De thi thu dai hoc mon hoa truong tran quoc tuann

De thi thu dai hoc mon hoa truong tran quoc tuann

De thi thu dai hoc mon hoa truong tran quoc tuann
... toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol NO, 0,05 mol N2O Cô cạn Y thu 75,9 gam hỗn hợp muối khan Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 3/5 Mã đề thi ... 58 Loại thu c sau thu c loại gây nghiện cho người: A Thu c cảm pamin, paradol B Seduxen, moocphin C Vitamin C, glucozơ D Penixilin, amoxilin http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 5/5 ... chiều thu n tăng nhiệt độ B Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thu n giảm nhiệt độ C Phản ứng nghich thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ D Phản ứng thu n...
 • 6
 • 12
 • 0

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2012 -có đáp án

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2012 -có đáp án
... THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 201 1-2 012 _ LẦN I ( THÁNG 2 /2012) Đề thi môn: Hoá học - Khối A, B Trang 1/5 - đề: 161 Thời ... 1/5 - đề: 161 A 1- Clo- 2- metylbutan B 1- Clo- 3- metylbutan C 2- Clo- 3- metylbutan Câu 31 Cho phát biểu sau: D 4- Clo - 2- metylbutan (a) Dung dịch natri isopropylat nước làm quì tím hóa xanh ... brom có phản ứng tráng bạc Y làm màu nước brom phản ứng tráng bạc Các chất X, Y A HO-CH2-CHO CH2=CH-CH2-OH B CH3COOH CH2=CH-CH2-OH C HCOOCH3 CH3-CO-CH3 D HO-CH2-CHO CH3-CH2-CHO Câu 27 Cho phản...
 • 22
 • 1,225
 • 14

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2013 -có đáp án

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2013 -có đáp án
... 09 - / - - 24 - - - ~ 39 - / - - 54 ; - - - 10 - - = - 25 - - = - 40 - / - - 55 ; - - - 11 - - - ~ 26 ; - - - 41 - - = - 56 - - - ~ 12 - - - ~ 27 - / - - 42 - / - - 57 ; - - - 13 - - = - 28 - - ... ; - - - 03 - / - - 18 ; - - - 33 - - = - 48 ; - - - 04 ; - - - 19 - - - ~ 34 - / - - 49 - - = - 05 - / - - 20 ; - - - 35 ; - - - 50 - - - ~ 06 - / - - 21 ; - - - 36 - - = - 51 - - - ~ 07 - - ... 15 - - - ~ 30 - / - - 45 - - = - 60 - / - - 01 - - = - 16 - / - - 31 - / - - 46 ; - - - 02 - - = - 17 ; - - - 32 - / - - 47 - - - ~ 03 - - = - 18 ; - - - 33 - - - ~ 48 - / - - 04 - - = - 19 - -...
 • 30
 • 363
 • 13

Đề thi thử đại học môn hóa trương Minh Khai

Đề thi thử đại học môn hóa trương Minh Khai
... http://facebook.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2014 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: ... kim loại thu catot A 12 gam B 6,4 gam C 17,6 gam D 7,86 gam http://facebook.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com 037: Công thức phân tử metylmetacrylat A C5H10O2 B C4H8O2 C C5H8O2 ... dẫn qua dung dịch nước vôi dư thu 5,00 gam kết tủa Giá trị m http://facebook.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com A 6,24 B 5,32 C 4,56 D 3,12 051: Hai phân tử sau có dạng lai hoá...
 • 7
 • 250
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ- TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM- QUẢNG NAM ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ- TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM- QUẢNG NAM ppt
... 0,42M D 0,45M - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÃ ĐỀ ; 101 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009 Thời gian: 90 phút * Trong chu kì, ... 0,42M D 0,45M - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÃ ĐỀ : 205 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009 Thời gian: 90 phút * Trong phản ứng ... C5H10 C6H12 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÃ ĐỀ : 307 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009 Thời gian: 90 phút * Các ion sau tồn...
 • 17
 • 301
 • 7

Đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Chuyên Hưng Yên pptx

Đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Chuyên Hưng Yên pptx
... A H2N-CH2-COOH; H2N-CH(CH2-COOH)-CO-NH2 H2N-CH(CH2-C6H5)-COOH B H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH.* C H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-COOH; ... tráng gương Cơng thức cấu tạo (X) là: A CH3(CH2)4NO2 B NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2 C NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 * D H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5 49 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn ... p-Cresol; p-Nitrophenol; 2,4,6-Trolitrophenol (Axit picric); Glixerol là: 7.1 0-1 5; 6,7.1 0-1 1; 1,28.1 0-1 0; 7.1 0-8 ; 4,2.1 0-1 Hãy chọn chất có trị số Ka thích hợp tăng dần cho trên: A Phenol < p-Cresol...
 • 4
 • 280
 • 1

Bộ đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Bắc Đông Quan doc

Bộ đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Bắc Đông Quan doc
... / - - 27 ; - - - 40 - - = - 02 - / - - 15 - / - - 28 ; - - - 41 - - = - 03 ; - - - 16 - - = - 29 - - - ~ 42 ; - - - 04 ; - - - 17 - - - ~ 30 - - = - 43 - / - - 05 ; - - - 18 - / - - 31 - - = - ... ; - - - 06 ; - - - 19 - / - - 32 ; - - - 45 - / - - 07 - - = - 20 - - = - 33 - / - - 46 ; - - - 08 ; - - - 21 ; - - - 34 - / - - 47 ; - - - 09 - - = - 22 - - = - 35 - / - - 48 - - = - 10 - - ... / - - 14 ; - - - 27 - - - ~ 40 - - = - 02 ; - - - 15 ; - - - 28 - / - - 41 - - - ~ 03 - - - ~ 16 - / - - 29 ; - - - 42 ; - - - 04 - - = - 17 - - = - 30 - / - - 43 - - = - 05 - / - - 18 - - = -...
 • 38
 • 209
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN III doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN III doc
...   NH4 (k) Khi tăng nồng độ H2 lên hai lần ( giữ nguyên nồng độ khí nitơ nhiệt độ phản ứng ) tốc độ phản ứng tăng lên lần? A.2 lần B lần C 16 lần D lần Câu27: Khi cho ankan X ( phân tử có %C= ... A.15,5 B 32,4 C 9,6 D 5,9 Câu14: Trong dãy biến hóa: C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH Số phản ứng oxi hóa- khử dãy biến hóa A B C D Câu15: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit ... Muối amôni D Amino axit Câu49: Từ phản ứng: Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag Phát biểu đúng? A Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Ag+ B Fe2+ khử Ag+ + 3+ C Ag có tính khử mạnh Fe D Fe2+ có tính oxi hóa...
 • 5
 • 477
 • 1

Đề thi thử đại học môn hóa trường Lương Thế Vinh-Hà Nội pot

Đề thi thử đại học môn hóa trường Lương Thế Vinh-Hà Nội pot
... vì: A Nhôm lưỡng tính nên bị kiềm phá hủy B Vì lưỡng tính nên nhôm bị phá hủy C Nhôm bị ăn mòn hóa học D Nhôm dẫn điện tốt nên bị NaOH phá hủy Câu 35: Dãy gồm chất không tác dụng dung dịch HCl ... a gam NO D 1,8 Câu 17: Có chất lỏng nguyên chất nhãn Benzen, Etanol, Toluen, Stiren Dùng thuốc thử ta phân biệt chất là: A Na B dd C.dd D Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X rượu no đơn ... B C D Câu 12: Hợp chất ion XY X kim loại, Y phi kim Số electron ion 10 Biết Y có giá trị số oxi hóa hợp chất Công thức hợp chất là: A NaF B MgO C LiF D BaS Câu 13: Cho nguyên tử 1_{17}^{35}X_1"...
 • 8
 • 295
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2008-2009 doc

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2008-2009 doc
... M3+ 37 Số electron p nguyên tử M là: A: B: C: D: Câu 27: Cho polime sau: Nhựa novolac (1); cao su thi n nhiên (2); nhựa rezol (3); nhựa bakelit (4); xenlulozo(5), cao su lưu hoá (6) Những polime ... muối sunfat kim loại khí không màu hoá nâu không khí Hệ số nguyên, tối giản HNO3 phương trình hoá học là: A: 20 B: 30 C: 46 D: 40 Câu 29: Anilin tác dụng với chất sau đây: (1) Dung dịch HCl, (2) ... hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn tác dụng với O2 dư nung nóng cho 46,4 gam chất rắn X Thể tích tối thi u dung dịch HCl 2M có khả phản ứng với X là: A: 0,4 lít B: 05 lít C: 0,35 lít D: 0,8 Câu 44:...
 • 10
 • 232
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014
... (Cu-Ag) = 1,14 V - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... N2 + 3H2O - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... 3,32g D 4,42g - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian...
 • 25
 • 81
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014
... (Cu-Ag) = 1,14 V - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... N2 + 3H2O - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... 3,32g D 4,42g - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian...
 • 25
 • 158
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT bỉm sơn

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT bỉm sơn
... dùng thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng: etanal, propan-2-on, pent-1-in (1) dung dịch Br2; (2) dung dịch AgNO3/NH3; (3) H2/Ni, t0 a Thuốc thử (1) b.Thuốc thử (2) c Thuốc thử (3) d.Thuốc thử (1) ... Có thể có tripeptit mạch hở sinh từ hai aminoaxit: Alanin, Glyxin ? a b.7 c d.8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI – HOÁ HỌC Mã đề 101 d 21 c 41 d 22 c 42 a 23 c 43 a 24 d 44 a 25 d 45 c 26 c 46 b 27 d 47 a 28 c 48 ... 0,4 mol HNO (giả thi t NO sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng hoàn toàn, phần dung dịch có số gam muối tan a 29,04 b.24,2 c 25,32 d.21,6 7/ Đun hỗn hợp gồm 0,3 mol Al 0,3 mol S môi trường không khí...
 • 11
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nhớ rừng (Thế lữ) giáo án ngữ văn 8Đề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng Việthu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiGiới thiệu về thương mại điện tử và trang web LAZADAĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập