Vật lý 10 chuyên đề: Động học chất điểm

Vật 10 chuyên đề: Động học chất điểm

Vật lý 10 chuyên đề: Động học chất điểm
... đối phụ thuộc HQC - Chất điểm vật có kích thước nhỏ không đáng kể so với khoảng cách, kích thước mà ta khảo sát - Một tập hợp chất điểm gọi hệ chất điểm Vật rắn xem hệ chất điểm phân bố liên tục ... niệm mở đầu - Chuyển động vật sư chuyển dời vị trí vật vật khác không gian theo thời gian - Vật hay hệ vật qui ước đứng yên khảo sát chuyển động vật khác gọi hệ qui chiếu Chuyển động có tính tương ...   dv 2 v  (v) 2v  2va dt Như nếu: * v.a  Chất điểm chuyển động nhanh dần * v.a  Chất điểm chuyển động chậm dần * v.a  Chất điểm chuyển động tròn  an a  at  v  a  a  at a v...
 • 61
 • 112
 • 0

Giáo án vật 10-Chương 1: Động học chất điểm ppt

Giáo án vật lý 10-Chương 1: Động học chất điểm ppt
... evaluation only chất điểm kích thước vật gọi chất điểm nhỏ so với phạm vi chuyển động - Em cho biết vật ntn - HS Định nghĩa Chất điểm coi chất điểm? b Quỹ đạo: - Hãy quan sát chuyển động - Một vệt ... khit lên nhau chuyển động tịnh tiến điểm? Chú ý: Khi vật chuyển động tịnh tiến  chuyển động tịnh tiến - HS ghi nhận ta khảo sát chuyển động điểm vật thay cho vật * Hoạt động 4: (5 phút) Củng ... Chọn mốc thời gian gian chuyển động? t  t  t1 Khi nghiên cứu chuyển động chất điểm ta phải xác định vị trí thời gian chuyển động chất điểm  Phải gắn vào chất điểm hệ quy chiếu - HS trả lời...
 • 21
 • 510
 • 1

BÀI TẬP VẬT 10 CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt
... v i trọng lực P” A Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B Phát biểu I đúng, phát biểu II sai C Phát biểu I sai, phát biểu II sai D Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, ... chuyển động vật khác gắn vào vật đàn h i A Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B Phát biểu I đúng, phát biểu II sai C Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu ... sai, phát biểu II D Phát biểu I sai, phát biểu II sai 48: Chọn câu SAI câu sau n i vật tác dụng lực:  A.Gia tốc vật tỉ lệ nghịch v i kh i lượng vật B.Gia tốc vật hướng v i lực F  C.Gia tốc vật...
 • 99
 • 844
 • 6

Vật 12 chuyên đề Cơ học chất rắn

Vật lý 12 chuyên đề Cơ học chất rắn
... CỦA VẬT RẮN 27 BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ - CƠ HỌC VẬT RẮN - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com CHUYÊN ð 1: CƠ ... LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ - CƠ HỌC VẬT RẮN - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com φ = φ0 + ωt (1.5) b) Trường hợp gia tốc góc vật rắn không đổi theo ... THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ - CƠ HỌC VẬT RẮN - ðT: 01689.996.187 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Khi vật rắn quay xung quanh trục cố định qua vật, điểm vật cách trục quay...
 • 30
 • 119
 • 0

Vận dụng quan điểm dạy học hiện đại thiết kế một số bài học chương Động lực học chất điểm vật 10 THPT để nâng cao chất lượng dạy học

Vận dụng quan điểm dạy học hiện đại thiết kế một số bài học chương Động lực học chất điểm vật lý 10 THPT để nâng cao chất lượng dạy học
... Chƣơng 2: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC HIỆN ĐẠI THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI HỌC CHƢƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC 2.1 Vận dụng LLDH đại thiết kế học để nâng cao chất lƣợng ... phần nâng cao chất lượng dạy học -Nghiên cứu nội dung, cấu trúc, đặc điểm chương Động lực học chất điểm -Vận dụng quan điểm dạy học đại, thiết kế số chương Động lực học chất điểm (Vật 10 ... tài: Vận dụng quan điểm dạy học đại thiết kế số học chương Động lực học chất điểm Vật 10 THPT để góp phần nâng cao chất lượng dạy học 2.Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng lí luận dạy học...
 • 122
 • 175
 • 0

vật 10 - chuyên đề phương pháp động lực học có giải cực hay

vật lý 10 - chuyên đề phương pháp động lực học có giải cực hay
... P  N = P - F sin  (3) Từ (2) và (3) ta có : ma = F cos -  t (mg - F sin  ) = F( cos + t sin  ) -  t mg F cos   t sin     t g m Dạng 2: Dùng phương pháp hệ vật - Xác định ... hướng lên a  Phương trình định luật II Niu-tơn dưới  O  F2 dạng véc tơ: x Fms       Fms + P + N = m a (1) F+ P  Chiếu (1) lên Ox : ma = F2 - Fms  ma = F cos - Fms (2) Chiếu ... = 9N theo phương song song với mặt bàn Hệ số ma sát giữa hai vật với mặt bàn là m = 0,2 Lấy g = 10m/s2 Hãy tính gia tốc chuyển động Bài giải: Đối với vật A ta có:    ...
 • 12
 • 72
 • 0

Vật 11: Chuyên đề dòng điện trong chân không, chất khí

Vật lý 11: Chuyên đề dòng điện trong chân không, chất khí
... sánh chất dòng điện môi trường loại hạt tải điện tạo nên: *.kim loại chân không chất điện phân chất khí chân không chất khí hai môi trường Câu16.Chọn đáp án sai nói dòng điện chân không: dòng điện ... ion dương âm Dòng điện chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện Cường độ dòng điện chất khí áp suất thường tăng lên hiệu điện tăng * .Dòng điện chạy qua không khí hiệu điện thấp không khí đốt nóng, ... *.Sự dẫn điện chất khí tự lực sảy trì đốt nóng mạnh chất khí, trì tác nhân Sự dẫn điện chất khí tự lực sảy trì đốt nóng mạnh chất khí, ngừng tác nhân Chất khí phóng điện tự lực có tác dụng điện trường...
 • 6
 • 125
 • 0

Tổ chức dạy học tìm tòi khám phá chủ để động học chất điểm vật10 với sự hỗ trợ của phần mềm tracker (LV01921)

Tổ chức dạy học tìm tòi khám phá chủ để động học chất điểm  vật lí 10 với sự hỗ trợ của phần mềm tracker (LV01921)
... tiễn Với trên, tơi chọn đề tài nghiên cứu Tổ chức dạy học tìm tòi khám phá chủ đề Động học chất điểm - Vật 10 với hỗ trợ phần mềm Tracker Mục đích nghiên cứu Tổ chức DH tìm tòi khám phá ... DH tìm tòi khám phá chủ đề Động học chất điểm - Vật 10 với hỗ trợ phần mềm Tracker - Năng lực GQVĐ thực tiễn HS thơng qua q trình học tập tìm tòi khám phá chủ đề Động học chất điểm - Vật ... tổ chức dạy theo phương pháp tìm tòi khám phá với hỗ trợ CNTT Vấn đề nghiên cứu Chương luận văn 29 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TÌM TỊI KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” - VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ...
 • 104
 • 131
 • 0

Tổ chức dạy học tìm tòi khám phá chủ để động học chất điểm vật10 với sự hỗ trợ của phần mềm tracker

Tổ chức dạy học tìm tòi khám phá chủ để động học chất điểm  vật lí 10 với sự hỗ trợ của phần mềm tracker
... tiễn Với trên, chọn đề tài nghiên cứu Tổ chức dạy học tìm tòi khám phá chủ đề Động học chất điểm - Vật 10 với hỗ trợ phần mềm Tracker Mục đích nghiên cứu Tổ chức DH tìm tòi khám phá chủ ... DH tìm tòi khám phá chủ đề Động học chất điểm - Vật 10 với hỗ trợ phần mềm Tracker - Năng lực GQVĐ thực tiễn HS thông qua trình học tập tìm tòi khám phá chủ đề Động học chất điểm - Vật ... thiết kế tổ chức dạy theo phương pháp tìm tòi khám phá với hỗ trợ CNTT vấn đề nghiên cứu Chương luận văn 29 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TÌM TÒI KHẢM PHÁ CHỦ ĐỀ “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” - YẬT LÍ 10 VỚI...
 • 103
 • 95
 • 0

Giáo án Vật 10-Phần I: Động học potx

Giáo án Vật lý 10-Phần I: Động học potx
... đầu A YÊU CẦU: - Học sinh phải nắm chất điểm, hệ qui chiếu, chuyển động tịnh tiến B LÊN LỚP: Ổn định: Bài m i: Đối tượng học: học ngành Vật học nghiên cứu chuyển động vật thể tác dụng tương ... 400m động vật đường thẳng, Chuyển động ôtô chuyển động vật quãng đường thẳng biến đổi khoảng thời gian Vận tốc Vận tốc chuyển động thẳng đại lượng vật đặc trưng cho nhanh hay chậm chuyển động, ... xem chất Chuyển động tịnh tiến: điểm? Chuyển động tịnh tiến chuyển động đoạn thẳng nối hai điểm Với vật chuyển động tịnh tiến cần vật chuyển động luôn song song với khảo sát chuyển động điểm đủ...
 • 28
 • 132
 • 0

ly thuyet va bai tap VAT LY 10 vip de on hoc ki II

ly thuyet va bai tap VAT LY 10 vip de on hoc ki II
... mét ®o¹n b»ng 1mm St I©ng cđa kim lo¹i ®ã lµ: a 8,95 .101 0Pa 7,75 .101 0Pa 9,25 .101 0Pa 8,50 .101 0Pa C©u 296: Mét trơ ®êng kÝnh 5cm lµm b»ng nh«m cã st I©ng lµ E = 7 .10 10Pa Thanh nµy ®Ỉt th¼ng ®øng ... cm2 [] Cho khối lương riêng nước 103 kg/m3 pa = 1,013 .105 Pa ( g = 10 m/s2) Áp suất tuyệt đối độ sâu 10 m : a 1,15 .104 Pa b 1,15 .105 Pa c 2,013 .105 Pa d 1,01 .105 Pa [] Hai pit-tơng máy nén thủy ... r u F1 + F2 + F3 = Quy tắc hợp hai lực song song trái chiều: Hợp lực hai lực u r ur u r F1 F2 song song trái chiều tác dụng vào vật rắn, lực F : - Song song chiều với lực thành phần có độ lớn...
 • 28
 • 541
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 10 chuyên (đề số 353) docx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 10 chuyên (đề số 353) docx
... Lực nâng nhỏ : A 100 N B 100 N C 200N D 50 N C©u 21: Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao nhiêu? A -2 00J B -1 00 J C 200J D 100 J C©u 22: Một vật trượt mặt phẳng ... lên vật sinh công dương C Vận tốc vật v > C m/s B Gia tốc vật a > D Gia tốc vật tăng - HÕt 353 - D Đáp số khác Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: ... 1500J B Đáp án khác C 2598J D 2866J C©u 10: Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao nhiêu? A 200J B -2 00J C -1 00 J D 100 J C©u 11: Biểu thức sau biểu thức quy...
 • 6
 • 193
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 10 chuyên (đề số181) pps

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 10 chuyên (đề số181) pps
... khối lượng m1 là: m A B 1/2 C - HÕt 181 - D 1/3 Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra 10 M«n thi: 10 Chuyªn (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) ... 1500J B Đáp án khác C 2598J D 2866J C©u 10: Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao nhiêu? A 200J B -2 00J C -1 00 J D 100 J C©u 11: Biểu thức sau biểu thức quy ... = 10m/s2 A 1,76m/s 1,2m/s B 10 m/s 1,2m/s C 3,52m/s 2,4m/s D 7,3 m/s 10 m/s C©u 18: Động vật tăng : A Gia tốc vật tăng B Vận tốc vật v > C Các lực tác dụng lên vật sinh công dương D Gia tốc vật...
 • 6
 • 152
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 10 chuyên (đề số 353) pdf

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 10 chuyên (đề số 353) pdf
... Lực nâng nhỏ : A 100 N B 100 N C 200N D 50 N C©u 21: Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao nhiêu? A -2 00J B -1 00 J C 200J D 100 J C©u 22: Một vật trượt mặt phẳng ... lên vật sinh công dương C Vận tốc vật v > C m/s B Gia tốc vật a > D Gia tốc vật tăng - HÕt 353 - D Đáp số khác Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: ... 1500J B Đáp án khác C 2598J D 2866J C©u 10: Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao nhiêu? A 200J B -2 00J C -1 00 J D 100 J C©u 11: Biểu thức sau biểu thức quy...
 • 6
 • 114
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 10 chuyên (đề số 181) doc

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 10 chuyên (đề số 181) doc
... tốc v/2.Tỉ số hai khối lượng m1 là: m A B 1/2 C - HÕt 181 - D 1/3 Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra 10 M«n thi: 10 Chuyªn (Thêi ... 1500J B Đáp án khác C 2598J D 2866J C©u 10: Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao nhiêu? A 200J B -2 00J C -1 00 J D 100 J C©u 11: Biểu thức sau biểu thức quy ... = 10m/s2 A 1,76m/s 1,2m/s B 10 m/s 1,2m/s C 3,52m/s 2,4m/s D 7,3 m/s 10 m/s C©u 18: Động vật tăng : A Gia tốc vật tăng B Vận tốc vật v > C Các lực tác dụng lên vật sinh công dương D Gia tốc vật...
 • 6
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap vat ly dai cuong a1 dong hoc chat diem va loi giaigiải bài tập vật lý 10 chuyên đề bảo toàn động lượngvat ly dai cuong 1dong luc hoc chat diemchuyên đề cơ học chất lưu vật lý 10đề tài phân loại và giải bài tập chương động học chất điểm vật lý lớp 10 nâng cao pdfbai tap chuong dong hoc chat diem vat ly 10giải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 1 động học chất điểm pdfđề thi vật lý 10 chuyênđề thi vật lý 10 chuyên banluyện thi đại học môn vật lý theo chuyên đềôn thi đại học môn vật lý theo chuyên đềde kiem tra chuong dong hoc chat diem 10giai bai tap vat ly 10 chuyen dong thang deubai tap vat ly chuong dong hoc chat diembai tap vat ly 10 chuyen dong thang deuPhân loại phương pháp giải các dạng toán hình học 10Toán bồi dưỡng nâng cao đại số 10800 bài thuốc trị bệnh thông thườngTAO GOST VA BUNG GOSTBài tập đại số 10 nâng caoTiếng anh đàm thoại dành cho y táGiải bài tập sinh học lớp 10Hướng dẫn học và làm bài tiếng anh 10 nâng caoPhương trình tham số lớp 9 có lời giải“Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý cho máy trộn BTXM kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo”Bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà NộiĐề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 6Báo cáo thực tập tại công ty du lịch Hương Giang chi nhánh Hà NộiỨng dụng Marketing trong kinh doanh xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt NamGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Lớp bò sát câu hỏi chương 1 và 2 môn thực vật họcVai trò của triết học trong đời sống của con người và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nướchệ thống kích từ của máy phát thủy điệnMangajin Magazine No.52Mangajin Magazine No.55
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập