de thi hki mon toan lop 3 le van tam

de thi hki mon toan lop 3 le van tam

de thi hki mon toan lop 3 le van tam
... sai thi u tên đơn vị trừ 0,25đ/ chỗ thi u) Bài 5: (2 điểm) + Tính số gạo bán ( 138 kg): (0,75đ) + Tính số ki- lô- gam gạo lại (414kg): + Đáp số đúng: 414 ki-lô- gam: (0,75đ) (0,5đ) (Nếu sai thi u ... (414kg): + Đáp số đúng: 414 ki-lô- gam: (0,75đ) (0,5đ) (Nếu sai thi u tên đơn vị trừ 0,25đ/ chỗ thi u) Bài 6: (1 điểm) Nêu X : = (dư 7) X=5x8+7 X = 47 Vậy số cần tìm 47 (0.25đ ) (0,25đ) (0,25đ)...
 • 2
 • 267
 • 0

Đề thi HKI môn toán lớp 3

Đề thi HKI môn toán lớp 3
... phép tính 0, đ ) 30 8 974 132 + 476 - 35 6 x 784 618 792 720 00 90 Bài 7: điểm - điền ô trống 0,5 điểm 90 phút = 30 phút 788 mm < 1m Bài 8: điểm, phép tính 0,5 điểm y : = 34 y = 34 X (0,5 điểm.) ... HƯỚNG DẪN CHẤM – MÔN TOÁN LỚP KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 Bài 1: 0,5 điểm chọn b Bài 2: 0,5 điểm chọn c Bài 3: 0,5 điểm chọn a Bài 4: 0,5 điểm chọn c Bài ... Điền dấu >, ...
 • 3
 • 1,427
 • 1

ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN LỚP 1
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – KHỐI Năm học: 2007 – 2008 Môn: Toán Bài 1: Viết số 56, 45, 93, 65 (Mỗi phần làm 0,5 điểm) a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 45, 56 65, ... có vòt? Bài giải: Số vòt là: (0,5 điểm) 56 – 26 = 30 (con) (1 điểm) Đáp số: 30 vòt (0,5 điểm) Bài 5: (1 iểm) Hình bên có: hình vuông 10 hình tam giác ... 35 30 65 - 99 91 - 87 57 30 b) Tính: 63 + 36 = 99 78 – = 72 55 + = 59 95 - 30 = 65 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (Mỗi ô trống điền 0,5 điểm) s 85 - 53 + = 36 76 - 24 + 10 = 62 Đ 88 -...
 • 2
 • 1,023
 • 4

Đề thi HKI môn Toán lớp 12-có đáp án

Đề thi HKI môn Toán lớp 12-có đáp án
... BÀI I MÔN : TOÁN– LỚP 12 NỘI DUNG CÂU Hàm số : y= x +3x +1 +TXĐ : D=R +Sự biến thi n : Giới hạn : lim y = −∞, x →−∞ 0,25 lim y = +∞ y + −∞ ... 0,25 lim y = +∞ y + −∞ 0,25    0,25      0,25        0,25     x →+∞ / Bảng biến thi n : y = 3x + 6x x = y/ = ⇔   x = −2 BBT x −∞ -2 y/ ĐIỂM - +∞ CĐ + +∞ CT hàm số đồng biến...
 • 5
 • 1,286
 • 57

Đề thi HKI môn Toan lớp 2c

Đề thi HKI môn Toan lớp 2c
... Điền số thích hợp để phép tính đúng( 0,5 điểm)  +  =   -  =  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN: TOÁN Khối: Bài 1: ( 0,5 điểm) Viết số: 92,94,95,97,98,100 0,5 điểm Sai từ đến số trừ 0,25 điểm...
 • 3
 • 231
 • 0

Đề thi HKI môn toán lớp 2c

Đề thi HKI môn toán lớp 2c
... Trang -2- c Ai nào? Trường : TH &THCS Thạnh Trị Lớp: ……………………………………………………… Họ tên:…………………………………………… …………………………………………… Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG VIỆT KHỐI Thời gian: 20 phút Lời phê ... cha liền bảo đến hết) Trang -3- ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Trường : TH &THCS Thạnh Trị Lớp: ……………………………………………………… Họ tên:…………………………………………… …………………………………………… Điểm MÔN: TIẾNG VIỆT KHỐI Thời gian: ... trình bày bẩn,… bị trừ điểm tồn Tập làm văn ( điểm ) Học sinh viết đoạn văn từ đến câu theo gợi ý đề Câu văn dùng từ đúng, khơng sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, (5 điểm) Tùy theo mức độ sai sót...
 • 5
 • 355
 • 3

ĐỀ THI GHK2 MÔN TOÁN LỚP 3 - NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ THI GHK2 MÔN TOÁN LỚP 3 - NĂM HỌC 2009 - 2010
... Câu 8:( 1,5 điểm): Tìm x x = 27 63 x biết: 8462 - x = 762 Câu 9:( điểm): Một cửa hàng ngày bán đợc 1645 kg đờng Hỏi ngày với lợng bán nh cửa hàng bán đợc ki- lô-gam đờng? Bài giải Câu 10:( 0,5 ... Tìm tổng số lớn có chữ số số bé có chữ số, biết số có đủ bốn chữ số 7, 0, 2, Bài giải ( Tổ chuyên môn thống biểu điểm chi tiết ) Nhậnxét: Họ tên GV coi, chấm:...
 • 3
 • 367
 • 1

DE THI HSG MON TOAN lop 3(De+dap an)

DE THI HSG MON TOAN lop 3(De+dap an)
... học sinh nữ 24 học sinh nam Cô giáo cử số học sinh lớp thi học sinh giỏi Hỏi: a Có học sinh thi học sinh giỏi? b Có học sinh không đợc cử thi học sinh giỏi Bài giải Đáp án biểu chấm ... 0.25đ) 18 + 24 = 42 ( học sinh) ( 0.75đ) Số học sinh đợc thi học sinh giỏi lớp 3A là: ( 0.25đ) 42 : = ( học sinh) ( 0.75đ) Số học sinh không đợc thi học sinh giỏi lớp 3A là: ( 0.25đ) 42 = 35 ( Học...
 • 4
 • 216
 • 2

16 đề thi HKI môn toán lớp 10 ppt

16 đề thi HKI môn toán lớp 10 ppt
... 12) = 120 3x x + =1 16) x − x + 2x − 6x + 15 2 18) x + ( x + 1) = x + x +1 20) x + 3x3 − 16 x + x + = BỘ ĐỀ ƠN TẬP MƠN TỐN KHỐI 10 ( THAM KHẢO) HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009 &2 010 x 1) Tìm tập xác ... = AB + AC Đề 7: (Phần chung cho Nâng Cao bản) Cần tập 10 nâng cao liên hệ:thsisau@gmail.com …DĐ:0909517799 Tổ Tốn THPT Tân Hồng Câu I: (2đ) 1) Xét xem mệnh đề sau hay sai? Lập mệnh đề phủ định ... = AB + AC Đề 6: (Phần chung cho Nâng Cao bản) Cần tập 10 nâng cao liên hệ:thsisau@gmail.com …DĐ:0909517799 Tổ Tốn THPT Tân Hồng Câu I: (2đ) 1) Xét xem mệnh đề sau hay sai? Lập mệnh đề phủ định...
 • 17
 • 186
 • 0

Đề thi HKI môn toán lớp 9 quận 2 năm học 20122013

Đề thi HKI môn toán lớp 9 quận 2 năm học 20122013
...  1) 0 .25 đ + 0 .25 đ =2- 0 .25 đ c) = = d) = =  1 = 2  3 2 3 2 2(3  2 )  2( 3  2 ) 0 .25 đ (3  2 )(3  2 ) 64 64  12 9 8 15  12 5 2 (  2) 5 2   ( 0 .25 đ + 0 .25 đ ) 2 2 (2  ) (2  )  ... NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN TOÁN Bài 1: ( 3.0 đ ) Thực phép tính a) 72  18  50 =   20 0 .25 đ + 0 .25 đ = -5 0 .25 đ b) (2  ) ... x +2 qua ( 0; 2) ( 2; ) vẽ 0 .25 đ +0 ,25 đ b) Phương trình hoành độ giao điểm 2x – = - x + 0 .25 đ Giải x = 1; y = 0 .25 đ c) ( d3) : y =ax + b ( a ≠ 0) (d3 ) song song (d1 ) : a = 0 .25 đ Tìm b = 0 .25 đ...
 • 4
 • 1,155
 • 8

Đề thi HKI môn Toán lớp 12 GDTX 2010 2011 TỈNH BẾN TRE

Đề thi HKI môn Toán lớp 12 GDTX 2010 2011 TỈNH BẾN TRE
... HƯỚNG DẪN CHẤM CỦA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2010 -2011 MÔN TOÁN - KHỐI 12 - Giáo dục trung học phổ thông Câu Câu 3.0 đ Đáp án x a) Khảo sát ... 3 Đồ thị qua điểm  0; ÷; (−1; ); (3; )  2 5 y / / = 2x − = ⇔ x = ⇒ y = Điểm uốn (1; ) 6 Đồ thi: y y=m 0.5 -1 O x b) Dùng đồ thị (C) biện luận theo tham số m số nghiệm thực phương trình x...
 • 5
 • 227
 • 0

Đề thi HKI môn Toán lớp 12 THPT NĂM 2010 2011 TỈNH BẾN TRE

Đề thi HKI môn Toán lớp 12 THPT NĂM 2010 2011 TỈNH BẾN TRE
... HƯỚNG DẪN CHẤM CỦA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2010 -2011 MÔN TOÁN - KHỐI 12 - Giáo dục trung học phổ thông (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) Câu Đáp ... qua điểm ( 0;0 ) ; (−3; ); (2; ) 3 33 33 y / / = 2x + = ⇔ x = − ⇒ y = Điểm uốn (− ; ) 32 32 Đồ thi nhận điểm uốn làm tâm đối xứng y 11 33 32 -2 - - O 13 0.5 2 x Câu 2.0 đ b) Viết phương trình ... 8 f / ( x) = x − ; f / ( x) = ⇔ x − = ⇔  x x  x = −2 ∉ [1; e] 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 f (1) = 12 − 8ln1 = f (2) = 22 − 8ln = − ln 256 f (e) = e − 8ln e = e2 − Vậy: max f ( x) = x = [1; e ] 0.25...
 • 6
 • 333
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hki môn toán lớp 12đề thi hki môn toán lớp 4tuyển tập đề thi violympic môn toán lớp 3đề thi hki môn toán lớp 11bộ đề thi hsg môn toán lớp 3đề thi hsg môn toán lớp 3Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3SKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên1 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”Bài tập ngôn ngữ truyền thôngNghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộNghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnhuawei instruction C80216h 06 023r1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập