Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (27)
... clothes A hot B thirsty C hungry D cold 15 Would you like glass of beer? A a B some C any D.an 16 Bobby is drinking _ A cheese B bread C tea D strawberries 17 There’re in the fridge A...
 • 3
 • 92
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 8 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 8 (27)
... Phidias The Pyramids of Egypt G a huge bronze statue of the Greek sun gold Helios, was erected about 280 bc to guard the entrance to the harbor at Rhodes, a Greek island off the coast of Asia Minor ... sau, sau điền từ thích hợp vào chỗ trống): THE URBAN LANDSCAPE (1) covers an area of 2146 sq km (82 9 sq mi) The city proper is divided into four administrative sectors: Hoan Kiem, Ba Dinh, Dong ... is the (6) .sector, where the (7) the tomb og the 20th-century Vietnamese Communist leader (8) ., is located The National Assembly and Party Headquarters buildings and Tran Quoc Toan Pagoda,...
 • 3
 • 152
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (27)
... written 95 She English at RMIT these days A studies B is studying C will study D is gong to study 96 She's at her best when she big decisions A is making B makes C had made D will make 97 ... will spend D are going to spend 98 Robert tomorrow morning on the 10:30 train A arrived B is arriving C has arrived D would arrive C leaves D is leaving 99 Look! The bus A left B has ... and opened the boot A walking B walked C walks D walk 91 For several years his ambition to be a pilot A is B has been C was D had been 92 Henry into the restaurant when the writer was...
 • 11
 • 187
 • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (27)

Bài tập môn tiếng anh lớp 10 (27)
... A surprise B surprised C surprising D surprisingly 10/ She started to photograph the documents, safe in the _ that she wouldn't be disturbed for ... shop is open for business _ despite the shortages A as before B as usual C usually D frequently 10/ “I'm afraid I've lost that wallet you gave me.” “Well, _ mind, I can easily buy you another ... food (D) when we're there 9/ (A) Seldom we receive (B) any apology when (C) mistakes (D) are made 10/ (A) Hard had (B) a moment passed (C) before (D) the door creaked open ...
 • 3
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tiếng anh lớp 9bai tap on tieng anh lop 11bai tap nghe tieng anh lop 11bài tập unit 3 môn tiếng anh lớp 11bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 11bài tập unit 4 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnbài tập unit 5 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnbài tập unit 2 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnđáp án bài tập trong sách giáo khoa môn tiếng anh lớp 11bai tap on tap cuoi ki 2 mon tieng anh lop 11on tap hoc ki 1 mon tieng anh lop 11ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 11de cuong on tap cuoi ki 2 mon tieng anh lop 11đề thi môn tiếng anh lớp 11bài tập ôn thi anh lớp 11SUY TIM (BAI GIANG PPT)LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNGTĂNG HUYẾT AP (BAI GIANG PPT)OpenADR 2.0 DR Program Guide Certification DocumentationVIÊM PHỔI (BAI GIANG PPT)bài tập trắc nghiệp hóa học THPTtrắc nghiệm hàm số,cực trị lớp 12de thi HKIK10(14 15)Bien phap trac địa nhà cao tầngTRIEN KHAI NHOM N2 ECO102Ke hoach digital marketing dịch vụ edomain tại TP HCMĐổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Hà Nội (LA tiến sĩ)The tải english ladder activity book 3 pdf susan house and katharine scottThe english ladder activity book 1 susan house and katharine scottTiểu luận quản lí giáo dục của hiệu trưởng trường THCS: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS EAUYBài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặt biệt Việt Nam - Lào năm 2017CÂU hỏi NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI lý LUẬN NHÀ nước và PHÁP LUẬT có đáp ánkiến thức cơ bản địa lý 11Câu đối và những giai thoại đối đáp của các vị vua chúa triều nguyễnĐề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 9 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập