02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG
... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB Cây dâu tằm (3n) có nhiều đặc tính quí: dày, suất cao Dưa hấu nho (tam bội) hạt nâng cao ... 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB c Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh: Hạt phấn "mọc" môi trường nuôi nhân tạo thành ... 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB - Thành công chứng tỏ, thực nghiệm, động vật có vú nhân từ tế bào xôma, không cần có tham...
 • 4
 • 110
 • 0

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG
... Khoá h c LT ả KIT-1: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) T o gi ng m i b ng PP gơy B vƠ CNTB - Gơy B b ng tác nhân hoá h c: Táo gia l c x lí b ng NMU (nitrô mêtyl urê)  táo má h ... - Trang | - Khoá h c LT ả KIT-1: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) T o gi ng m i b ng PP gơy B vƠ CNTB - Lai t bào sinh d ng, dung h p t bào tr n lo i b t bào tr n Ph ng pháp có th t o nh ... - Trang | - Khoá h c LT ả KIT-1: Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) T o gi ng m i b ng PP gơy B vƠ CNTB Hình 2.2 Quy trình nhân b n vô tính đ ng v t - Thành công ch ng t , th c nghi m, đ ng...
 • 4
 • 124
 • 0

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB BTTL

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB BTTL
... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB Câu 14 Kỹ thuật ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật? A Nuôi cấy hạt phấn B Phối...
 • 2
 • 117
 • 0

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB DABTTL

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB DABTTL
... Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) Công ngh t bào quy trình đ c th c hi n T o gi ng m i b ng PP gây B CNTB m c t bào Các ý B, C, D quy trình đ c th c hi n m c phân t (bé h n t bào) áp án A Câu...
 • 2
 • 90
 • 0

Bài 19: Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến công nghệ tế bào pps

Bài 19: Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào pps
... cao II Tạo giống công nghệ tế bào Công nghệ tế bào thực vật(SGK) 2 .Công nghệ tế bào động vật a Nhân vô tính động vật - Nhân vô tính ĐV nhân từ tế bào xôma , không cần có tham gia nhân tế bào sinh ... I Tạo giống phương pháp gây đột biến Quy trình: gồm bước + Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến + Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn + Tạo dòng chủng - Lưu ý : phương pháp đặc ... tế bào chất noãn bào *Các bước tiến hành : + Tách tế bào tuyến vú cua cừu cho nhân , nuôi phòng thí nghiệm + Tách tế bào trứng cuả cừu khác loại bỏ nhân tế bào + Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào...
 • 4
 • 235
 • 1

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN CÔNG NGHỆ TẾ BÀO docx

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO docx
... CÔNG NGHỆ GEN I Công nghệ gen Khái niệm công nghệ gen - Công nghệ gen quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen - Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào sang tế ... nhân từ tế bào xôma , không cần có tham gia nhân tế bào sinh dục, cân tế bào chất noãn bào *Các bước tiến hành : + Tách tế bào tuyến vú cua cừu cho nhân , nuôi phòng thí nghiệm + Tách tế bào trứng ... nhân tế bào + Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng bỏ nhân + Nuôi cấy môi trường nhân tạo để trứng pt thành phôi + Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để mang thai * Ý nghĩa : - Nhân nhanh giống...
 • 6
 • 346
 • 0

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN CÔNG NGHỆ TẾ BÀ o ppt

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀ o ppt
... + Tách tế b o tuyến vú cua cừu cho nhân , nuôi phòng thí nghiệm + Tách tế b o trứng cuả cừu khác loại bỏ nhân tế b o + Chuyển nhân tế b o tuyến vú v o tế b o trứng bỏ nhân + Nuôi ... phôi: Phôi tách thành nhiều phần riêng biệt, phần sau phát triển thành phôi riêng biệt BÀI 20 : T O GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN I Công nghệ gen Khái niệm công nghệ gen - Công nghệ gen quy trình t o ... chuyển khỏi tế b o - Xử lí loại enzin giới hạn để t o loại đầu dinh - Dùng enzim nối để gắn chúng t o ADN tái tổ hợp b Đưa ADN tái tổ hợp v o tế b o nhận - Dùng muối canxi clorua xung điện cao áp làm...
 • 5
 • 328
 • 1

XÂY DựNG Hệ THốNG TáI SINH IN - VITRO CÂY KHOAI TÂY PHụC Vụ CHọN TạO GIốNG MớI BằNG Kỹ THUậT CHUYểN GEN DUNG HợP Tế BàO TRầN

XÂY DựNG Hệ THốNG TáI SINH IN - VITRO CÂY KHOAI TÂY PHụC Vụ CHọN TạO GIốNG MớI BằNG Kỹ THUậT CHUYểN GEN Và DUNG HợP Tế BàO TRầN
... Mục đích nghiên cứu ny nhằm tiến hnh xây dựng hệ thống tái sinh cho số dòng khoai tây nhập nội, tạo sở cho kỹ thuật chuyển gen v dung hợp tế bo trần tạo giống khoai với suất chất lợng cao VậT LIệU ... cho thấy: - Có khác sinh trởng hệ tái sinh khác Cây hệ sinh trởng chậm v có tợng phân nhánh (số nhánh đạt 1,3, 0,9 v 0,2 /cây) Nhìn chung, tái sinh từ hệ thứ trở có tiêu sinh trởng v khả tạo củ l ... (CT 1-4 ) v 3,8% (CT 1-5 ) Còn dòng A15 mô cha tái sinh tạo chồi (Bảng 9) Hệ thống tái sinh cho khoai tây đợc James v cs (2002) nghiên cứu Kết cho thấy, tái sinh tạo chồi đợc hình thnh đoạn thân 12 giống...
 • 10
 • 421
 • 14

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 21 - 35) pdf

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 21 - 35) pdf
... phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu vi sinh vật? A Vì vi sinh vật dễ việc xử lí tác nhân gây đột biến B Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập dòng đột biến C Vì ... mẫn cảm với tác nhân đột biến D Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều thời gian công sức 33 Điều không thuộc quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến? A Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu ... mẫu vật tác nhân đột biến Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến theo trình tự sau đây? A I > > II > III B III > II -> I C II > III > I D III > I > II 35 Nguyên tắc nhân vô tính...
 • 12
 • 364
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 1 - 20) doc

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 1 - 20) doc
... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai B gây đột biến nhân tạo C lai giống ... tổ hợp C loại tế bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn ... dùng phổ biến chọn giống vi sinh vật? A Lai loài hoá loài hoang dại B Lai khác thứ C Lai khác dòng D Gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học 4 Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu...
 • 13
 • 257
 • 1

Trắc Nghiệm về Tạo Giống Bằng PP Gây Đột Biến Nhân Tạo (Có Đáp Án pptx

Trắc Nghiệm về Tạo Giống Bằng PP Gây Đột Biến Nhân Tạo (Có Đáp Án pptx
... pháp chọn giống dùng phổ biến chọn giống vi sinh vật? A Lai loài hoá loài hoang dại B Lai khác thứ C Lai khác dòng D Gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc ... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai B gây đột biến nhân tạo C lai giống ... bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn thời gian ngắn, đáp...
 • 16
 • 630
 • 9

Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo pot

Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo pot
... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai C lai giống B gây đột biến nhân tạo ... phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu vi sinh vật? A Vì vi sinh vật dễ việc xử lí tác nhân gây đột biến B Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập dòng đột biến C Vì ... tái tổ C loại tế bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn...
 • 9
 • 365
 • 0

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 4 potx

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 4 potx
... tự nhiên: Đánh giá vật liệu tạo điều kiện tự nhiên + Ưu điểm: Mang tính chất khách quan cao + Nhược điểm: Phải chờ đợi hội để đánh giá - Đánh giá nhân tạo: Là việc tạo điều kiện nhân tạo làm ... chịu: + Tính chống chịu yếu tố bất lợi vô sinh nh : khô hạn, giá rét, lửa rừng, … + Tính chống chịu yếu tố bất lợi hữu sinh: sâu bệnh, động vật rừng, … Ch­¬ng IV G©y t¹o gièng míi Lai tạo giống ... mục tiêu chọn giống để tiến hành đánh giá + Ưu điểm: Nhanh chủ động + Nhược điểm: Tốn Ch­¬ng IV G©y t¹o gièng míi 2.3.2 Các tiêu đánh giá - Sản lượng: Đây tiêu chủ yếu chọn giống rừng, lượng sản...
 • 7
 • 140
 • 0

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 3 pdf

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 3 pdf
... hệ thống thoi vô sắc - Phương pháp gây tạo: + Tác nhân vật l : tăng giảm nhiệt độ cách thất thường (sốc nhiệt), dùng tia phóng xạ dùng ly tâm + Tác nhân hoá học: Dùng hoá chất Consisin, 2.4D tác ... míi 2.2.2.2 Kỹ thuật gây tạo 2.2.2.2.1 Gây đột biến phóng xạ Cơ sở khoa học tượng: - Các tia phóng xạ thường mang mức lượng cao làm tăng giảm trạng thái động tế bào => Kết gây biến đổi phức tạp ... riêng hạt giống theo tổ hợp lai kèm theo hồ sơ rõ ràng để sử dụng lâu dài Ch­¬ng IV G©y t¹o gièng míi 2.2 Phương pháp gây đột biến - Gây đột biến cấu trúc NST đột biến gen => Phương pháp gây đột...
 • 10
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tạo giống mới nhờ công nghệ genlai tạo giống mớibài 20 tạo giống mới nhờ công nghệ genchọn tạo giống lúa bằng phương pháp lai hữu tínhcách tạo thiệp mời bằng wordtạo giống mới ở vật nuôicách tạo gmail mới bằng tiếng việtthanh tuu cho giong vat nuoi tao giong moitạo hàm mới bằng vbatạo lệnh mới bằng autolispcnsh cổ truyền trong việc tạo giống mớitạo giống mới có năng suất caodùng đồng vị tạo giống mới và bảo quản thực phẩmsơ đồ tổng quát tạo giống mớinguyên tắc chung tạo giống mớiDự án công trình thủy điện krông hnăng với nhiệm vụ phát điện cung cấp cho lưới điện Quốc giaTAI LIEU MON TU PHAP QUOC TEKHẢO sát các đặc TRƯNG PHỔ của các ĐỒNG vị PHÓNG xạ BẰNG đầu dò nai(tl)nghiên cứu mô hình liên kết khu vực, hội nhập của Liên minh châu Âu có thể góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là quá trình hình thành Cộng đồng chung ASEANTOEIC exploration (script)130 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨCĐỀ CƯƠNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC cấp xã LĨNH vực NÔNG NGHIỆP (CHỨC DANH địa CHÍNH – xây DỰNG) năm 2017tài liệu ôn tập tiếng anh thi công chức năm 2017ĐỀ CƯƠNG ôn THI MÔN SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI TÔM HESáng kiến kinh nghiệm Thiết kế một số thí nghiệm điện Vật lý lớp 9 với chương trình Crocodile PhysicsSự tác động của đổi mới hệ thống chính trị với sự phát triển kinh tế của việt namThế mạnh về du lịch tỉnh khánh hoàPhân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở khách sạn bình minhSli lượn và lễ hội oóc pò của người nùng phàn SLình ở hoà bình đồng hỷ thái nguyênPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thànhPhối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ kĩ thuật nhiệt lạnh điều hòa không khíNghiệp vụ lễ tân tại khách sạn kim liênTổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) ở các trường mầm non thị xã sông cầu, tỉnh phú yênHuy động sự tham gia của cộng đồng trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THCS thành phố móng cái, tỉnh quảng ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập