ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT NỘI

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
... phẩm Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Nội học viên chọn đề tài: Đề xuất giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Nội 2.Mục tiêu nghiên cứu đề ... TIÊU THỤ SẢN PHẨM - Chương : THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI (HABECO) - Chương : GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ TRỌNG PHÚ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Chuyên ngành : QUẢN...
 • 98
 • 80
 • 0

Hoàn thiện triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Nội

Hoàn thiện triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
... thâm nhập thị trường sản phẩm Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Nội đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá công tác triển khai chiến lược thâm nhập thị trường Tổng công ty ... triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm HABECO 2.3.1 Thực trạng nội dung chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm HABECO 2.3.1.1 Mục tiêu chiến lược dài hạn thâm nhập thị trường sản ... mại, Bộ Công Thương chủ trì 3.2.3 Hoàn thiện ngân quỹ triển khai chiến lược thâm nhập thị trường sản phẩm HABECO Hiện Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Nội sủ dụng 7% doanh thu hàng năm...
 • 52
 • 140
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Nội

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
... CễNG TY C PHN BIA- RU-NC GII KHT H NI 2.1 TNG QUAN V TNG CễNG TY C PHN BIA RU NC GII KHT H NI 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 2.1.1.1 Gii thiu v cụng ty Tờn cụng ty: Tng cụng ty C phn bia - ... chc v s dng lu ng Tng Cụng ty C phn Bia - Ru - Nc gii khỏt H Ni Chng 3: Mt s gii phỏp ch yu nhm gúp phn nõng cao hiu qu t chc s dng lu ng Tng Cụng ty C phn Bia - Ru Nc gii khỏt H Ni Mc dự ó ... xut kinh doanh ca Tng cụng ty Bao gm: - Bia chai H Ni 450ml l sn phm ch o chim 70% tng sn lng bia H Ni - H Ni beer Premium i nm 2005 hng vo i tng tiờu dựng cao cp - Bia lon H Ni dung tớch 330ml...
 • 78
 • 66
 • 0

cải tiến các biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công Ty cổ phần Bia - Rượu NGK Nội

cải tiến các biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công Ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Hà Nội
... LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NGK HÀ NỘI 2.1 - Lịch sử hình thành phát triển Tổng Công Ty 2.1.1 Các thông tin liên hệ  Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK ... “ cải tiến biện pháp tạo động lực cho người lao động Tổng Công Ty cổ phần Bia - Rượu NGK Nội “ Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tạo động lực cho người lao ... trạng biện pháp tạo động lực cho người lao động qua đưa số giải pháp có tính định hướng góp phần thiện trình tạo động lực cho người lao động Tổng Công Ty cổ phần Bia Rượu NGK Nội Phương pháp...
 • 102
 • 189
 • 4

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị kinh doanh tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT NỘI

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị kinh doanh tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
... Ninh Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa quản trị doanh nghiệp 2.2.2 Tình hình thực chức quản trị Hình 2.4 Kết phân tích tình hình thực chức quản trị Tổng công ty HABECO (Nguồn: Tác giả tổng hợp phiếu ... hình hoạt động sang Tổng công ty cổ phần với tên thức Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Nội Năm 2010, với việc hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bia công suất 200 triệu ... hình thực công tác quản trị chiến lược 2.2.5 Tình hình thực công tác quản trị rủi ro quản trị dự án 15 GVHD: ThS Phùng Mạnh Hùng SVTH: Doãn Hồng Ninh Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa...
 • 23
 • 185
 • 0

280 phân tích thống kê doanh thu tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát nội

280 phân tích thống kê doanh thu tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội
... VÀ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 4.1 Các kết luận qua phân tích thống doanh thu tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát ... bia rượu nước giải khát Nội 3.2.1 Tổng quan tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Nội 3.2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước ... “ Phân tích thống doanh thu tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Nội làm luận văn tốt nghiệp 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu Việc phân tích thống doanh thu tổng công ty cổ phần bia...
 • 55
 • 235
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát nội

hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát hà nội
... • Công Ty CP Bia N i Qu ng Ninh • Công Ty CP Bia N i H i Phòng • Công Ty CP Bia N i Qu ng Bình • Công Ty CP Bia N i Nam nh • Công Ty CP Bia N i H i Dương • Công Ty CP ... i Bia N i • Công Ty CP Bao bì Bia- Rư u-Nư c gi i khát Các công ty thành viên: • Công ty HABECO H i Phòng • Công Ty CP Bia N i H ng Công Ty CP Bia N i Kim Bài • Công Ty CP Bia ... a Công ty m , TCT CP BRNGK N i có công ty sau: • Công ty TNHH MTV Thương m i Habeco • Công ty CP Bia N i Thanh Hóa • Công ty CP C n Rư u N i • Công Ty CP Bia N i Thái Bình • Công...
 • 98
 • 167
 • 1

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát nội (habeco)

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát hà nội (habeco)
... thành phía B Công ty CPTM Bia N i, Công ty CP bia N i H i H i Phòng, Công ty CP bia N i Thái Bình, Công ty CP Bia R u - NGK N i Qu ng Ninh, Công ty CP bia N i nh, Công ty CP bia ... công ty C ph n Bia u NGK N i NGK N i NGK N i - HABECO Công Ty Con - - NGK - - Thái Bình Thanh Hóa - - - NGK Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Tài Chính Lao Phòng Phòng Phòng Phòng Công ty ... ng công ty c ph n Bia u NGK N i T ng công ty Bia u c gi i khát N i (HABECO) có tr s t i c thành l p ngày 16 Quy nh s BCN c a B ng B Công nghi p (nay B Công s p x p l i Công ty Bia N thành...
 • 93
 • 81
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong tổng công ty cổ phần bia rượu NGK nội

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong tổng công ty cổ phần bia  rượu  NGK hà nội
... thnh phm Ca bia 1, ca bia 2, ca bia 3, ca bia 4, ca bia l cỏc phõn xng cú nhim v sn xut bia chai, chit bia vo chai, dón nhón, úng np Ca bia l ca bia m nhim nhim v sn xut bia lon, chit bia vo lon, ... cụng ty cú 10 cụng ty con, c th bao gm: - Cụng ty C phn Bia H Ni - Thanh Húa - Cụng ty C phn Bia H Ni - Thỏi Bỡnh - Cụng ty C phn Bia H Ni - Hi Phũng - Cụng ty C phn Bia H Ni - Qung Bỡnh - Cụng ty ... CHI PH V TNH GI THNH SN PHM TI TNG CễNG TY C PHN BIA RU NGK H NI 2.1 TNG QUAN V TNG CễNG TY C PHN BIA RU NGK H NI 2.1.1 Khỏi quỏt v s hỡnh thnh v phỏt trin ca Tng cụng ty c phn Bia - Ru NGK...
 • 91
 • 54
 • 0

Luận văn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát nội (HABECO)

Luận văn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại tổng công ty cổ phần bia  rượu  nước giải khát hà nội (HABECO)
... thành phía B Công ty CPTM Bia N i, Công ty CP bia N i H i H i Phòng, Công ty CP bia N i Thái Bình, Công ty CP Bia R u - NGK N i Qu ng Ninh, Công ty CP bia N i nh, Công ty CP bia ... ng công ty c ph n Bia u NGK N i T ng công ty Bia u c gi i khát N i (HABECO) có tr s t i c thành l p ngày 16 Quy nh s BCN c a B ng B Công nghi p (nay B Công s p x p l i Công ty Bia N thành ... ty CP bia N i Thanh 34 Thang Long University Library Hóa, Công ty CP bia N i Qu ng Bình, Công ty CP C u N i, Công ty CP u i H ng Hà, Công ty CP bia N i Qu ng Tr , Công ty CP bao bì...
 • 93
 • 19
 • 0

Năng lực quản trị chiến lược kinh doanh tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn

Năng lực quản trị chiến lược kinh doanh tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn
... doanh Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài gòn Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao lực quản trị chiến lược kinh doanh Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài gòn đến năm ... học lực quản trị chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Tổng công ty cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn nói riêng + Phân tích, đánh giá thực trạng lực quản trị chiến lược ... Thương, Hiệp hội bia rượu nước giải khát) để tạo môi trường điều kiện triển khai đề xuất nâng cao lực quản trị chiến lược kinh doanh Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn tới năm 2020...
 • 160
 • 71
 • 0

Năng lực quản trị chiến lược kinh doanh tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn

Năng lực quản trị chiến lược kinh doanh tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn
... doanh Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài gòn Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao lực quản trị chiến lược kinh doanh Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài gòn đến năm ... học lực quản trị chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Tổng công ty cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn nói riêng + Phân tích, đánh giá thực trạng lực quản trị chiến lược ... Thương, Hiệp hội bia rượu nước giải khát) để tạo môi trường điều kiện triển khai đề xuất nâng cao lực quản trị chiến lược kinh doanh Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn tới năm 2020...
 • 160
 • 89
 • 0

Các giải pháp hoàn thiện quản trị kênh phân phối các sản phẩm bia tại thành phố hồ chí minh của tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn đến năm 2020

Các giải pháp hoàn thiện quản trị kênh phân phối các sản phẩm bia tại thành phố hồ chí minh của tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn đến năm 2020
... t i TP.HCM Bia Sài Gòn Lager Bia 333 Bia Sài Gòn Export Bia Sài Gòn Special Bia chai Bia chai Bia chai Bia Bia Bia chai Bia lon Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn chai lon Sài Gòn Sài Gòn Lager Lager Export ... thành ph H Chí Minh Các nhóm s n ph m bao g m Bia Sài Gòn Lager: Khách hàng không xa l v i s n ph m bia Sài Gòn Lager v i tên g i thông th ng bia Sài Gòn tr ng hay bia Sài Gòn xanh cao Công ty v a ... 2003 Thành l p t ng công ty Bia R uN nh n thành viên m i : Công ty r khát Ch ng D m i d ch v bia n 2004 c c gi i khát Sài Gòn ti p u Bình Tây, công ty n ng, Nhà máy th y tinh Phú Th , Công ty th...
 • 99
 • 90
 • 2

Tổ chức bộ máy của công tycác thành viên cấu thành công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Nội.DOC

Tổ chức bộ máy của công ty và các thành viên cấu thành công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.DOC
... chức máy tổng công ty 2.2 Các công ty thành viên tổng công ty cổ phần rượu -bia- NGK Nội 2.2.1 Các công ty 2.2.1.1 Công ty cổ phần thương mại bia Nội - Tên giao dịch: HABECO Trarding - Chính ... chung tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Nội 1.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Nội thành lập ngày 6/5/2003 theo Quyết định số 75/QĐ - ... Rượu Bia NGK Nội liên kết với số công ty sau: Công ty cổ phần bia Nội Kim Bài Công ty cổ phần bia Nội Nghệ An Công ty cổ phần bia Nội Vũng Tàu •Habeco Land Công ty cổ phần vận tải...
 • 25
 • 1,508
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội habecogiới thiệu chung về tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nộiphân tích hoạt động marketing mix của tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sabecophương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty cổ phần công trình giao thông i thanh hóa3 các sản phẩm chính của công ty cổ phần bia thanh hoámột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần bia rượu vigerphân tích thực trạng tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần gốm sứ hapro chu đậu tại thị trường nước ngoàiphân tích thực trạng tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần gốm sứ hapro chu đậu trên thị trường euchiến lược kinh doanh của công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gònchiến lược kinh doanh của công ty cổ phần bia rượu – nước giải khát sài gòn sabecoluận văn tốt nghiệp giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm tôm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu huỳnh hƣơng vào thị trường hàn quốc và nhật bảnhoạt động tiêu thụ vật liệu xây dựng ở công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu sông hồng – thực trạng và giải phápcông tác lập dự án đầu tư tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam vinaconex thực trạng và giải phápgiải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng gốm sứ của công ty cổ phần gốm sứ hapro chu đậu trên thị trường euphần kết luận và đề xuất một số giải pháp quản lý nhân sự tại tổng công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đôngTạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH tháp trung tâm hà nộiVề sự biến đổi của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong trong thời kỳ đổi mới ở việt namtuyen tap 20 de thi olimpic tieng anh 10Nghiệp Vụ Kinh Doanh Chứng Khoán (Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng SHB chi nhánh vạn phúc hà nộiTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đại ĐOÀN kết VÀ sự vận DỤNG CỦA ĐẢNG VÀO CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAYTình hình thực tế công tác kế toán của công ty cổ phần ADDED VALUEBỘ 40 ĐỀ THI VẬT LÝ 8 HK1 (2014-2015)TÀI LIỆU THAM KHẢO ý NGHĨA PHÁT HUY sức MẠNH đại ĐOÀN kết TOÀN dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN đại HÓA đối với GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA ở nước TAThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng cộng sựTÌM HIỂU về CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ IPV6 DI ĐỘNGMô hình quản lý truyền thông tại việt nam và sản xuất tác phẩm báo điện tửTHỰC TRẠNG kế TOÁN các PHẦN HÀNH CHỦ yếu của CÔNG TY TNHH xây DỰNG và kỹ THUẬT YOONSUNGỨng Dụng Viễn Thám Và Gis Điều Tra, Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Và Tài Nguyên Thiên Nhiên Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Bền Vững Tỉnh Quảng BìnhTÀI LIỆU THAM KHẢO sứ MỆNH LỊCH sử CỦA GIAI cấp CÔNG NHÂN TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HÓA HIỆN NAYCHUYẾN đi TRẢI NGHIỆM tại cát bà BEACH RESORT THỰC TRẠNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tại bộ PHẬN bếp (01072016 05092016)Quy hoạch sử dụng đất huyện lộc bình – tỉnh lạng sơnđào tạo, bồi dưỡng là một công cụ phát triển chức nghiệpchuyen de vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại đại hoàng trong giai đoạn 2013 2015 2016THỰC tế CÔNG TÁC kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN CONINCO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập