Hướng dẫn tự cho số liệu môn kế toán tài chính

Hướng dẫn tự cho số liệu môn kế toán tài chính

Hướng dẫn tự cho số liệu môn kế toán tài chính
... 01668.616.057 P/S Cách cho số liệu tinh thần TRÌNH TỰ : 1.1 Đọc lướt đề nắm thông tin để định hướng cách làm 1.2 Tính toán nháp 1.3 Hệ thống hóa số liệu tính toán sơ đồ hạch toán ( tránh nhầm lẫn ... Các số liệu tự cho phải đưa hệ phương trình bất phương trình Và điều kiện ràng buộc , số liệu cho phải đảm bảo ràng buộc bất phương trình hệ bất phương trình Nguyên tắc 2: Đề thường yêu cầu tự cho ... đề cho số liệu Số dư đầu kỳ TK 154 cách hiểu tương tự) ( đề thường cho sẵn) Dck: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ ( Được đánh giá theo phương pháp đánh giá sản phẩm dở kỳ đề cho số liệu...
 • 12
 • 390
 • 0

BÀI THẢO LUẬN SỐ 1 MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH II

BÀI THẢO LUẬN SỐ 1 MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH II
... 511 : 1. 670.000 Có TK 911 : 1. 670.000 23 Khi nhận tiền toán, ghi: Nợ TK 11 1: 750.000đ Có TK 13 1: 750.000đ • Ghi nhận chi phí vào Báo cáo kết kinh doanh năm 2 013 : Nợ TK 632: 1. 500.000đ Có TK 15 4: 1. 500.000đ ... bên ngoài, kế toán ghi nhận doanh thu, giá vốn giao dịch bán hàng thông thường, tức ghi: Nợ TK 11 1, 11 2, 13 1- Tổng số tiền toán Có TK 511 - Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Có TK 33 31- Thuế khoản ... 2 013 1. 670.000, kế toán lập chứng từ phản ánh doanh thu, ghi chứng từ: Nợ TK 337: 1. 670.000 Có TK 511 : 1. 670.000 • Đồng thời kết chuyển doanh thu để xác định kết kinh doanh năm 2 013 : Nợ TK 511 :...
 • 26
 • 85
 • 0

Tài liệu hướng dẫn học môn kế toán tài chính

Tài liệu hướng dẫn học môn kế toán tài chính
... : + K Toán tài Chính : B Môn K Toán Tài Chính Trư ng iH c Kinh T TP HCM + K Toán Tài Chính : B Môn K Toán Tài Chính Trư ng iH c Kinh T Qu c Dân + Bài t p k toán tài : B Môn K Toán Tài Chính Trư ... NXB Tài Chính 2006 + K toán tài : TS Võ Văn Nh , NXB Tài Chính 2006 + K toán thương m i d ch v TS Hà Xuân Th ch NXB Tài Chính 2006 + 100 t p gi i k toán tài chính: TS Hà Xuân Th ch NXB Tài Chính ... xuyên Tài li u tham kh o thêm cho môn h c này: Tài li u tham kh o chính: + Hư ng d n h c làm k toán tai chính: TS Hà Xuân Th ch, PGS.TS: Vô Văn Nh h p so n NXB Tài Chính 2006 + K toán tài chính: ...
 • 205
 • 2,008
 • 22

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu trong kế toán tài chính

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu trong kế toán tài chính
... trị sở liệu phân tán Hệ thống kế toán tài thiết kế dựa sở liệu ORACLE, công cụ để kết nối sở liệu, hệ quản trị sở liệu có sẵn Vì công việc thiết kế lại thiết kế sở liệu phân tán quản trị sở liệu ... cho hệ thông kế toán tài Để phục vụ cho thiết kế hệ sở liệu phân tán cho hệ thông kế toán tài chính, luận văn dùng lý thuết trình bày chơng trớc làm tiêu chuẩn Do thông thờng thiết kế hệ sở liệu ... kế hệ thống dễ thay đổi phát triển thêm nhiều điểm kinh doanh Sơ đồ mô tả cách kết nối thông tin sở liệu sở liệu n sở liệu Nhóm làm việc Nhóm làm việc Nhóm kế toán tài Bản sở liệu n Cơ...
 • 36
 • 481
 • 2

Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf

Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf
... nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất, phiếu xuất kho kế toán ghi: Nợ TK 621 -Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu - Khi mua nguyên liệu, vật liệu đưa ... hàng toán hàng ngày  Bảng toán hàng đại lý  Các chứng từ toán: Phiếu thu, Bảng kê nộp séc, Báo có ngân hàng 41 6.2.1.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng: Kế toán bán hàng sử dụng tài khoản sau:  Tài ... định tiêu thụ Ngoài tài khoản kế toán trên, kế toán bán hàng sử dụng số tài khoản khác có liên quan TK 111, TK 112, TK 156, TK 138, TK 333 v.v 6.2.1.2.3 Trình tự kế toán a) Kế toán bán buôn theo...
 • 136
 • 722
 • 4

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc
... tự kế toán NVKD? 10 Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái? 11 Trình bày kế toán quỹ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài chính? 12 Trình bày kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi? Bài tập số Trích tài liệu ... tư Bài 8: Tự cho ví dụ kế toán đầu tư vào công ty ( tự cho nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài riêng công ty mẹ) Bài 9: Tự cho ví dụ kế toán ... 12.500; phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 500 Yêu cầu: Tính toán, lập định khoản kế toán Ghi sổ nhật ký chung, sổ tài khoản 152, tài khoản 153 tháng 3/N Tài liệu bổ xung: - Doanh nghiệp kế toán hàng...
 • 56
 • 738
 • 3

Tài liệu ôn tập môn kế toán tài chính

Tài liệu ôn tập môn kế toán tài chính
... m c K toán công c d ng c - Nghi p v tăng tương t NVL - Gi m công c xu t s d ng lo i phân b l n, nhi u l n - Xu t công c ñem cho thuê Chương IV- K TOÁN TÀI S N C ð NH K toán TSCð: H ch toán nghi ... ng xây l p (ch tham kh o) - H ch toán chi phí máy thi công - Tính giá thành xây l p BÀI T P K TOÁN V N B NG TI N VÀ CÁC KHO N PH I THU Bài 1: Trích tài li u v k toán ti n m t c a DN A tháng năm ... XU T K toán t p h p chi phí SX 1.1 K toán chi phí NVL tr c ti p + NVL xu t dùng cho SX (theo PP tính tr giá xu t) + NVL mua v không qua kho xu t th ng cho SX + NVL th a t trình SX 1.2 K toán chi...
 • 23
 • 338
 • 0

BÀI TIỂU MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHỦ ĐỀ LUẬN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

BÀI TIỂU MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHỦ ĐỀ LUẬN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
... khác nhau:  Chứng từ lao động tiền lương  Chứng từ kế toán hàng tồn kho  Chứng từ tài sản cố định  Chứng từ bán hàng  Chứng từ tiền mặt Lập chứng từ kế toán Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ... tài sản Trình tự luân chuyển kiểm tra chứng từ kế toán Tất chứng từ kế toán doanh nghiệp lập từ bên chuyển đến phải tập trung vào phận kế toán doanh nghiệp Bộ phận kế toán kiểm tra chứng từ kế ... kế toán sau kiểm tra xác minh tính pháp lý chứng từ dùng chứng từ để ghi sổ kế toán Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm bước sau: - Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán; - Kế toán...
 • 10
 • 303
 • 1

đề thì liên thông từ cao đẳng lên đại học môn kế toán tài chính

đề thì liên thông từ cao đẳng lên đại học môn kế toán tài chính
... Q toán cho doanh nghiệp chuyển khoản 13 Đại lý H thông báo bán 300 TP B gửi bán nghiệp vụ 11 toán cho doanh nghiệp chuyển khoản sau trừ 1.5 % hoa hồng giá bán chưa thuế , thuế GTGT dịch vụ đại ... lệ quy định Mang thiết bị dùng phận sản xuất góp vốn liên doanh dài hạn nguyên giá : 352.800 , hao mòn lũy kế 125.000 Thiết bị hội đồng liên doanh thống đánh giá 240.500 Biết chi phí vận chuyển ... GTGT 10% , toán chuyển khoản Biết tỷ lệ khấu hao bình quân năm phương tiện 10% 11 Trong tháng hoàn thành : 350 sản phẩm A nhập kho , 650 sản phẩm B nhập kho 300 sản phẩm lại gửi bán đại lý H với...
 • 4
 • 203
 • 0

Chương 1 Chứng từ kế toán (Môn kế toán tài chính 3)

Chương 1 Chứng từ kế toán (Môn kế toán tài chính 3)
... 03/2003  500 67 2 014 THỦ TỤC TIÊU HUỶ TÀI LIỆU KẾ TỐN   15 21 111 1  34.200 17 .10 0.000 17 .10 0.000 Mười bảy triệu trăm ngàn đồng Hóa đơn GTGT 014 00 51  2 014 66 Điều 40 Luật Kế tốn, Người đại ... Doanh thu bán hàng 11 1 333 2.000.000 PT02 Thu khác 11 1 13 8 2.000.000 PT04 X X TỔNG CỘNG 21 71. 000.000 23 CÁCH PHÂN LOẠI KHÁC U CẦU ĐỐI VỚI CHỨNG TỪ Chứng từ gốc CHỨNG TỪ Chứng từ mệnh lệnh  Phải ... Chuyển chứng từ qua phận Kiểm tra chứng từ Hồn chỉnh chứng từ ghi sổ kế tốn Lưu trữ bảo quản chứng từ    29 Chứng từ kế tốn lập lần cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nội dung chứng từ kế tốn...
 • 18
 • 100
 • 0

Chương 2 Kế toán bất động sản đầu phần 1 (Môn Kế Toán Tài Chính 2)

Chương 2 Kế toán bất động sản đầu tư phần 1 (Môn Kế Toán Tài Chính 2)
... d toán 37 t v n vay, gi i ngân thành đ t, theo ch ng t phát sinh: • Ngày 15 /3 /20 x1: Gi i ngân 12 t đ ng, Lãi su t 13 %/năm • Ngày 10 / 12 / 20x1: Gi i ngân 15 t đ ng, Lãi su t 14 %/năm • Ngày 25 /6 /20 x2: ... thuê ho t đ ng t tháng 5 /20 X6 Ngày 01/ 11 /20 x7 doanh nghi p không ti p t c cho thuê ho t đ ng, ti n hành s a ch a bán nhà vào tháng 12 / 20x7 BĐS ĐẦU TƯ Thí dụ 14 Thí dụ 13 Chuyển ổi mục ích nắm ... ng 1, 5 năm Chi phí phát sinh g m: – Ngày 1 /2/ 20x1: Nh n chuy n ng quy n s d ng đ t toán b ng v n vay dài h n 30 t L phí trư c b n p b ng ti n m t 0,5% giá mua Lãi vay 14 %/năm – Ngày 15 /2/ 20x1:...
 • 10
 • 204
 • 0

Chương 2 Kế toán bất động sản đầu phần 2 (Môn Kế Toán Tài Chính 2)

Chương 2 Kế toán bất động sản đầu tư phần 2 (Môn Kế Toán Tài Chính 2)
... 18/07 /20 12 Tài khoản 21 7 – Bất ộng sản ầu Bên Nợ Nguyên giá BĐS đầu tăng kỳ Tài khoản 21 47 – Hao mòn B S ầu Bên Nợ Bên Có Nguyên giá BĐS đầu giảm kỳ Bên Có Hao mòn bất động sản đầu ... 18/07 /20 12 Khấu hao bất ộng sản ầu 21 Cho thuê bất ộng sản ầu 22 TK 3387 TK 3331 TK 21 47 TK 11*, 131 TK 3331 TK 6 32 TK 6 32 TK 21 47 TK 6 32 TK 11*, 331 TK 133 Bài tập thực hành số 23 Doanh ... u BĐS đ u Hàng hóa BĐS Hàng hóa BĐS BĐS đ u 18/07 /20 12 Bất ộng sản ầu B S CSH sử dụng BĐS đầu thành BĐS CSH sử dụng BĐS CSH sử dụng thành BĐS đầu TK 21 1 TK 21 7 29 TK 21 7 TK 21 1,...
 • 11
 • 297
 • 2

Chương 4 Kế toán các khoản đầu tài chính Phần 1 (Môn Kế Toán Tài Chính 2)

Chương 4 Kế toán các khoản đầu tư tài chính Phần 1 (Môn Kế Toán Tài Chính 2)
... ng 11 12 17 /08/2 013 Ghi nh n kho n đ u tài Ghi nh n kho n đ u tài Khái ni m phân lo i đ u M c đích vai trò đ u doanh nghi p Ghi nh n kho n đ u Đánh giá kho n đ u tài tài tài tài ... Lãi/Lỗ tài (18 ) 30 PP vốn chủ cho thấy gắn kết BCTC ĐV đầu với kết bên nhận đầu PP vốn chủ thường dùng bên đầu có ảnh hưởng đáng kể đến bên nhận đầu 31/ 12/20x2 Bảng CĐKT Đầu vào ... ng n h n ĐÁNH GIÁ CÁC KHO N Đ U TƯ TÀI CHÍNH Khái ni m phân lo i đ u tài M c đích vai trò đ u tài doanh nghi p Ghi nh n kho n đ u tài Đánh giá kho n đ u tài Đ u ch ng khốn ng n...
 • 17
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn kế toán tài chính 1tài liệu môn kế toán tài chính doanh nghiệptài liệu môn kế toán tài chính 3tài liệu môn kế toán tài chính doanh nghiệp 2tài liệu môn kế toán tài chínhtài liệu môn kế toán tài chính doanh nghiệp thương mạitài liệu môn kế toán tài chính 4download tài liệu môn kế toán tài chínhnguồn số liệu phòng kế toán tài chính chi nhánh hà thànhhướng dẫn giải bài tập môn kế toán tài chínhtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tài chínhtài liệu học môn kế toán tài chínhbài giảng điện tử môn kế toán tài chínhtài liệu tham khảo môn kế toán tài chínhmột số đề thi môn kế toán tài chính 1DECISION NO 2185QD TTG DATED NOVEMBER 14, 2016, ON APPROVAL FOR MASTER PLAN OF IMPLEMENTING NATIONAL SINGLE WINDOW AND ASEAN SINGLE WINDOW IN THE PERIOD OF 2016 2185 QD TTg 339891CIRCULAR NO 2502016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, PROVIDING GUIDANCE ON FEES AND CHARGES WITHIN THE JURISDICTION OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF CENTRALLY AFFILI250 2016 TT BTC 337448CIRCULAR NO 2422016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON PRICES OF SECURITIES RELATED SERVICES APPLIED AT SECURITIES TRADING ORGANIZATIONS AND COMME242 2016 TT BTC 339342Báo cáo kiến tập sư phạm mầm non Trung cấp bách nghềOxford grammar for schools 4 teacher bookOxford grammar for schools 1 student bookGoodman and gilman’s the pharmacological basis of therapeuticsSO SÁNH LUẬT xây DỰNG 2003 và LUẬT xây DỰNG 2014QUẢN lý CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG DI ĐỘNG 4g LTE với CÔNG NGHỆ FEMTOCELLThiết kế phân xưởng gia công và chuẩn bị phối liệu của nhà máy sản xuất xi măng poóclăng, phương pháp khô lò quay, công suất 1,1 triệu tấn clanhkenămTìm hiểu về hệ điều hành mbed OSStatistics with STATA version 12Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch của rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúcThời đại kim khí đắk lắk trong bối cảnh tiền sơ sử tây nguyên ttSách giáo khoa tiếng anh 7 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)Sách giáo khoa tiếng anh 7 thí điểm tập 2 (Bản đẹp)luyện tập giải bài tập bằng cách lập phương trìnhluyện tập trường hợp đồng dạng thứ 3tính chất cơ bản phép cộng phân sốCác nhà đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi đầu tư vào năng lượng mặt trời do suất đầu tư còn cao và chính phủ cũng chưa ban hành giá bán loại năng lượng này
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập