TÀI LIỆU ÔN TẬP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Tài liệu ôn tập môn lịch sử kinh tế quốc dân

Tài liệu ôn tập môn lịch sử kinh tế quốc dân
... Của Môn Học Lòch Sử Kinh Tế Quốc Dân Có chức : _ Chức nhận thức biểu khía cạnh : + Nhận thức nội dung kinh tế trải qua thời đại lòch sử + Nhận thức học kinh nghiệm trải qua lónh vực kinh tế, ... tiến hành khôi phục kinh tế chuyển hướng kinh tế để khôi phục, kinh tế nước Tây Âu Nhật dựa vào nguồn tài Mỹ, dựa vào kinh tế thò trường ưu đãi từ Mỹ Do Mỹ kiểm soát toàn kinh tế giới * 1951 – 1970 ... loại hình kinh tế thời kỳ độ Trên sở hình thành QUSX với chế độ sở hữu tồn với hình thức sở hữu toàn dân sở hữu tập thể tương ứng với loại hình kinh tế bao trùm XH : KT quốc dân kinh tế HTX, mối...
 • 19
 • 444
 • 0

Tài liệu ôn tập môn THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH

Tài liệu ôn tập môn THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH
... ngành du lịch nói chung Ngược lại, đối vối khách du lịch du lịch nước họ phải cần nhiều lượng tệ cho chuyên hành trình du lịch nhiều trường hợp huỷ bỏ ý định nưóc du lịch Như vậy, luồng khách du lịch ... đồng ngoại tệ, điều kiện giá quốc gia biến động không nhiều khách du lịch quốc tế từ nước vào có lợi gia tăng tương đối sức mua Như vậy, luồng khách du lịch quốc tế vào gia tăng, có lợi cho nhà ... khách du lịch cần phải đổi tiền từ đồng tiền quốc gia sang đồng tiền quốc gia nơi đến du lịch; từ đồng tiền quốc gia sang đồng tiền mạnh sau chi trả lại chuyển sang đồng tiền quốc gia nơi đến du lịch...
 • 21
 • 894
 • 0

TÀI LIỆU ôn tập môn TOÁN THEO TỪNG CHỦ đề ôn tập THI lớp 9 vào 10 THUYẾT và bài tập có HƯỚNG dẫn

TÀI LIỆU ôn tập môn TOÁN THEO TỪNG CHỦ đề ôn tập THI lớp 9 vào 10 lý THUYẾT và bài tập có HƯỚNG dẫn
... : 2= 4,3= 9, 4= 16, = 25, 6= 36, = 49, Vớ d 1: M = - + N=2- +3- P= - - Gii: M = 20 10 + 45 = 4.5 2 + 9. 5 ( = 2 + = 5 2 = 5 2 ) N = 12 48 + 27 108 = 4.3 16.3 + 9. 3 36.3 =4 +9 =3 P = 343 ... lp 10 trung hc ph thụng Bi 9: Cho A = 11 + 96 v B = 2 Khụng dựng bng s, mỏy tớnh, hóy so sỏnh 1+ A v B Bi 10: Chng minh cỏc ng thc sau: a/ ( ) ( ) ( ) = 20 33 ; c/ b/ + 10 + + 10 + = + 10 ... = 12 48 + 27 108 = 4.3 16.3 + 9. 3 36.3 =4 +9 =3 P = 343 112 63 = 492 16.7 9. 7 = 49 = 49 7 ễn toỏn lp vo lp 10 trung hc ph thụng Vớ d 2: rỳt gn biu thc: A = x + x x vi x > A = x...
 • 164
 • 258
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP THUYẾT, BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

TÀI LIỆU ÔN TẬP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... này, tổng lượng tiền cung ứng bao gồm: - Khối tiền tệ M1; - Tiền gửi có kỳ hạn  Khối tiền tệ M3 Là khối tiền tệ tài sản có tính lỏng thấp Khối tiền tệ bao gồm: - Khối tiền tệ M2; - Tiền chứng từ ... triển tiền tệ: Trong trình phát triển kinh tế hàng hóa, tiền tệ tồn nhiều hình thức khác nhau: Tiền hàng hóa thông thường  Tiền vàng  Tiền đúc kim loại giá  Tiền giấy  Tiền chuyển khoản (1) Tiền ... tiền, dẫn đến thiểu phát 1.4 CUNG VÀ CẦU TIỀN TỆ 1.4.1 Cầu tiền tệ Khái niệm: “Cầu tiền tệ số lượng tiền mà pháp nhân thể nhân cần thỏa mãn nhu cầu chi dùng” Cầu tiền tệ xác định khối lượng tiền...
 • 70
 • 240
 • 0

Tài liệu Giáo Trinh Thuyết & Bài Tập Pascal docx

Tài liệu Giáo Trinh Lý Thuyết & Bài Tập Pascal docx
... Tam_giac _Pascal; Begin Writeln(' 1'); Writeln(' 1'); Writeln(' 1'); Writeln(' 3 1'); Writeln('1 1'); Readln End *********0109********* Program Hinh_tron; Var r:Integer; s:Real; Begin Writeln('CHUONG TRINH ... **********0105********** Program Phep_Cong; Var so1,so2,so3,tong :Integer; Begin Writeln(' CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP CONG SO HOC'); Writeln(' co toi da ky so'); Write('-Nhap so thu nhat = '); ... End **********0104********** Program Pithagore; Var a,b :Integer; c:Real; Begin Writeln(' CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN TAM GIAC VUONG'); Writeln(' theo dinh ly Pithagore'); Write('-Nhap canh a...
 • 4
 • 235
 • 0

tài liệu ôn Tập Thuyết Tài Chính Tiền Tệ hay nhất của năm

tài liệu ôn Tập Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ hay nhất của năm
... cất kỹ năm tủ nhà riêng bạn có tính phận M1 không? 28 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ HUFI EXAM b) Không, số tiền không tham gia lưu thông c) Có, số tiền nằm lưu thông hay gọi phương tiện lưu thông ... thông tiền tệ K Marx vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ:  Khái niệm lưu thông tiền tệ: ... hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ  Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 67
 • 144
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LỚP 10 HKII

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LÝ LỚP 10 HKII
... suất p C Không đổi D Biến đổi theo quy luệt khác với trường hợp Câu 10: chọn câu sai: Đặc trưng chất rắn vô đònh hình là; A Không có cấu trúc mạng tinh thể B Có tính trật tự gần C Không có nhiệt ... 0,82lít.atm/mol.K D R = 8,31lít.atm/mol.K Câu Đáp án 01 C 02 A 03 C 04 B 05 B 06 C 07 C 08 B 09 B 10 D 11 C HẾT ...
 • 2
 • 1,176
 • 10

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LỚP 10 HK II

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LÝ LỚP 10 HK II
... suất p C Không đổi D Biến đổi theo quy luệt khác với trường hợp Câu 10: chọn câu sai: Đặc trưng chất rắn vô đònh hình là; A Không có cấu trúc mạng tinh thể B Có tính trật tự gần C Không có nhiệt ... 0,82lít.atm/mol.K D R = 8,31lít.atm/mol.K Câu Đáp án 01 C 02 A 03 C 04 B 05 B 06 C 07 C 08 B 09 B 10 D 11 C HẾT ...
 • 2
 • 977
 • 2

Tài liệu ôn tập môn Địa Kinh tế

Tài liệu ôn tập môn Địa Lý Kinh tế
... nước tập trug nhiều CQ KH & ĐT hàng đầu, có trình độ quản kinh tế & kỹ thuật khá, đội ngũ công nhân kỹ thuật đông đảo, LLLĐ tay nghề cao & đủ sức tiếp thu công nghệ mới, đại _ Có số nguồn tài ... thời kỳ chiếm hữu nô lệ tồn kinh tế tư sản, tự tiêu, tồn phần lớn thời kỳ PK Đến giai đoạn tiền tư : chuyển sang kinh tế hàng hoá, sau kinh tế thò trường Bản chất kinh tế thò trường tạo SP hàng ... có giá trò kinh tế cao thò trường khu vực giới _ VN nằm khu vực ĐNÁ -> tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập vào kinh tế khu vực _ VN nằm tâm điểm tuyến đường hàng không, hàng hải quốc tế _ VN có...
 • 13
 • 923
 • 19

Tài liệu ôn tập và thảo luận Kinh tế học quản

Tài liệu ôn tập và thảo luận Kinh tế học quản lý
... quản hãng lựa chọn kết hợp tối ưu chưa? vì chưa? Nếu chưa, nhà quản nên làm gì? 22 Đường mở rộng xác định giả định nhà quản cố gắng sản xuất mức sản lượng mức chi phí thấp nhà quản ... tính kinh tế nhờ quy mô khiến cho ngân hàng bạn không lợi nhuận có Hãy giải thích tính kinh tế nhờ mô (nếu tính kinh tế quy mô đáng kể thực tồn tại) khiến cho lợi nhuận ngân hàng bạn không dài ... bán sản phẩm mình,Ban quản Aztec phép tiêu triệu đôla tháng cho quản cáo, không phép cao số này, Mỗi tháng, Aztec chi tiêu triệu đôla vào quảng cáo, Vậy độ co dãn cầu quảng Aztec bao nhiêu?...
 • 41
 • 1,435
 • 3

Tài liệu Tài liệu ôn tập môn vật pptx

Tài liệu Tài liệu ôn tập môn vật lý pptx
... tốc góc vật đương vật quay theo chiều kim đồng hồ B: Vận tốc góc vật dương vật quay theo chiều dương chọn C: Vận tốc góc vật- dương vật quay có gia tốc tăng dần D: Vận tốc góc vật dương vật quay ... lực B: Trọng tâm vật điểm đặt trọng lực tác dụng lên vật C: Ở miền không gian gần mặt đất, trọng tâm vật trùng với khối tâm vật D: Lực tác dụng vào vật có giá qua trọng tâm vật vừa chuyển động ... đặt trọng lực Khối tâm vò trí tập trung khối lượng vật => Khi vật trạng thái không trọng lượng vật trọng tâm có khối tâm a) Gọi G trọng tâm vật rắn tọa độ G xác đònh công thức: ì m1 x1 + m2 x2 +...
 • 39
 • 226
 • 0

TAI LIEU ON TAP MON LY 12

TAI LIEU ON TAP MON LY 12
... động vật A 12, 5J B.0 ,125 J C .125 0J D.1,25J 72 Vật có khối lượng m, gắn vào lò xo có độ cứng k 100N/m.Dao động điều hòa có biên độ A = 5cm Năng lượng dao động vật A 12, 5J B.0 ,125 J C .125 0J D.1,25J ... chính:  Ống chuẩn trực phận tạo chùm sáng song song  Lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng song song chiếu tới, thành chùm sáng đơn sắc song song  Buồng ảnh phận dùng để thu (chụp) ảnh ... VTCB O Từ O đến P Tại P Li độ Vận tốc Gia tốc Lực đàn hồi P’   VTCB P  II CON LẮC LỊ XO – CON LẮC ĐƠN: Con lắc lò xo Con lắc đơn Cấu trúc Vật (m) gắn vào lò xo (k ) Vật (m) treo vào sợi dây (l)...
 • 78
 • 2,667
 • 55

tài liệu ôn tập môn vật phần 1 dao động cơ học

tài liệu ôn tập môn vật lý phần 1 dao động cơ học
... tần số dao động riêng hệ C Sau thời gian dao động tắt dần lắc dao động với tác dụng ngoại lực D Trong thời gian đầu dao động lắc dao động tạp tổng hợp dao động tắt dần dao động cưỡng Câu 21: Đối ... đất lắc dao động núi độ cao h thì: A Chu kỳ hai lắc dao động B Chu kỳ dao động lắc mặt đất nhỏ chu kỳ dao động lắc núi C Chu kỳ dao động lắc mặt đất lớn chu kỳ dao động lắc núi D Dao động lắc ... tính hệ dao động 10 C Có không đổi tỉ lệ với bình phương biên độ D A, B, C Câu 2: lắc lò xo tỉ lệ thuận với A Li độ dao động B Biên độ dao động C Bình phương biên độ dao động D Tần số dao động...
 • 123
 • 637
 • 48

tài liệu ôn tập môn vật phần 2: quang học

tài liệu ôn tập môn vật lý phần 2: quang học
... 2) Vò trí tương đối vật ảnh qua thấu kính : MÔN VẬT LÝ - Chủ đề 1: BÀI TẬP PHẦN QUANG HỌC SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG -GƯƠNG PHẲNG Câu 1: Chọn câu SAI A Các vật chiếu sáng không gọi vật sáng B Nguồn sáng ... gương cầu lõm, vật thật tâm C cho ảnh thật tâm C MÔN VẬT LÝ - 17 D Gương cầu lồi, vật ảo khoảng OC cho ảnh ảo ngược chiều với vật khoảng OF Câu 42: A Đối với gương cầu, ảnh vật luôn di chuyển ngược ... Đặt vật trước dụng cụ quang học cho ảnh chiều, nhỏ vật phía với vật Dụng cụ quang học là: A Thấu kính phân kỳ B Gương cầu lồi C Gương cầu lõm D Thấu kính hội tụ Câu 1 32: Đặt vật trước dụng cụ quang...
 • 133
 • 586
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập môn công pháp quốc tếtài liệu ôn tập môn pháp luật kinh tếtài liệu ôn tập môn tư pháp quốc tếtài liệu ôn tập môn hành chính so sánhtài liệu ôn tập môn kinh doanh quốc tếtài liệu ôn tập môn hành chính côngtài liệu ôn tập môn lý thuyết tài chính tiền tệtài liệu ôn tập lý thuyết tài chính tiền tệbài tập và đáp án ôn thi môn lý thuyết tài chính tiền tệôn tập lý thuyết tài chính tiền tệtài liệu ôn tập môn lýtài liệu ôn tập môn nguyên lý kế toántài liệu ôn tập môn lý luận nhà nướctài liệu ôn tập môn địa lý lớp 12bài tập trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệMỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐỘ ĐO ĐIỀU HÒA TRÊN TẬP JULIA ĐỐI VỚI ÁNH XẠ TỰA ĐA THỨCMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐA TẠP CON CỦA MỘT ĐA TẠP RIEMANNMỘT VÀI ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA LOẠI TỪ VÀ LƯỢNG TỪ .MOTIF THI TÀI TRONG TRUYỀN THUYẾT VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH DÂN TỘC KINHNGHỆ THUẬT DỰNG TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT ORHAN PAMUNGHỀ TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ Ở ĐẮK LẮK TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NAYNGHÈO ĐÓI VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO ĐÓI Ở HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAINGHĨA CỦA HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGNGHIỆM BỊ CHẶN CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT PHI TUYẾNNGHIỆM KHÔNG THAY DẤU CỦA BÀI TOÁN BIÊN DẠNG TUẦN HOÀN CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤTNGHIỆM TUẦN HOÀN CỦA HỆ ĐỘNG LỰC SUY BIẾN NONAUTONOMOUS BẬC HAI VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM NONAUTONOMOUSNGHIỆM TUẦN HOÀN CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VỚI ĐỐI SỐ LỆCHNGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ BÃ ĐẬU NÀNH (OKARA) VÀ CÁM GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ VI SINHNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA LACTOBACILLUS TRONG CHẾ PHẨM PROBIOTICNGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG PHỤC VỤ GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNGNGHIÊN CỨU DIDACTIC SỰ NỐI KHỚP GIỮA MÁY TÍNH BỎ TÚI VÀ XẤP XỈ THẬP PHÂN TRONG PHÉP TÍNH SỐ TRƯỜNG HỢP GIẢI TAM GIÁCNGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Ở THCSNGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ PHÉP KÉO THEO VÀ PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNGNGHIÊN CỨU DIDACTIC VIỆC DẪN NHẬP CHỨNG MINH HÌNH HỌC Ở LỚP 7 TRONG MÔI TRƯỜNG TÍCH HỢP CABRI II PLUSNGHIÊN CỨU DIDACTIC VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM CABRI CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập