23 de on tap tot nghiep mon hoa 12 17452

23 de on tap tot nghiep mon hoa 12 17452

23 de on tap tot nghiep mon hoa 12 17452
... ZnCl2 Câu 19: Trong q trình điện phân dd CuCl2 với điện cực trơ, A ion Cu2+ nhận electron catot B ion Cu2+ nhường electron anot C ion Cl– nhận electron anot D ion Cl– nhường electron catot Câu 20: ... chứng tỏ 2+ 3+ 3+ 2+ A ion Fe có tính oxi hố mạnh ion Fe B ion Fe có tính oxi hố mạnh ion Cu 3+ 2+ 3+ 2+ C ion Fe có tính khử mạnh ion Fe D ion Fe có tính oxi hố yếu ion Cu Câu 36: Các số oxi ... 1s22s22p63s1 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p63s23p6 Câu 17: Cách bảo quản thực phẩm an tồn cho sức khỏe người dùng A fomon nước đá khơ B phân đạm fomon C fomon nước đá D nước đá nước đá khơ Câu 18:...
 • 43
 • 16
 • 0

Tài liệu ôn tập tốt nghiệp môn hóa học

Tài liệu ôn tập tốt nghiệp môn hóa học
... đến tính chất hóa học khác VD: C2H5OH CH3OCH3 hai đồng phân có cơng thức C2H6O tính chất hóa học hồn tồn khác Đồng đẳng: Là chất có cơng thức phân tử nhóm –CH2 , tính chất hóa học tương tự giống ... tráng phích Phạm Lê Thanh ………………………… ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM Trang 19 Ơn tập hóa học 12 2012 – 2013 C Ngun liệu sản xuất ancol etylic D Ngun liệu sản xuất PVC 20: Đặc điểm giống glucozơ ... COOH NH2 Tính chất hố học X X Protein HN CH CO NH CH CO R1 R2 X X X X X Phạm Lê Thanh ………………………… ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM Trang 27 Ơn tập hóa học 12 2012 – 2013 • BÀI TẬP AMIN , AMINOAXIT...
 • 99
 • 1,049
 • 3

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa docx

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa docx
... oxi hóa khử điện cực chuẩn lớn ( Hoặc : Cation kim loại cặp oxi hóa khử điện cực chuẩn lớn oxi hóa kim loại cặp điện cực chuẩn nhỏ hơn.) Hoặc theo quy tắc α : Chất oxi hóa mạnh mạnh oxi hóa chất ... hồi Phân loại: Có hai loại cao su: Cao su thi n nhiên cao su tổng hợp a Cao su thi n nhiên  Cấu tạo: Cao su thi n nhiên 250-300 C isopren  Cao su thi n nhiên polime isopren: CH2 C CH CH2 n ... oxi hóa – khử pin điện hóa sinh dòng điện chiều – Những yếu tố ảnh hưởng đến suất điện động pin điện hóa như: * Nhiệt độ * Nồng độ ion kim loại * chất kim loại làm điện cực - Trong pin điện hóa: ...
 • 95
 • 447
 • 2

de cuong on tap tot nghiep mon toan 12

de cuong on tap tot nghiep mon toan 12
... −2   1) Chứng minh (d1) (d2) chéo 2) Viết phương trình mặt phẳng (α) qua (d2) song song với (d1) BÀI 13 : Trong không gian Oxyz cho : A(–2 ; ; 1), B(0 ; 10 ; 3), C(2 ; ;–1) D (5 ; ;–1) 1) Viết ... trí tương đối đường thẳng AB CD 2) Viết pt mp(P) chứa đường thẳng AC song song với BD Tính khoảng cách AC BD BÀI 17 : Trong không gian có hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm: A(3; 0; 0), B(0; 4; 0) ... Xác định m để đường thẳng d : y = 2x + m cắt (C) điểm phân biệt A, B cho tiếp tuyến (C) A B song song với 3) Tìm tất điểm M thuộc (C) cho khoảng cách từ M đến giao điểm hai đường tiệm cận (C)...
 • 10
 • 286
 • 2

6 de on tap tot nghiep mon toan 2010

6 de on tap tot nghiep mon toan 2010
... không song song không vuông góc với trục hình trụ Tính cạnh hình vuông x2 − x + = II PHẦN RIÊNG ( điểm ) Thí sinh chọn hai phần sau : 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : Trong ... chứa đường thẳng (∆1 ) song song với đường thẳng (∆ ) Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Giải phương trình x3 + = tập số phức Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : Trong không gian với hệ tọa ... : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( α ) : x+3 y+5 z −7 x − y −1 z = = , ( d ) : = = −2 2 −1 đường thẳng ( d1 ) song song mặt phẳng ( α 2x − y + 2z...
 • 6
 • 131
 • 0

đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa trường lê qúy đôn năm 2011 pot

đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa trường lê qúy đôn năm 2011 pot
... Luyện thi TSĐH năm 2011, Giáo viên Phan Hồ Nghĩa .Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tp PleiKu, Gia Lai TEST 15 _THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 HỌC SINH CÓ THỂ LÀM ONLINE ... sóng Luyện thi TSĐH năm 2011, Giáo viên Phan Hồ Nghĩa .Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tp PleiKu, Gia Lai A Đường sức điện trường điện trường xoáy giống đường sức điện trường điện tích không đổi, ... sóng Luyện thi TSĐH năm 2011, Giáo viên Phan Hồ Nghĩa .Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tp PleiKu, Gia Lai A Đường sức điện trường điện trường xoáy giống đường sức điện trường điện tích không đổi,...
 • 9
 • 135
 • 1

ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP Môn : Vật Lý - Trường THPT Lê Hồng Phong potx

ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP Môn : Vật Lý - Trường THPT Lê Hồng Phong potx
... 49,7.1 0-2 0 J B 2,6.1 0-1 9 J 0,4.1 0-1 9 J C 1,3.1 0-1 9 J 49.1 0-2 0 J D 13.1 0-2 0 J 0,4.1 0-1 9 J Câu 2 6: Cho biết giới hạn quang điện xesi 6600 A0 Tính công suất electron khỏi bề mặt xesi: A 3.1 0-1 9 J ... điện dung C D Giảm tần số f dòng điện ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP 12 MÔN: VẬT LÝ (CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG) TẤT CẢ ĐÁP ÁN : A ... 1,5.1 0-3 m D 16,5.1 0-2 m Câu 3 8: Các sóng sau chất sóng điện t : A Sóng âm B Sóng vô tuyến C Sóng hồng ngoại D Tia Rơnghen 27 A Câu 39:Cho phản ứng hạt nhân sau:  13 Al  Z X  n Hạt nhân X là:...
 • 8
 • 170
 • 0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA HỌC doc

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA HỌC doc
... 3s 3p 3d D A, B, C Câu 21: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 2, X tạo oxit cao có công thức XO2 tạo với kim loại Y hợp chất có công thức Y4X3 ( X chiếm 25% khối lượng) Kim loại Y là: A.Ca B Fe C Mn D Cr(52) ... D 120ml E KQ khác Câu 28: Trộn 6,48g bột Al với 1,6g bột Fe2O3 thực phản ứng nhiệt nhôm (không có không khí) thu chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư thấy thoát 2,016lit H2 (đkc) Hiệu suất ... X X2O5 Trong phân tử hợp chất khí X với hydro, khối lượng hydro chiếm 8,82% khối lượng phân tử Công thức phân tử X với hydro là: A NH3 B H2S C PH3 D CH4 E HCl Câu 25: Theo quan điểm Bronsted,...
 • 3
 • 76
 • 0

ôn tập tốt nghiệp môn hóa học dầu mỏ

ôn tập tốt nghiệp môn hóa học dầu mỏ
... Nội dung ôn tập 1 .Hóa học dầu mỏ Công nghệ lọc dầu Công nghệ chế biến dầu Hóa học dầu mỏ 1.1 Nguồn gốc dầu mỏ khí 1.2 Thành phần hóa học phân loại dầu mỏ 1.3 Các sản phẩm dầu ứng dụng 1.4 ... tính chất hóa lí đặc trưng 1.5 Tính chống kích nổ xăng 1.6 Khả bắt cháy nhiên liệu DO 1.1 Nguồn gốc dầu mỏ khí • Nguồn gốc vô cơ: • • Nguồn gốc hữu cơ: 1.2 Thành phần hóa học phân loại dầu mỏ A Thành ... naphten > aromat Công nghệ lọc dầu 2.1 Các trình chuẩn bị dầu thô 2.2 Chưng cất dầu thô áp suất khí a Tháp chưng cất b Sơ đồ công nghệ chưng cất 2.3 chưng cất cặn dầu áp suất chân không 2.1 Các trình...
 • 123
 • 659
 • 0

ôn tập tốt nghiệp môn hóa lý i

ôn tập tốt nghiệp môn hóa lý i
... ∆H sinh nhiệt ,sản phẩm − ∑ ∆H sinh nhiệt ,tác chất = ∑ ∆H nhiệt cháy ,tác chất − ∑ ∆H nhiệt cháy ,sản phẩm = ∑ ứt n i − ∑ Eráp n i KHOA HĨA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM HĨA LÝ 19 Biến đ i nhiệt ... (S) Ở nhiệt độ T khơng đ i, biến đ i vơ nhỏ, hệ trao đ i v i m i trường nhiệt lượng δq biến thiên Entropy q trình xác định:  Nếu biến đ i thuận nghịch:  Nếu biến đ i bất thuận nghịch: δ qtn dS ... h i) ta cần đưa vào pt số hạng bổ sung KHOA HĨA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM HĨA LÝ 21 Ngun II (Tiêu chuẩn để xét chiều q trình)  Tồn hàm trạng th i g i Entropy (S) Ở nhiệt độ T khơng đ i, ...
 • 46
 • 1,179
 • 0

ôn tập tốt nghiệp môn hóa lý ii

ôn tập tốt nghiệp môn hóa lý ii
... V∆ t Vận tốc tức thời ≠ Vận tốc trung bình ??? KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - Trong động hóa học, người ta sử dụng vận tốc tức thời không sử dụng vận tốc trung bình ??? - Khi ∆t0 hay ∆ni ... dt KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM hay ∆Ci dCi lim ± =± ∆t →0 ∆t dt dC A dCB vtt = − =+ dt dt vtt = ± dCi dt v1 vận tốc tức thời t = t1, v0 vận tốc tức thời t = to KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ... [A]=f(t), x = f(t): KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM – Thứ nguyên số tốc độ k Thời gian-1 (t1), đơn vị: giây-1, phút-1, giờ-1 – Đồ thị: ln a a −x tgα=k t KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM -...
 • 84
 • 630
 • 0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH Đề 1

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH Đề 1
... A 16 ,2 gam B 10 ,8 gam C 32,4 gam D 21, 6 gam Câu 27 Oxit kim loại sau oxit axit ? A CrO B Cr2O3 C FeO D CrO3 Trang 1/ 4 – Mã đề thi 12 3 Câu 28 Một ống nghiệm có chứa dung dịch lòng trắng trứng Cho ... 66,60 B 11 5,50 C 11 6,55 D 66,00 Câu 39 Cho ống nghiệm (1) KNO3; (2) CuSO4; (3) HCl; (4) Ca(HCO3)2 Cho vào ống nghiệm mẫu Kali kim loại, phản ứng xong thấy có xuất kết tủa ống nghiệm A (1) , (2) ... trắng Giá trị m A 20 B 15 C D 10 Câu 21 X α–amino axit có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 13 ,35 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu 18 ,825 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn...
 • 4
 • 223
 • 3

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH ĐỀ 2

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH ĐỀ 2
... Câu 28 : Thực thí nghiệm sau dung dịch , sau phản ứng kết thúc, thí nghiệm tạo kết tủa mà khí bay ? A Ba(HCO3 )2 + H2SO4 → B Na2CO3 + Ca(HCO3 )2 C AlCl3 +Na2CO3 +H2O → D Al4C3+ H2O → Câu 29 : Cho ... (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 Câu 33: Dãy xếp theo thứ tự giảm dần tính oxi hóa ion kim loại là: A Fe2+, Al3+, Cu2+ B Cu2+, Fe2+, Al3+ ... Cu2+, Fe2+, Al3+ C Al3+, Fe2+ , Cu2+ D Al3+, Cu2+, Fe2+ + 2+ 2+ Câu 34: Trong bình nước có chứa 0,01 mol Na ; 0, 02 mol Ca ; 0,01 mol Mg ; 0,05 mol HCO3–; 0, 02 mol Cl– Nước bình có A Tính cứng tạm...
 • 4
 • 157
 • 3

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA
... oxi hóa khử điện cực chuẩn lớn ( Hoặc : Cation kim loại cặp oxi hóa khử điện cực chuẩn lớn oxi hóa kim loại cặp điện cực chuẩn nhỏ hơn.) Hoặc theo quy tắc α : Chất oxi hóa mạnh mạnh oxi hóa chất ... hồi Phân loại: Có hai loại cao su: Cao su thi n nhiên cao su tổng hợp a Cao su thi n nhiên  Cấu tạo: Cao su thi n nhiên 250-300 C isopren  Cao su thi n nhiên polime isopren: CH2 C CH CH2 n ... oxi hóa – khử pin điện hóa sinh dòng điện chiều – Những yếu tố ảnh hưởng đến suất điện động pin điện hóa như: * Nhiệt độ * Nồng độ ion kim loại * chất kim loại làm điện cực - Trong pin điện hóa: ...
 • 95
 • 96
 • 0

Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12
... 12 B ễN THI TT NGHIP TON 12 GV Nguyn Trng Tin 13 Cõu b (1 im ) Cho s phc z= + i, 2 tớnh z2 + z +3 17 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7 im) Cõu I.(3 im) Cho hm s y = x3 + 3x Kho sỏt s bin thi n ... Khao sat s biờn thi n va ve ụ thi (C) cua ham sụ Da vao ụ thi (C), biờn luõn theo m sụ nghiờm cua phng trinh x x + 2m = Cõu (3 iờm) Giai phng trinh Tinh tich phõn 32 x +1 + 3x + = 12 I= (2 ... 2.Vit phng trỡnh mt phng ( ABC) v ng thng d qua I vuụng gúc vi (ABC) 11 B ễN THI TT NGHIP TON 12 GV Nguyn Trng Tin 12 Cõu b (1 im ) Tỡm s phc z tho z = v phn thc bng ln phn o ca nú Theo chng trỡnh...
 • 48
 • 434
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồngđánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa BìnhVăn bản hướng dẫn nghị định 07Công tác giám sát chất lượngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập