Luyện tập số lượng đột biến NST p2

BÀI 7. THựC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

BÀI 7. THựC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST
... Đột biến NST Đột biến cấu trúc NST Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn Đột biến số lượng NST Chuyển đoạn Đột biến lệch bội Đột biến đa bội I/ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST Đột biến lệch bội H.4 ... A,B,C,D,E,F,G 2 Đột biến đa bội ®ét biÕn CÊU TRóC nhiÔm s¾c thÓ Hãy quan sát hình cho biết dạng đột biến cấu trúc NST nào? II Thu hoạch: - Mỗi học sinh làm thu hoach - Tóm tắt dạng đột biến NST, chế ... khác có (2n + 1) NST  Cà độc dược có 12 cặp NST, người ta phát 12 thể dị bội 12 cặp NST cho 12 dạng khác hình dạng, kích thước số gai Quan sát hình bên, cho biết người, cặp NST thứ bị thay đổi...
 • 16
 • 1,448
 • 32

Một số dạng bài tập nâng cao về NSTđột biến NST trong chương trình sinh lớp9

Một số dạng bài tập nâng cao về NST và đột biến NST trong chương trình sinh lớp9
... sinh THCS Tam Dương GV: Chu Thị Thơm Một số dạng tập nâng cao NST đột biến NST chương trình sinh lớp9 CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ TRONG CHƯƠNG ... nghiệp số dạng tập nâng cao chương NST đột biến NST chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp - Giúp GV có nhìn việc giải số dạng tập nâng cao NST đột biến NST - Giúp HS tránh nhầm lẫn số dạng tập nâng ... loại giao tử Đột biến NST: - Các khái niệm biến dị, biến dị di truyền, biến dị không di truyền, , biến dị đột biến, đột biến gen, đột biến NST, đột biến cấu trúc NST, đột biến số lượng NST, thể dị...
 • 20
 • 1,170
 • 1

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien NST(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien NST(có Đ/Á)
... Đảo đoạn NST B Đoạn NST đứt gãy không mang tâm động trường hợp đột biến Không nhân đôi tham gia vào cấu trúc nhân tế bào Bị tiêu biến trình phân bào Trở thành NST nhân Trở thành NST B Hình vẽ...
 • 5
 • 362
 • 10

bài tập đột biến NST

bài tập đột biến NST
... trùng thiếu NST 18 (22 NST, thiếu NST 18) tinh trùng thừa NST 18 (24 NST, thiếu NST 18) D tinh trùng bình thường, thừa NST 18 (24 NST, thừa NST 18) E tinh trùng bình thường (23 NST, với NST 18) tinh ... nhiễm sắc thể (NST) 18 lần phân bào tế bào sinh tinh tạo ra: A Tinh trùng NST 18 (chỉ có 22 NST, NST 18) B tinh trùng bình thường (23 NST với NST 18) tinh trùng thừa NST 18 (24 NST với NST 18) C tinh ... chế phát sinh đột biến trường hợp : TH TH 2? Bài 12 Ở người xuất dạng tế bào OX XXY a Các loại tế bào thuộc dạng đột biến ? nêu tên dạng đột biến ? b Giải thích hình thành dạng đột biến ,cho biết...
 • 4
 • 953
 • 30

NSTĐỘT BIẾN NST (BÀI TẬP)

NST VÀ ĐỘT BIẾN NST (BÀI TẬP)
... alen X trở thành thể đột biến thể XY C Đột biến trạng thái trội a thành A đột biến nguyên trạng thái lặ môi trường thay đổi chuyển thành trội Đột biến nhiễm sắc thể D Đột biến A thành a tồn trạng ... 115*Điều không xét đến trường hợp đột biến trở thành thể đột biến A Hai đột biến lặn alen giao tử đực gặp treong thụ tinh tạo thành kiểu gen đồng hợp B Gen đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính, ... dẫn tới tất tế bào thể mang đột biến B tế bào sinh dưỡng mang đột biến C dẫn tới thể có hai dòng tế bào bình thường dòng mang đột biến D có quan sinh dục mang đột biến 68Trường hợp thể sinh vật...
 • 11
 • 674
 • 12

Kien thuc chuan-dot bien NST-on tap 12

Kien thuc chuan-dot bien NST-on tap 12
... Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp...
 • 5
 • 161
 • 0

Bài Tập Về Đột biến NST ppt

Bài Tập Về Đột biến NST ppt
... tính enzym amilaza xảy do: A) Có đột biến đảo đoạn NST B) Có đột biến lặp đoạn NST C) Có đột biến chuyển đoạn NST D) Có đột biến đoạn NST Đáp án B Câu 18 Loại đột biến sau ảnh hưởng đến sức sống ... Câu Đột biến NST bao gồm dạng: A) Đa bội dị bội B) Thêm đoạn đảo đoạn C) Chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ D) Đột biến số lượng cấu trúc NST Đáp án D Câu Cơ chế phát sinh đột biến cấu ... đoạn (NST) B) Đảo đoạn NST C) Chuyển đoạn NST tương hỗ D) Mất đoạn NST Đáp án D Câu Sự trao đổi chéo bất thường crômatít cặp NST tương đồng thời kỳ đầu phân bào giảm nhiễm làm xuất dạng đột biến: ...
 • 10
 • 498
 • 1

Bài tập về đột biến gen và đột biến NST

Bài tập về đột biến gen và đột biến NST
... 119 aa Bài tập 7: Một gen có khối lợng 45.104 đvC Hiệu số Nu loại khác chiếm 20% số Nu gen Sau đột biến, số liên kết Hiđrô tăng lên Xác định số Nu loại gen đột biến? Giải: - Tổng số Nu gen là: ... - Gen dài 3060 A0, có tỉ lệ A = 3/ G Sau đột biến chiều dài gen không đổi có tỉ lệ A/ G = 42,18% Số liên kết H gen đột biến là: A) 2430 B) 2433 C) 2070 D) 2427 Dặn dò: - Về nhà ôn tập giải tập ... Kiểu gen AAaa tạo loại giao tử có tỉ lệ: 1AA: 4Aa: aa d) Kiểu gen AAAa tạo loại giao tử có tỉ lệ: 3AA: Aa = 1AA: Aa e) Kiểu gen AAAA tạo loại giao tử mang gen AA II Bài tập ĐBG Hoạt động 2: Bài tập...
 • 3
 • 799
 • 16

LUYỆN TẬP: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG pot

LUYỆN TẬP: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG pot
... nhân, chia số Đáp số iz phức dạng lượng giác? a) Acgumen z = 2)Cách tính acgumen Trả lời: i môđun tích 5  3   thương số phức? 4 3) Dạng lượng giác 3 3   z =  cos  i sin  bậc số phức z? ... kết hợp dạng lượng giác số phức áp dụng công thức Moa-vrơ Tg Hoạt động giáo viên 7' + Chỉ định học sinh lên bảng giải 33a 33c Chia bảng làm cột Gợi ý: Viết dạng lượng giác số phức z áp dụng công ... BT thêm: Tìm n để    3i    n a/ số thực b/ số ảo PHIẾU HỌC TẬP 1/ Viết dạng lượng giác số phức z = 1 i tính z12 1 i 2/ Viết dạng lượng giác số phức z biết z =2 acgumen  2i  - z ...
 • 5
 • 303
 • 0

LUYỆN TẬP: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG potx

LUYỆN TẬP: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG potx
... nhân, chia số Đáp số phức dạng lượng giác? Hoạt động HS Ghi bảng Trả lời: a) Acgumen z = iz i 2)Cách tính acgumen môđun tích 5  3   4 thương số phức?  suy 3) Dạng lượng giác bậc số phức z? ...  BT thêm: Tìm n để    3i    n a/ số thực b/ số ảo PHIẾU HỌC TẬP 1/ Viết dạng lượng giác số phức z = 1 i tính z12 1 i 2/ Viết dạng lượng giác số phức z biết z =2 acgumen  2i  - z ... 3/ Bài tập: Hoạt động TG Củng cố rèn luyện kỹ viết dạng lượng giác số phức Hoạt động giáo viên +CH1(Nêu cho lớp) Hoạt động học sinh Trả lời: Để tìm dạng lượng giác r = 10' Ghi bảng...
 • 8
 • 299
 • 0

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG doc

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG doc
... môđun iz i Trả lời: 5  3   4 z= 3 3    i sin  cos   3 Dạng lượng giác của tích thương bậc số phức z l :  2 số phức? 3( suy cos 3 3  i sin 8 ) 3) Dạng lượng giác bậc số 5  3  ... chương BT thêm: Tìm n để   3i      3i    n a/ số thực b/ số ảo PHIẾU HỌC TẬP 1/ Viết dạng lượng giác số phức z = 1 i 1 i 2/ Viết dạng lượng giác số phức z biết  z tính z12 =2 acgumen ... Tiến trình dạy 1/ Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, điểm danh 2/ Kiểm tra c : ( Kết hợp hoạt động) 3/ Bài tập: Hoạt động Củng cố rèn luyện kỹ viết dạng lượng giác số phức T G Hoạt động giáo viên Hoạt...
 • 12
 • 337
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Thiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập