Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (27)
... clothes A hot B thirsty C hungry D cold 15 Would you like glass of beer? A a B some C any D.an 16 Bobby is drinking _ A cheese B bread C tea D strawberries 17 There’re in the fridge A...
 • 3
 • 12
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 8 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 8 (27)
... Phidias The Pyramids of Egypt G a huge bronze statue of the Greek sun gold Helios, was erected about 280 bc to guard the entrance to the harbor at Rhodes, a Greek island off the coast of Asia Minor ... sau, sau điền từ thích hợp vào chỗ trống): THE URBAN LANDSCAPE (1) covers an area of 2146 sq km (82 9 sq mi) The city proper is divided into four administrative sectors: Hoan Kiem, Ba Dinh, Dong ... is the (6) .sector, where the (7) the tomb og the 20th-century Vietnamese Communist leader (8) ., is located The National Assembly and Party Headquarters buildings and Tran Quoc Toan Pagoda,...
 • 3
 • 45
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (27)
... written 95 She English at RMIT these days A studies B is studying C will study D is gong to study 96 She's at her best when she big decisions A is making B makes C had made D will make 97 ... will spend D are going to spend 98 Robert tomorrow morning on the 10:30 train A arrived B is arriving C has arrived D would arrive C leaves D is leaving 99 Look! The bus A left B has ... and opened the boot A walking B walked C walks D walk 91 For several years his ambition to be a pilot A is B has been C was D had been 92 Henry into the restaurant when the writer was...
 • 11
 • 87
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (27)
... A surprise B surprised C surprising D surprisingly 10/ She started to photograph the documents, safe in the _ that she wouldn't be disturbed for ... shop is open for business _ despite the shortages A as before B as usual C usually D frequently 10/ “I'm afraid I've lost that wallet you gave me.” “Well, _ mind, I can easily buy you another ... food (D) when we're there 9/ (A) Seldom we receive (B) any apology when (C) mistakes (D) are made 10/ (A) Hard had (B) a moment passed (C) before (D) the door creaked open ...
 • 3
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tiếng anh lớp 9bai tap on tieng anh lop 11bai tap nghe tieng anh lop 11bài tập unit 3 môn tiếng anh lớp 11bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 11bài tập unit 4 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnbài tập unit 5 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnbài tập unit 2 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnđáp án bài tập trong sách giáo khoa môn tiếng anh lớp 11bai tap on tap cuoi ki 2 mon tieng anh lop 11on tap hoc ki 1 mon tieng anh lop 11ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 11de cuong on tap cuoi ki 2 mon tieng anh lop 11đề thi môn tiếng anh lớp 11bài tập ôn thi anh lớp 11đề cương thực hành môn tin lớp 6Đề kiểm tra HK II môn Sử 11sach luu hoang tri dap anSENTENCE TRANSFORM MCQsDE THI CHON HOC SINH GIOI DUYEN HAI LOP 10 NAM HOC 20142015Đại số 9 Bài tập ôn tập chương IIIIIChương 5 Đạo hàm tập 1 toán 11Tài liệu chuyên văn THCS lớp 7CHUONG 5 DAO HAM PHUONG TRINH TIEP TUYENTOÁN 10 336 BÀI TẠP TRẮC NGHIỆM. CHƯƠNG 4CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 toán 10Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán siêu hay có lời giải chi tiếtBản vẽ autocad công nghệ nhà máy xi măng Cao BằngBản vẽ autocad công nghệ sản xuất sứ mỹ nghệ lò nung con thoiTính toán thiết kế li hợp cho xe tải 8 tấn (có bản vẽ)Thiết kế,tính toán hệ thống treo cho xe con (có bản vẽ)Bản vẽ autocad Công Nghệ Sản Xuất Cấu Kiện Bêtông Cốt Thép Đúc Sẵn nhà chung cư 5 tầngBản vẽ autocad công nghệ sản xuất dầm cầu cột nhà BTCTCân bằng hóa học và bài tậpTài liệu nâng cao và mở rộng kiến thức hóa học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập