de on tap toan hoc ki2 lop 1 1

de on tap toan hoc ki2 lop 1 1

de on tap toan hoc ki2 lop 1 1
... b) Tính : 32 + – 13 = ; 76 – + = 30cm + 4cm = 18 cm – 8cm = ; Bài : …… / điểm Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 10 10 9 6 11 12 7 11 12 10 9 Viết số thích ... biểu mẫu miễn phí Trang điểm 30cm + 4cm = ; 18 cm – 8cm = Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 10 10 9 11 12 7 11 12 10 9 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ ... Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27 37 47 57...
 • 76
 • 197
 • 0

Đề ôn tập toán học kì II lớp 1

Đề ôn tập toán học kì II lớp 1
... hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 1 4 10 11 12 11 12 10 6 giờ 10 9 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : hình tam giác hình tròn hình vuông Băng giấy màu xanh dài 40cm ... hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 11 12 1 10 10 11 12 11 12 6 10 7 10 9 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : hình tam giác hình tròn hình vuông Bài : …… / Băng giấy màu xanh ... tính : 51 + 27 78 – 36 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ; 99 – = ……… Trang 41 f) Tính : 17 + 14 14 = …………… BÀI : Đồng hồ ? 11 10 12 ; 38 cm – 10 cm = …………… (1 iểm) 11 …………… (1 ểm) > < = 10 BÀI : 12 79...
 • 75
 • 139
 • 0

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1
... : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : ( điểm) a, b, c, d, 39 + 23 = 52 43 – = 48 12 + 23 = 45 26 – = 15 Người soạn: Nguyễn Thị Thanh Thảo ...
 • 2
 • 156
 • 1

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1
... / điểm b) Tính : 32 + – 13 = .; 30cm + 4cm = ; 76 – + = 18 cm – 8cm = Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 1 4 10 11 12 11 12 10 6 giờ 10 9 Viết số thích hợp vào ... 18 cm – 8cm = ; Bài : …… / điểm Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 1 10 6 11 12 11 12 10 7 10 9 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu ... Toàn có thêm 16 viên bi Toàn sẻ có tất 66 viên bi Hỏi Toàn có tất viên bi? Bảng số đến 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44...
 • 77
 • 21
 • 1

Đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11 năm học 2015 2016

Đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11 năm học 2015 2016
... mp (SMC) ĐỀ ÔN TẬP SỐ Bài : Tính giới hạn sau 2x − 3x + a) lim x →1 x − x − x + x− x +2 x 2 4x + − − 2x 3x − − c) lim d) xlim → −∞ x 2 x2 − x x2 +1 Bài : Xét tính liện tục f (x) x = x 2   f ... vuông góc chúng hai đường thẳng AD SC ĐỀ ÔN TẬP SỐ Bài : Tính giới hạn sau: 2x − 5x + x + x + − x 20 10x 20 11 − x − = a) lim b) xlim →+∞ x → 2 x + x − ( ) x +1+ x + x − x − 4x + d) lim x → 2 ... định tính độ dài đoạn vuông góc chung AD SB ĐỀ ÔN TẬP SỐ Bài 1: Tính giới hạn sau: a) x + 3x − 9x − x 2 x3 − x − lim b) 2x + + − x x →−3 2x − 18 lim ( + x + 9x − 2x + x2 + x + + x − d) xlim →−...
 • 8
 • 279
 • 0

đề ôn tâp toan 9 - Đại chương 1

đề ôn tâp toan 9 - Đại chương 1
... +1 = ? A - Câu 10 ) B + C ( + ) *D 2( - 1) +1 10 = ? A 10 ( + 1) Câu 11 ) B 10 ( - 1) C ( - 1) *D ( + 1) 1 = ? A - Câu 12 ) B + C ( - ) *D 2( + 1) 1 Câu 9) B ài C âu 64a b = ? C âu 2) 27 a b = ... = - C x = D x = -9 + + 50 = ? A Câu 7) Gi tr ị B C 16 * D 2 b Câu ) A 2a b B a C 2a2 b *D a2 b 28a b = ? 10 = ? A 10 ( + 1) B 10 ( - 1) C ( + 1) *D ( - 1) +1 = ? A - Câu 10 ) B + C ( + ) *D 2( - ... Giải phương trình C âu 29 ) a) b) x − = x +1 5x − =3 x +1 c) d) 16 x +16 − x + + x + + e) ( x + 3) = f) ( x + 5) = g) x + + x +1 = x +1 x −4 =2 x +2 x +1 = x +1 Nam 20 09 -2 01 0- Nguoi soan: Vu Kim...
 • 4
 • 315
 • 2

Đề ôn thi toán họclớp 12 pdf

Đề ôn thi toán học kì lớp 12 pdf
... Câu III: 1) Thi t diện qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a a) Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình nón b) Tính thể tích khối nón tương ứng c) Một thi t diện ... ứng theo l α b) Tính chiều cao hình trụ nội tiếp hình nón, biết thi t diện qua trục hình trụ hình vuông 2) Cho ∆ABC vuông B, DA vuông góc với (ABC) a) Xác định tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp ... 4y + = Đề 13 I PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN Câu I: Cho hàm ( C ) : y= x − x + 12 x − x−2 1) Khảo sát vẽ ( C ) Suy ( C ' ) : y = x − x + 12 x − 2) Tìm m để phương trình x − x + 12 x −...
 • 16
 • 196
 • 0

Ôn tập toán cuối năm Lớp 1

Ôn tập toán cuối năm Lớp 1
... tính Bài 10 : Tháng bố làm đợc 25 ngày công, mẹ làm đợc 24 ngày công Hỏi bố mẹ làm đợc tất ngày công? Tóm tắt Bài giải Bố làm: ngày công Mẹ làm: .ngày công Tất cả: ngày công? Bài 11 : Ô tô ... Bài 12 : Ô tô bắt đầu chạy lúc Hải Phòng sau đến Hà Nội Hỏi ô tô đến Hà Nội lúc giờ? Bài giải Bài 13 : Đoạn thẳng AB dài 15 cm, bớt đoạn thẳng BC dài cm Hỏi đoạn thẳng AC lại xăngtimét? 15 cm ... lại xăngtimét? 15 cm A ?cm C 5cm B Bài giải Bài 14 : Mẹ công tác 19 ngày Mẹ tuần lễ Hỏi mẹ phải ngày nữa? Bài giải tuần lễ = ngày Bài 15 : Một sợi dây dài 62cm, Hà cắt 30cm Hỏi sợi dây...
 • 5
 • 30
 • 0

10 de on tap Toan cuoi nam lop 4

10 de on tap Toan cuoi nam lop 4
... ch chm: 2110m2 = dm2 dm2 = .cm2 m2 = .dm2 34m2 = cm2 10 dm2 3cm2 = cm2 m2 = cm2 10 000 cm2 = m2 1997dm2 = cm2 Bi 2: Tớnh bng cỏch thun tin nht: a 25 x 43 2 x ; b 45 6 x 200 - 45 6 x 100 ... ; 1 840 8 : x = 52 ; X x 2 14 = 86670 Câu ( điểm ) Tính giá trị biểu thức : 45 565 + 31632 : 48 ; 43 765 ... cm2 1200 dm2 = .m2 10 m2 = cm2 m2 68 dm2 = dm2 45 0 000 cm2 = m2 640 0 cm2 = .dm2 36895dm2 = cm2 30 000 cm2 = m2 gi 15 phut = phut 2 1200 dm = m ta 20kg = kg 42 0 giõy = phut 630...
 • 15
 • 26
 • 0

đề cương ôn tập toán học1 lớp 12

đề cương ôn tập toán học kì 1 lớp 12
... http://tuyensinh247.com/ b x +1 − 6.2 x +1 + = d x − 31 x + = ( ) x x f 3 + − > g   x +   x  ÷  ÷ 3 3 +1 > 12 Bài tập 18 Giải phương trình bất phương trình x a 25x + 10 x = 22 x +1 1 b 4.3x − 9.2 ... g + ) x 1 1 x +7 f 22 x 1 + 22 x −2 + 22 x −3 ≥ 448 ( 5−2 ) x 1 x +1 Bài tập 17 Giải phương trình bất phương trình a x +1 + x + = x +2 + 16 c 34 x +8 − 4.32 x +5 + 27 = e 72 x 10 0 x x = ... log3    3log2 ( log4 16 ) + log ÷  ÷   log7 36 − log7 14 − 3log7 21 log2 24 − log2 72 c log3 18 − log3 72 log2 + log2 10 log27 ( log1000 ) d log2 + 3log2 b Bài tập 13 Tìm x biết a log2 x...
 • 7
 • 287
 • 1

bộ đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2

bộ đề ôn tập toán lớp 1 học kì 2
... đến 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... ĐỀ SỐ 28 1. Tính: 13 + 34 = 17 + 23 = 11 + 44 = 24 + 25 = 20 + 20 = 12 + 16 = 30 + 30 = 62 + 26 = 50 + 20 = 37 + 40 = 58 + 20 = 66 + 30 = Tính: 20 +30 +30 = 50 - 10 -30 = 90 - 20 +30 = 21 + 32 ... hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 27 ……… 31 …………… ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Hình vẽ bên có : ……… hình tam giác ……… hình vuông...
 • 75
 • 351
 • 0

de on tap toan 11 hoc ky 1

de on tap toan 11 hoc ky 1
... x = ; 5 )1 + sin x =  ÷  sin x cos x  Bài : 1) Từ X = {0, 1, 2, 3, 4, 5} lập số có chữ số chữ số có mặt lần chữ số khác có mặt lần 12 11 10 2) Tính a5 biết (x + 2 )11 ( x – ) = x + a1x + a x ... phẳng (IMN) 4) (1 + sin2x)cosx + (1 + cos2x)sinx = 1+ sin2x ; 5) §Ị -4- Gv : Phan Hữu Huy Trang Ôn tập TOÁN 11 ( HỌC KỲ I - năm học 2 010 -2 011 ) Bài : Giải phương trình lượng giác sau : 1) 8sin x + ... đường thẳng AN với mặt phẳng (SCD) §Ị 11 -5- Gv : Phan Hữu Huy Trang Ôn tập TOÁN 11 ( HỌC KỲ I - năm học 2 010 -2 011 ) Bài : Giải phương trình lượng giác sau : 1) cos2x + cosx − = ; 2) sin x − sin...
 • 6
 • 222
 • 4

Giáo án đại số lớp 10: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ I LỚP 10 NÂNG CAO doc

Giáo án đại số lớp 10: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ I LỚP 10 NÂNG CAO doc
... tính chất B B i tập: B i1 : G i (P) đồ thị hàm số y = x2 - 4x + a) Cho biết biến thiên vẽ đồ thị ( P ) hàm số b) Tìm giao i m (P) v i đường thẳng d: y = x - B i 2: G i (P) đồ thị hàm số y = x2 + ... số nghiệm phương trình : x2  4x   m B i 9: Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình: x  2x   m 1 B i 10: Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình:  x2  4x   m  B i 11: Biện ... độ d i vetơ vừa dựng B i 19: a) Cho tanx = -2 Tính giá trị lượng giác l i góc x b) Cho sinx = 1/4 Tính giá trị lượng giác l i góc x c) Cho t an x  Tính giá trị biểu thức B i 20: Chứng minh...
 • 7
 • 330
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề ôn tập toán học kì 1 lớp 4đề ôn tập toán học kì 1 lớp 2đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 1de on tap toan hoc ki 1 lop 3đề ôn tập toán học kì 2 lớp 1đề ôn tập toán học kì 1 lớp 6Giải pháp trợ giúp lựa chọn ra quyết định sử dụng quá trình phân tích phân cấp (AHP)Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2 mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nướcỨng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyênĐánh giá mối quan hệ đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa phúc lợi xã hội và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tếBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà Máy Đạm Phú MỹBảo hộ ngành công nghiệp ôtô Việt NamMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần kỹ thuật điện Việt PhápQuy hoạch xây dựng NTM xã Tân Phú huyện Quốc Oai giai đoạn 2011-2015 định hướng năm 2020kế hoạch cá nhân năm 2017 theo chỉ thị số 05 (ngắn gọn, xúc tích)Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS ngoài công lập thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhVận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT)Trình chiếu chương trình rung chuông vàng tiếng anh tiểu học fullĐánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghềPhần thi kiến thức Hội thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Tiểu học năm học 2016- 2017phân tích hệ thống máy đếm tiềnĐề thi thử Hóa 2017 các trường full đáp ánQUAN HỆ HÀN QUỐC HOA KỲ (1993 2012) (LA tiến sĩ)De thi tin hoc tre tp ha tinh 2016Gioi thieu ban than bang tieng nhat khi phong van xin viecPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lực
Đăng ký
Đăng nhập