Các dạng bài tập về vector trong không gian

Các dạng bài tập về vector trong không gian

Các dạng bài tập về vector trong không gian
... Trong không gian cho hệ O, OA, OB, OD Điểm D mp ( ABC ) JJJK JJJK JJJK JJJK OD = OA + OB + OC ,( + + = 1; , , R ) ( ( ) ) ( ) { } b, Các dạng bi tập *Bi tập hình thnh phơng pháp Dạng ... yêu cầu: + Hệ véc tơ gốc phải véc tơ không đồng phẳng + Hệ véc tơ gốc nên hệ véc tơ mà chuyển yêu cầu toán thành ngôn ngữ véc tơ cách đơn giản VD4: (Bài tập 6- Tr27-SGK11) Cho hình tứ diện ABCD ... *Bi tập hình thnh phơng pháp Dạng Bi tập phân tích véc tơ theo véc tơ không đồng phẳng (Xem khái niệm véc tơ đồng phẳng mục A-II-10) VD2: Cho tứ diện ABCD Các trung tuyến AA1 BB1 tam giác ABC...
 • 3
 • 63
 • 0

Tài liệu BÀI TẬP VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN doc

Tài liệu BÀI TẬP VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN doc
... sánh GI CG ' rút kết u ur uu ur u luận gì? => CG ' = 2GI , G không thuộc ( ) ( ) ( ) đuờng thẳng CG’ => CG’ // GI HĐ 3: Bài tập 4(Sgk) Bài 4/91 uu r uu r uu r ur ur ur Đặt AB = a , AD = b , AA' ... uu ur r uu ur vectơ GG' , AB AA' HĐ 4: Bài tập 5(Sgk) * Hướng dẫn học sinh nhà làm * Từ giả thiết ta có A,B,C không ur uu uu ur thẳng hàng nên AB , AC không phương ( ) ) G’ trọng tâm tứ diện ... song song _ tập 3/91 − Phương pháp dùng để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng _ tập 4/91 4/ Hướng dẫn nhà: − Xem kỷ phương pháp giải tập vừa sửa để vận dụng sau − Làm tập lại ...
 • 3
 • 1,311
 • 21

Bai tap ve vecto trong khong gian

Bai tap ve vecto trong khong gian
... mãn hai điều kiện sau: 1/ GA + GB + GC + GD = 2/ OA + OB + OC + OD = OG ( O điểm tùy ý) Bài Trong không gian cho điểm tùy ý A, B, C, D Chứng minh rằng: uuu uuu uuu uuu uuu uuu r r r r r r r AB.DC ... véctơ BC r uuu +)Nếu k ∈ R − , M thuộc nửa đường thẳng qua A, //BC ngược hướng véctơ BC Bài Trong không gian cho ba điểm A, B, C cố định không thẳng hàng Tìm tập hợp điểm M, M thoả mãn: uuu uuu ... t.MC = , NB + t.ND = Chứng minh t thay đổi trung điểm I MN di chuyển đường thẳng cố định Bài Trong không gian cho ba điểm A, B, C cố định không thẳng hàng; M điểm di động r uuu uuu r r uuur u 1/...
 • 3
 • 1,056
 • 15

BÀI TẬP VỀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN THẦY NGUYỄN THANH TÙNG

BÀI TẬP VỀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN THẦY NGUYỄN THANH TÙNG
... Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c không gian 2a 2a   2a BH  DH  BD   cos BHD  2a 2 BH DH 2 Suy BHD  1200  ( HB, HD)  600 V y  ( BA' C ),( DA' C)   60 Bài Cho hình l ng tr ... c Luy n thi THPT qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c không gian Gi i: G i H , K l n l t hình chi u vuông góc c a A SB, SC CB  AB Ta có   CB  ( SAB)  CB  AH  ... s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hình h c không gian Do S ABC hình chóp đ u nên H tr ng tâm tam giác ABC ( ABC đ u nên tr ng tâm,...
 • 8
 • 87
 • 3

Các dạng bài tập về đường đi, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa

Các dạng bài tập về đường đi, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa
... điểm dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, T khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ 40 cm/s Xác định chu kì dao động chất điểm Giải : Trong trình dao động điều hòa, ... điểm dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì, 2T khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không vượt 20 cm/s Xác định chu kì dao động chất điểm Giải : Trong trình dao động điều ... độ lớn gia tốc không nhỏ 500 cm/s2 Lấy π2 = 10 Xác định tần số dao động vật Giải : Trong trình vật dao động điều hòa, gia tốc vật có độ lớn lớn gần vị trí biên Trong chu kì, khoảng thời gian để...
 • 6
 • 6,626
 • 73

các dạng bài tập về biểu đồ trong đề thi địa lí

các dạng bài tập về biểu đồ trong đề thi địa lí
... vẽ biểu đồ thích hợp thể phát triển ngành kinh tế giá trị chắn phải vẽ biểu đồ hình cột (hoặc cột ghép cột chồng tuỳ theo cấu trúc số liệu đầu bài) Dạng 5: Vẽ biểu đồ miền Khi gặp dạng biều đồ ... tiêu nằm tiêu khác) Còn tiêu có đơn vị khác (thứ hai) thể biểu đồ đường Dạng 4: Vẽ biểu đồ thể phát triển ngành sản xuất Khi gặp dạng biểu đồ phải đọc kĩ đầu : đầu cho số liệu cho số liệu số tự ... theo số năm đầu với khoảng cách khác tương ứng với số năm giai đoạn Sau vẽ miền xác định tiêu theo số liệu xử qua năm Dạng 6: Vẽ biểu đồ bát úp Khi gặp dạng biểu đồ phải đọc kĩ đầu Nếu đầu...
 • 3
 • 10,151
 • 65

skkn giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ trong chương trình tiếng anh 11 chuẩn

skkn giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ trong chương trình tiếng anh 11 chuẩn
... III GIÚP HỌC SINH GIẢI QUYẾT TỐT CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: NỘI DUNG VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN………………………………………………………… ... kẽ giải tốt dạng tập mệnh đề quan hệ năm học 2012-2013 lớp có xuất phát điểm tương tự III GIÚP HỌC SINH GIẢI QUYẾT TỐT CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: ... DUNG VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: Trong chương trình tiếng Anh lớp 11 chuẩn, mệnh đề quan hệ dược dạy tiết ngữ pháp 9, 10, 11, 12 Cụ thể sau: - Bài 9: Mệnh đề quan hệ...
 • 22
 • 1,273
 • 2

các dạng bài tập về đồng vị trong hóa học lớp 10 ban nâng cao cũng như cơ bản

các dạng bài tập về đồng vị trong hóa học lớp 10 ban nâng cao cũng như cơ bản
... vị bền Đồng vị thứ có 17p, 18n Đồng vị thứ hai có nhiều đồng vị thứ 2n Tính % số nguyên tử đồng vị biết A Cl = 35, 45 Bo có hai đồng vị, đồng vị có proton Đồng vị thứ có số proton số nơtron Đồng ... = 128 (10 Đặt số nguyên tử đồng vị X 0,37a  số ngtử đồng vị Y a Từ (1,2)  X = 63, Y = 65 CÁC DẠNG BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG VỊ Bo tự nhiên có hai đồng vị bền: 10 B 11 B Mỗi có 760 nguyên tử 10 B có ... khối trung bình C Đồng có hai đồng vị bền Đồng vị thứ có 29p 36n, chiếm 30,8% Đồng vị thứ có đồng vị thứ 2n Tính nguyên tử khối trung bình đồng a Nguyên tố X có đồng vị đồng vị X1 có tổng hạt...
 • 6
 • 21,765
 • 234

Nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi THPT chuyên hưng yên

Nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi THPT chuyên hưng yên
... NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN PHẦN ĐẠI CƯƠNG A KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ I Khái niệm cách đo nhiệt độ không khí Nhiệt độ nơi nhiệt độ không khí nơi lớp không khí ... nhận xét giải thích: Bảng: Nhiệt độ trung bình theo vĩ độ (0C) Bắc bán cầu Vĩ độ Nam bán cầu Nhiệt Nhiệt Nhiệt Biên độ Nhiệt Nhiệt Nhiệt Biên độ độ độ độ nhiệt độ độ độ nhiệt trung tháng tháng trung ... cho không khí tầng đối lưu nhiệt độ bề mặt Trái Đất sau hấp thụ xạ Mặt Trời, xạ lại vào không khí, làm cho không khí nóng lên, hình thành nhiệt độ không khí Nhiệt độ không khí phụ thuộc vào góc...
 • 29
 • 1,646
 • 1

Nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi quốc gia (phần đại cương)

Nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏi quốc gia (phần đại cương)
... trời c Nhiệt độ không khí Nhiệt độ không khí kết dòng xạ mặt trời sau tiến trình phức tạp thâm nhập vào Trái đất - Khái niệm: Nhiệt độ không khí trị số nhiệt độ censint ( 0C) lớp không khí cách ... cực + Biên độ nhiệt lục địa - đại dương: Lục địa có biên độ nhiệt lớn, đại dương có biên độ nhiệt nhỏ + Biên độ nhiệt theo độ cao: Giảm dần theo độ cao - Chế độ nhiệt: Đó thay đổi nhiệt độ (còn ... đất 2m - Nhiệt độ trung bình: trị số nhiệt độ nói chung cho khoảng thời gian không gian + Nhiệt độ trung bình ngày: trị số nhiệt độ trung bình 24 + Nhiệt độ trung bình tháng: trị số nhiệt độ trung...
 • 10
 • 223
 • 0

Giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ trong chương trình tiếng anh 11 chuẩn

Giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài tập về mệnh đề quan hệ trong chương trình tiếng anh 11 chuẩn
... III GIÚP HỌC SINH GIẢI QUYẾT TỐT CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: NỘI DUNG VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN………………………………………………………… ... kẽ giải tốt dạng tập mệnh đề quan hệ năm học 2012-2013 lớp có xuất phát điểm tương tự III GIÚP HỌC SINH GIẢI QUYẾT TỐT CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: ... DUNG VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 CHUẨN: Trong chương trình tiếng Anh lớp 11 chuẩn, mệnh đề quan hệ dược dạy tiết ngữ pháp 9, 10, 11, 12 Cụ thể sau: - Bài 9: Mệnh đề quan hệ...
 • 22
 • 114
 • 0

Các dạng bài tập về phương pháp toạ độ trong chương trình trung học phổ thông

Các dạng bài tập về phương pháp toạ độ trong chương trình trung học phổ thông
... pháp toạ độ mặt phẳng Chương 2: Một số dạng tập phương pháp toạ độ không gian Chương 1: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Toạ độ vectơ phép ... Các dạng tập 23 1.5 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP 29 1.5.1 Các kiến thức cần nhớ 29 1.5.2 Các dạng toán 30 Chương 2: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG ... giải tập gặp toán quen thuộc Trên sở nghiên cứu phát triển thêm đề tài dạng tập hình học trường phổ thông làm từ trước, nên lựa chọn đề tài: Các dạng tập phương pháp toạ độ chương trình Trung học...
 • 83
 • 207
 • 0

cac dang bài tap về dao động 12

cac dang bài tap về dao động 12
... với k= 0→ hai dao ̣ng cùng pha ∆ϕ = (2k+1)π với k ∈ Z → hai dao ̣ng ngươ ̣c pha ∆ϕ = (2k + 1) π với k ∈ Z → hai dao ̣ng vng pha  Dao ̣ng tở ng hơ ̣p: x = Acos(ωt + ϕ) 2 + Biên ̣ dao ̣ng tở ... mg(3cosα − 2cosαo) Da ̣ng 12: Tở ng hơ ̣p dao ̣ng  Đơ ̣ lêch pha giữa hai dao ̣ng cùng tầ n sớ : x1 = A1cos(ωt + ϕ1) và x2 = A2cos(ωt + ϕ2) ̣ + Đơ ̣ lêch pha giữa dao ̣ng x1 so với x2: ... là tầ n sớ gớ c của dao ̣ng điề u hòa (rad/s) ω Chú ý: Thời gian ngắn để vật + từ x = đến x = A/2 (hoặc ngược lại) T /12 + từ x = đến x = - A/2 (hoặc ngược lại) T /12 + từ x = A/2 đến x =...
 • 6
 • 1,927
 • 58

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập mặt phẳng trong không giancác dạng bài tập toạ độ trong không giancác dạng bài tập về hình học không gian 11các dạng bài tập về tọa độ không giancác dạng bài tập về hình học không gian 11 nâng caocác dạng bài tập về hình học không gian xác định đuờng caoNguyên nhân và điều kiện của các tội cờ bạc trên địa bàn tỉnh lâm đồng (tt)Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ công an (tt)Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc và sự vận dụng vào giáo dục ý thức độc lập dân tộc cho học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân 2 hiện nay (tt)Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 12, thành phố hồ chí minh (tt)Chức năng bào chữa của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố hà nội (tt)phát triển sản xuất na theo hướng bền vững trên địa bàn huyện chi lăng, tỉnh lạng sơnTHIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢNQUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ ẤN ĐỘ - ASEAN GIAI ĐOẠN 1975 - 1991GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT QUÂN SỰ CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIN-HEM PÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPHOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO VIỆT NAM THỜI VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN (1802 – 1883)MỐI QUAN HỆ CẠNH TRANH HOA KỲ- TRUNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH LẠNH (1991-2010)CHÍNH QUYỀN ĐẠI VIỆT VÀ QUÁ TRÌNH XÁC LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ PHÍA NAM (THẾ KỶ XI – XVIII)Luận án Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnhNghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (tt)LDS_Cù Phương Thúy_Trách nhiệm bồi thường nhà nước trogn lĩnh vực quản lý kinh tếLDS_Đinh Hồng Quân_Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu tư nhânLDS_Lê Quốc Giang_ Giải quyết tranh chấp thừa ké quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sựCác tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bù đăng, tỉnh bình phướcNguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh cà mauQuyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 10 – thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập