Luyện tập nguyên phân và giảm phần p1

Chủ đề 6.2 bài tập nguyên phân giảm phân sự sinh trưởng phát triển của vi sinh vật

Chủ đề 6.2 bài tập nguyên phân giảm phân và sự sinh trưởng phát triển của vi sinh vật
... phân tế bào sinh dục đợt B Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục đực đợt , số đợt nguyên phân tế bào sinh dục đợt C Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục đực đợt , số đợt nguyên phân tế bào sinh dục đợt ... bào sinh tinh trùng sinh trứng tạo từ tế bào sinh dục sơ khai đực tế bào sinh dục sơ khai loại tế bào trải qua đợt nguyên phân A Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục đực đợt , số đợt nguyên phân ... tế bào có NST kép Tế bào A.Kì trình nguyên phân B.Kì sau trình nguyên phân C.Kì trình giảm phân I D.Kì trình giảm phân II Câu 6.Nếu trao đổi chéo , sau giảm phân từ tế bào có cặp NST AaBBccDdEeHhGG...
 • 12
 • 2,257
 • 1

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN BỒI DƯỠNG HSG SINH 9

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN BỒI DƯỠNG HSG SINH 9
... đoạn) CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN CỦA NGUYÊN PHÂN Dạng 1: Tính số tế bào tạo sau nguyên phân số lần nguyên phân Bài 1: Có 10 tế bào sinh dưỡng loài phân bào nguyên nhiễm a Nếu tế bào nguyên phân lần liên ... phân - Đều chế sinh học nhằm đảm bảo ổn định vật chất di truyền qua hệ * Khác nhau: NGUYÊN PHÂN - Xảy lần phân bào gồm kỳ GiẢM PHÂN - Xảy lần phân bào liên tiếp: Lần phân bào I phân bào giảm phân, ... tốc độ lần nguyên phân liên tiếp không nhau: - Nếu tốc độ nguyên phân lần giảm dần thời gian lần nguyên phân tăng dần - Nếu tốc độ nguyên phân lần tăng dần thời gian lần nguyên phân giảm dần Trong...
 • 18
 • 1,807
 • 0

Ôn tập nguyên hàm tích phân

Ôn tập nguyên hàm và tích phân
... sin x dx = -cotx +C 1.4/ Tích phân 1.4.1/ Định nghĩa tích phân : Cho hàm số f liên tục K a, b hai số thuộc K Nếu F nguyên hàm củ f K hiệu số F(b) – F(a) b gọi tích phân f từ a đến b kí hiệu ... x)dx tích phân f đoạn [a; b] a b * ∫ f ( x)dx = F ( x) a = F(b) – F(a) b a b b a * Tích phân không phụ thuộc vào biến lấy tích phân b a a ∫ f ( x)dx = ∫ f (t )dt = ∫ f (v)dv = 1.4.2 Tính chất tích ... Bài tập : Tính tích phân sau π e ∫ π ∫ x ∫ b/ ( x + ) ln xdx a/ ( x + cosx) s inxdx ∫ c/ ln( x + x)dx 2 d/ x tan xdx π 2.3.1 Áp dụng tích phân tính diện tích hình phẳng Công thức tính diện tích...
 • 8
 • 1,265
 • 32

Luyện tập: Vi phân đạo hàm cấp cao

Luyện tập: Vi phân và đạo hàm cấp cao
... nghéa vi phán,ỉïng dủng vi phán vo phẹp gáưn âụng + Tênh âỉåüc âảo hm cáúp hỉỵu hản ca cạc hm säú thỉåìng gàûp - Vãư Ké nàng : + Biết cạch vi phán ca cạc hm säú thỉåìng gàûp ,ỉïng dủng vi phán ... Luûn táûp v cng cäú kiãún thỉïc â hc Hoạt động học sinh Hoạt động giáo vi n HÂTP1: Cng cäú âënh - Nghe ,hiãøu nhiãûm nghéa vi phán ca mäüt hm vủ säú - Tho lûn tr låìi -Ghi âãư bi táûp - Nháûn xẹt ... thảo âảo hm cáúp hỉỵu hản ca cạc hm säú thỉåìng gàûp - Về tư thái độ: + Váûn dủng âảo hm cáúp cao ca cạc hm säú âån gin +Tích cực hoạt động,tham gia gii cạc bi táûp ...
 • 3
 • 3,151
 • 52

Bài tập nguyên hàm tích phân

Bài tập nguyên hàm và tích phân
... 7).cos(2x+3) dx cosx.sin x p ∫ dx g ∫ s inx + sin x IV/ NGUYÊN HÀM CỦA HÀM HỮU TỈ (HÀM PHÂN THỨC) (Lớp nguyên hàm toán dễ, để tìm nguyên hàm lớp hàm lưu ý điểm sau: i Quan sát bậc đa thức tử bậc mẫu, ... dx e (3 + e − x ) x V/ NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN (Mục đích việc nguyên hàm phần chuyển nguyên hàm khó tính phương pháp biết nguyên hàm dễ tính hơn, Vậy toán phải dùng nguyên hàm phần? Đó toán có dạng ... Tính nguyên hàm sau phương pháp toàn phần 3x x a ∫ (2 x + 1)e dx d ∫ cos x.e dx ∫x c ∫ e b 2x ln x.dx sin x.dx ∫x ln x.dx ) e ∫ ln x.dx f ∫ lg x.dx VI NGUYÊN HÀM CỦA HÀM VÔ TỈ (Tổng thể nguyên hàm...
 • 4
 • 1,255
 • 51

Tài liệu BAI: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Tài liệu BAI: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
... LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HP I Luyện tập: • 1) Bài tập 1/ 11 • Đọc kó đoạn văn em thấy tác giả vận dụng phép lập luận đoạn văn a,b vận dụng ? THẢO ... tập 2/ 12: • Thực hành viết đoạn văn phân tích: Hiện có số học sinh học qua loa, đối phó không học thật Em phân tích chất lối học đối phó để nêu lên tác hại CÂU HỎI THẢO LUẬN ( phút) • Bài tập ... trọng học vấn – Đọc sách đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức Sách đúc kết tri thức nhân loại tích luỹ từ xưa đến • Bài SGK/ 12: Hãy viết đoạn văn tổng hợp điều phân tích Bàn đọc sách? • Bài SGK/...
 • 10
 • 1,512
 • 9

Tài liệu BAI: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Tài liệu BAI: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
... LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HP I Luyện tập: • 1) Bài tập 1/ 11 • Đọc kó đoạn văn em thấy tác giả vận dụng phép lập luận đoạn văn a,b vận dụng ? THẢO ... tập 2/ 12: • Thực hành viết đoạn văn phân tích: Hiện có số học sinh học qua loa, đối phó không học thật Em phân tích chất lối học đối phó để nêu lên tác hại CÂU HỎI THẢO LUẬN ( phút) • Bài tập ... trọng học vấn – Đọc sách đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức Sách đúc kết tri thức nhân loại tích luỹ từ xưa đến • Bài SGK/ 12: Hãy viết đoạn văn tổng hợp điều phân tích Bàn đọc sách? • Bài SGK/...
 • 10
 • 1,171
 • 6

Bài giảng BAI: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Bài giảng BAI: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
... LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HP I Luyện tập: • 1) Bài tập 1/ 11 • Đọc kó đoạn văn em thấy tác giả vận dụng phép lập luận đoạn văn a,b vận dụng ? THẢO ... Bài tập 2/ 12: • Thực hành viết đoạn văn phân tích: Hiện có số học sinh học qua loa, đối phó không học thật Em phân tích chất lối học đối phó để nêu lên tác hại CÂU HỎI THẢO LUẬN ( phút) • Bài ... cao vốn tri thức Sách đúc kết tri thức nhân loại tích luỹ từ xưa đến • Bài SGK/ 12: Hãy viết đoạn văn tổng hợp điều phân tích Bàn đọc sách? • Bài SGK/ 12: - Tóm lại, muốn đọc sách có hiệu phải...
 • 10
 • 1,136
 • 8

Bài tập nguyên hàm tích phân

Bài tập nguyên hàm và tích phân
... e x − dx (t = e − 1) 11 Bài Tính tích phân π phương pháp π sau tích phân phần: π ∫ ( x + 2) sin xdx sin x ∫ + sin x dx ( x = π − t ) x +1 ∫ dx( a > 0) Bài Tính tich phân sau phương pháp đổi ... (đặt x+1=tant) ∫ 0 a ∫ ( x +1) cos −π x dx x dx (t=tanx+2) ∫ xe 2x dx e ∫ln xdx 10 BÀI TẬP NGUYÊN HÀM & TÍCH PHÂN * Trang * GV: NGUYỄN VĂN HUY DẠY KÈM TẠI NHÀ - ĐT:0909 64 65 97 e π 11 ∫ln xdx ... −1) Bài 10 Tính thể tich vật thể tròn xoay sinh hình phẳng D tạo đường sau quay xung quanh trục Ox y = 3x − x , y = y = x , y = x y = x + 1, y = 0, x = 0, x = 4 y = − x, y = x BÀI TẬP NGUYÊN HÀM...
 • 3
 • 941
 • 37

Bài tập nguyên phân - giảm phân

Bài tập nguyên phân - giảm phân
... BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN CÔNG THỨC SINH HỌC 1- NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN Số lượng NST đơn cung cấp cho nguyên phân - Nguyên liệu cung cấp tương đương: (2k – 1)2n - k số đợt nguyên phân ... thái - nguyên phân : 32 cromatic, 16 NST kép - giảm phân I: 32 cromatic, 16 NST kép - giảm phân II: 16 cromatic, NST kép - nguyên phân :0 cromatic, NST đơn c Số tế bào tham gia giảm phân: ... định số lần nguyên phân tế bào sinh dục - n+3 Bộ NST loài 2n, ta có 25 = BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN Vậy n =22 → 2n = 44 - Gọi x số lần nguyên phân tế bào sinh dục cái, ta có : x 44( -1 ) = 11220,...
 • 13
 • 16,088
 • 62

Bài tập nguyên hàm tích phân

Bài tập nguyên hàm và tích phân
... x2+y2 = thành hai phần.Tính diện tích phần x + 2ax + 3a y= 1+ a4 Bài 5: Cho a > Tính diện tích hình phẳng giới hạn Tìm a để y = a ax 1+ a4 diện tích lớn Bài 6: Tớnh din tớch ca cỏc hỡnh ... trc honh , trc tung v ng thng x = Bài 1: Cho (p) : y = x2+ đờng thẳng (d): y = mx + Tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn hai đờng có diện tích nhỏ nhẩt Bài 2: Cho y = x4- 4x2 +m (c) Tìm m ... phẳng giới hạn (c) 0x có diện tích phía 0x phía dới 0x x x Bài 3: Xác định tham số m cho y = mx chia hình phẳng giới hạn y = o x y = Có hai phần diện tích Bài 4: (p): y2=2x chia hình phẳng...
 • 22
 • 237
 • 0

Tiết thứ 6: NGUYÊN TỬ LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN potx

Tiết thứ 6: NGUYÊN TỬ LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN potx
... nghĩa nguyên tố hoá học, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ xác định số electron, số proton, số nơtron nguyên tử khối biết kí hiệu nguyên ... tích hạt nhân nguyên tử b) Số proton nguyên tử số nơtron c) Số proton hạt nhân số electron lớp vỏ nguyên tử d) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có proton e) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có nơtron f) ... cứu thành phần nguyên tử Bây củng cố lại kiến thức học vận dụng vào làm tập b) Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY NỘI DUNG KIẾN VÀ TRÒ THỨC Hoạt động 1: Câu hỏi trắc nghiệm Mục tiêu: Củng cố kiến thức...
 • 8
 • 124
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán hình học nâng cao lớp 9THỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017Từ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)TÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)Thực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyQuy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)SÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập