TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Tài liệu Đào tạo liên tục - An toàn người bệnh

Tài liệu Đào tạo liên tục - An toàn người bệnh
... dựng văn hóa an toàn người bệnh - tập trung giải lỗi hệ thống Nhận thức quan điểm người quản lý văn hóa an toàn người bệnh định kết triển khai chương trình an toàn người bệnh Trước hết, người quản ... giá sai sót liệu an toàn người bệnh để thiết lập hệ thống đảm bảo an toàn cho người bệnh - Mời đại diện hội đồng người bệnh tham gia thảo luận vấn đề an toàn, khuyến khích tham gia - Phổ biến ... bệnh toàn cầu B giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu C giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu D giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu Câu 10 Bộ Y tế Mỹ đề xuất danh sách nhóm cố y khoa nghiêm trọng...
 • 120
 • 518
 • 1

Tài liệu đào tạo liên tục Chăm sóc người bệnh toàn diện

Tài liệu đào tạo liên tục Chăm sóc người bệnh toàn diện
... dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện - Đào tạo, tập huấn chăm sóc người bệnh toàn diện cho toàn nhân viên bệnh viện bao gồm nội dung chăm sóc nêu - Tuyên truyền, giáo dục người bệnh, người nhà người ... niệm, nội dung chăm sóc người bệnh toàn diện quyền người bệnh Mô tả trách nhiệm cá nhân chăm sóc người bệnh toàn diện Liệt kê điều kiện bảo đảm công tác chăm sóc người bệnh toàn diện Đề xuất giải ... tác chăm sóc toàn diện bệnh viện NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN 1.1 Khái niệm chăm sóc toàn diện Quy chế BV năm 1997 định nghĩa: CSNBTD theo dõi chăm sóc người bệnh...
 • 101
 • 1,051
 • 3

Chương trình Đào tạo liên tục - An toàn người bệnh

Chương trình Đào tạo liên tục - An toàn người bệnh
... mục tiêu an toàn người bệnh toàn cầu - Chương trình an toàn người bệnh Việt Nam quy định liên quan tới sai sót chuyên môn, khiếu nại tố cáo - Vai trò người bệnh Chương trình an toàn bệnh nhân ... QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC AN TOÀN NGƯỜI BỆNH HÀ NỘI – THÁNG 2/2014 MỤC LỤC Nội dung Quyết định ban hành Chương trình đào tạo An toàn người bệnh Trang 03 Giới thiệu ... gia - trình độ đại học trở lên - Có thâm niên lâm sàng năm trở lên - Có Chứng khóa đào tạo giảng viên an toàn người bệnh 11 - Tham gia xây dựng Chương trình biên soạn tài liệu an toàn người bệnh...
 • 24
 • 388
 • 0

Tài liệu Đào tạo liên tục - Quản lý chất lượng bệnh viện

Tài liệu Đào tạo liên tục - Quản lý chất lượng bệnh viện
... thống quản chất lượng bệnh viện Hệ thống quản chất lượng bệnh viện gồm yếu tố tổ chức: Hội đồng quản chất lượng bệnh viện, phòng tổ quản chất lượng, cán chuyên trách quản chất lượng, ... đồng quản chất lượng bệnh viện Giám đốc bệnh viện thiết lập hệ thống quản chất lượng, xây dựng ban hành văn quản chất lượng bệnh viện 2.2 Tổ chức nhiệm vụ Hội đồng quản chất lượng bệnh ... lượng Mạng lưới quản chất lượng bệnh viện: thiết lập từ bệnh viện đến khoa, phòng, đơn vị bệnh viện Cơ chế hoạt động hệ thống quản chất lượng bệnh viện: a) Hội đồng quản chất lượng bệnh...
 • 133
 • 541
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 1

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 1
... gom, vận chuyển lưu giữ chất thải y tế 16 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho cán chuyên trách quản chất thải y tế 32 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản ... trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho nhân viên vận hành hệ thống xử chất thải y tế 24 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho nhân viên thu gom, ... giảng viên 64 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho nhân viên y tế tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho cán quản 16 tiết Chương trình...
 • 100
 • 3,413
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 2

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phần 2
... X y dựng quy định quản quy trình thực xử chất thải y tế Quy trình quản chất thải y tế phải chuẩn hóa văn Giám sát việc thực quản chất thải y tế làm giảm đáng kể nguy tai nạn Tất nhân ... nạn Tất nhân viên y tế phải đào tạo cung cấp đ y đủ thông tin quy định quản quy trình thực xử chất thải y tế; - Nhân viên tham gia quản chất thải y tế phải đào tạo mối nguy hiểm, biện ... với chất thải y tế Bởi vì, nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh, nhân viên vận hành thiết bị xử lý, nhân viên sửa chữa thiết bị xử nhân viên liên quan đến xử chất thải y tế có nguy bị lây...
 • 43
 • 174
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 1

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 1
... iv Phần A Chương trình đào tạo liên tục quản chất thải y tế cho cán chuyên trách quản chất thải y tế Phần B Tài liệu đào tạo liên tục quản chất thải y tế cho cán chuyên trách quản chất ... QLCTYT Quản chất thải y tế iv PHẦN A CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CHO ... giữ chất thải y tế 16 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế - Dành cho cán chuyên trách quản chất thải y tế 32 tiết Chương trình tài liệu đào tạo Quản chất thải y tế...
 • 114
 • 178
 • 0

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 2

Ebook chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế phần 2
... 43 /20 07/QĐ-BYT ng y 30 tháng 11 năm 20 07 Bộ Y tế việc ban hành quy chế Quản chất thải y tế; Thông tư số 39 /20 10/TT-BTNMT ng y 16 tháng 12 năm 20 10 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành QCVN 28 :20 10/BTNMT ... pháp xử nước thải y tế T y thuộc vào y u cầu môi trường tiếp nhận mà nước thải sở y tế xử bộ, xử bậc hai bậc Xử sơ để khuẩn nước thải chứa mầm bệnh có nguy l y nhiễm cao; xử bậc ... Thành phần nước thải y tế 1.3.1 Các chất rắn nước thải y tế (TS, TSS TDS) Thành phần vật nước thải y tế gồm có: tổng chất rắn (TS); tổng chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hòa tan (TDS) Chất...
 • 150
 • 136
 • 0

Tài liệu Cách tạo mật khẩu an toàn ppt

Tài liệu Cách tạo mật khẩu an toàn ppt
... ng cách tinh ch nh Windows Registry Không h n ch th i gian hi u l c: N u ang gi tay m t tài kho n v i quy n qu n tr hi m s d ng b n có l s mu n không m t kh u c a tài kho n c thi t l p th i gian ... www.nhipsongcongnghe.net Cách t o M t kh u an toàn Nhi u ngư i thư ng nh c v quy lu t c a Dunn b o m t h th ng: " ng bao gi cho r ng d li u c a an toàn" , "N u b n s d ng h i u hành c ... Citi-Software Chương trình mi n phí (w ww.accessmanager.co.uk) không ch lưu l i m t kh u c a website máy ch m t cách an toàn, mà có kh theo dõi thông tin v tài kho n ngân hàng th tín d ng, m t kh u...
 • 7
 • 254
 • 0

Tài liều đào tạo Nghề Kỹ thuật phòng trừ bệnh cây công nghiệp

Tài liều đào tạo Nghề Kỹ thuật phòng trừ bệnh cây công nghiệp
... đặc trị − Cây bệnh nhẹ chăm sóc bình thường, nhiên suất thấp − Cây bị bệnh nặng nên tiêu hủy sớm để tránh lây lan sang khác BÀI 2: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO CÂY CAO SU I BỆNH PHẤN TRẮNG ... đến suất lạc b Biện pháp phòng trừ + Tổ chức bắt thủ công + Sử dụng thuốc hoá học như: Match 50ND, Sherpa 25 EC Theo liều khuyến cáo Biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại lạc - ... cáo, rắc hoặc tưới vào đất xung quanh gốc II PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI TRÊN CÂY TIÊU Bệnh vàng lá- chết chậm a) Đặc điểm nhận dạng: − Cây tiêu chậm lớn − Cành, lá thưa thớt dần − Lá tiêu...
 • 36
 • 231
 • 2

Tài liệu đào tạo nghề : Kỹ thuật trồng rau an toàn

Tài liệu đào tạo nghề : Kỹ thuật trồng rau an toàn
... loại vườn trồng rau an toàn Nội dung quy hoạch vườn trồng rau an toàn gồm c : * Vườn trồng rau truyền thống: Vườn trồng có khu vườn ươm, khu vườn trồng trồng trời * Vườn trồng rau nhà lưới: Công ... trồng rau an toàn Bộ giáo trình gồm bài: Bài 1: Giới thiệu chung rau Bài 2: Khái niệm chung rau an toàn Bài 3: Hướng dẫn sản xuất rau theo hướng VIET GAP Bài 4: Qui hoạch, thiết kế đất trồng rau ... Nhược điểm: + Cần nhiều vốn Mô hình trồng rau thủy canh 29 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị BÀI QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ LOÀI RAU I/ KỸ THUẬT TRỒNG CẢI XANH, CẢI NGỌT AN TOÀN: Cải xanh Cải...
 • 66
 • 440
 • 5

Tài liệu đào tạo An toàn người bệnh của Bộ y tế 2014

Tài liệu đào tạo An toàn người bệnh của Bộ y tế 2014
... đảm an toàn người bệnh bao gồm: A giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu B giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu C giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu D giải pháp an toàn người bệnh toàn cầu ... chăm sóc sức khỏe an toàn môi trường y tế có nhiều áp lực d y truyền khám chữa bệnh vừa vừa nhiều đầu mối vừa ngắt quãng Tài liệu đào tạo an toàn người bệnh Bộ Y tế ban hành dựa khuyến cáo hướng ... đổi, truyền đạt thông tin sai lệch nhân viên y tế; Phòng ngừa người bệnh bị ngã; An toàn sử dụng trang thiết bị y tế Các quy định phù hợp với khuyến cáo chuyên môn Tổ chức y tế Thế giới sở y tế cần...
 • 119
 • 2,988
 • 4

Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện
... khóa đào tạo liên tục - Quản lý, lưu trữ chương trình, tài liệu khóa đào tạo liên tục 17 - Quản hồ sơ khóa học - Quản phôi việc cấp chứng đào tạo liên tục theo quy định Chứng đào tạo liên tục ... tác quản đào tạo liên tục địa phương Bộ Y tế làm để quản chất lượng đào tạo liên tục Câu Các nguồn thu khoàn chi cho đào tạo liên tục áp dụng nào? Bài 20 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH ... Tài liệu đào tạo liên tục 2.1 Biên soạn tài liệu 2.2 Sách cho giảng viên 2.3 Sử dụng tài liệu có sẵn 2.4 Quản tài liệu dạy học đào tạo liên tục Thẩm định, phê duyệt chương trình tài liệu đào...
 • 99
 • 430
 • 3

Tài liệu đào tạo Tăng cường năng lực quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện

Tài liệu đào tạo Tăng cường năng lực quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện
... CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2013 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ... BYT Đào tạo liên tục quy định cho bệnh viện Bài Tổ chức quản đào tạo 2 2 a Giới thiệu chu trình quản đào tạo b Quản tài khóa đào tạo c Qui định cấp chứng khóa đào tạo d Cơ sở liệu đào tạo ... hoạch đào tạo Xây dựng kế hoạch đào tạo Lập chương trình đào tạo phù hợp cho khóa học Lập kế hoạch ngân sách cho đào tạo Quản chương trình tài liệu đào tạo Áp dụng phương pháp quản giảng...
 • 9
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu đào tạo liên tục kiểm soát nhiễm khuẩntài liệu đào tạo an toàn giao thôngtài liệu đào tạo an toàn điệntrung tâm đào tạo liên tục tuyển sinh kế toánhướng dân giải bài tập xac suốt thống kê toán tài liệu dào tạo giáo viêncông ty kiểm toán việt nam tài liệu đào tạo nhân viên chuyên nghiệpbộ tài liệu đào tạo lâm nghiệp cộng đồng dự án phát triển lâm nghiệp xã hội sông đà 2004tài liệu đào tạo quay phimtài liệu đào tạo giáo viên tiểu họctài liệu đào tạo khuyến lâmtài liệu đào tạo nhân lựcbiên soạn tài liệu đào tạotài liệu đào tạo kỹ năng mềmtài liệu đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộtài liệu đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩnTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Cây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIXÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập