de 90

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 90 + ĐÁP ÁN

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 90 + ĐÁP ÁN
... đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 6377 Hợp chất có liên kết cộng hoá trị liên kết ion phân tử? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 6376 Số oxi hoá lưu huỳnh ion Chọn đáp án A +8 B -6 C +6 D +4 ... -6 C +6 D +4 Đáp án : (C) Bài : 6375 Số oxi hoá nitơ ion Chọn đáp án A +3 B -3 C +4 D -4 Đáp án : (B) Bài : 6374 Dãy chứa hợp chất có liên kết cộng hoá trị Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) ... phân Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 6384 Cho chất sau: cực liên kết phân tử Dãy chất xếp theo chiều tăng dần độ phân Chọn đáp án A B [ct] N_2 , HCl, KCl, NaCl[/c]t C D Đáp án : (A) Bài...
 • 7
 • 185
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 90 doc

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 90 doc
... huỷ phản ứng hoá học có hai hay nhiều chất tạo thành từ chất ban đầu B Phản ứng phân huỷ phân huỷ hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành chất C Phản ứng phân huỷ phản ứng hoá học từ chất sinh ... (4) Trong phản ứng hoá học trên, phản ứng hoá hợp Chọn đáp án A phản ứng (1) (3) B phản ứng (2) (4) C phản ứng (1), (2) (3) D phản ứng (2), (3) (4) Đáp án : (A) Bài : 6 390 Phát biểu đúng? Chọn ... (2), (3) (4) Đáp án : (A) Bài : 6 390 Phát biểu đúng? Chọn đáp án A Phản ứng hoá hợp phản ứng hoá học có chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu B Phản ứng hoá hợp kết hợp hai hay nhiều chất...
 • 7
 • 162
 • 0

Tài liệu 150 đề thi cao học ( Đề 61 - Đề 90) doc

Tài liệu 150 đề thi cao học ( Đề 61 - Đề 90) doc
... đường tròn ( C m ) , ( C m ) CÂU 5: (2 điểm) Cho hai đường thẳng chéo (d), (d') nhận đoạn AA' = a làm đoạn vuông góc chung (A ∈ (d), A' ∈ (d')) (P) mặt phẳng qua A' vuông góc với (d') (Q) mặt phẳng ... thị (H) CÂU 2: (2 điểm) Cho f(x) = cos22x + 2(sinx + cosx)3 - 3sin2x + m 1) Giải phương trình f(x) = m = -3 2) Tính theo m giá trị lớn giá trị nhỏ f(x) Từ tìm m cho (f(x))2 ≤ 36 với x CÂU 3: (2 ... m = -1 2) Tìm tất giá trị m để hàm số f(x) > với ∀x Với giá trị m tìm trên, CMR hàm số: F(x) = f(x) + f'(x) + f"(x) + f"'(x) + f(4)(x) > ∀x CÂU 2: (2 điểm) 1) Giải phương trình lượng giác: ( cos...
 • 39
 • 185
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 90 pdf

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 90 pdf
... say the least B (A) erratic (B) eccentric (C) egocentric (D) egoistic The car had a tyre, so we had to change the wheel D (A) broken (B) cracked (C) bent (D) flat Because it rained very heavily ... face like C (A) ceiling (B) warpath (C) thunder (D) bend 20 Surprisingly, the frontier guards seemed at our presence A (A) unconcerned (B) uninterested (C) unconscious (D) uncritical ... long of time to it C (A) put off (B) set back (C) get over (D) come from 12 The plane crashed into a bridge because it was flying too C (A) deep (B) shallow (C) low (D) narrow 13 He...
 • 8
 • 160
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (90)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (90)
... c 10 24: (17 .25 +15 .25 ) Bài 2:( đ) Tìm số tự nhiên x biết a a) 10 + 2.x = 45 : 43 b ( x- 3) =15 Bài 3: (1 đ ) Viết kết phép tính dạng lũy thừa a 35 45 b 85 23 Bài4: (1 đ) Số lớn ... 3: (1 đ ) Viết kết phép tính dạng lũy thừa a 35 45 b 85 23 Bài4: (1 đ) Số lớn hai số sau: a 26 82 b 53 35 Bài làm TaiLieu.VN Page ...
 • 2
 • 86
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 90

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 90
... + -11 b - 11 KL …(0,5 đ) Ta có: f’(x) = ⇔ x = x = ± Mà: - ∉ [1; ]; 0∉ [1; ]; 2∈ [1; ] (0,25đ) Do đó: f (1) = -2; f(2) = -11 ;f( ) = -10 (0,25đ) ax f(x)=f (1) = −2 ; f(x)=f(2) = 11 KL: m 1;1; ... + 9x + 12 x – *D = ¡ (0,25đ) * y’ = 6x2 + 18 x + 12 (0,5 đ) y’ = ⇔ x = - x = -2 (0,25 đ) * BBT x - ∞ -2 -1 +∞ y’ + 0 + -11 +∞ (0,5 đ) y -∞ -12 a * KL: Hàm số đồng biến khoảng (-∞;- 2) ( -1; +∞) Hàm ... khoảng (-2; -1) (0,5 đ) Hàm số đạt cực đại x = -2; yCĐ = y(- 2) = -11 đ) Hàm số đạt cực tiểu x = -1; yCT = y( -1) = -12 (0,5 đ) Điểm f(x) = x4 – 8x2 + * D = ¡ (0,25đ) * f’(x) = 4x3 – 16 x = 4x(x2...
 • 4
 • 23
 • 0

de 90

de 90
... (1) (3) B phản ứng (2) (4) C phản ứng (1), (2) (3) D phản ứng (2), (3) (4) Đáp án : (A) Bài : 6 390 Phát biểu đúng? Chọn đáp án A Phản ứng hoá hợp phản ứng hoá học có chất tạo thành từ hai hay...
 • 7
 • 4
 • 0

Thực trạng kinh tế Mỹ thập kỷ 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế thập kỷ 80, khả năng phục hồi cũng như những nhân tố giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ những năm đầu 90.doc.DOC

Thực trạng kinh tế Mỹ thập kỷ 70 là tiền đề cho đổi mới chính sách kinh tế thập kỷ 80, khả năng phục hồi cũng như những nhân tố giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ những năm đầu 90.doc.DOC
... phục hồi kinh tế Mỹ thập kỷ 80 I-/ Nội dung sách đổi kinh tế Xuất phát từ thực trạng kinh tế năm 70, đổi chủ yếu sách kinh tế Mỹ thập kỷ 80 quán với nội dung chính: - Đẩy mạnh cải tổ cấu kinh tế ... tôn Mỹ giới, làm cho nớc phát triển phạm vi Mỹ II-/ Kết phục hồi kinh tế thập kỷ 80 thực tiễn phát triển kinh tế đầu thập kỷ 90 Những thay đổi sách kinh tế Mỹ thập kỷ 80 phù hợp với yêu cầu khả ... suy giảm thực trạng tạo lập sở hay nhu cầu thực tiễn cho đổi sách kinh tế quyền Mỹ thập kỷ 80 Nói cách khác, tính cấp thiết đổi sách kinh tế Mỹ thập kỷ qua bắt nguồn từ 1-/ Hiệu sách kinh tế bị...
 • 27
 • 737
 • 7

Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời

Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời
... tin nộp vào ngân hàng hoàn trả vàng CÂU Bút tệ gì? Trình bày lợi việc lưu thông tiền hình thái bút tệ Bút tệ ( tiền ghi sổ) Là tiền tệ phi vật chất, tồn hình thức số, ghi tài khoản ngân hàng Ưu ... thông CÂU 44 Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ điều kiện lưu thông tiền vàng Hãy giải thích khả tự phát điều tiết tiền vàng lưu thông Quy luật lưu thông tiền tệ điều kiện lưu thông tiền vàng ... mức cung tiền tệ tiền ngân hàng trung ương phát hành thêm giấy bạc ngân hàng vào lưu thông Quá trình cung ứng tiền tệ Khối lượng tiền cung ứng bao gồm tiền mặt bút tệ Vì quy mô khối lương tiền cung...
 • 80
 • 3,578
 • 81

Đề kiểm tra HK II lớp 9 (90 phút)

Đề kiểm tra HK II lớp 9 (90 phút)
... B Là thành phần đứng trước chủ ngữ C Có thể thêm số quan hệ từ đứng trước D Nêu lên đề tài đươc nói đến câu II Tự luận (7điểm) Câu (2 điểm): Cảm nghĩ nhà thơ Ta – go qua thơ Mây sóng Câu (5 điểm):...
 • 3
 • 229
 • 0

Đề kiểm tra 90'' văn 7 có đáp án năm 08-09

Đề kiểm tra 90'' văn 7 có đáp án năm 08-09
... B- Đáp án biểu điểm Phần I Trắc nghiệm (mỗi ý cho 0,25 đ) Câu Đáp án C A D 1- c 2- d 3- a 4- b B C D D A Phần II Tự luận I Mở (1đ)...
 • 2
 • 390
 • 2

de HSG quoc gia năm hoc 90-91

de HSG quoc gia năm hoc 90-91
... 12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI PHỔ THÔNG NĂM HỌC 1990 – 1991 ( VÒNG 2) Bài 1: Trong mạch cầu (hình 58) có điện trở R1=2Ω, R2=4Ω, R3=1Ω X...
 • 2
 • 267
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận các yếu tố thương hiệu tác động đến lòng trung thành của sinh viên đại học công nghiệp thực phẩm thành phố HCMGiải pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế công trình xây dựng tại công ty ADCCGiải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đầm hà, tỉnh QUảng ninh áp dụng tại công trình kè bờ sông thị trấn đầm hàBáo cáo hoàn chỉnh hoa duoc 2KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Equatoria tp.HCMGiải Pháp Phát Triển Ngành Du Lịch Lâm Đồng đến Năm 2020.PDFHoàn thiện hệ thống chính sách thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập với hệ thống thuế thế giớiNhững tác động đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh trong 5 năm đầu tiên trong quá trình hội nhập WTOCau hoi chuan bi bao ve tot nghiep bao ve roleQuản trị marketing đối thủ và vị thế cạnh tranh của VinasunVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh HuệVăn mẫu lớp 6: Kể lại một buổi sinh hoạt lớpSách Địa lý 11 nâng caocông nghệ sản xuất rượu vang nhothi tim hieu luat BHXH BHYTĐồ án robot công nghiệp Robot puma560 6 bậc tự doBài phát biểu 716 năm hoa than duc thanh tranQUY TRINH KHOI NGHIEP CO BANSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 008