SÁNG TẠO KỸ THUẬT, PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT, PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT, PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
... động sáng tạo tài sản trí tuệ, bảo hộ độc quyền tài sản trí tuệ, tiếp thị tài sản trí tuệ sản phẩm tạo từ tài sản trí tuệ… trình có nhiều rủi ro: rủi ro từ khâu chọn đối tượng nghiên cứu sáng tạo ... KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SÁNG TẠO KỸ THUẬT, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 8g00 – 8g30: 8g30 – 8g35: 8g35 – 8g45: 8g45 ... Khoa học Công nghệ Việt Nam 18.5.2014, Hội nghị Sáng tạo Kỹ thuật - Hỗ trợ Phát triển Tài sản trí tuệ - Chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại hôm mong muốn góp thêm nhìn không nhằm mang...
 • 56
 • 168
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp . pdf

Tài liệu Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp . pdf
.. . nguồn kinh phí Chương trình) Số hồ sơ: 11 bộ, 01 gốc 10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Phiếu đăng chủ trì thực dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ doanh nghiệp Văn qui định .. . minh dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát Quyết định số triển tài sản trí tuệ doanh nghiệp 11/2006/QĐ-BKHC Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Giấy xác nhận phối hợp thực dự án thuộc Chương trình .. . thực dự án lý lịch khoa học chủ nhiệm dự án; Thuyết minh khả chủ trì thực dự án tổ chức, cá nhân đăng chủ trì thực dự án; Thành phần hồ sơ Giấy xác nhận phối hợp thực dự án (theo Mẫu); Tài liệu...
 • 5
 • 334
 • 0

Quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
... TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 2.2 Quy chế quản Chương trình: (i) Tổ chức thực Chương trình (Điều 2): Bộ Tài chủ trì, phối hợp với ... CÔNG NGHỆ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP NỘI DUNG CHÍNH Cơ sở pháp Các quy định quản tài Nội dung quản tài địa phƣơng Nội dung quản tài Trung ƣơng Tổ ... định giá tài sản trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 2.3 Thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn quản tài Chƣơng...
 • 28
 • 281
 • 0

Tìm hiểu thực trạng xây dựng phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương của em

Tìm hiểu thực trạng xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương của em
... dẫn địa lý chi phí thêm vào cho việc phát triển tài sản trí tuệ Tình trạng sản xuất manh mún, địa phương chưa có chiến lược quảng bá sản phẩm sâu rộng, rõ ràng Thêm vào tình trạng “ăn cắp” tài sản ... Tài sản trí tuệ địa phương Đề tài cụ thể nhóm 11: Thực trạng xây dựng, phát triển, khai thác bảo vệ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà Những thuận lợi khó khăn hoạt động phương hướng giải MỞ ĐẦU ... N02 Page 21 Tài sản trí tuệ địa phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ - Trường ĐH Luật HN 2009 Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ - Bộ giáo...
 • 22
 • 151
 • 0

Đánh giá thực trạng công nghệ đề xuất các giải pháp kỹ thuật phát triển các sản phẩm cao su của ngành công nghiệp hóa chất việt nam

Đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phát triển các sản phẩm cao su của ngành công nghiệp hóa chất việt nam
... chở khách có tốc độ cao - Các sản phẩm cao su kỹ thuật sản phẩm đợc sản xuất từ mủ latex, cha đợc trọng phát triển nên đáp ứng đợc nhu cầu số loại sản phẩm thông dụng, có chất lợng thấp, đợc ... đầu t sản xuất cao su tổng hợp, sản xuất than đen (cacbon black) từ nguyên liệu dầu mỏ, với việc tập trung đầu t phát triển công nghiệp hóa lọc hóa dầu Trong tơng lai, phát triển công nghiệp hóa ... cho nhà sản xuất sản phẩm cao su Tuy nhiên, giá bán cao su nớc có xu hớng phụ thuộc vào khả xuất công ty trồng, khai thác sơ chế cao su (Hiện chủ yếu xuất sang thị trờng Trung Quốc), nên xuất đợc...
 • 50
 • 383
 • 0

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực việt nam trong điều kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực việt nam trong điều kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
... cần giải 42 Chơng 2: Quan điểm giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam điều kiện gia nhập tổ chức thơng mại giới 45 2.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam điều kiện gia nhập ... NNL Việt Nam (khảo sát giai đoạn 1996 - 2005) + Chỉ rõ hội thách thức NNL Việt Nam gia nhập WTO + Đề số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển NNL Việt Nam điều kiện gia nhập Tổ chức thơng mại giới ... hình NGUồN NHÂN LựC 1.1 Khái quát chung nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực - Khái niệm nguồn nhân lực Nói đến nhân lực nói đến ngời - trung tâm phát triển, ...
 • 20
 • 250
 • 0

Thực trạng khai thác tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp vừa nhỏ của một số nước trên thế giới - bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt nam

Thực trạng khai thác tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của một số nước trên thế giới - bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt nam
... li THỰC TRẠNG KHAI THÁC TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THỂ GIỚI Khai thác tài sản trí tuệ nước ta công việc cần thiết đòi h ỏ i n ỗ lực không riêng doanh nghiệp ... 3.2 Vài nét khai thác tài sản trí tuệ doanh nghiệp Việt Nam 60 3.2.1 Tài sản trí tuệ cởa doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 60 3.2.1.1 Đặc điểm SMEs Việt Nam 60 3.2.1.2 Đặc điểm tài sản tri tuệ cởa doanh ... sáng tạo tài sản trí tuệ 34 2.1.3 Khai thác tài sản trí tuệ 37 2.1.4 Nhận xét 39 2.2 Thực trạng khai thác tài sản trí tuệ cua doanh nghiệp vừa nhỏ Hoa K ỳ 40 2.2.1 Đặc điếm doanh nghiệp vừa nhỏ Hoa...
 • 97
 • 728
 • 2

tác hại của buôn lậu gian lận thương mại đối với sự phát triển của kinh tế đất nước

tác hại của buôn lậu và gian lận thương mại đối với sự phát triển của kinh tế đất nước
... lận thương mại .2 Mối quan hệ buôn lậu gian lận thương mại II Thực trạng buôn lậu gian lận thương mại thành phố Hà Nội Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại Chống buôn ... lậu bao gồm gian lận thương mại Hội nghị Quốc tế lần thứ V chống gian lận thương mại tổ chức Hải Quan giới xếp buôn lậu vào hình thức gian lận thương mại, coi loại hình gian lận thương mại nguy ... Quản lý Kinh doanh Hà Nội Tiểu luận thương mại 3.Mối quan hệ buôn lậu gian lận thương mại Gian lận thương mại dù tội danh luật hình sự, dấu hiệu đặc trưng lại trùng hợp với tội buôn lậu buôn lậu...
 • 13
 • 1,717
 • 0

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại tại Cục Hải quan Hà Nội.Doc

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan Hà Nội.Doc
... Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu t gia công, Chi cục Hải quan Tây, Chi cục Hải quan Gia Thuỵ, Chi cục Hải quan Bắc ninh, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan Phú Thọ Cục Hải quan ... Tổng quan phòng chống buôn lậu gian lận thơng mại thơng mại quốc tế Chơng II: Thực trạng hoạt động phòng chống buôn lậu gian lận thơng mại Cục hải quan TP nội Chơng III : Định hớng giải pháp nhằm ... chuyên đề đề cập đến Buôn lậu gian lận thơng mại lĩnh vực hải quan , qua công tác chống buôn lậu gian lận thơng mại , công tác kiểm tra ,giám sát Cục Hải quan TP nội 4.Phơng pháp nghiên cứu Chuyên...
 • 98
 • 859
 • 14

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại tại cục Hải quan hà nội

một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại cục Hải quan hà nội
... chống buôn lậu gian lận thơng mại cục hải quan nội thời gian tới 1.định hớng Các giải pháp tăng cờng công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thơng mại cục hải quan nội 1.1 Một số định ... lọng 1.2.7 Công tác tra, kiểm tra 1.2.8 Công tác văn phòng 1.3 .Chống buôn lậu gian lận thơng mại -Một nhiệm vụ then chốt Cục Hải quan TP nội: Chống buôn lậu gian lận thơng mại mối quan tâm nhiều ... tài :Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu gian lận thơng mại Cục Hải quan Nội mang tính cấp thiết mặt lý luận mà đòi hỏi thực tiễn cấp thiết nhằm góp phần cao hiệu công...
 • 23
 • 320
 • 1

Đề tài " Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu gian lận thương mại"

Đề tài
... BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI I KHÁI NIỆM VỀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ BUÔN LẬU Khái niệm gian lận thương mại Các hình thức GLTM II THỰC TRẠNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG ... PHỐ HÀ NỘI I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI II CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI III VAI TRÒ CỦA HẢI QUAN TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG ... số kết cụ thể công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại Cục Hải quan thành phố nội  Năm 1998, Cục Hải quan thành phố nội phát lập biên 414 vụ vi phạm hành Hải quan, với trị giá tang...
 • 45
 • 348
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu gian lận thương mại” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại” doc
... TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI I KHÁI NIỆM VỀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ BUÔN LẬU Khái niệm gian lận thương mại Gian lận thương mại hành ... Hải quan thành phố Nội thực trạng hoạt động buôn lậu gian lận thương mại nói chung nội nói riêng, em hoàn thành chuyên đề " Hải quan Nội với công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương ... thành phố nội Phần thứ hai THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI I KHÁI NIỆM VỀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ BUÔN LẬU Khái niệm gian lận thương...
 • 45
 • 414
 • 2

Tài liệu Lý luận chung về buôn lậu gian lận thương mại pptx

Tài liệu Lý luận chung về buôn lậu và gian lận thương mại pptx
... cú hnh vi gian ln thng mi gi l "gian thng" tc l "ngi cú nhiu mu mụ la lc"; "k buụn bỏn gian ln v trỏi phộp" Hnh vi gian ln thng mi trc ht phi l hnh vi gian ln núi chung, nhng hnh vi gian ln ny ... Quản Kinh doanh H Nội Tiểu luận thơng mại MC LC A LI NểI U B NI DUNG I lun chung v buụn lu v gian ln thng mi .2 Khỏi nim v buụn lu 2 Khỏi nim v gian ... la o, di trỏ 3.Mi quan h gia buụn lu v gian ln thng mi Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 Mã SV: 04A20102N Đại học Quản Kinh doanh H Nội Tiểu luận thơng mại Gian ln thng mi dự khụng phi l mt ti danh...
 • 13
 • 427
 • 3

Tài liệu Tiểu luận “ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN BUÔN LẬU GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI” ppt

Tài liệu Tiểu luận “ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI” ppt
... quan hệ buôn lậu gian lận thương mại II Thực trạng buôn lậu gian lận thương mại thành phố Nội Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại Chống buôn lậu, gian lận thương mại ... "Buôn lậu gian lận thương mại" II THỰC TRẠNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại địa bàn Thủ ... cấp… III CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đứng trước tình hình buôn lậu diễn cách trầm trọng Nội Chúng ta phải có số biện pháp để ngăn chặn sau: - Các...
 • 14
 • 414
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hội  nghị chuyên đề về chống thất thu thuế và nợ đọng thuế tổng cục thuế tổ chức tháng 2 2012tài liệu lâm nghiệp xã hộitài liệu chủ nghĩa xã hội khoa họctài liệu môn nghiệp vụ kinh doanh ngoại hốitài liệu trắc nghiệm bảo hiểm xã hộitai lieu trac nghiem mon bao hiem xa hoitài liệu công nghiệptài liệu lâm nghiệptài liệu trắc nghiệm hóa học 12tài liệu doanh nghiệptài liệu chủ nghĩa mác lênintài liệu trắc nghiệm hóa hữa cơ 11tài liệu chủ nghĩa mác lênintài liệu chủ nghĩa duy vật lịch sửtài liệu chủ nghĩa macUSING INDIRECT CORECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING TO IMPROVE WRITING SKILLS FOR GRADE 10TH MIXED LEVEL STUDENTS AT VAN NOI HIGH SCHOOL IN DONG ANH, HANOI AN ACTION RESEARCHHệ thống công thức vật lý 10HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC베트남인을 위한 종합한국어 2권 (개정판 본책) tiếng hàn tổng hợp 2Tài liệu ôn thi phần công vụ công chứcBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽNhững đóng góp của quang trung nguyễn huệ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa xã hội ở thế kỷ XVIIIPhương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Sử dụng google earth trong dạy học môn địa lí ở trường THCSNghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện bố trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị viêm ruột thừa cấp ở trẻ em bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (tt)Cảm thức đô thị trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng (LV thạc sĩ)Trường ca Nguyễn Anh Nông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kỹ thuật số hóa hiện vật sử dụng công nghệ 3D (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh Bắc Giang giai đoạn 20152020Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Chương Trình Mới Lưu Hoằng TríNồng độ fructosamin huyết thanh trong đánh giá mức độ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập