de cuong on tap hkii mon hoa hoc 10 cuc hay 72863

đề cương ôn thi HKII môn hóa học

đề cương ôn thi HKII môn hóa học
... dưỡng cần thi t cho thể, nước cần cho sống ngày, sản xuất nông nghiệp công ngiệp giao thông, vận tải,… Câu 15: Hãy lập phương trình hóa học theo sơ đồ sau: Sự khử a Fe2O3 + to Fe + Sự oxi hóa 3CO ... 3CO2 Chất khử: CO Chất oxi hóa: Fe2O3 Sự khử b Fe3O4 + to H2 Fe + H2O Sự oxi hóa Chất khử: H2 Chất oxi hóa: Fe3O4 khử c CO2 + Mg to C oxi hóa Chất khử: Mg + MgO Chất oxi hóa: CO2 Câu 16: Hòa tan ... hóa học ghi đây: HCl; H2SO4; H2SO3; Fe(OH)3; NaOH ; Ba(NO3)2 ; NaCl - Axitclohidric; Axitsunfuaric; Axitsunfuarơ; Sắt (III) hidroxit; Natrihidroxit; Barionitrat; Natrilorua b Viết công thức hóa...
 • 4
 • 1,010
 • 10

Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9

Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9
... Phan Mến ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II (20 09- 2010) MÔN HÓA HỌC LỚP I PHẦN TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 b b a c b d d a c c b c c d d 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 c a c d d ... thể tích không khí) Đề cương ơn tập HK II – mơn Hóa học lớp trang 10 Trường THCS Võ Thị Sáu – Trảng Bom – Đồng Nai Họ tên:…………… Lớp: …… GV biên soạn: Phan Mến KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA HỌC Phần 1: ... 40 ml Đề cương ơn tập HK II – mơn Hóa học lớp trang Trường THCS Võ Thị Sáu – Trảng Bom – Đồng Nai GV biên soạn: Phan Mến MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO Họ tên:…………… Lớp: …… KIỂM TRA HỌC KỲ II HĨA HỌC Phần...
 • 22
 • 11,250
 • 23

Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9

Đề cương ôn tập HK2 môn hóa học lớp 9
... Trang Đề cương ôn tập hóa học 9 -hk2- môn hóa học- năm học 2010-2011 CHƯƠNG IV- HÓA -HKII A.Kiến thức cần nhớ: Các khái niệm: hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ, hiđro cacbon, dẫn xuất hiđro cacbon.công ... trình hóa học phản ứng ? Trang Đề cương ôn tập hóa học 9 -hk2- môn hóa học- năm học 2010-2011 e) Tính % thể tích khí hỗn hợp ? f) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí không khí dùng thể tích không ... gam CO2 0 ,9 gam H2O Công thức phân tử A là: A C2H6 B C2H4 C *CH2O D CH4O Điền khuyết( ý điền đúng: 0,25 đ) Trang 10 Đề cương ôn tập hóa học 9 -hk2- môn hóa học- năm học 2010-2011 Câu 19: Chọn từ...
 • 13
 • 23,241
 • 23

đề cương ôn tập HK2 môn hóa học 8

đề cương ôn tập HK2 môn hóa học 8
... Bài tập SGK - BT4 trang 84 ; BT6 trang 94; BT8 trang 101; BT4, trang 109 ; BT4, trang 117 - BT5 trang 119; BT4, trang 132 ;BT5 trang 142 ; BT 3, 4, 5, trang 146 Bài tập SBT (tham khảo) - 26 .8, ... tập SBT (tham khảo) - 26 .8, 26.9 trang 32; 27.5, 27 .8 trang 34; 33.7, 33 .8 trang 41; 36.2, 36.3 trang 42 - 36.5, 36.6 trang 43; 38. 16 trang 48; 41.6, 41.7 trang 50; 42.4, 42.5 trang 51; 44.7 trang ... hiđrô h kim loại tác dụng với nớc giải phóng khí hiđrô i Phân huỹ hợp chất giải phóng khí oxi B Bài tập Cho 2,7 g Al vào dd H2SO4 loãng d a Tính khối lợng H2SO4đã tham gia phản ứng b Tính thể tích...
 • 2
 • 172
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TÓAN KHỐI 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TÓAN KHỐI 10
... tính góc đường thẳng, tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 4) Viết phương trình đường tròn Bài tập tham khảo BẤT ĐẲNG THỨC Bài 1: Chứng minh bất đẳng thức sau: a2 + > a "a (a + b)2 ≥ 4ab "a, ... c) ≥ 16abc (a + b)(b + c)(c + a) ≥ 8abc ( )( )() ≥ (a + b)(1 + ab) ≥ 4ab ; Với a ,b,c> 0: CM: 10 11(NC) Bài 3: Tìm giá trị nhỏ hàm số : a c e g y = 4x + k y = x + (với x > 0) b y = 4x2 + Với ... nghiệm phân biệt: a) b) Bài Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm : a) b) c) GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Bài Cho biết Bài Cho biết Bài Cho biết và Bài 4: Cho Tính giá trị lượng giác...
 • 7
 • 146
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12
... nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -10- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình VỊ TRÍ ... dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A C2H7N B CH5N C C3H5N D C3H7N ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -6- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình ... dùng A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12, 0g ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -3- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình Câu 45: Hợp chất Y có công thức phân tử C 4H8O2 Khi cho...
 • 42
 • 804
 • 7

De cuong on tap HKI môn HOÁ 11

De cuong on tap HKI môn HOÁ 11
... a) b) + C¸c mi amoni NH ®Ịu kÐm bỊn víi nhiƯt + C¸c mi amoni ®iƯn ly m¹nh t¹o NH cho m«i trêng baz¬ c) C¸c mi amoni cã tÝnh axit d) Dung dÞch mi amoni cã tÝnh axit e) Dung dÞch NH3 ... 28 B 56 C 70 D 42 31 Trong mệnh đề sau, mệnh đề không xác: A Trong phân tử HCHC, C có hóa trò 4, Oxi có hóa trò 2, Hidro có hóa trò B Mạch cacbon hở mạch thẳng C Mạch cacbon thẳng mạch hở D Các ... 0,16g 12,17% 27 Trong mệnh đề sau, mệnh đề xác: A HCHC hợp chất có chứa C B Hợp chất khơng có C khơng phải HCHC C Hầu hết ngun tố bảng HTTH tạo thành HCHC D HCHC phải có C H 28 Trong mệnh đề sau,...
 • 3
 • 295
 • 2

Đề cương Ôn tập HKII môn Toán7 - Lý9

Đề cương Ôn tập HKII môn Toán7 - Lý9
... n ) ×( mn )   ; b) (5a)(a2b2). (-2 b) (-3 a) Bài 10: Tính tổng đa thức: A = x2y - xy2 + x2 B = x2y + xy2 - x2 - Bài 11: Cho P = 2x2 – 3xy + 4y2 ; Q = 3x2 + xy - y2 ; R = x2 + 2xy + y2 Tính: P ... = 2x2 - a − 3b , a = -2 ; b = − 1 d) 12ab2; a = − ; b = − b) B = Bài 8: Thu gọn đa thức sau: a) A = 5xy – 3,5y2 - xy + 1,3 xy + 3x -2 y; 3 2 ab − ab + a b− a b − ab 8 2 2 c) C = a b -8 b + 5a ... giảm dần biến b) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x) c) Tìm nghiệm đa thức h(x) ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II Năm học 2009 – 2010 Môn: Vật Lý I Lí thuyết: Câu 1:Nêu khái niệm dòng điện xoay chiều?Có cách...
 • 3
 • 266
 • 0

đề cương ôn tập HKII môn sinh 7

đề cương ôn tập HKII môn sinh 7
... vàng 76 : Ưu điểm biện pháp đâu tranh sinh học so với phương pháp hoá học a Không gây ô nhiễm môi trường b Không gây hại cho sức khoẻ người c Không gây ô nhiễm rau sản phấm nông nghiệp d Tất 77 : ... Ưu điểm biện pháp đâu tranh sinh học so với phương pháp hoá học A.Không gây ô nhiễm môi trường C Không gây ô nhiễm rau sản phấm B.Không gây hại cho sức khoẻ người nông nghiệp D Tất 95 Phổi thằn ... 3ngăn d ngăn 74 Khi nuôi ếch, cần ý điều ? a Cho ăn vào buổi trưa b Che nắng cho ao nuôi c Bổ sung thức ăn vào mùa đông d Thường xuyên thay nước 75 :Biện pháp biện pháp đấu tranh sinh học a Dùng...
 • 7
 • 508
 • 0

đề cương ôn tập HKII môn sinh 8

đề cương ôn tập HKII môn sinh 8
... thể D Tê liệt toàn thân Câu 18 : Điểm vàng nơi : A Tập trung nhiều tế bào hình nón B Tập trung nhiều tế bào hình que C Tập trung nhiều tế bào hình nón hình que D Không có tế bào hình nón tế bào ... Câu 54/ Tính chất hooc môn tuyến nội tiết: A Có tính đặc hiệu mặt tác dụng C Có hoạt tính sinh học cao B Không mang tính đặc trưng cho loài ; D Có hoạt tính sính học không cao Câu 55/ Nếu nước ... Câu 19 : Vai trò ốc tai: A Cân áp suất không khí B Hứng sóng âm C Xác định vị trí chuyển động thể không gian D Thu nhận kích thích sóng âm Câu20 : Hoocmôn tuyến giáp có vai trò quan trọng : A...
 • 5
 • 577
 • 0

đề cương ôn tập HKII môn CN7

đề cương ôn tập HKII môn CN7
... điền vào chỗ trống câu sau để câu trả lời độ thông thoáng , độ ẩm, nhiệt độ, không khí Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có (1) thích hợp (ấm mùa đông, thoáng mát mùa hè) (2) chuồng thích hợp ... khoai, sắn D Nuôi tận dụng nguồn thức ăn động vật giun đất, nhộng tằm Câu 26 Không nên làm chuồng theo hướng Đông - Bắc vì: A Ít ánh sáng C Gió lạnh B Ít gió D Gió nóng Câu 27 Bệnh sau bệnh ... bệnh D Cả A,B,C C Vắc xin pha xong không nên dùng Câu 24 Hãy nối cụm từ cột A với cụm từ cột B để câu trả lời kĩ thuật chọn lợn giống A Chân Số lượng vú Lông Lưng Vai B a đặc trưng giống, thưa...
 • 6
 • 233
 • 0

De cuong on tap cuoi nam Hoa hoc 12(Vip)

De cuong on tap cuoi nam Hoa hoc 12(Vip)
... axit cacbonic B phenol có tính khử mạnh axit cacbonic C phenol có tính axit yếu nấc thứ axit cacbonic D phenol có dược tạo axit cacbonic Câu 75: Anđehit chất A có tính khử B có tính oxi hoa. ù C ... =CH-CH3 Câu 56: Cho 0,01mol hidrocacbon X làm màu 200ml dung dịch brom 0,1 M X hidrocacbon sau đây? A C6H12 B C2H4 C C2H6 D.C2H2 Câu 57: Khi đốt cháy hidrocacbon ta thu số mol CO2 lớn số mol H2O ... có mặt ion NO3- dung dịch muối nitrat ta cho dung dịch muối tác dụng với a Ag;Cu b Cu c Cu; H2SO4 lỗng d NH3 61: Nhiệt phân hồn tồn số mol muối nitrat đây, muối sinh thể tích O nhỏ (trong điều...
 • 8
 • 423
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap hki mon hoa hoc lop 8đề cương ôn tập hk2 môn hóa học lớp 9đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12đề cương ôn tập hkii môn vật lý 6giảiđề cương ôn tập hk1 môn hóa học lớp 9de cuong on tap hki mon hoađề cương ôn tập hkii môn âm nhạc 6de cuong on tap ki ii hoa hoc 8đề cương ôn tập hkii môn anh 7đề cương ôn tập hkii môn công nghệ 8đề cương ôn tập chương 1 hình học 10de cuong on tap hk2 mon toan lop 10đề cương ôn tập hkii sinh học 10đề cương ôn tập nhập môn xã hội họcđề cương ôn tập hk1 môn vật lý 7 năm học 20142015QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTLy truong thanh que 4240 assignsubmission file 4a10 ly truong thanh que robert frosts poem the road not taken a cognitive linguistic approachso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Namtính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nayLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập