05 dong NL trong he sinh thai BTTL

05 dong NL trong he sinh thai BTTL

05 dong NL trong he sinh thai BTTL
... môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Dòng lượng hệ sinh thái C thể sinh vật cần chất dinh dưỡng nhung lúc cần lượng D thể sinh vật cần nănglượng nhung lúc cần chất dinh dưỡng Câu Trong hệ sinh ... dưỡng Câu Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng hấp thụ cuối A chuyển đến bậc dinh dưỡng B chuyển cho sinh vật phân giải C sử dụng cho hoạt động sống D giải phóng vào không gian dạng nhiệt Giáo viên...
 • 2
 • 138
 • 0

05 dong NL trong he sinh thai BTTL

05 dong NL trong he sinh thai BTTL
... ng sinh h c, khai thác h p lí tài nguyên thiên nhiên TRUNG BÌNH Câu Phát bi u sau không đ i v i h sinh thái? A Trong h sinh thái s th t thoát n ng l ng qua m i b c dinh d ng r t l n B Trong h sinh ... có tính tu n hoàn C Trong h sinh thái lên b c dinh d ng cao n ng l ng gi m d n D Trong h sinh thái s bi n đ i v t ch t di n theo chu trình Câu Y u t sau không tu n hoàn h sinh thái? A N ng l ... n ng l ng h sinh thái ? A Càng lên b c dinh d ng cao h n n ng l ng gi m m t ph n n ng l ng b th t thoát d n m i b c dinh d ng B Trong h sinh thái, n ng l ng đ c truy n theo chi u t sinh v t s...
 • 3
 • 62
 • 0

05 dong NL trong he sinh thai TLBG

05 dong NL trong he sinh thai TLBG
... xu t 1200kcal/ m2/ n m Hi u su t sinh thái sinh v t tiêu th b c 12%, sinh v t tiêu th b c 12,8% Xác đ nh s n l ng sinh v t toàn ph n sinh v t tiêu th b c 1, sinh v t tiêu th b c 2? Giáo viên ... Khoá h c LTQG PEN-C: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) Dòngăn ngăl ng HS T hi u su t ST III Bài t p Bài t p v n d ng: m t h sinh thái đ ng c , s n l ng sinh v t toàn ph n sinh v t s n xu t 1200kcal/...
 • 2
 • 53
 • 0

Ô nhiễm dầu nhiễu loạn hoạt động sống trong hệ sinh thái

Ô nhiễm dầu nhiễu loạn hoạt động sống trong hệ sinh thái
... Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Sản phẩm xử lý dầu thô tràn đất Vào ngày tháng 5, Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công Nghệ phối hợp với công ty xử lý dầu quốc tế ... học, sinh học,… cùa môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe người, thể sống khác Ô nhiễm môi trường người cách quản lý người Ô nhiễm biển tương ô nhiễm môi trường biển b Vai trò biển: Là nôi đa ... 0,000068 Đặc điểm hệ sinh thái biển: Có khả tự làm Có tính đa dạng cao Các trình xảy từ từ Có tính ổn định Ô nhiễm ô nhiễm biển: Ô nhiễm môi trường tượng tác nhân vật lý, hóa học, sinh học gây biến...
 • 23
 • 29
 • 0

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
... BÀI 45 DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI I .Dòng lượng hệ sinh thái Phân bố lượng trái đất Nguồn trời nguồn cung cấp * Mặt lượng chủ yếu cung cấp lượng chủ yếu ... II .Hiệu suất sinh thái Hiệu suất sinh thái gì? Năng lượng bậc dinh dưỡng sau tích lũy khoảng phần trăm • Hiệu suất sinh thái so với bậc liền kề nó? tỉ lệ % chuyển hoá lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh ... Kể sinh vật sản xuất hệ sinh thái đó? SV đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng ngược lại? Nêu tóm tắt đường truyền lượng hệ sinh thái? II.Hiệu...
 • 13
 • 1,418
 • 10

Bài 45- Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (Chương trình chuẩn)

Bài 45- Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (Chương trình chuẩn)
... truyền ? HST dưỡng Sinh vật dị dưỡng (động vật, vsv phân giải) Năng lượng trở lại môi trường Dòng lượng hệ sinh thái hiệu suất sinh thái II Hiệu suất sinh thái Năng lượng đầu vàoN/c Năng lương qua ... - Sinh vậtlượng xuấtxạ chiếu trái đất0,2- 0,5% tổng lượng sản sử dụng khoảng để tổng hợp xạ để tổng hợp chất hữu chất hữu Dòng lượng hệ sinh thái hiệu suất sinh thái Dòng lượng hệ sinh thái Năng ... Dòng lượng hệ sinh thái hiệu suất sinh thái I Dòng lượng hệ sinh thái Phân bố lượng trái đất - Nguồn lượng chủ yếu cho sống trái đất: Năng lương ánh sáng măt trời...
 • 4
 • 1,479
 • 11

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
... dưỡng lượng hệ sinh thái vận chuyển nào? Hoạt động Tên hoạt động : Tìm hiểu dòng lượng hệ sinh thái Mục tiêu: - Nêu vai trò ánh sáng hệ sinh thái - Mô tả dòng lượng hệ sinh thái - Giải thích lượng ... 5: Các số 2,5 % ; 0.1%; 10% Hiệu suất sinh thái tỉ lệ % chuyển hoá gọi hiệu suất sinh thái bậc lượng qua bậc dinh dưỡng hệ dinh dưỡng Vậy hiệu suất sinh thái gì? sinh thái V KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Thời ... tin II Hiệu suất sinh thái dụ: Một hệ sinh thái nhận lượng ánh mục II SGK trả lời: sáng 106 kcal/m2/ngày Chỉ có 2,5 % số lượng dùng quang hợp : Phần - Phần lớn lượng truyền hệ sinh lớn lượng bị...
 • 6
 • 3,371
 • 36

Bài soạn Bài 45 DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI

Bài soạn Bài 45 DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI
... HIỆU SUẤT SINH THÁI Là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa lượng bậc dinh dưỡng hệ sinh thái Phần lớn lượng truyền hệ sinh thái bị tiêu hao qua hô hấp, tao nhiệt, chất thải… có khoảng 10% lượng truyền ... sáng thay đổi theo mùa độ dài ngày Năng lượng ánh sáng phụ thuộc vào thành phần tia sáng, sử dụng từ 0,2 – 0,5% để tạo chất hữu Dòng lượng hệ sinh thái Năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp ... DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI Phân bố lượng trái đất Mặt trời cung cấp lượng chủ yếu cho sống Ánh sáng mặt trời thay đổi theo thời gian năm mùa hè ánh sáng mạnh, mua đông ngược lại Năng...
 • 11
 • 957
 • 7

Tài liệu ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG docx

Tài liệu ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG docx
... Mật độ động vật phiêu sinh sinh cảnh thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn Lao Dung 3.4 Tính đa dạng động vật phiêu sinh sinh cảnh Ở sinh cảnh bãi bồi, tính đa dạng thành phần loài đạt thấp sinh ... động thành phần loài động vật phiêu sinh sinh cảnh khác thuộc HST rừng ngập mặn Lao Dung Thành phần loài động vật phiêu sinh sinh cảnh bãi bồi, sông Hậu rừng ngập mặn (RNM) thuộc hệ sinh thái ... sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng  Đánh giá số đa dạng sinh học phân vùng sinh thái quần thể động vật hệ hệ sinh thái 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thời gian địa điểm Mẫu thu hệ sinh thái...
 • 9
 • 596
 • 8

BÀI 62. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI ppt

BÀI 62. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI ppt
... suất sinh thái bậc thứ 1/1000 so với động vật ăn cỏ hay 1/10000 so với lượng chứa sản lượng sơ cấp tinh  Do lượng mát lớn, chuỗi thức ăn hệ sinh thái không dài, thường 4-5 bậc hệ sinh thái cạn ... cho sinh vật dị dưỡng Đó sản lượng sinh vật sơ cấp tinh hay sản lượng thực tế (PN) = (PG) - R  Trong sinh quyển, tổng sản lượng sơ cấp tinh đánh giá 104,9 tỉ C/năm, bao gồm 56,4 tỉ thuộc hệ sinh ... hệ sinh thái cạn 6-7 bậc hệ nước đương nhiên tháp lượng có dạng chuẩn II Sản lượng sinh vật sơ cấp  Sản lượng sinh vật sơ cấp sinh vật sản xuất tạo trình quang hợp  Trong quang hợp, xanh tiếp...
 • 5
 • 559
 • 5

Bài 45 : Hiệu suất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Bài 45 : Hiệu suất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái
... II .Hiệu suất sinh thái Hiệu suất sinh thái gì? Năng lượng bậc dinh dưỡng sau tích lũy khoảng phần trăm so với bậc liền kề nó? - Hiệu suất sinh thái tỉ lệ % chuyển hoá lượng qua bậc dinh dưỡng hệ ... biết: Kể sinh vật sản xuất hệ sinh thái đó? SV đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng ngược lại? Nêu tóm tắt đường truyền lượng hệ sinh thái? ... 0,2-0,5% tổng lượng xạ để tổng hợp chất hữu 2 .Dòng lượng hệ sinh thái Trong chu trình dinh dưỡng dòng lượng truyền nào? - Trong chu trình dinh dưỡng, lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc...
 • 13
 • 543
 • 1

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI docx

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI docx
... đồng hóa loại ánh sáng nào? Chiếm phần trăm?  Sự biến đổi lượng hệ sinh thái  Hiệu suất sinh thái Dựa vào hình 62.1, GV cho HSchỉ lượng biến đổi hệ sinh thái? Năng lượng qua hệ sinh thái khác ... Hiệu suất sinh thái? Nguyên nhân mát lượng? II/ Sản lượng sinh vật sơ Hoạt động 2: cấp: Sinh vật tạo sản lượng sinh vật Sách giáo khoa sơ cấp? Mấy loại? Ý nghĩa loại? III/ Sản lượng sinh vật thứ ... giáo viên học sinh Nội dung GV cho HS biết lượng nguồn gốc sống Trái Đất Hoạt động 1: I/ Sự biến đổi lượng GV đưa câu hỏi gợi ý: Phổ ánh hệ sinh thái: sáng chiếu xuống trái đất gồm dãi nào? Tỉ...
 • 4
 • 293
 • 0

BÀI 45 DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI + đáp án

BÀI 45 DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI + đáp án
... hệ sinh thái C tỷ lệ % chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ bậc hệ sinh thái D tỷ lệ % chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng hệ sinh thái Câu 6: Trong rừng, ... Câu 5: Hiệu suất sinh thái A tỷ lệ % chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng cuối hệ sinh thái B tổng tỷ lệ % chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng hệ sinh thái C tỷ lệ % chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng sinh ... nguyên tài nguyên lượng vĩnh cửu? A Dầu lửa B Năng lượng thuỷ triều C Bức xạ mặt trời D Năng lượng gió ĐÁP ÁN Câu 1: Dòng lượng hệ sinh thái diễn nào? A bắt nguồn từ môi trường, sinh vật sản xuất...
 • 7
 • 343
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Từ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giớiĐề tài NCKH cấp Nhà nước Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý đô thị Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng NaiĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại Thế giớiĐánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn ManugelĐánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương QĐ 108Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmĐánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấpcong nghe phan mem công nghệ thông tingerund in english grammarto infinitive in englishĐánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồngđánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa BìnhGiám sát xây lắp điệnĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập