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền ... c Hình 4: Hiệu phân sinh học phân hóa học suất khóm trái (tấn/ha) trồng đất phèn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang NT 1: Đối chứng, NPK theo nông dân [300 N 60 P2O5 100 K2O ... kiểm định Duncan KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân hữu vi sinh vi khuẩn có ích sống sót lớp lớp thực bì phân hữu hoạt động hữu hiệu giúp khóm bón vi khuẩn phát triển tốt khóm có đặc tính nông...
 • 8
 • 268
 • 3

HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACCHARUM OFFICINALIS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH LONG AN ppt

HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS STUTZERI TRÊN CÂY MÍA ĐƯỜNG (SACCHARUM OFFICINALIS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH LONG AN ppt
... (Bastian et al., 1998), họ đề nghị sử dụng dòng vi khuẩn làm phân bón sinh học Vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas stutzeri phân lập từ đất vùng rễ họ đậu Đồng Tháp có khả hòa tan lân khó tan cao ... Nguyễn Văn Mít 2007 Hiệu vi khuẩn Gluconacetobacter diazotrophicus vi khuẩn Pseudomonas stutzeri suất tổng trữ đường mía đường (Saccharum officinarum L.) trồng đất phù sa tỉnh Hậu Giang Tạp chí Khoa ... vi khuẩn cố định đạm Azospirillum lipoferum vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas stutzeri lúa cao sản độ phì đất phù sa tỉnh Hậu Giang Tạp chí Khoa học Đất 34:84-88 Govindarajan, M; Balandreau L.,...
 • 7
 • 253
 • 0

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau
... Ki u sử dụng Cấp TN - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - Cá Đề xuất hình hình ... hình u tiên - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - Cá S1/S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT- Cá S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: ... phèn - Khả tưới hình canh tác thử nghiệm với nông dân vùng đệm Vồ Dơi, vườn Quốc Gia, U Minh Hạ, Mau TT Nông dân Đánh giá Lọai đất hình Khuyến cáo kỷ thuật Kỷ thuật canh tác trồng nuôi...
 • 19
 • 545
 • 0

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG MÍA ĐƯỜNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HẬU GIANG ppt

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG MÍA ĐƯỜNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HẬU GIANG ppt
... nghiệm giống mía mới, tìm giống thích nghi cho suất cao vùng Tuy nhiên, nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK sinh trưởng mía đường hạn chế Do đề tài thực nhằm đánh giá: (i) Hiệu bón NPK sinh trưởng mía ... Thị Nga et al., 2004) Hậu Giang có diện tích trồng mía lớn Đời sống người dân số vùng nhờ vào mía Những giống mía trồng thử nghiệm cho suất chữ đường cao phân vùng Hậu Giang- Sóc Trăng VĐ85-177, ... thiện pH đất trước trồng Yếu tố K có tác dụng làm tăng độ Brix (hàm lượng đường) thân mía, việc bón phân K bỏ qua trồng mía vùng đất KẾT LUẬN Dinh dưỡng N cung cấp từ đất vùng trồng mía Hậu Giang...
 • 13
 • 227
 • 0

Quy Trình Trồng Khoai Mỡ Trên Đất Phèn ppt

Quy Trình Trồng Khoai Mỡ Trên Đất Phèn ppt
... III / CHUẨ N BỊ ĐẤT TRỒNG Đất trồng khoai mỡ chọn đất sét pha, có độ tơi xốp Đất kết cấu bời rời cho suất thấp Đất mới: lên liếp cao thoát nước tốt, lên liếp cao 25 – 30 cm, xốc đất tơi xốp, s/l ... liếp Khâu chuẩn bị đất 30 ngày trước trồng Mật độ – khoảng cách: Đất mới: cách 50 x 50 cm Đất cũ: cách 60 x 60 cm Thường công (1000 m2 ) không tính mương liếp trồng 3000 mặt khoai Khoai ủ 12 – 15 ... cho khoai mỡ sinh trưởng tốt Yêu cầu mực nước cách mặt liếp từ 10 – 15 cm, xuống giống mùa tiết xuân khoai mỡ phù hợp cho suất cao II GIỐNG Hiện có hai giống trồng phổ biến cho suất cao giống khoai...
 • 11
 • 196
 • 1

Kỹ Thuật Trồng Khoai Mỡ Trên Đất Phèn docx

Kỹ Thuật Trồng Khoai Mỡ Trên Đất Phèn docx
... bỏ Kỹ thuật trồng Kỹ thuật trồng khoai đơn giản, dao nhọn vén lớp cỏ phủ mặt líp, xới chổ trồng cho tơi xốp đặt mục khoai giống xuống (vỏ khoai tiếp xúc với đất, mặt cắt hướng lên Mật độ trồng: ... 0.8m - Chuẩn bị đất Đất trồng phải làm tơi xốp dọn cỏ Đất củ: vừa thu hoạch khoai vụ vừa đánh đất trở đất cho tơi xốp, vét hai bên lối đi, sửa líp cho phẳng để chuẩn bị cho vụ sau Đất mới: dùng ... - Chuẩn bị đất trồng - Lên líp Lên líp điều kiện bắy buột trồng khoai mỡ vùng đất phèn Đồng Tháp Mười Là chịu phèn nên việc đào mương lên líp tiến hành cách...
 • 11
 • 385
 • 2

Bón phân cho lúa trên đất phèn pptx

Bón phân cho lúa trên đất phèn pptx
... qui trình kỹ thuật bón phân, kỹ thuật canh tác biện pháp quan trọng Về quy trình bón phân cho lúa đất phèn cần ý phân biệt hai loại đất phèn nặng đất phèn trung bình (hay đất phèn cải tạo), gieo ... phải bón từ 60-80 kg/ha, đất phèn trồng lúa nhiều năm hay đất phèn trung bình lượng lân giảm xuống đến khoảng ½ lượng phân bón đất phèn nặng Ví dụ, vào vụ Đông xuân công thức bón phân cho lúa đất ... sử dụng phân lân hữu Đầu Trâu Bình Điền Trên đất phèn nặng bón lót 350-400 kg/ha, đất phèn nhẹ bón 200-300 kg/ha Sau sạ lúa 7-10 ngày tiến hành bón thúc đợt phân Đầu Trâu chuyên dùng cho lúa Đầu...
 • 4
 • 194
 • 1

Trồng bưởi da xanh xen canh trên đất phèn chua potx

Trồng bưởi da xanh xen canh trên đất phèn chua potx
... 2010, bưởi lão nên lời năm Hiện nay, anh đốn bỏ lão để trồng tiếp bưởi để lại 200 khỏe để bán tham gia hội thi Nguồn thu từ bán mai vàng rai lai gần 20 triệu đồng Trong trình trồng bưởi da xanh, ... năm trồng, bưởi trái sum suê, ngon ngọt, có suất bán giá Vì vậy, anh Nguyễn Văn Thăng tìm đến Viện nghiên cứu ăn miền Nam mua thêm 700 gốc trồng xen canh với chanh, đu đủ, rau màu 2, năm sau trồng ... Long trái Long An đối thủ cạnh tranh Giống bưởi da xanh anh Thăng có mẫu mã đẹp (vỏ mỏng, múi đều, tép bung, nước nhiều, độ đạt tiêu chuẩn) Bưởi da xanh anh Thăng có ưu điểm an toàn chất lượng...
 • 3
 • 770
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng bạch đàn trên đất phèn ở Thạnh Hoá, tỉnh Long An " doc

Nghiên cứu khoa học
... 35.7 NPK 50 7 2.2 ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn líp đất cũ (khu vực 2) theo loài xuất xứ khác Kết nghiên cứu trình bày bảng cho thấy : + bảng Việc sử dụng phân bón E.camaldulensis ... công thức có sử dụng phân bón làm tăng sinh trưởng đường kính từ 20– 30% chiều cao từ 30-35% so với không bón - Mức độ ảnh hưởng phân bón giảm dần theo thời gian, ảnh hưởng rõ nét sau tháng tuổi ... H Giá trị trung bình ô làm sở so sánh kết thí nghiệm - Thời gian trồng: tháng 12 năm 1998 Kếtquả nghiên cứu thảo luận 2.1 ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàntrồng líp đào (khu vực 1)...
 • 11
 • 207
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của bạch đàn trên đất phèn ở thạnh hoá, tỉnh Long An " ppt

Nghiên cứu khoa học
... 2.3 ảnhhưởng phân bón líp đất cũ Như trình bày, thí nghiệm tiến hành hai loại đất lên líp theo thời gian khác (mục1) Kết sử dụng phân lân NPK bảng Bảng ảnhhưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn ... 12.2 35.7 7 50 2.2 ảnhhưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn líp đất cũ (khu vực 2) theo loài xuất xứ khác Kết nghiên cứu trình bày bảng cho thấy : + ởbảng Việc sử dụng phân bón E.camaldulensis ... vút H Giá trị trung bình ô làm sở so sánh kết thí nghiệm - Thời gian trồng: tháng 12 năm 1998 Kếtquả nghiên cứu thảo luận 2.1 ảnhhưởng phân bón đến sinh trưởng bạch đàn trồng líp đào ( khu vực 1)...
 • 12
 • 176
 • 1

Nghiên cứu khoa học " MộT Số HOạT ĐộNG Và KếT quả NGHIêN CứU KHOA HọC của dự án hợp tác kỹ thuật với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA) về phát triển kỹ thuật trồng rừng trên đất phèn vùng đồng bằng " docx

Nghiên cứu khoa học
... thời trồng rừng đất phèn đồng sông Cửu Long Nghiên cứu khoa học xây dựng mô hình rừng 6.1 .Nghiên cứu Trong năm thực dự án, số kết nghiên cứu đợc rút từ lĩnh vực sau : * Kỹ thuật vờn ơm : + Kết nghiên ... kết thúc dự án Trên sở kết nghiên cứu dự án điều tra thêm t liệu nghiên cứu có, tổng kết kinh nghiệm dân, dự án thức hoàn thiện hớng dẫn kỹ thuật trồng rừng đất phèn đợc phát hành vào tháng năm ... khác làm việc cho dự án - Đã có nhiều quan chức phủ Nhật Bản, quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Nông – Lâm - Thuỷ, đại diện Sứ quán Lãnh sứ quán Nhật Bản, Viện NC/trờng học đơn vị tổ chức...
 • 10
 • 247
 • 1

Bón phân cho lúa trên đất phèn pps

Bón phân cho lúa trên đất phèn pps
... qui trình kỹ thuật bón phân, kỹ thuật canh tác biện pháp quan trọng Về quy trình bón phân cho lúa đất phèn cần ý phân biệt hai loại đất phèn nặng đất phèn trung bình (hay đất phèn cải tạo), gieo ... phải bón từ 60-80 kg/ha, đất phèn trồng lúa nhiều năm hay đất phèn trung bình lượng lân giảm xuống đến khoảng ½ lượng phân bón đất phèn nặng Ví dụ, vào vụ Đông xuân công thức bón phân cho lúa đất ... sử dụng phân lân hữu Đầu Trâu Bình Điền Trên đất phèn nặng bón lót 350-400 kg/ha, đất phèn nhẹ bón 200-300 kg/ha Sau sạ lúa 7-10 ngày tiến hành bón thúc đợt phân Đầu Trâu chuyên dùng cho lúa Đầu...
 • 5
 • 159
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Khao sat dong dien xoay chieuĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nộiAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)Báo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập